oude meuk

Onderwerp

nieuwbouw (52 nieuwsberichten)

 • De Rekenkamer Amsterdam gaat het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam doorlichten. Aanleiding is onder meer de ophef over subsidies aan Cosmic (kreeg 2,5 miljoen extra terwijl de gemeente niet wist dat er interne problemen waren) en Carré (in de schulden na dure renovatie en tegenvallende bezoekcijfers). Dit geeft volgens de Rekenkamer te denken "over de wijze waarop Amsterdam uitvoering geeft aan het kunstbeleid".
  De Rekenkamer zal specifiek de grote nieuwbouw- en verbouwprojecten van de laatste jaren onderzoeken. Veel grote gebouwen zijn neergezet of verbeterd, maar kampen nu met exploitatietekorten. Daarnaast worden steekproefsgewijs dertig culturele instellingen beoordeeld op de doelmatigheid van de subsidiebesteding. Vier instellingen -de Kleine Komedie, FOAM, Frascati/Nestheaters, en het Muziekgebouw aan 't IJ- worden uitgebreider onderzocht.
  De gemeente Amsterdam subsidieert 121 instellingen jaarlijks met 76 miljoen euro uit het Kunstenplan. Op 18 april zal de Amsterdamse Kunstraad met haar inhoudelijke adviezen over deze instellingen komen. De resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer worden in september gepresenteerd. (Volkskrant, 8/4/08)


 • Bouwvakkers en andere betrokkenen hebben bij de sloop van het Nieuwe de la Mar Theater in Amsterdam tevergeefs gezocht naar een penning met de afbeelding van de Heilige Genesius, de beschermer van de toneelspelers. De legendarische penning zou volgens de overlevering onder het toneel zijn ingemetseld om geluk en succes te bevorderen voor degenen die er op de bühne stonden.
  De Stichting Marnixstraattheaters/Nieuwe de la Martheaters, die het complex samen met Joop van den Ende bouwt, wilde de penning opduikelen om deze ook in de nieuwbouw een goede plek te geven. Hoewel de speciale zoekactie op niets is uitgelopen, blijven de bouwvakkers wel alert op de penning, aldus een woordvoerder. (Volkskrant, 10/7/07)


 • Het aantal podiumkunstbezoeken groeide in 2005 met 8 procent van 11,4 tot 12,4 miljoen. Dit meldt de VSCD na onderzoek bij de bij haar aangesloten schouwburgen. Er werden 34.000 voorstellingen gegeven. De groei van het bezoek deed zich vooral voor bij musical/operette, populaire muziek en cabaret/kleinkunst. Maar ook het bezoek aan toneel, klassieke muziek en dans bleef gelijk of groeide licht. Alleen het bezoek aan opera/muziektheater nam iets af. 23 procent van alle voorstellingen was uitverkocht. Vooral bij de populaire genres was de publieksdruk groot (meer dan 40 procent uitverkocht), maar ook bij opera, toneel en klassieke muziek was tien tot twintig procent van alle voorstellingen vol.
  Ook in 2005 melden veel theaters bouwplannen of opleveringen; nieuwe zalen openden in Haarlem, Amsterdam, Alphen aan de Rijn en Apeldoorn en in zo'n 60 gemeenten bestaan plannen of wordt er gebouwd. Tegelijk staat het voortbestaan van podia in een aantal kleinere gemeenten ter discussie, zoals in Lochem, Winterswijk, Wageningen en Weert. Ruim de helft van het toegenomen bezoek is het gevolg van heropening van theaters die het jaar daarvoor vanwege verbouwing gesloten waren, zoals Carré, of werd geteld bij podia of festivals die eerder geen lid waren van de vereniging. Ruim 400.000 extra bezoeken zijn het gevolg van autonome toegenomen belangstelling. Het aantal voorstellingen en uitvoeringen bleef in 2005 met 34.000 even groot als in 2004. De totale omzet van de podia en festivals in 2005 bedroeg 495 miljoen euro (8,5 procent meer). 35% daarvan komt uit kaartverkoop, 30% uit zakelijke verhuur, horeca-activiteiten en sponsoring en 35% wordt gefinancierd door gemeentelijke overheden. (Redactie, 13/12/06)


 • De nieuwe vlakke vloerzaal van de Amsterdamse Stadsschouwburg wordt minstens een half jaar later geopend dan gepland: najaar 2008 in plaats van maart 2008. De vertraging is te wijten aan de gemeente, die te lang doet over het goedkeuren van de staal- en betonconstructies in het gebouw. Na incidenten met nieuwbouw, zoals op het Bos en Lommerplein in Amsterdam, zijn de gemeentelijke controles verscherpt. Het huidige budget van 31,3 miljoen euro zal door de nieuwe vertraging overschreden worden. Komend voorjaar zal wel de verbouwing beginnen van het voorhuis van de schouwburg tot stadsfoyer. (Volkskrant, 7/12/06)


