oude meuk

Onderwerp

Hannah Belliot (14 nieuwsberichten)

 • De Amsterdamse Kunstraad (AKR) geeft toe dat ze een rekenfout heeft gemaakt bij het uitrekenen van de totale bezuinigingen op de gemeentelijke cultuurnota 2005-2008. Het uiteindelijke bedrag is niet 9,7 maar 7,8 miljoen euro. Het potje dat wethouder Hannah Belliot voor eigen beleid had gereserveerd blijkt niet 3,8 maar 1,9 miljoen te bevatten. De AKR blijft bij haar bezwaren tegen dit potje, dat zij "een extra bezuiniging op het voorheen voor kunstinstellingen beschikbare budget" noemt. (Volkskrant, 18/5/04)

 • De Amsterdamse Kunstraad (AKR) heeft haar adviezen voor de structurele subsidies van de gemeente Amsterdam bekend gemaakt. De individuele adviezen waren al eerder via de instellingen bekend geworden: De Theatercompagnie, Het Theaterfestival, DNA, Carré en het ITs moeten volgens de Kunstraad geen subsidie meer krijgen. In totaal adviseert de Raad negatief over 23 bestaande instellingen. Bijna veertig nieuwe instellingen komen volgens de Raad nu in aanmerking voor structurele subsidie. Hieronder bevinden zich Urban Myth, Toetssteen en Bekijk 't.
  Opmerkelijk is dat de wethouder Hannah Belliot nog vier miljoen extra wil bezuinigen op de stedelijke cultuurnota 2005-2008, bovenop de eerder aangekondigde vier miljoen. Belliot wil dit geld gebruiken voor haar eigen nieuwe beleid. Deze extra korting staat wel in de adviesaanvraag, maar verhuld in "woordkunst en cijferkunst", vindt de AKR. Zowel de AKR als de gemeenteraad als de kunstinstellingen hebben er overheen gelezen. De AKR is ontstemd en is er bovendien op tegen dat er met dit 'potje van Belliot' een derde geldstroom ontstaat, naast de structurele subsidies en projectsubsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De AKR adviseert dan ook om het AFK 1,9 miljoen euro minder te geven, omdat het fonds "dezelfde speerpunten" hanteert als de wethouder. Belliot beroept zich op haar macht: "De kunstraad heeft geen alleenrecht op het cultuurbudget." (ANP, NRC, Volkskrant, 11/5/04)

 • De Amsterdamse kunstraad heeft aan wethouder Hannah Belliot een positief advies gegeven over de plannen van de VandenEnde Foundation voor het Nieuwe de la Mar. Het complex zou een "opwaardering" van het Leidseplein en omgeving zijn en een versterking van het kunst- en cultuurgehalte. (ANP, 15/9/03)

 • De Amsterdamse wethouder van Cultuur Hannah Belliot heeft een nog onbekende bemiddelaar aangesteld om het gesprek tussen gemeente, de Vandenende Foundation en de directie van het Nieuwe de la Mar weer op de rails te krijgen. Belliot wil snel tot een oplossing komen. Volgens Ryclef Rienstra van de Vandenende Foundation wordt het Nieuwe de la Mar niet een Joop-podium: "Het moet een plek worden waar vooral de toneelproducties van anderen komen te staan, naast die van Van den Ende. Wij hebben de gemeente ook toegezegd dat de huidige gevarieerde programmering in het Nieuwe de la Mar behouden blijft. Wij investeren de opbrengst uit populaire voorstellingen in niet-rendabele, artistiek interessante producties." Zowel de Vandenende Foundation als de Gemeente Amsterdam blijven erbij dat dit gesprek zowel los staat van de plannen voor een musicaltheater bij de Rai als de miljoenen voor het Stedelijk Museum Amsterdam. (Volkskrant, 7/9/03)

