oude meuk

Onderwerp

Den Haag (19 nieuwsberichten)

 • Annette Speelt stopt eind volgend jaar. De groep van Thijs Römer en Michel Sluysmans heeft besloten geen nieuwe subsidieaanvraag in te leveren voor het nieuwe kunstenplan.
  Sluysmans: "Begrijp me goed: nu vind ik Annette Speelt nog ontzettend leuk. Het punt is dat ik dat gevoel graag zo wil houden. We hebben alle dingen gedaan die op ons verlanglijstje stonden. Een nieuw lijstje konden we eigenlijk niet bedenken. We voelden allebei tegelijk aan dat het tijd was om het uit te maken. Het is de seven year itch.’ Daarbij komt dat Römer zich wil richten op zijn filmcarrière en Sluymans ook wil acteren bij andere theatergroepen.
  Op dit moment speelt de groep Trojaanse Vrouwen op locatie in Scheveningen, het regiedebuut van Römer en Sluysmans. Begin volgend jaar spelen ze nog Malpensa, een nieuwe tekst van Ilja Leonard Pfeijffer en ten slotte nog een muziekvoorstelling. (Volkskrant, 6/12/07)

  meer over: Annette Speelt


 • Komende winter worden in twee Nederlandse bioscopen live-uitzendingen vertoond van opera's uit New York. Bioscoopexploitant Pathé heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de New York Metropolitan Opera ('The Met'). Het gaat om acht matinees, die in Nederland tussen 18.30 en 19.30 uur aanvangen in Tuschinski in Amsterdam en Pathé Buitenhof in Den Haag. De uitzending is in digitale High Definition, en dergelijke bioscopera's zijn in de VS al zeer populair. Op het programma staan vanaf 15 december onder meer uitvoeringen van 'Peter Grimes', 'Tristan und Isolde', en 'La Bohème'. (Redactie, 14/6/07)

  meer over: Amsterdam, opera


 • Karel de Rooij (Mini, van Maxi) gaat met theater mensen helpen bij het inburgeren. Het project van de Rotary, de Mondriaan Onderwijsgroep en theater Diligentia in Den Haag bestaat uit een theaterabonnement voor Haagse inburgeraars. Het abonnement geeft toegang tot beeldende en muzikale voorstellingen, zoals van De Wereldband, Mini & Maxi, het Nederlands Dans Theater, Montezuma's Revenge en de Ashton Brothers. Er is gekozen voor voorstellingen met weinig taal, die dus toegankelijk moeten zijn voor mensen met onvoldoende kennis van de Nederlandse taal. Naast een kennismaking met andere Hagenaars hoopt De Rooij ook dat dit project de drempel voor theaterbezoek verlaagd. Bij succes wil hij het abonnement ook aanbieden in andere steden waar inburgeringcursussen gegeven worden (ANP, 10/2/06)


 • Toneelgroep De Appel gaat vanaf volgend seizoen publiek werven onder de circa 25.000 expats die in Den Haag wonen. Er komt een Engelstalige publiciteitscampagne en de groep overweegt voorstellingen met boventitels aan te bieden. In eerste instantie zullen vooral voorstellingen met veel dans en muziek onder de aandacht gebracht worden, zoals 'Dans' en 'En God zag dat het goed was'. "Die voorstellingen zijn heel goed te volgen voor mensen die geen Nederlands begrijpen", aldus een woordvoerder.
  Samen met het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest laat De Appel nu onderzoeken in hoeverre expats hun tijd nu al besteden aan kunst en cultuur. De buitenlandse werknemers zijn over het algemeen 35 tot 45 jaar, met een goede opleiding en baan. Het initiatief van De Appel past in het beleid van de gemeente Den Haag om internationaal aantrekkelijker te worden. (NRC, 31/5/05)


 • Ook in Den Haag moet er bezuinigd worden op het kunstbudget: 1,3 miljoen euro op een totaal van ruim 50 miljoen. De Haagse commissie Zonderop, die de wethouder adviseert over cultuursubsidies adviseert om geld weg te halen bij De Appel en Het Nationale Toneel, omdat deze instellingen slecht zijn in samenwerken. Er moet een apart potje van 400.000 euro komen voor samenwerkingen tussen kleinere groepen, grote groepen en podia. De commissie noemt met name Annette Speelt, Alba Theaterhuis en Drang als mogelijke samenwerkingspartners. Ook de Raad voor Cultuur constateert dat Den Haag een theaterproductiehuis mist en reserveert 200.000 euro voor met name Alba en Annette Speelt. (Volkskrant & Redactie, 21/4/04)