 • In Amsterdam heeft Joop van den Ende het ontwerp voor de nieuwe theaters aan de Marnixstraat gepresenteerd. Architecten Arno Meijs (zo'n beetje de huisarchitect van Van den Ende) en Jo Coenen vervangen de sombere gevel van het huidige Nieuwe de la Mar en de bioscoop Calypso/Cinerama door een grote glazen wand die direct zicht geeft op de foyers. Het theater krijgt twee zalen, een van 850 en een van 600 stoelen. Het oorspronkelijke ontwerp voorzag in een derde zaal, maar dat kwam niet door de welstandscommissie, die het gebouw te hoog vond worden.
  Van den Ende benadrukt dat het nieuwe theater niet zijn persoonlijke speeltje wordt. De VandenEnde Foundation geeft 45 miljoen euro voor de bouw en daarna jaarlijks één miljoen voor de programmering. De leiding van het theater blijft onafhankelijk -naar een directeur wordt nog gezocht- en alle theaterproducenten, gesubsidieerd en vrij, blijven welkom. De naam blijft vertrouwd: Nieuwe de la Mar Theaters. Het theater moet in 2008 zijn deuren openen. De gemeente Amsterdam hoopt dat de nieuwe zalen helpen met het revitaliseren van het Leidseplein. (Parool, 12/1/06)

 • In Amsterdam hebben Joop van den Ende en architect Jo Coenen het ontwerp onthuld voor het nieuwe musicaltheater aan de Zuidas. Ook de naam is al bekend: Vandenende Theater. Joop plaatst zich daarmee naast Tuschinski en Carré. Het ronde gebouw wordt een opvallende verschijning tegenover de RAI en aan de A10. Het theater krijgt 1850 plaatsen en opent als alles goed gaat in 2007 haar deuren. De bouw van het theater kost "zeventig à tachtig miljoen euro". De helft daarvan wordt betaald door Joop en Janine via de Vandenende Foundation. Van den Ende wil in dit theater meer gedurft musical-repertoire brengen, hij overweegt 'The producers' als openingsvoorstelling. (Volkskrant, NRC, 22/4/04)

 • Nog een kogel door de kerk: Joop heeft ook getekend voor het Nieuwe de la Mar-complex. De hoop is dat het nieuwe theater in 2006 geopend kan worden, maar dat is nogal optimistisch gepland. Inmiddels is er asbest gevonden in Cinerama. (ANP, 10/2/04)


 • Joop van den Ende en Duco Stadig hebben een overeenkomst getekend voor het bouwen van een musicaltheater in de buurt van de RAI. In 2007 moet het aan 1850 bezoekers plaats bieden. De architectencombinatie Jo Coenen & Co en Arn. Meijs Arch. gaan het gebouw, plein en ondergrondse parkeergarage ontwerpen. (ANP, 27/1/04)

 • Joop van den Ende sponsort aankleding en bouw van de artiestenfoyer in de Hoornse schouwburg Het Park met zestigduizend euro. Joop van den Ende Theaterprodukties gebruikt de Schouwburg vaak als repetitie en montage-theater. De schouwburg is waarschijnlijk in september 2004 klaar. (Volkskrant, 16/8/03)

 • De horeca rond het Leidseplein maakt zich zorgen. Zal de hogere nieuwe schouwburg niet een schaduw werpen op het plein vol met terrassen? De ondernemers vragen de gemeente om de plannen te herzien. Zij denken dat als de architect enkele ruimtes ondergronds plaatst het gebouw als geheel lager kan worden. Zij verwijzen hierbij naar de nieuwbouw van het Van Goghmuseum. (Amsterdams Stadsblad, 23/4/03)

 • In Amsterdam heeft de Stadsschouwburg de definitieve nieuwbouwplannen gepresenteerd voor de nieuwe vlakke vloer-zaal. In het ontwerp van architect Jim Klinkhamer komt de nieuwe zaal te liggen tussen de oude zaal van Stadsschouwburg aan de ene kant en de Melkweg aan de andere. Daarnaast bestaat het plan uit kantoren voor de schouwburg en Toneelgroep Amsterdam, twee repetitieruimtes en een uitbreiding van zaal The Max van de Melkweg. Tenslotte krijgt de schouwburg zelf een facelift: de AUB-Ticketshop en de Theatre Bookshop verdwijnen en alle oude schouwburgingangen komen weer in gebruik. Op de begane grond komt een 'Stadsfoyer', met een horeca-voorziening die de hele dag geopend zal zijn.
  Klinkhamer heeft naar eigen zeggen geprobeerd de nieuwbouw zo "zacht" mogelijk in te passen in de bestaande bebouwing. De kap van de nieuwe zaal steekt een paar meter boven de huidige schouwburg uitsteen. Een glazen gang zal de nieuwe en de oude zaal verbinden, ook komt er een verbinding met de Melkweg. Omdat alle zalen zonder geluidsoverlast van elkaar bespeeld kunnen worden, is het hele complex te gebruiken voor festivals.
  De verbouwing kan, als alles goed gaat, in de zomer van 2004 beginnen en de nieuwe zaal kan dan begin 2007 worden opgeleverd. Een vertragende factor daarin kan zijn dat buurtbewoners, die vrezen voor minder zonlicht en meer overlast van fietsen, bezwaren gaan indienen tegen de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. De totale kosten voor het plan bedragen 29,5 miljoen euro, die door de gemeente Amsterdam betaald zullen worden. De verbouwing van de Stadsschouwburg die deze herfst plaatsvindt, staat overigens los van de nieuwbouw. (NRC & VNG, 11/4/03)

