oude meuk

Onderwerp

Medy van der Laan (14 nieuwsberichten)

 • Met de benoeming van het kabinet Balkenende III heeft Nederland voor het eerst sinds 1994 weer een minister voor cultuur. Maria van der Hoeven was al minister van onderwijs, maar krijgt tot de verkiezingen van 22 november de portefeuille cultuur en media erbij. Die was vrijgekomen na het vertrek van staatssecretaris Medy van der Laan en de overige D66-bewindslieden op 29 juni.
  In politiek Den Haag wordt niet verwacht dat Van der Hoeven zich veel zal bezighouden met de kunsten. De nota Verschil maken, waarin Van der Laan voorstellen doet voor het veranderen van de cultuurnotasystematiek, wordt hoogstwaarschijnlijk doorgeschoven naar het volgende kabinet. (Redactie, 7/7/06)

 • Staatssecretaris Medy van der Laan heeft de Raad voor Cultuur om aanvullend advies gevraagd. Het gaat om onder andere Suver Nuver en Het Toneel Speelt. Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegeven dat er geen budget is voor de instellingen die onder de zaaglijn zijn gevallen. Tenslotte meldt Van der Laan dat de raad 870.000 euro over budget is gegaan. Dat is een kwart procent van de totale begroting van de cultuurnota 2005-2008. (NRC, 13/5/04)

 • Staatssecretaris Medy van der Laan opent dit jaar Oerol. De openingsvoorstelling is van de Franse spektakelmuziektheatergroep Décor Sonore. De voorstelling gebruikt onder meer een monumentale sleepboot als "grootste drijvende muziekinstrument ter wereld". Artistiek leider Joop Mulder ziet de komst van de staatssecretaris "als grote blijk van waardering", net als het advies van de Raad voor Cultuur. Hoewel de Raad subsidieverhoging voorstelt, vreest het festival het huidge artistieke niveau niet vast te kunnen houden. Door het afhaken van sponsors moet het festival het dit jaar met veel minder geld doen. Het festival vindt dit jaar plaats van 11 t/m 20 juni. (ANP, 12/5/04)
  zie ook: Oerol 2004

  meer over: Oerol


 • Samenwerking tussen kleine podia verdwijnt als onwrikbare eis voor het verkrijgen van subsidie van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), aldus staatssecretaris Medy van der Laan bij het tweejarig jubileum van het fonds. In de nieuwe cultuurnotaperiode zal een deel van het geld van het FPPM geoormerkt worden voor de kleine podia. (ANP, 5/4/04)

 • De staatssecretarissen Van der Laan (Cultuur) en Nicolaï (Buitenlandse Zaken) hebben de HGIS gelden (in totaal zo'n 740.000 euro) verdeeld. De gelden van de Homogene Groep Internationale Samenwerking zijn bedoeld voor het internationaal profileren van Nederlandse cultuur. Podiumkunsten krijgen een grote punt van de taart. De Dogtroep krijgt 150.000 euro voor een project in Tsjechië, de Stichting Gaudeamus ontvangt 200.000 euro voor een serie voorstellingen in diverse (nieuwe) EU-staten en het Groninger Museum krijgt 150.000 euro voor het te organiseren Diaghilev Festival. (ANP, 5/4/04)

 • Staatssecretaris Medy van der Laan stelt 500.000 euro beschikbaar om ID-ers in de culturele sector aan een vast dienstverband te helpen. De mensen moeten dan wel voor 1 juli dit jaar aangenomen zijn, het gaat om ongeveer 2500 banen. (ANP, 27/1/04)

  meer over: subsidies


 • Staatssecretaris Medy van der Laan heeft Winnie Sorgdrager voor vier jaar herbenoemd tot voorzitter van de Raad voor Cultuur, tegen de zin van de Benoemings Advies Commissie (BAC). Die had geadviseerd om Sorgdrager voor één jaar te herbenoemen, zodat zij de advisering voor de Cultuurnota 2005-2008 kon afronden. Van der Laan besliste echter dat de vacature niet openbaar gemaakt zou worden. De BAC vindt dit strijdig met het principe van transparant bestuur, dat door Van der Laan herhaaldelijk is uitgedragen. Extra pikant is ook dat beide vrouwen partijgenoten (D66) zijn. Het CDA en de SP eisen opheldering van de staatssecretaris (Volkskrant & NRC, 14/1/04)