 • Het Groot Russisch Staatscircus mag rond de kerstdagen toch optreden op het Haagse Malieveld, burgemeester Deetman heeft besloten alsnog een vergunning te verstrekken. Het Russisch Staatscircus spande een kort geding aan, maar voordat het zover was, besloot de gemeente toch een vergunning te verlenen. "Daarbij moet gezegd worden dat de organisatoren kosten nog moeite gespaard hebben om aan onze eisen tegemoet te komen", aldus een gemeentewoordvoerder. (ANP, 10/12/02)

  meer over: circus


 • Het Groot Russisch Staatscircus mag niet optreden op het Malieveld in Den Haag. Er zijn al 15.000 kaarten verkocht, maar volgens burgemeester Deetman voldoet de tent niet aan de veiligheidseisen. A. Rebisz van het Staatscircus is verbaasd: eerder trad het circus zonder problemen op in meer dan honderd Duitse en Nederlandse steden. (NRC, 5/12/02)

 • Met een unieke regeling krijgt theatergroep Würz voor 2002 en 2003 een toelage van 90.000 Euro van het ministerie van OC&W. Würz zal in deze periode minimaal drie producties in Den Haag uitbrengen. Hiermee wordt de gemeente Den Haag gecompenseerd voor de gedwongen sanering van toneelgroep De Appel. De regeling is tot stand gekomen op voorspraak van de gemeente Den Haag.
  Würz werkt al sinds 1996 regelmatig in Den Haag en artistiek leider Jules Terlingen maakte drie voorstellingen bij De Appel. (VNG, 15/1/02)

  meer over: De Appel, Würz


 • De gemeente Den Haag heeft plannen voor een cultuurfonds. Met de uitgifte van obligaties wil de gemeente 10 miljoen gulden bij elkaar krijgen om grote culturele evenementen in Den Haag en omstreken te financieren. Personen en bedrijven kunnen in totaal tweehonderd obligaties van 50.000 gulden per stuk aankopen. De 10 miljoen gulden die dat oplevert, wordt in het cultuurfonds gestort. Verder participeren de gemeente Den Haag, KPMG en waarschijnlijk de provincie Zuid-Holland in het fonds. Volgens wethouder Louise Engering van Cultuur en Financiën, die het plan presenteert, kunnen instellingen gebruikmaken van de renteopbrengst. Zij verwacht dat die in het eerste jaar 600.000 gulden bedraagt.
  Engering wil dat het fonds er komt, zodat zo min mogelijk ideeën van kunstinstellingen blijven liggen. Ook zijn culturele instellingen vaak niet in staat "ambitieuze plannen op een optimale manier gestalte te geven." De evenementen die van het cultuurfonds gebruik kunnen maken, variëren volgens de wethouder van "internationale tentoonstellingen, spectaculaire voorstellingen in de openlucht tot festivals." Den Haag stelt elke keer voor vier jaar vast welke culturele instellingen subsidie krijgen. Tussendoor is het nauwelijks mogelijk grote evenementen te organiseren en uit te voeren. Het cultuurfonds van Engering moet dat mogelijk maken. Wordt er aanspraak gemaakt op het fonds, dan geldt de afspraak dat er geld wordt teruggestort indien de gebeurtenis winstgevend is. Die terugbetaling kan oplopen tot een kwart van het gebruikte bedrag uit het fonds. (ANP, 17/1/01)


 • Het kabinet geeft toneelgroep De Appel in Den Haag geen rijkssubsidie. In plaats daarvan kan de gemeente Den Haag in 2001 en 2002 per jaar 200.000 gulden extra tegemoet zien voor "nieuwe kwalitatieve impulsen voor het theaterklimaat". De regering handelt daarmee naar eigen zeggen "in de geest van" de motie van het CDA die maandag door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangenomen. Daarin wordt gevraagd om De Appel, ondanks het negatieve advies van de Raad voor Cultuur, toch subsidie te verlenen. Een van de argumenten is dat Den Haag er in de Cultuurnota toch al bekaaid afkomt.
  Staatssecretaris Van der Ploeg liet meteen na de stemming al doorschemeren dat hij De Appel weinig kans gaf. Volgens hem zijn er in het advies van de raad geen aanknopingspunten om toch geld te geven. Verder zou een heroverweging kunnen leiden tot juridische procedures van andere gezelschappen die geen subsidie meer krijgen. De gemeente Den Haag heeft De Appel wel 3 miljoen gulden toegezegd. De Appel, heeft volgens eigen berekening 4 miljoen gulden nodig om te kunnen blijven bestaan. Zakelijk leider G. Dijkstra van het gezelschap noemt het kabinetsbesluit bizar. "Als een staatssecretaris zich niet laat overtuigen door een kamerbrede meerderheid die vindt dat De Appel van groot belang is voor het Nederlandse toneel, dan is dat bizar", zegt hij. "Wat moet je als je tot in het parlement wordt gesteund, maar te maken hebt met een staatssecretaris die alleen maar een advies van de Raad voor Cultuur kan uitvoeren?" Volgens Dijkstra is De Appel zonder de rijkssteun en ondanks het geld van de gemeente Den Haag, gedoemd te stoppen. "Daar hebben wij op ingezet. Als het miljoen er niet komt, valt het doek", aldus Dijkstra. Het gezelschap zal in elk geval nog tot in de zomer volgend jaar blijven spelen. De indienster van de motie, CDA-Tweede-Kamerlid Visser, noemt de reactie van het kabinet typisch Paars en vreest dat haar poging het gezelschap te redden zal mislukken. "Ik kan alleen maar concluderen dat de motie niet wordt uitgevoerd en dat Paars De Appel laat vallen. Ik zal proberen druk uit te oefenen, maar ik moet de realiteit van het politieke veld onder ogen zien." (ANP, 24/11/00)