 • Het Nationaal Park De Hoge Veluwe krijgt een theater. Het openluchttheater is bedoeld voor voorstellingen en evenementen en biedt plaats aan 250 toeschouwers. 'De Natuurarena' wordt verdiept in de grond aangelegd, zodat het landschap niet verstoord wordt en komt midden in het park, naast het bezoekerscentrum van De Hoge Veluwe. Als het regent kan het openluchttheater worden overdekt. Hoeveel de arena moet kosten is nog niet bekend, maar het Nationaal Park zoekt al wel naar sponsoren om het geheel te betalen. (ANP, 28/2/03)


 • De gemeenteraad van Almere is een beetje geschrokken van de 80 miljoen euro die het nieuwe theater in de stad moet gaan kosten. Het gebouw 'De Kunstlinie' zal ook een centrum voor kunstzinnige vorming bevatten en moet in 2007 zijn deuren openen. Binnen de gemeenteraad werd erop gewezen dat in veel andere Nederlandse steden de kosten voor een nieuw theater veel lager uitvallen. "Almere krijgt het duurste theatergebouw van Noord-Europa", vond mevrouw Steunenberg van het CDA. "Hoe belangrijk de Kunstlinie ook is voor de Almeerse samenleving, een dergelijke investering past niet in een tijd dat we voor duizenden jongeren in Almere geen huisvesting hebben", viel Marcel Roders van Leefbaar Almere haar bij. Ook is de raad bang voor hoge exploitatiekosten van het gebouw.
  De wethouder van Financiën, Jan Lankreijer (Leefbaar Almere) waarschuwde echter voor uitstel van de bouw: "Door inflatie en prijsstijging worden de extra kosten al snel 250.000 euro per maand. Dat acht ik niet verantwoord." (Parool, 5/2/03)

  meer over: Almere


 • De gemeenteraad van Zwolle is akkoord gegaan met de plannen voor het nieuwe theater op het Noordereiland. Er is 21,7 miljoen euro beschikbaar. Vorig jaar was er nog een tekort op de begroting van 6,8 miljoen euro, maar dat tekort is grotendeels weggewerkt, onder andere door het vloeroppervlak te verkleinen. Architect Martien van Goor gaat nu het definitieve ontwerp maken. De bouw moet beginnen in het najaar van 2004. (VNG, 4/2/03)

  meer over: Zwolle


 • Twee Amsterdamse organisaties protesteren tegen de bouw van de nieuwe theaterzaal tussen de Stadsschouwburg en de Melkweg. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad vreest vooral de grootschaligheid van de uitbreiding, die met 40 meter hoger wordt dan de huidige toneeltoren. "Daarmee reduceert zij de bestaande schouwburg tot een mallotig aanhangsel.", aldus een 'zienswijze' van de vereniging aan de gemeente. Het Cuypersgenootschap, dat behoud van de 19e eeuwse archtitectuur nastreeft, verzet zich vooral tegen het plan om ook het interieur van de schouwburg aan te pakken. (NRC, 29/1/03)

 • Volgens de bewoners van Stadsdeel Zuideramstel is het laatste woord er nog niet over gesproken, maar het lijkt erop dat Joop van den Ende eindelijk een theater in Amsterdam gaat krijgen. Er is een lokatie (naast de RAI) waarover zowel de gemeente als Joop enthousiast zijn en het musicaltheater met 1700 stoelen past binnen het masterplan voor de Amsterdamse Zuidas. Daarbinnen valt ook de bouw van een Kunsthal, woningen, kantoren en een school. De omwonenden maken zich echter zorgen over mogelijke parkeeroverlast. Daarnaast moet ook nog de projectontwikkelaar (ING-Groep) akkoord gaan. (ANP, 9/9/02)

 • Jan Fabre krijgt zijn eigen theater in Antwerpen. Het Vlaamse ministerie van Cultuur wil met 1,23 miljoen euro het Ringtheater opknappen, op voorwaarde dat de stad Antwerpen zelf 250.000 euro bijlegt. Sinds enige tijd huurt Fabre's organisatie, Troubleyn, het Ringtheater als repetitieruimte. (De Standaard, 17/5/02)

