oude meuk

Onderwerp

Cultuurnota 2005-2008 (20 nieuwsberichten)

 • De Raad voor Cultuur heeft haar aanvullende advies uitgebracht. Hierin reageert de Raad op de reacties van de instellingen op het oorspronkelijke advies. In enkele gevallen heeft dat geleid tot een andere beoordeling, zoals in de theatersector bij Carver. "De Raad is er in zijn advies dus kennelijk ten onrechte van uitgegaan dat de artistieke leiding tot dusverre niet alleen in handen was van Beppie Melissen." Carver krijgt nu naast een positief advies ook prioriteit.
  De Raad maakt zich ook zorgen over de stapeling van bezuinigingen op de culturele sector (naast bezuinigingen van het rijk zijn er de bezuinigingen van de gemeenten en het uitblijven van inflatiecorrectie) en vraagt om 18 miljoen euro meer om alle positief beoordeelde instellingen te kunnen subsidiëren. (Redactie, 23/6/04)

 • De Amsterdamse Kunstraad (AKR) geeft toe dat ze een rekenfout heeft gemaakt bij het uitrekenen van de totale bezuinigingen op de gemeentelijke cultuurnota 2005-2008. Het uiteindelijke bedrag is niet 9,7 maar 7,8 miljoen euro. Het potje dat wethouder Hannah Belliot voor eigen beleid had gereserveerd blijkt niet 3,8 maar 1,9 miljoen te bevatten. De AKR blijft bij haar bezwaren tegen dit potje, dat zij "een extra bezuiniging op het voorheen voor kunstinstellingen beschikbare budget" noemt. (Volkskrant, 18/5/04)

 • Staatssecretaris Medy van der Laan heeft de Raad voor Cultuur om aanvullend advies gevraagd. Het gaat om onder andere Suver Nuver en Het Toneel Speelt. Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegeven dat er geen budget is voor de instellingen die onder de zaaglijn zijn gevallen. Tenslotte meldt Van der Laan dat de raad 870.000 euro over budget is gegaan. Dat is een kwart procent van de totale begroting van de cultuurnota 2005-2008. (NRC, 13/5/04)

 • De Amsterdamse Kunstraad (AKR) heeft haar adviezen voor de structurele subsidies van de gemeente Amsterdam bekend gemaakt. De individuele adviezen waren al eerder via de instellingen bekend geworden: De Theatercompagnie, Het Theaterfestival, DNA, Carré en het ITs moeten volgens de Kunstraad geen subsidie meer krijgen. In totaal adviseert de Raad negatief over 23 bestaande instellingen. Bijna veertig nieuwe instellingen komen volgens de Raad nu in aanmerking voor structurele subsidie. Hieronder bevinden zich Urban Myth, Toetssteen en Bekijk 't.
  Opmerkelijk is dat de wethouder Hannah Belliot nog vier miljoen extra wil bezuinigen op de stedelijke cultuurnota 2005-2008, bovenop de eerder aangekondigde vier miljoen. Belliot wil dit geld gebruiken voor haar eigen nieuwe beleid. Deze extra korting staat wel in de adviesaanvraag, maar verhuld in "woordkunst en cijferkunst", vindt de AKR. Zowel de AKR als de gemeenteraad als de kunstinstellingen hebben er overheen gelezen. De AKR is ontstemd en is er bovendien op tegen dat er met dit 'potje van Belliot' een derde geldstroom ontstaat, naast de structurele subsidies en projectsubsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De AKR adviseert dan ook om het AFK 1,9 miljoen euro minder te geven, omdat het fonds "dezelfde speerpunten" hanteert als de wethouder. Belliot beroept zich op haar macht: "De kunstraad heeft geen alleenrecht op het cultuurbudget." (ANP, NRC, Volkskrant, 11/5/04)

 • Ruim 400 instellingen hebben een reactie geschreven op het advies van de Raad voor Cultuur. Dat is bijna de helft van alle aanvragers. De instellingen hadden tot 27 april de tijd om te reageren. Naar aanleiding van de reacties zal de staatssecretaris opnieuw advies vragen aan de Raad. Op prinsjesdag (21 september) presenteert de staatssecretaris haar definitieve cultuurnota. (NRC, 30/4/04)


 • Het Toneel Speelt speelt het hard. Ronald Klamer meldt dat het gezelschap zich zal opheffen als er niet meer geld komt. "Met het huidige cultuurnota-advies is het op zeer korte termijn einde oefening", aldus Klamer. Het Toneel Speelt zegt minstens vijf ton nodig te hebben om voort te blijven bestaan, de ambitieuze uitbreidingsplannen zijn dan al van de baan. (ANP, 22/4/04)