 • Ger Thijs, altijd goed voor een bolle uitspraak, raakt niet uitgepraat over zijn avonturen in Den Haag. Hoewel hij eerder beweerde dat er geen problemen waren tussen hem en het acteurs-ensemble, lijkt hij nu uit een ander vaatje te tappen: "Vooral met de Amsterdamse dames had ik problemen. Er waren actrices die weigerden om in mijn Couperus-bewerking 'Oude Mensen' te spelen. "Ik heb niets met Den Haag", zeiden ze. Hoe bestaat het. Dan zeg ik: "Je zit hier in vaste dienst, in Den Haag. Als je daar niets mee hebt, wat doe je hier nog?"" (AD, 18/11/00)

  meer over: Ger Thijs


 • Cees Debets, de zakelijkleider van toneelgroep Stella Den Haag, zal per 1 januari zijn functie neerleggen. Patrick Marcus, afkomstig van Atelier Sjoerd Didden in Rotterdam zal de nieuwe zakelijk leider worden. Debets gaat zich storten op het Crossing Border festival. (ANP, 18/10/00)

  meer over: jeugdtheater


 • De gemeente Den Haag geeft De Appel drie miljoen gulden per jaar. Volgens artistiek leider Aus Greidanus zou dat betekenen dat er 10 tot 12 ontslagen vallen en dat er geen reisvoorstellingen meer gemaakt kunnen worden. Het gezelschap is dan echter wel gered. "Maar we gaan er nog steeds van uit dat de staatssecretaris het advies naast zich neerlegt", aldus Greidanus. Ook theater PePijn is uit de brand. De gemeente geeft 280.000 gulden, ondanks een negatief advies van de Haagse cultuurcommissie. (AD, 5/7/00)

 • Anja Overhoff, sinds februari directeur van theater Diligentia in Den Haag, houdt goede moed voor de verbouwing van haar zaal. Het theater denkt 16 miljoen gulden te kunnen lospeuteren van de Haagse gemeenteraad. De rest van de benodigde 20 miljoen hoopt het door sponsoring bij elkaar te krijgen. Wanneer alles loopt als verwacht, zal het theater in 2002 een jaar lang de deuren sluiten. (NRC, 19/6/00)

 • De Haagse wethouder van cultuur, Louise Engering wil ondanks het negatieve advies van de Haagse culturele adviescommissie toch de Appel blijven ondersteunen met 2,7 miljoen gulden per jaar. Ingewijden in de Haagse gemeentepolitiek zeggen dat een meerderheid van de gemeenteraad haar daarbij zal steunen. Het Kunstenplan 2001-2005 voor de stad Den Haag wordt in augustus in de raad behandeld.De Appel heeft een grote groep Vrienden, onder wie veel prominente Hagenaars. Vier jaar geleden gebeurde hetzelfde op rijksniveau: de Raad voor Cultuur gaf een negatief advies voor De Appel, maar staatssecretaris Nuis legde dat naast zich neer. Of Rick van der Ploeg dit jaar hetzelfde zal doen is twijfelachtig: stopzetten van subsidie aan de het gezelschap past goed in zijn jong-voor-oud-beleid. Het is onduidelijk of De Appel genoeg heeft aan 2,7 miljoen gemeentelijke subsidie om voort te bestaan. Overigens kwamen er zo'n 6000 mensen hun steun betuigen op de protestbijeenkomst 'De Appel: 5 vóór 12'. Dat is meer dan de 500 man die het gezelschap op "een gewone zaterdagmidag" binnenhaalt. (AD, 17/6/00)

 • Hans van Westreenen vertrekt in de loop van volgend seizoen als directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over twee jaar gaat Van Westreenen met pensioen. Tot die tijd blijft hij nog wel verbonden aan de schouwburg en hij zal het 200-jarig bestaan helpen voorbereiden. Over de opvolging van Van Westreenen is nog niets bekend. (Volkskrant, 16/5/00)

 • Het bouwplan voor de herbouw van het Openluchttheater in het Haagse Zuiderpark moet worden aangepast. Dit is nodig, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het eerste ontwerp zou leiden tot verzakking van het eiland waarop het theater ligt. De opening van het nieuwe theater staat gepland voor mei 2001. (Volkskrant, 8/3/00)

  meer over: nieuwbouw


 • A. Overhoff volgt per 1 februari H. Boerendonk op als directeur van theater Diligentia in Den Haag. Overhoff was eerder voorzitter van Axis, een centrum voor vrouwen en kunst. (NRC, 6/1/00)


 • Het licht en geluidspektakel Het Hofvijversprookje maakt te veel herrie: het houdt een naburige baby uit de slaap. De rechter heeft besloten dat het volume moet worden teruggedrongen. (AD, 10/6/98)


praat mee

schrijf een mini