  meer over: Antwerpen


 • Tumult in Schijndel! Het Brabantse dorp (23.500 inwoners) heeft een nieuw theater nodig en de lokale multimiljonair Hans Brus wil graag 19 miljoen euro schenken om een hypermoderne, multifunctionele zaal neer te zetten als de gemeente een kleine bijdrage voor de exploitatie zou doen. U begrijpt: dat geeft problemen. Er was namelijk al een ander plan van twee jonge ondernemers, Peter Sanders en Arie van den Brand, die sinds 1993 het City Theater uitbaatten met kinderfilms, concerten en stand up-comedy. In nauw overleg met de wethouder van cultuur, Henk Roozendaal (PvdA), schreven ze een plan om van City een echt theater te maken, met een groot podium en honderden stoelen.
  Op 26 november 2001 kwam aan hun droom een abrupt een eind toen Brus met zijn aanbod kwam. Die was niet van plan om de podiumkunst-functie te verdelen tussen zijn theater en City, liet het verzoek om exploitatie-subsidie vallen en vroeg slechts om de benodigde vergunningen. Het college ging unaniem akkoord met dit plan inclusief de wethouder Henk Roozendaal.
  Maar wat gebeurt er met de voor het theater gereserveerde miljoenen, die nu onaangeroerd blijven? "Misschien kan een deel daarvan naar jongerenbeleid", zegt Roozendaal. "Dat heb ik ook in mijn portefeuille." Sanders is gelaten: "Ik wed dat hij straks twee keer per jaar in dat theater zal komen." Een woordvoerster erkent dat de weldoener "niet per se een theaterliefhebber" is: "De heer Brus wil zich niet met het culturele aanbod bemoeien. Daarvoor heeft hij vakmensen op het oog. Het gaat hem om het gebaar naar de gemeente." (NRC, 13/2/02)

  meer over: sponsoring


 • In Berlijn moet het eerste operahuis worden opgericht uitsluitend gewijd aan opera's die na 1945 zijn gecomponeerd. Volgende week presenteren Sir Peter Jonas, intendant van de fameuze Bayerischen Staatsoper, en staatssecretaris van cultuur Knut Nevermann, de plannen hiervoor, alsook het ontwerp van architectenbureau Gewers Kühn. Het gebouw moet komen, als de plannen worden gerealiseerd, tussen de Bondskanselarij en de Hamburger Bahnhof. (AD, 21/11/01)

  meer over: Berlijn, opera


 • De Royal Shakespeare Company wil haar beroemde thuishaven in Stratford-upon-Avon niet langer renoveren, maar het vervangen door een nieuw 100 miljoen pond (353 miljoen gulden) kostend theatercomplex. Adrian Noble, de artistiek directeur van het gezelschap, heeft hiervoor een plan bekend gemaakt. De Nederlandse architect Erick van Egeraat gaat het nieuwe theatercomplex ontwerpen in samenwerking met theateradviseur Iain Mackintosh. Het huidige theater dat gebouwd is in 1932, beschikt over een prachtige art deco-foyer en staat op de Britse monumentenlijst. Noble vindt het theater echter totaal ongeschikt voor hedendaagse Shakespeare-ensceneringen: "Wij zijn geen museum. We zijn een levende thetergroep die zijn werk op zo'n goed mogelijke manier moet zien te doen."
  Het nieuwe theater zou een dagje uit moeten worden voor de drie miljoen toeristen die Stratford-upon-Avon jaarlijks bezoeken. Velen van hen bezoeken het Royal Shakespeare Theatre nu niet. Het wordt een soort theaterstad, waarin naast winkels, restaurants en workshops ook nieuwe backstage-faciliteiten voor het Swan Theatre en een extra auditorium voor Other Place worden ondergebracht. (Volkskrant & AD, 20/10/01)

 • De gemeente Hoorn stelt aannemer Heddes Bouw BV en constructeur Aronsohn aansprakelijk voor het instorten van de dertig meter hoge toneeltoren in de nacht van 10 april. Beide partijen zijn in gebreken gebleven door te zwakke lasverbindingen te maken en door een andere staalsoort te gebruiken dan waarop de berekeningen waren gebaseerd. De toneeltoren wordt herbouwd volgens aanbevelingen van het TNO en met een extra veiligheidsmarge van twintig procent. (Trouw, 6/7/01)

  meer over: ongelukken


 • De gemeente Amsterdam heeft besloten geen toestemming te geven aan Viable Entertainment om aan de Arena-boulevard in Amsterdam Zuidoost een musical- en operatheater te bouwen. Het college van b&w denkt dat er in Amsterdam maar plaats is voor één musicaltheater gezien de concurrentie met het huidige theater Carré. De plannen van directeur-eigenaar Simsek van Viable zijn volgens het college financieel onhaalbaar. Bovendien zou het theater zoals Simsek het voor ogen had niet passen in het stadsdeel Zuidoost. Er zou daar eerder behoefte zijn aan een kleiner theater.
  Joop van den Ende heeft echter tegelijkertijd te kennen gegeven dat hij binnen de ringweg A10, in de buurt van het RAI-congrescentrum of aan de Marnixstraat, ook een nieuw theater wil bouwen. Van den Ende is wel in vergaand overleg met de gemeente Amsterdam, die zijn plan minder riskant vindt dan dat van Simsek. (Volkskrant, 2/6/01)