 • Ook in Den Haag moet er bezuinigd worden op het kunstbudget: 1,3 miljoen euro op een totaal van ruim 50 miljoen. De Haagse commissie Zonderop, die de wethouder adviseert over cultuursubsidies adviseert om geld weg te halen bij De Appel en Het Nationale Toneel, omdat deze instellingen slecht zijn in samenwerken. Er moet een apart potje van 400.000 euro komen voor samenwerkingen tussen kleinere groepen, grote groepen en podia. De commissie noemt met name Annette Speelt, Alba Theaterhuis en Drang als mogelijke samenwerkingspartners. Ook de Raad voor Cultuur constateert dat Den Haag een theaterproductiehuis mist en reserveert 200.000 euro voor met name Alba en Annette Speelt. (Volkskrant & Redactie, 21/4/04)


 • Het advies van de Raad voor Cultuur biedt vooral behoud: een zeer groot aantal instellingen krijgen net zoveel als in de huidige cultuurnotaperiode. Zo'n 100 instellingen vliegen eruit en zo'n 70 nieuwe aanvragers komen erin. In totaal adviseert de Raad om het beschikbare budget van 392,5 miljoen te verdelen over 422 instellingen. Daarnaast vindt de Raad subsidie wenselijk voor 13 instellingen, mits daar extra geld voor komt.
  Onder de afvallers bevinden zich Het Theaterfestival, Carver, Kas en de Wolf, ZEP, Carina Molier, het Volksbuurtmuseum en het ITs. De Theatercompagnie, ZT Hollandia, Dogtroep en Alex d'Electrique moeten flink inleveren. De Raad heeft nog ruimte gevonden voor nieuwe aanvragers: Bambie, Els Inc., Generale Oost, De Berenkuil en Kassys. De Appel maakt na vier jaar zijn rentree. Meer geld is er voor Het Gasthuis, Golden Palace, het Veemtheater, Het Toneel Speelt en Hotel Modern.
  De Raad zegt geschrokken te zijn door de slechte kwaliteit van de beleidsplannen van Het Nationale Toneel en Toneelgroep Amsterdam. Bij beide gezelschappen vindt de Raad dat de positie, taken en verantwoordelijkheden niet helder worden verwoord. Het advies luidt om beide instellingen slechts twee jaar te ondersteunen, en daarna opnieuw te beoordelen op basis van een nieuw beleidsplan.
  De Raad is positief over bijdrage van de Zomerfestivals aan het culturele klimaat. Oerol, Boulevard en Noorderzon krijgen meer geld. Daarnaast is er een nieuwe categorie 'Beeldend locatietheater' toegevoegd en in dat genre krijgen Peergroup (van Sjoerd Wagenaar) en The Lunatics nu geld. Daar staat tegenover dat de Raad minder geld geeft aan Vis à Vis en de Dogtroep. (Redactie, 19/4/04)

 • De commissie die in opdracht van de gemeente Utrecht de aanvragen voor structurele subsidie van de gemeente beoordeeld adviseert negatief over de aanvraag van Growing up in Public. Ook de community-theatre groep STUT wordt niet subsidiabel geacht. De andere Utrechtse groepen -'t Barre Land, Aluin, De Paardenkathedraal, De Berenkuil, Het Filiaal en DOX- krijgen een positief advies.
  De commissie is kritisch over Tweetakt en Huis a/d Werf. Het jeugdtheaterfestival wil zelf gaan produceren, maar de commissie wil daar geen geld voor geven. Het beleid van Huis a/d Werf moet na twee jaar geëvalueerd worden. Nieuwe directeur Yvonne Franquinet heeft geen plan voorgelegd dat volledig kon overtuigen, maar de commissie heeft begrip voor de korte tijd waarin zij haar stempel moest zetten. (Redactie, 13/4/04)

 • Samenwerking tussen kleine podia verdwijnt als onwrikbare eis voor het verkrijgen van subsidie van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), aldus staatssecretaris Medy van der Laan bij het tweejarig jubileum van het fonds. In de nieuwe cultuurnotaperiode zal een deel van het geld van het FPPM geoormerkt worden voor de kleine podia. (ANP, 5/4/04)

