oude meuk

Onderwerp

State of the Union (12 nieuwsberichten)

 • Een jury bestaande uit Ursul de Geer, Eric Antonis, Berthe Spoelstra en Eric de Vroedt onder voorzitterschap van Monique van de Ven heeft de selectie bekend gemaakt van het nieuwe festival TF-1. Uit het theateraanbod van het afgelopen seizoen kozen zij de volgende elf voorstellingen die in september tijdens het festival hernomen zullen worden: In België blijft Het Theaterfestival overigens gewoon bestaan. Het festival vindt dit jaar plaats in Antwerpen, van 24 augustus tot 2 september. De Vlaamse jury, bestaande uit de Turks-Vlaamse theatermaker Mesut Arslan, de Nederlandse programmeur René van der Pluijm en Theaterfestivalcoördinator Michel Price selecteerde de volgende acht voorstellingen: Onder de titel TF-4 zal een deel van de Vlaamse selectie in Amsterdam te zien zijn. TF-1 wordt op 26 augustus geopend met de traditionele State of the Union, dit jaar uitgesproken door Ivo van Hove. (Redactie, 17/5/06)

 • De selectie van het volgende Theaterfestival zal worden gemaakt door twee curatoren. De jury wordt definitief opgeheven. Er komt één Vlaamse curator voor jeugdtheater en een Nederlandse voor het volwassen aanbod; na een jaar zou dit kunnen worden omgedraaid. Wie de Nederlandse curator zal worden is nog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk is het een vrouw, onbetrouwbare bronnen vrezen dat het Cox Habbema wordt.
  Overigens zal de traditionele State of the Union, de jaarlijkse openingstoespraak van het festival, dit jaar uitgesproken worden door Medy van der Laan, de kersverse staatssecretaris van cultuur. De erejury bestaat uit Winnie Sorgdrager, Jacques van Veen en Hans Kemna (VNG, 15/8/03)

 • Hannah Belliot licht in een interview haar State of the Union toe. Elitaire kunst moet door meer mensen genoten worden: "Als we er niet in slagen om veel meer mensen, en dan denk ik vooral aan jongeren, emotioneel bij cultuur te betrekken, houdt over dertig jaar niemand meer van Vondel en gaan er alleen nog Japanners en Amerikanen naar het Rijksmuseum." Zo zou het publiek van het Holland Festival diverser moeten worden, bijvoorbeeld door ook operette te programmeren. (NRC, 6/9/02)

 • Hannah Belliot, de nieuwe Amsterdamse cultuurwethouder, onthult haar ideeën over kunst en cultuur. Zij deed dit tijdens de State of the Union, de traditioonele openingstoespraak van Het Theaterfestival. Volgens Belliot moet het subsidiegeld op een andere manier verdeeld worden. De scheiding tussen amateur en professioneel kunst noemt zij "volstrekt achterhaald". Muziek en theater van de straat moeten eigen podia krijgen en de samenstelling van adviesraden, besturen en commisies moeten worden gewijzigd. "In kunst mag geen hiërarchie zijn. Objectieve kwaliteit bestaat niet, het is maar een kleine groep die bepaald wat dat is. Op dit moment bepaalt tien procent van de bevolking, het gearriveerde deel van de Nederlandse middenklasse, wat mooi is. Dat moet anders, oude Amsterdammers als Jordanezen en nieuwe Amsterdammers uit het buitenland moeten ook kunnen beslissen over wat gesubsidieerd wordt en wat niet." Volgens Belliot is "representativiteit" het sleutelwoord, als opvolger van "diversiteit" van Rick van der Ploeg. (NRC, 5/9/02)

  meer over: Hannah Belliot


 • Kort nieuws over Het Theaterfestival. De erejury bestaat dit jaar uit grote belangrijke directeuren; Kees Vuyk van het Theater Instituut Nederland, Martin van Ginkel van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing en Henk Jan Gortzak van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. De State of the Union wordt uitgesproken door Hannah Belliot, wethouder cultuur van Amsterdam. Daarnaast spreekt Michaël Zeeman, voormalig kunstpaus. Nog meer namen: de jury van de Taalunie Toneelschrijfprijs bestaat uit Herwig De Weerdt, Yvonne van den Hurk en Willibrord Keessen. De prijs wordt uitgereikt op 7 september in De Brakke Grond. (VNG, 15/8/02)

 • De Amsterdamse burgemeester Job Cohen heeft in zijn 'State of the Union' kritiek geuit op het beleid van staatssecretaris voor cultuur Rick van der Ploeg. Zijn rede was de tradtionele opening van Het Theaterfestival. Cohen pleitte voor een duidelijk onderscheid tussen drie taken van kunst- en cultuurbeleid: beheer van het erfgoed, het bevorderen van het scheppen van nieuwe schoonheid en cultuurspreiding. Dragers van het culturele erfgoed moeten structureler subsidie krijgen en niet iedere vier jaar om geld hoeven vragen. Scheppers van nieuwe schoonheid moeten meer vrijheid krijgen en niet lastig gevallen worden met eisen over spreiding en bezoekersaantallen. Verder vindt Cohen dat cultuurspreiding niet tot de kunstpolitiek behoort maar tot de cultuurpolitiek. Allochtonen worden te veel op een hoop gegooid en gemeenten zouden spreidingsbeleid moeten uitvoeren. Gemeenten zijn kleinschalig genoeg om de rijke schakeringen in een multiculturele stad te herkennen. Het doel moet dan zijn om kunstenaars uit verschillende culturen in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten. (NRC, 7/9/01)