 • De Arena-boulevard in Amsterdam krijgt toch een eigen theater. Na het afhaken van Joop van den Ende, die te weinig vertrouwen had in de locatie, is een alternatieve projectontwikkelaar gevonden: Viable Entertainment. Het theater met drieduizend stoelen komt naast de gloednieuwe Heineken Music Hall aan de Arena-boulevard.
  Directeur-eigenaar S.G. Simsek van Viable Entertainment benadrukt dat het niet belangrijk is waar het theater komt te staan, maar wat er in te zien is. Het voornemen is om per jaar zo'n acht opera's en vier musicals op de planken te brengen in het tot nog toe naamloze theater. Het college van B en W van Amsterdam moet nog wel toestemming geven voor de bouw. Wanneer dat gebeurt zou het theater binnen drie jaar zijn deuren kunnen openen. (Trouw, 30/5/01)

  meer over: Bijlmer


 • Directeur Gerard Tonen (46) van Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden wordt per 1 september mede-directeur van Orpheus, de schouwburg in Apeldoorn. Hij gaat daar met directeur Gerda Kroeze leiding geven aan de bouw van een nieuwe theaterzaal, een ontwerp van architect Herman Herzberger. Omdat ook het huidige theatercomplex wordt gerenoveerd, krijgt Apeldoorn één van de grotere theaters van het land. Tonen was elf jaar directeur van de Leeuwarder stadsschouwburg. In 1997 vertrok Tonen uit Leeuwarden om directeur te worden van de Twentse Schouwburg in Enschede. Na twee maanden had hij het daar gezien, mede doordat de tekorten groter bleken dan hem zou zijn verteld. Hij had geen zin om "crisismanager" te zijn. In Leeuwarden had men nog geen geschikte opvolger voor hem gevonden, waarna Tonen terugkeerde op zijn oude stek. Zijn vertrek is nu wel definitief. "Je kunt maar één keer terugkomen. Ik verlaat Leeuwarden met pijn, ik ben vergroeid met de stad. Maar het is nu tijd om nieuwe ervaringen op te doen." (NRC, 17/5/01)

  meer over: Friesland


 • Rotterdam krijgt er weer een nieuw theater bij: het Onafhankelijk Toneel heeft 6,3 miljoen gulden te besteden voor de bouw van een theater in het gebied rond de Westzeedijk in Delfshaven. In het bestaande gebouw van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, dat gerenoveerd gaat worden en een glazen voorgevel krijgt, komt een houten binnengebouw. Hierdoor blijft het mogelijk om bij iedere productie de speelruimte aan te passen aan de artistieke wensen. In de ruimte tussen de twee gebouwen kunnen alle lampen, bruggen en draden worden weggewerkt.
  Artistiek leider Gerrit Timmers heeft grootse plannen om het nieuwe theater te laten integreren in de natuurlijke omgeving: "Vóór het gebouw ligt een braakliggend terrein. Het zou geweldig zijn om openluchtvoorstellingen te maken waarbij de dijk als tribune fungeert." Het theater, ontworpen door Franz Ziegler, moet eind 2003 klaar zijn. (Volkskrant, 11/5/01)

 • Een deel van de nieuwbouw van Schouwburg Het Park in Hoorn is ingestort. Het gaat om de 26 meter hoge toneeltoren van het theater. Voor zowel de politie, de aannemer als de gemeente is het nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er zullen twee onderzoeken worden ingesteld. De politie start een onderzoek om te kijken of er sprake is van opzet. De gemeente zal een onafhankelijk onderzoek instellen naar de constructie. Volgens burgemeester P. Janssens van Hoorn rezen twee weken geleden al vragen bij de bouw. Werknemers hadden het over doorbuigingen in de staalconstructie. De constructeur heeft het gecontroleerd en de doorbuigingen bleven volgens hem binnen de tolerantiegrenzen.
  De bouw van het theater begon maart 2000. De oplevering was gepland voor december 2001. Het is nog onduidelijk hoelang het herstel gaat duren. Directeur van de schouwburg R. Weber zal alles op alles zetten om "zo snel mogelijk met frisse moed door te gaan". (ANP, 10/4/01)

  meer over: ongelukken


 • Speciaal voor de musical 'Grace', die in september in première gaat, verrijst binnenkort bij de Amsterdam ArenA, naast de nieuwe Heineken Music Hall, een paleisachtig theater. Het theater bestaat uit een stalen constructie met grote beschilderde doeken waarop het paleis van Monaco staat afgebeeld. Het theater bevat 1200 zitplaatsen. De musical vertelt het verhaal van Prinses Gracia van Monaco, beter bekend als de filmster Grace Kelly. In de jaren vijftig schitterde zij onder andere in Hitchcock's 'Rear Window' en 'To Catch a Thief'. Ze gaf haar filmcarrière op om met prins Rainier van Monaco te trouwen. In 1982 maakte een tragisch ongeval een einde aan haar leven.
  Joke de Kruiff zal voor deze miljoenenproductie in de huid kruipen van de prinses. Ernst Daniël Smid tekent voor de rol van prins Rainier. De muziek is van de Amerikaanse componist Cy Coleman. De tekst is van Seth Gaaikema en de regie is in handen van Frans Weisz. De locatie in Amsterdam Zuidoost is tevens de plek waar het Getz Entertainmentcenter moet komen. De bouw hiervan begint pas in 2004, als de musical Grace al aan haar Europese tournee is begonnen. (ANP & VNG, 7/2/01)

