oude meuk

Cultuurnota 2005-2008

Reacties van instellingen

 • Raad voor Cultuu
  Winnie Sorgdrager heeft begrip voor de klagers in de culturele sector: "Ik snap heel goed dat het pijn doet als je instelling ineens een negatief advies krijgt. Maar je moet wel realistisch blijven. Het zijn geen gemakkelijke tijden. Overal in de samenleving moet worden ingeleverd. Het is niet de schuld van de Raad dat er bezuinigd moet worden. Daarvoor is de politiek uiteindelijk verantwoordelijk. Zeg dan tegen de politiek: trek die zak met geld open." (Volkskrant, 22/4/04)

 • Het Toneel Speelt
  Het Toneel Speelt speelt het hard. Ronald Klamer meldt dat het gezelschap zich zal opheffen als er niet meer geld komt. "Met het huidige cultuurnota-advies is het op zeer korte termijn einde oefening", aldus Klamer. Het Toneel Speelt zegt minstens vijf ton nodig te hebben om voort te blijven bestaan, de ambitieuze uitbreidingsplannen zijn dan al van de baan. (ANP, 22/4/04)

 • De Appel
  De Appel is erg blij maar ook verbaasd door het positieve raadsadvies. "Totaal onverwacht. Het is voor ons een feest en een soort rectificatie", zegt artistiek leider Aus Greidanus. Hij is echter niet blij met de "slachting" onder de kleine gezelschappen. (ANP, 19/4/04)

 • Toneelgroep Amsterdam
  Ivo van Hove vindt het ondoenlijk om over twee jaar weer een nieuw beleidsplan te schrijven. "Ze hebben bij de Raad geen idee hoe een groot gezelschap werkt", aldus de artistiek leider. Van Hove vindt daarnaast ook dat de Raad niet had mogen spreken over de interne crisis eind vorig jaar: "Die crisis is alweer bijna voorbij en bovendien heeft men er bij ons nooit naar geïnformeerd. Kennelijk halen ze hun informatie uit de kranten." (Volkskrant, 20/4/04)

 • ITs
  Directeur Jacqueline van Benthem vindt het negatieve advies "onbegrijpelijk". "Van de Raad mogen we niet selecteren, maar moeten we elke afstudeervoorstelling laten zien. Dat is onmogelijk. Zonder selectie bereik je geen artistiek doel. Volgens mij weet de Raad niet hoeveel kunstopleidingen Nederland telt."
  Overigens zal staatssecretaris Van der Laan het aankomende festival op 18 juni officieel openen. (NRC, 19/4/04)

 • Het Theaterfestival
  Directeur Arthur Sonnen is zeer verheugd met het positieve advies: "De Raad heeft natuurlijk een groot probleem, namelijk te weiig geld. Door een positief advies te geven en tegelijk niet voldoende middelen te garanderen legt de Raad het probleem bij de politiek. Het is een uitnodiging om te lobbyen." (NRC, 19/4/04)

 • Carver
  Carver is onder de zaaglijn gevallen, mede op basis van de verschuiving in het gezelschap van een collectieve werkwijze naar een éénhoofdige artistieke leiding in de persoon van Beppie Melissen. "Dat is onterecht", zegt zakelijk leider Mari-Anne Rudolphi, "Beppie Melissen is altijd de artistiek leider van Carver geweest" (NRC, 19/4/04)

 • Kunsten '92
  Lobbyclub Kunsten '92 is teleurgesteld in het raadsadvies omdat "een visie op de ontwikkelingen in het bestel in algemene zin ontbreekt", aldus een persbericht. "De Raad voor Cultuur moet zich wel bekommeren om de voorwaarden waaronder kunstenaars en instellingen hun werk moeten doen en bovendien mag van de Raad een visie op de rol van kunst en cultuur in onze samenleving verwacht worden, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen cultuur, onderwijs en wetenschappen."
  Kunsten '92 maakt zich speciaal zorgen over de nieuw toegelaten instellingen: "In veel gevallen krijgen ze bij hun positieve advies zo weinig geld toegewezen dat het twijfelachtig is of zij hun plannen zullen kunnen waarmaken." (19/4/04)

praat mee

schrijf een mini