 • Er zijn helemaal niet zoveel festivals en andere culturele evenementen in Amsterdam als men wel denkt, aldus de Amsterdamse Kunstraad. Dit komt omdat alles tegenwoordig een festival heet. De term festival wordt door theaters, filmhuizen en concertzalen gebruikt om voor de dagelijkse programmering een groter publiek te bereiken. "Festivals worden geassocieerd met feestelijkheden en dat bevordert de belangstelling." Volgens de Kunstraad houdt Hannah Belliot hier onvoldoende rekening mee. "De gedachte om het aantal gesubsidieerde festivals terug te brengen kan geen stand houden." (ANP, 4/9/03)


 • De Amsterdamse Kunstraad velt in een ongevraagd advies aan cultuur-wethouder Belliot met de titel 'No guts, no glory' een vernietigend oordeel over het hoofdstedelijke kunstbeleid: het wordt gedomineerd door algehele malaise en futloosheid, ontbeert visie en ambitie en daarnaast stagneert de noodzakelijke vernieuwing en ontwikkeling aan de basis van de kunsten. Belliot noemt de kritiek "pijnlijk, maar ook hier en daar terecht". Het advies van de Kunstraad staat los van de onlangs verschenen 'Lange-termijnvisie' van Belliot, aldus secretaris Bert Janmaat: "In feite staat er ook niets nieuws in. Wij roepen dit al jaren." (Volkskrant, 18/3/03)

  meer over: Amsterdam


 • De raadsleden van verschillende partijen reageren ook op Belliots 12 miljoen: Saskia Bruines (D66) noemt het onverstandig: "Kunst en cultuur in de brede zin zijn niet één pot nat. Volgens Charlotte Riem-Vis (PvdA) onderschat Belliot de autonomie van de kunstinstellingen: "Of de Stadsschouwburg Turkse dans brengt is aan de Stadsschouwburg, niet aan de politiek. Ruud Nederveen (VVD) maakt er geen woorden aan vuil: "Ik ga niet in op losse flodders". (Volkskrant, 21/2/03)

 • Bert Janmaat, algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad noemt Hannah Belliots voorstel om 12 miljoen vrij te maken voor "nieuwe interculturele creatieve dynamiek" onmogelijk. "Twaalf miljoen is al meer dan het Stedelijk per jaar krijgt. Ook de gewenste toegankelijkheid van amateurkunst tot de professionele podia stuit op weerstand: "De Stadsschouwburg legt zich vooral toe op de beste theatervoorstellingen die Nederland te bieden heeft. Alleen dat aanbod is zo groot, dat de schouwburg ieder jaar heel wat theatermakers moet teleurstellen. Dan kun je niet zomaar meer ruimte gaan bieden aan amateurkunstenaars." Een woordvoerder van Belliot zegt dat het "nooit haar bedoeling is geweest de boel meteen op slot te gooien". (Volkskrant, 21/2/03)

  meer over: Amsterdam


 • De Amsterdamse wethouder van cultuur Hannah Belliot (PvdA) wil jaarlijks een vijfde van haar budget, ongeveer twaalf miljoen euro, gaan investeren in projecten die een 'nieuwe interculturele creatieve dynamiek' op gang moeten brengen. Ze denkt aan projecten als Turks ballet in de Stadsschouwburg. "Nu al is 65 procent van de kinderen tot vijftien jaar van niet Nederlandse komaf. Die mensen moet je voor het erfgoed interesseren, wil je het voortbestaan van instellingen als Rijks- en Stedelijk Museum tot in 2090 kunnen waarborgen." Belliot wil dat het hele college zich bezig gaat houden met cultuur. "Mijn portefeuille is de afgelopen vijftien jaar te veel verzand in de benepenheid van een 'cultuurtje' en een 'budgetje'. Cultuur is van grote economische betekenis voor Amsterdam, en raakt daarom ook aan financiën, economische zaken en ruimtelijke ordening." Geert Dales, wethouder financiën, bereidt dan ook een eigen cultuurnota voor. Belliot heeft niet het voornemen organisaties doormiddel van kortingen of bonussen te prikkelen. De Amsterdamse kunstinstellingen reageren overwegend positief op de plannen, die in juni 2003 aan de Gemeenteraad zullen worden voorgelegd. (Volkskrant, 17/2/03)