  meer over: musical


 • Cirque du Soleil, in 1984 in Montreal begonnen als een clubje straatartiesten, gaat een ontspannings- en cultuuroord opzetten in Londen. Het moet een pretpark worden met drama, architectuur, kunst en optredens van het Circus. Locatie wordt Battersea Power Station, het hoogste bakstenen gebouw van Europa, dat zal worden omgebouwd tot een complex met 2000 zitplaatsen. De kosten bedragen 1,8 miljard gulden, die worden opgehoest door investeerder Parkview International. Het circus wil het hier niet bij laten. In de komende tien jaar moeten er 4 tot 6 van dit soort centra overal ter wereld komen. (ANP, 11/12/00)

  meer over: circus, Londen


 • De bouw van het Theater in Zwolle loopt vertraging op door onenigheid over de bebouwing van het Noordereiland, waar het theater zou moeten komen. De gemeenteraad vind dat het eiland in de plannen te dicht bebouwd zal worden. De bouw is uitgesteld tot 2005. (AD, 7/12/00)

  meer over: Zwolle


 • Gaat-ie nou weg of blijft-ie nou staan? De gemeenteraad van Dronten heeft een besluit genomen over de Meerpaal, maar er blijft nog een hoop onduidelijkheid. Twee dingen staan vast: er komt een multifunctioneel centrum, en de kosten zijn veel hoger dan verwacht: 48,6 miljoen gulden.
  Begin dit jaar werden de kosten van de plannen nog geschat op ongeveer 32 miljoen gulden. De bouwplannen zijn inmiddels een paar keer gewijzigd, bovendien was er een rekenfout van 7 miljoen gulden gemaakt. Het centrum gaat De Nieuwe Meerpaal heten. Delen van het oude gebouw blijven staan en andere delen worden gesloopt, maar in de nieuwbouw komen de ideeën van architect Van Klingeren, die De Meerpaal ontwierp, terug en worden bepaalde typerende materialen opnieuw gebruikt. Volgens het ministerie van VROM wordt daarmee recht gedaan aan het werk van architect Van Klingeren.
  De sloop van De Meerpaal moet in september volgend jaar beginnen. In het nieuwe gebouw komt een eivormig theater, net als in de huidige constructie. Verder worden bepaalde typerende materialen opnieuw gebruikt. Volgens de planning is het nieuwe centrum over drie jaar klaar. In het gebouw komen onder meer een bibliotheek, een muziekschool, een theater en een bioscoop.
  De voorgenomen sloop van De Meerpaal stuitte eerder op veel protest vanwege het unieke karakter van het gebouw. Later, nadat de gemeenteraad akkoord was gegaan met de sloop, werd er opnieuw geprotesteerd, nu tegen de hoge kosten. (ANP, 20/10/00)

  meer over: De Meerpaal


 • Theater LUX in het Mariënburgcomplex in Nijmegen is open voor publiek. De zes zalen voor film en muziek voldoen aan alle verwachtingen, maar de zevende, de theaterzaal kent de nodige problemen. Het moest een volwaardig vlakke-vloertheater worden, maar "Voor een vlakkevloertheater voldoet de zaal niet. Daarvoor heb je standaardmaten nodig van hoogte, breedte en lengte. Die maten heeft LUX niet", aldus R. ten Zijthoff, voormalig directeur van het Chassé Theater in Breda. "De laad- en losruimte kan geen middelgroot decor aan, het publiek zit in een klassieke, vaste opstelling - deze zaal wordt geen moderne zwarte doos", klaagt ook Rien Stegman van Theatergroep AdHoc, die haar voorstellingen hier in première wil laten gaan. Ten Zijthoff werd een jaar geleden gevraagd om te adviseren over de bouwplannen. Zijn kritiek is echter ondergesneeuwd toen theaterzaal O42, die een eigen theaterzaal zou krijgen in Mariënburg, failliet ging.
  Lidy Klein Gunnewiek van LUX is wél tevreden over de zaal: "We hebben een ander speelplan voor de theaterzaal opgesteld dan O42. Dan kun je inderdaad niet alle theater- of dansvoorstellingen in onderbrengen. Maar we willen veel meer culturele voorstellingen, dance-events, kleine muziekuitvoeringen. Daarvoor is de zaal wel uitermate geschikt. Dat hebben we nu al gemerkt in de afgelopen dagen."
  Stegman: "Ik voorzie het ergste. Deze zaal wordt straks de zesde filmzaal." Hiermee lijkt het zwarte scenario, geschetst toen theater O42 werd gesloten, waarheid te worden: "De moderne podiumkunsten verdwijnen uit Nijmegen". De gemeente heeft een onderzoek ingesteld naar de bouwperikelen. (Volkskrant & De Gelderlander, 19/10/00)

  meer over: Nijmegen


 • Nederland heeft er een stopera bij. IJsselstein heeft nu ook een stadhuis/theater combinatie. Het gebouw is ontworpen door architect Ben van Berkel en biedt naast parkeergarage, een grand café en een sneltramstation ook een congrescentrum, bioscoop en supermarkt. (Volkskrant, 21/4/00)