 • In de Vooruit in Gent is het vijftiende Nederlands-Vlaamse Theaterfestival geopend. De traditionele openingstoespraak 'State of the Union' was in Vlaanderen vervangen door een 'State of the Joeng', uitgesproken door vier jonge theatermakers. Vooral Clara van den Broek's statement dat het centrum-marge model uitgehold is, trok de aandacht. Overigens heeft Vlaanderen sinds dit jaar een eigen Arthur Sonnen: Roel Verniers is aangesteld als coördinator voor de Vlaamse kant van het festival. (De Morgen, 30/8/01)


 • Meer info over Het Theaterfestival: de erejury zal dit jaar bestaan uit Barbara van Lindt (scheidend artistiek leider van het Gasthuis), Melle Daamen (de nieuwe directeur van de Stadsschouwburg Amsterdam) en Gerrit Korthals Altes (oud zakelijk leider van Toneelgroep Amsterdam). Zij zullen op 16 september de Grote Theaterfestivalprijs uitreiken in Theater Bellevue in Amsterdam. Op dezelfde plaats wordt het festival op 6 september geopend met de 'State of the Union', dit jaar uitgesproken door Job Cohen. In de festivalselectie is dit jaar ook jeugdtheater opgenomen en daar wordt meteen een eigen lezing aan vastgeknoopt: op 14 september houdt Sylvia Andringa (lid artistieke leiding van Het Laagland) de eerste Jeugdtheaterlezing. (VNG, 22/8/01)

 • Van drie kanten krijgt Rick van der Ploeg om zijn oren. In zijn State of de Union ter gelegenheid van de opening van Het Theaterfestival hekelt econoom Arie van der Zwan het beleid van de staatssecretaris. Hij noemt de opdracht aan de kunst om nieuwe publieksgroepen te werven "een klassieke misrekening". Daarnaast stelt hij dat het erg meevalt met Van der Ploeg's stelling dat lager opgeleiden, jongeren en allochtonen te weinig deelnemen aan het culturele leven.
  Ook Festival directeur Arthur Sonnen heeft kritiek. Volgens hem heeft Van der Ploeg ervoor gezorgd dat het marktdenken zich definitief heeft kunnen nestelen in de wereld van de kunst. "Wie van kunst cultuur maakt en van cultuur economie, maakt uiteindelijk van kunst fastfood"
  Tegelijkertijd stelde Winne Sorgdrager tijdens de opening van het academisch jaar in Groningen dat het politieke debat op dit moment meer gaat "over de omvang van (...) de subsidies dan over de principiële kanten van het kunst- en cultuurbeleid." De voorzitter van de Raad voor Cultuur pleit ervoor om kunst boven iedere marktdiscussie te verheffen. Ook ziet ze weinig heil in de welzijnsbenadering van de jaren zestig en zeventig. (Volkskrant, AD, Metro & VNG, 1/9/00)

 • Het Theaterfestival kreeg een beetje de opening die het verdiende: oudere heren die zich tegen Van der Ploeg verzetten, maar wel een Surinaamse cabaretier, Jörgen Raymann. De State of the Union werd uitgesproken door oud-premier Ruud Lubbers, tegenwoordig voorzitter van het Nexus Instituut. Lubbers pleitte voor autonome kunst, die zich niet hoeft aan te passen aan de jeugd, de economie, de politiek of de media. Hij zette zich expliciet af tegen staatssecretaris Van der Ploeg, door te zeggen: "Vraag niet aan de muzen om ondernemer te zijn. Geld verdienen is niet haar belangrijkste taak. Maar vraag de ondernemer om cultureel te zijn." (Parool, Volkskrant & VNG, 3/9/99)

 • The State of the Union, de traditionele opening van het Theaterfestival, wordt dit jaar uitgesproken door Ruud Lubbers. De Tilburgse hoogleraar is gevraagd in zijn functie van voorzitter van de raad van bestuur van het Nexus Instituut, dat het Europees cultuurgoed bestudeert. In de raad van bestuur zitten ook nog onder anderen SER-voorzitter Herman Wijffels, vicevoorzitter van de Raad van State Herman Tjeenk Willink, Reinbert de Leeuw, Dragan Klaic en Frits Bolkestein. (Vrij Nederland, 14/8/99)


 • De kersverse staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg heeft met met de traditionele State of the Union het Theaterfestival geopend. In zijn met frivole metaforen gelardeerde toespraak bepleit hij een met verschillende partners dansende overheid, die enerzijds de kunstenaars te vriend houdt, maar toch ook contacten onderhoudt met de markt. Daarnaast vraagt hij van de kunstenaars een "bedrijfsmatige professionaliteit" en een "duidelijke oriëntatie op succes". Hij bedeelt de (nieuwe) media een belangrijke taak toe in het bereiken van een groter publiek voor cultuur. (Parool, 4/9/98)

praat mee

schrijf een mini