 • Uit een 'pre-advies' blijkt dat de Amsterdamse Kunstraad negatief gaat adviseren over structurele subsidie voor een aantal gerenommeerde Amsterdamse theaterinstellingen. Zo dreigen de Theatercompagnie, Het Theaterfestival, De Nieuw Amsterdam (DNA) en het ITs hun gemeentelijke subsidie te verliezen. Daarnaast adviseert de Kunstraad flinke kortingen op de subsidies voor een aantal theaters, zoals Carré en het Rozentheater. De Theatercompagnie is het tweede gezelschap in Amsterdam, na Toneelgroep Amsterdam en krijgt nu 680 duizend euro subsidie van de stad, naast 1,8 miljoen van het rijk. Daarbij zit de subsidie voor het Rozentheater inbegrepen. Ook DNA en Het Theaterfestival krijgen geld van het rijk naast gemeentelijke subsidie.
  Directeur Jacqueline van Benthem van het ITs laat het er niet bij zitten: "Er staan zoveel feitelijke onjuistheden in het advies. De commissie zegt dat wij een nieuw festival zijn. We bestaan al jaren. Ons werd verweten dat we geen selectie maken binnen de voorstellingen. Ook onzin. Ik vertrouw volledig op Hannah Belliot."
  Naast de verliezers zijn er ook instellingen met een gunstiger beoordeling: Cosmic krijgt meer geld, net als Het Syndicaat. De commissies zijn positief over het werk van de Nestheaters en het Gasthuis. Nieuwe aanvrager Urban Myth krijgt een positief advies.
  De Amsterdamse Kunstraad adviseert wethouder Hannah Belliot over de besteding van 80 miljoen euro in het kader van het Kunstenplan 2005-2008 van de hoofdstad. Het definitieve advies komt uit op 10 mei. (Volkskrant, Parool & redactie, 3/4/04)

 • Staatssecretaris Medy van der Laan heeft Winnie Sorgdrager voor vier jaar herbenoemd tot voorzitter van de Raad voor Cultuur, tegen de zin van de Benoemings Advies Commissie (BAC). Die had geadviseerd om Sorgdrager voor één jaar te herbenoemen, zodat zij de advisering voor de Cultuurnota 2005-2008 kon afronden. Van der Laan besliste echter dat de vacature niet openbaar gemaakt zou worden. De BAC vindt dit strijdig met het principe van transparant bestuur, dat door Van der Laan herhaaldelijk is uitgedragen. Extra pikant is ook dat beide vrouwen partijgenoten (D66) zijn. Het CDA en de SP eisen opheldering van de staatssecretaris (Volkskrant & NRC, 14/1/04)

 • Definitieve aantallen: 843 instellingen vragen structurele subsidie in het kader van de Cultuurnota 2005-2008. 416 daarvan zijn nieuwe aanvragers. In totaal vragen de kunstinstellingen 660 miljoen euro. De nieuwkomers vragen 96 miljoen euro. Vanwege de bezuinigingen is er vanaf 2005 slechts 390 miljoen beschikbaar. "Van der Laan wil het beschikbare budget niet versnipperen over zoveel mogelijk instellingen, maar juist scherpe keuzes maken, zodat de instellingen die subsidie krijgen ook over voldoende geld beschikken om kwaliteit te leveren'', aldus een woordvoerster van het Ministerie van OC&W. De Raad voor Cultuur zal de aanvragen nu moeten beoordelen. De Raad zal vóór 20 april 2004 haar advies publiceren. (ANP, 20/12/03)


 • Het Toneel Speelt wil zich gaan ontwikkelen tot een groot gezelschap met een eigen acteursensemble. Dit staat in de aanvraag die het gezelschap heeft gedaan voor subsidie in het kader van de Cultuurnota 2005-2008. Het daarvoor benodigde budget bedraagt volgens artistiek leider Ronald Klamer 1,7 miljoen euro per jaar, een vertienvoudiging van de huidige subsidie.
  Klamer zegt dat het toneelbestel de afgelopen jaren zodanig is veranderd dat de huidige subsidie (150.000 euro) niet meer toereikend is. "In de grote zalen is overaanbod ontstaan, waardoor schouwburgen vaker nee zeggen. Je kunt je voorstelling, al loopt die nog zo goed, lang niet zo vaak verkopen als je wel zou willen."
  In 2005 vertrekt vaste regisseur Hans Croiset. Klamer wil dan doorgaan met Willem van de Sande Bakhuyzen, Mark Rietman, Ariane Schluter, Betty Schuurman en Jaap Spijkers. (Volkskrant, 4/12/03)


 • De eerste schatting is binnen: er zijn ongeveer 800 subsidieaanvragen binnengekomen bij het Ministerie van OC&W. Dit meldt Paul ter Wiel die bij de directie Kunsten van het ministerie de cultuurnotaprocedure coördineert. Het aantal is vergelijkbaar met de 734 aanvragen voor de lopende cultuurnota-periode. De vrees dat er dit jaar meer dan 1000 aanvragen zouden worden gedaan is dus niet bewaarheid. De aanvragen worden nog vóór Kerst door staatssecretaris Van der Laan naar de Raad voor Cultuur gestuurd, die de aanvragen moet gaan beoordelen. (VNG, 3/12/03)