 • Het nieuwe Nationale Theater in Peking moet het grootste prestigeproject in China worden sinds de bouw van de Verboden Stad. Het theater moet in de vorm van een reusachtig half ei gemaakt van glas en titanium, uit een kunstmatig meer oprrijzen en vier zalen met in totaal 6000 stoelen bevatten. Dat is het plan van de Franse architect Andreu dat goedgekeurd is door de Chinese president Jiang Zemin. De kosten komen uit op één miljard gulden.
  Maar bij de eerste steenlegging ging het mis. De ceremonie werd zonder opgaaf van redenen afgezegd. Via internet hebben Chinese architecten en intellectuelen het project flink de grond ingeboord. Het nieuwe gebouw zou vloeken met de omgeving en het is te duur. Daarbij is er volgens de tegenstanders helemaal geen nieuw theater nodig, het bestaande operagebouw staat voornamelijk leeg. (Volkskrant, 4/4/00)

  meer over: China


 • Het theater Nieuwe de la Mar moet gesloopt worden, zo bouwvallig is het. Dit stelt de directie in de subsidie-aanvraag voor de gemeente Amsterdam. Er is de laatste 50 jaar nauwelijks iets verbeterd, zo hebben de artiesten nog steeds slechts de beschikking over één douche. Verbouwen kan ook, maar dat zou het theater 150 stoelen kosten en dat maakt de exploitatie onmogelijk. Met de subsidieaanvraag is 45 miljoen gulden gemoeid. Daarnaast gaat het theater op zoek naar sponsors. De architecten van de nieuwbouw is gevraagd de intimiteit van het theater terug te laten keren. De directeur wil het huidige aantal van 570 stoelen behouden, maar streeft wel naar meer beenruimte. Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe zaal in 2002 open. (Volkskrant & Spits, 23/3/00)

 • De Drechtsteden moeten een cultuurfabriek krijgen. Dit is een gebouw met ondermeer een theater, een congrescentrum, een megabioscoop, een cultureel centrum en een museum. De fabriek moet een symbool worden van culturele samenwerking tussen de steden Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Waar het complex moet komen is voorlopig nog onderwerp van ruzie tussen de drie gemeenten... (Volkskrant & VNG, 18/3/00)


 • De Meerpaal wordt definitief gesloopt. Het Haagse architectenbureau Atelier PRO heeft een ontwerp voor een vervangend gebouw gemaakt. Het advies van rijksbouwmeester Patijn om in ieder geval delen van het originele gebouw te behouden door ze in de nieuwbouw te verwerken worden hiermee genegeerd. De sloop begint over enkele maanden en de Nieuwe Meerpaal moet over twee jaar klaar zijn. (AD, 10/3/00)

  meer over: De Meerpaal


 • De gemeenteraad van Zwolle heeft ingestemd met de plannen voor een nieuw theater op het Noordereiland. Het theater moet het huidige Odeon vervangen, dat te klein is geworden. Ook het Orkest van het Oosten, dat nu nog huist in de Nieuwe Buitensociëteit zal in de nieuwe schouwburg worden ondergebracht. De raad heeft 40 jaar gediscussieerd over dit besluit. De gemeente gaat nu op zoek naar een architect. (AD, 9/3/00)

  meer over: Zwolle


 • Het bouwplan voor de herbouw van het Openluchttheater in het Haagse Zuiderpark moet worden aangepast. Dit is nodig, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het eerste ontwerp zou leiden tot verzakking van het eiland waarop het theater ligt. De opening van het nieuwe theater staat gepland voor mei 2001. (Volkskrant, 8/3/00)

  meer over: Den Haag


 • Van 12 mei tot 2 juli dit jaar zindert het in Zundert. Onder de titel 'Shakespearement' wordt er een festival georganiseerd over de Belangrijkste Brit van het Vorige Millennium met theater, muziek, film, beeldende kunst, poëzie, spellessen, workshops, etcetra, etcetera. Voor de gelegenheid wordt er een replica gemaakt van het Globe Theatre in Londen. De replica heeft dezelfde grootte en indeling als het origineel. Alleen het materiaal wijkt af. De Zundertse Globe is gemaakt van modern steigermateriaal en krimp- of spanfolie. (VNG, 25/2/00)

  meer over: Shakespeare


 • Na The New Globe Theatre maakt Londen zich op voor een tweede theater uit Shakespeare's tijd. Actrice Judi Dench, die een Oscar won voor haar rol als Elizabeth I in de filmkraker 'Shakespeare in Love', was zo onder de indruk van de filmset van het theater The Rose dat ze ervoor heeft gezorgd dat deze niet zou worden afgebroken en dienst kan doen bij de bouw van het nieuwe theater. Herbouw van The Rose kost zeven miljoen pond en kan, wanneer de bouwplannen worden goedgekeurd, in april 2002 voltooid zijn. (Volkskrant, 18/2/00)