  meer over: Amsterdam


 • "Nog net acceptabel voor publiek, en onaanvaardbaar voor het personeel", dat was volgens Jan De Kuijper, directeur van het Rozentheater, het oordeel van de ARBO-dienst over het gebouw aan de Amsterdamse Rozengracht. Omdat het theater in 2003 zou verbouwen, werd de situatie gedoogd. Maar nu het Rozentheater door De Theatercompagnie is afgestoten, is er geen geld meer voor de verbouwing. De gemeente Amsterdam heeft de 3,8 miljoen euro nog niet begroot. Wethouder Hannah Belliot zegt dat het wel hoog op haar prioriteitenlijstje staat. Aan het theater is al 35 jaar nauwelijks wat gedaan. Het grid moet vervangen, de geluidsisolatie verbeterd en de kantoren verplaatst. (NRC, 14/10/02)

 • Wie wil geld steken in het Nieuwe de la Mar? Joop natuurlijk! Van den Ende's bedrijf Stage Holding wil het Amsterdamse theater en het naastgelegen bioscoopcomplex Bellevue Cinerama opknappen en met enkele theaterzalen uitbreiden. Wethouder Belliot van cultuur ziet het wel zitten. Alleen al voor de renovatie van het Nieuwe de la Mar is zo'n 21 miljoen euro nodig en de gemeente heeft wel meer cultuurgebouwen met een duur verlanglijstje (Stedelijk Museum, Carré, Stadsschouwburg).
  De eerste stap is nu een haalbaarheidsonderzoek naar een theatercomplex aan de Marnixsstraat. Belliot streeft ernaar om het college voor 1 december een voorstel te doen. (ANP, 25/9/02)

 • Hannah Belliot licht in een interview haar State of the Union toe. Elitaire kunst moet door meer mensen genoten worden: "Als we er niet in slagen om veel meer mensen, en dan denk ik vooral aan jongeren, emotioneel bij cultuur te betrekken, houdt over dertig jaar niemand meer van Vondel en gaan er alleen nog Japanners en Amerikanen naar het Rijksmuseum." Zo zou het publiek van het Holland Festival diverser moeten worden, bijvoorbeeld door ook operette te programmeren. (NRC, 6/9/02)

 • Hannah Belliot, de nieuwe Amsterdamse cultuurwethouder, onthult haar ideeën over kunst en cultuur. Zij deed dit tijdens de State of the Union, de traditioonele openingstoespraak van Het Theaterfestival. Volgens Belliot moet het subsidiegeld op een andere manier verdeeld worden. De scheiding tussen amateur en professioneel kunst noemt zij "volstrekt achterhaald". Muziek en theater van de straat moeten eigen podia krijgen en de samenstelling van adviesraden, besturen en commisies moeten worden gewijzigd. "In kunst mag geen hiërarchie zijn. Objectieve kwaliteit bestaat niet, het is maar een kleine groep die bepaald wat dat is. Op dit moment bepaalt tien procent van de bevolking, het gearriveerde deel van de Nederlandse middenklasse, wat mooi is. Dat moet anders, oude Amsterdammers als Jordanezen en nieuwe Amsterdammers uit het buitenland moeten ook kunnen beslissen over wat gesubsidieerd wordt en wat niet." Volgens Belliot is "representativiteit" het sleutelwoord, als opvolger van "diversiteit" van Rick van der Ploeg. (NRC, 5/9/02)

 • Kort nieuws over Het Theaterfestival. De erejury bestaat dit jaar uit grote belangrijke directeuren; Kees Vuyk van het Theater Instituut Nederland, Martin van Ginkel van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing en Henk Jan Gortzak van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De State of the Union wordt uitgesproken door Hannah Belliot, wethouder cultuur van Amsterdam. Daarnaast spreekt Michaël Zeeman, voormalig kunstpaus. Nog meer namen: de jury van de Taalunie Toneelschrijfprijs bestaat uit Herwig De Weerdt, Yvonne van den Hurk en Willibrord Keessen. De prijs wordt uitgereikt op 7 september in De Brakke Grond. (VNG, 15/8/02)

praat mee

schrijf een mini