 • Staatssecretaris Medy van der Laan heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Het belangrijkste onderdeel is de invulling van de 19 miljoen euro die het departement van Cultuur moet bezuinigen op het budget van de Cultuurnota 2005-2008. Het totale budget wordt nu 667 miljoen euro per jaar. Zoals eerder aangekondigd bezuinigt Van der Laan relatief zwaar op ondersteunende instellingen: 5,5 miljoen euro, ruim 10 procent van het huidige budget. Cultuurproducerende instellingen krijgen 7 miljoen minder (2,5 procent), cultuurfondsen 1,5 miljoen. Naast de bezuinigen komt er geld vrij voor investeringen in cultuureducatie, bibliotheken en digitalisering.
  Naast de geldzaken is er ook beleid: de doelgroepensubsidie van Van der Ploeg verdwijnt; in plaats daarvan roept ze culturele instellingen op om culturele diversiteit tot uitdrukking te brengen in samenstelling van personeel en bestuur. Verder wil ze voorzieningen beter spreiden over het land. Daarvoor wil ze betere afstemming met de regio's en steden. Het is echter de vraag in hoeverre dat te verenigen is met haar voornemen om de kunstsector met minder regels en minder bureaucratie op te zadelen. (Volkskrant & NRC, 3/11/03)

 • Het aantal Cultuurnota-aanvragen was in 1999 onverwacht groot: 734 instellingen deden een beroep op rijkssubsidie. Voor de aankomende Cultuurnota 2005 - 2008 is de Raad voor Cultuur, die de aanvragen moet beoordelen, beter voorbereid. Er loopt zelfs een weddenschap tussen secretaris Ton Brandenbarg en voorzitter Winnie Sorgdrager. Winnie verwacht 1000 aanvragen, Ton houdt het op 850. Inzet is een kist goede wijn. De uitslag is eind dit jaar bekend: op 1 december moeten de aanvragen binnen zijn op het Ministerie van OC&W. (Volkskrant, 18/9/03)

 • De uitgangspuntenbrief van Medy van der Laan voor de nieuwe cultuurnota heeft het licht gezien. Kern van de zaak: minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid van de instellingen. Er komt een eenvoudiger aanvraagformulier en het jaarlijkse activiteitenplan wordt geschrapt. Ook deze staatssecretaris wil inwoners van Nederland met een andere culturele achtergrond, als toeschouwers en als makers, betrekken bij het culturele leven, maar dan zonder regels. In de Najaarsbrief komen er echte voorstellen van de staatssecretaris. (ANP, 1/7/03)


 • De Raad voor Cultuur heeft haar vooradvies 'Cultuur, meer dan ooit' aangeboden aan staatssecretaris Cees van Leeuwen. In het advies staat dat de Raad de kunst- en cultuurwereld minder door regels belemmerd wil zien. De Raad is in grote lijnen tevreden over de gang van zaken in de kunst- en cultuurwereld, die mede daardoor met minder regels toe kan. Het adviesorgaan is minder gelukkig met de ontwikkelingen in medialand. De opvolger van Van Leeuwen moet nu een 'uitgangspuntennota' opstellen voor het toekomstige culturele beleid, waarbij het vooradvies van dienst kan zijn. Het vooradvies vormt samen met de uitgangspuntennota het kader voor de Cultuurnota 2005-2008. (ANP, 14/4/03)

 • Kunstinstellingen verzetten zich tegen plannen van staatssecretaris Van Leeuwen om de Cultuurnota minder toegankelijk te maken. De plannen vormen een ingrijpende wijziging van het huidige subsidiesysteem: werkplaatsen, productiehuizen, festivals, podia en muziekensembles zouden hun aanvraag voortaan moeten richten aan het Fonds voor Podiumkunsten en Amateurkunst (FAPK) en het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM). Deze vijf categorieën instellingen vormen nu 22 procent van de totaal 450 instellingen die via de Cultuurnota gesubsidieerd worden. Ze nemen 5 procent van het budget in.
  Het voornaamste argument voor deze wijziging is de overbelasting van de Raad voor Cultuur tijdens de vorige beoordelingsronde, in 2000. Toen kreeg de Raad veel kritiek van aanvragers vanwege de onduidelijke motivering van de toe- en afwijzingen. De Raad voor Cultuur heeft echter al van Rick meer middelen gekregen om de beoordeling soepeler te laten verlopen. Volgens Bert Holvast, directeur van de Federaties van Kunstenaarsverenigingen (FVKV) is daarmee het probleem opgelost: "Waarom moet het systeem dan nog op de helling?". Bovendien vrezen de instellingen gevaar voor de vernieuwende en experimentele kunstvormen, die juist vaak gemaakt wordt bij de werkplaatsen en productiehuizen. Deze 'integrale advisering', waarbij de Raad voor Cultuur het hele veld bij betrekt, is ook voor de Raad zelf reden om haar zorgen uit te spreken over dit plan. (Volkskrant, 27/2/03)

praat mee

schrijf een mini