 • De gemeente Zwolle wil in 2004 een nieuw theater aan de rand van de binnenstad. Het nieuwe theater moet minstens 120 grote voorstellingen en 75.000 bezoekers per jaar trekken. Het college van burgemeester en wethouders presenteerde dit plan en wil er 55,7 miljoen gulden voor uittrekken, die de gemeente grotendeels zelf gaat betalen. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan, maar als alles goed gaat kan in 2002 met de bouw worden begonnen. (Volkskrant & Metro, 6/12/99)

  meer over: Zwolle


 • Het Jachtgezelschap wil het huisgezelschap worden van het nieuwe theatercomplex in Almere. Onlangs werd bekend dat midden in het uitgaansgebied aan het Weerwater een nieuwe schouwburg gebouwd zal worden bestaande uit twee theaterzalen met respectievelijk 850 en 450 stoelen. Het Jachtgezelschap, dat nu nog in Amsterdam resideert, ziet in dit nieuwe theatercomplex dé mogelijkheid om los te breken uit het "totalitaire Randstad-denken", aldus regisseur/artistiek leider Wilfried Engel. Engel was al een tijdlang op zoek naar mogelijkheden om in de provincie iets nieuws op te zetten met zijn ensemble. Het Jachtgezelschap wil zo snel mogelijk met de leiding van het nieuwe theater om de tafel om tot zaken te komen. Maar wie die leiding is, is nog niet bekend. (VNG, 10/4/99)

 • Arnhem heeft plannen voor een cultureel kwartier met een museum, theaters, gemeentelijk archief en de bibliotheek. Dit alles over tien jaar langs de Rijnoevers. (Telegraaf, 26/3/99)

  meer over: Arnhem


 • Binnen drie jaar heeft Almere een theater. 78 miljoen gaat het nieuwe theatercomplex kosten dat als een eiland in het Weerwater zal worden gebouwd. Het theater krijgt twee zalen met respectievelijk 850 en 450 stoelen. Daarnaast zal de Stichting voor Culturele en Kunstzinnige vorming onderdak vinden in het gebouw. Het wordt ontworpen door de Japanse architecte Kazuyo Sejima, in samenwerking met het bureau Greiner en Van Goor. Greiner en Van Goor zijn ook betrokken bij de renovatie van het Van Goghmuseum in Amsterdam. Voor Sejima is het haar eerste grote opdracht in Europa. (Parool, 17/3/99)

  meer over: Almere


 • De Nederlandse architect Ben van Berkel (bekend van de Erasmusbrug in Rotterdam) zal het nieuwe muziektheater in het Oostenrijkse Graz maken. Het gebouw kost zo'n 20 miljoen gulden en moet in 2003, als Graz culturele hoofdstad van Europa is, af zijn. (Parool, 1/10/98)


 • De Rotterdamse wethouder Hans Kombrink bereid zich voor op zijn theaterdebuut. Samen met Freek de Jonge zal hij een korte voorstelling maken ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal van het nieuwe Luxor theater aan het Wilhelminaplein op de Kop van Zuid in Rotterdam. De voorstelling is 'Kombrink en De Jonge en de Heipaal' gedoopt. (AD, 16/9/98)


 • In Schiedam is het nieuwe Theater aan de Schie geopend met een voorstelling van het Scapino Ballet. "Het gebouw lijkt de droom van elke houtworm, want het bestaat voornamelijk uit hout." (Telegraaf, 14/9/98)

  meer over: Scapino


 • Berdien Stenberg heeft geholpen de eerste kubieke meter zand te storten van een nieuw uitgaanscentrum in Almere. Het door Rem Koolhaas ontworpen complex zal vanaf 2005 onder andere een theater, een bioscoop en horecagelegenheden huisvesten. (Telegraaf, 11/9/98)

  meer over: Almere


 • De gemeente Haarlem heeft besloten dat er geen theater komt op het te bebouwen Enschedé-terrein, nadat ongeveer 3000 bewoners een bezwaarschrift hadden ingediend tegen de hoogte van het nieuwe gebouw. Het theater zou 24,5 meter hoog worden. Zonder theater wordt het complex, waarin onder andere een rechtbank, horeca, winkels, woningen en een parkeergarage worden opgenomen, niet hoger dan 18 meter. De gemeente wil nu de huidige schouwburg laten opknappen. (Parool, 9/9/98)

  meer over: Haarlem, verbouwing


 • De Royal Shakespeare Company overweegt haar uit 1933 stammende theater in Stratford-upon-Avon af te breken en een nieuw theater te bouwen. De Nederlandse architect Erick van Egeraat heeft al tekeningen gemaakt. (AD, 28/8/98)

 • In de Rotterdamse haven zal waarschijnlijk een baarmoedertheater worden gemaakt. Sponsors dragen in totaal veertig miljoen bij om de bouw van een dertig meter hoge zwangere vrouw met een baarmoedertheater mogelijk te maken. In het theater komt een podium vol met eicelstoelen, terwijl de zwemmende zaadcellen op de muren zullen worden geprojecteerd. In het breintheater kiest het publiek eerst zelf, bij meerderheid van stemmen, door wiens ogen het de wereld wil zien. Kiest het voor de jongen, dan ziet het door twee grote ogen een mooi meisje verschijnen. Een robot legt uit wat dan gebeurt in het lichaam: "Kijk, je bloeddruk gaat omhoog." (Parool, 17/7/98)

  meer over: Rotterdam


 • Erik van Egeraat gaat het complex van het Royal Shakespeare Theatre in Stratford-upon-Avon ingrijpend moderniseren. Voor 335 miljoen gulden gaat hij een nieuwe zaal bouwen en de twee oude theaters met elkaar verbinden. (Theatermaker, 1/4/98)


praat mee

schrijf een mini