 • Staatssecretaris Medy van der Laan heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Het belangrijkste onderdeel is de invulling van de 19 miljoen euro die het departement van Cultuur moet bezuinigen op het budget van de Cultuurnota 2005-2008. Het totale budget wordt nu 667 miljoen euro per jaar. Zoals eerder aangekondigd bezuinigt Van der Laan relatief zwaar op ondersteunende instellingen: 5,5 miljoen euro, ruim 10 procent van het huidige budget. Cultuurproducerende instellingen krijgen 7 miljoen minder (2,5 procent), cultuurfondsen 1,5 miljoen. Naast de bezuinigen komt er geld vrij voor investeringen in cultuureducatie, bibliotheken en digitalisering.
  Naast de geldzaken is er ook beleid: de doelgroepensubsidie van Van der Ploeg verdwijnt; in plaats daarvan roept ze culturele instellingen op om culturele diversiteit tot uitdrukking te brengen in samenstelling van personeel en bestuur. Verder wil ze voorzieningen beter spreiden over het land. Daarvoor wil ze betere afstemming met de regio's en steden. Het is echter de vraag in hoeverre dat te verenigen is met haar voornemen om de kunstsector met minder regels en minder bureaucratie op te zadelen. (Volkskrant & NRC, 3/11/03)

 • De Kamer had niet zo veel aan te merken op de uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Medy van der Laan. Minder regels en meer transparantie, wie is daar nu tegen. Wel wond men zich op over de financiële steun van Joop van den Ende. D66 verwelkomt zijn hulp, vooral SP en GroenLinks zijn tegen. "De staatssecretaris moet opstaan en zeggen dat ze dit niet pikt", vindt SP-woordvoerster Vergeer. "U moet onderscheid maken tussen vormen van sponsoring die de publieke zaak wel en niet schaden. Pas dan kunnen we beleid maken.", zei ze in het debat tegen Van der Laan. Boris Dittrich is positiever: "Ik vind juist dat de overheid meer voorlichting moet geven aan particulieren die kunst willen steunen." De staatssecreatris vindt zo'n voorlichtingsplan een goed idee. SP en GroenLinks zijn bang voor de dubbele agenda's van grote sponsors. Zo zou Van den Ende via het Stedelijk een te bouwen musicaltheater aan de Zuid-as van de stad willen veiligstellen. (ANP, 11/9/03)

 • Kunst en Zaken heeft aan Medy van der Laan de handleiding 'Vrijwillig niet vrijblijvend' aangeboden, een handleiding voor goed bestuur voor kunstinstellingen. Jop Pollman van Kunst en Zaken ziet deze 23 aanbevelingen het liefst binnen vier jaar harde voorwaarden worden om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie. Medy van der Laan wijst dat af; "Dat is gewoon mijn stijl niet". (Volkskrant, 2/9/03)

  meer over: subsidies


 • Tijdens een door Kunsten '92 georganiseerd debat, kreeg staatssecretaris Medy van der Laan afgelopen weekend schouderklopjes van kunstpolitieke zwaargewichten. Het begon allemaal met Geert Dales die, na 'bestudering van cultuurbeleid door de decennia heen', verkondigde dat "Hoe meer een staatssecretaris over kunsten ontwikkelt, hoe minder hij daadwerkelijk voor elkaar krijgt". De kunsten zijn dus het meest gediend bij een visieloos persoon met eenvoudige uitgangspunten. De uitgangspunten voor kunst verschillen wat hem betreft niet veel van die van landbouw of volkshuisvesting. Waarop Jeltje van Nieuwenhoven zich meldde en zei dat Medy van der Laan dat nu juist had gedaan met haar 'Uitgangspuntennotitie'. (Volkskrant, 1/9/03)

  meer over: Kunsten '92


 • De selectie van het volgende Theaterfestival zal worden gemaakt door twee curatoren. De jury wordt definitief opgeheven. Er komt één Vlaamse curator voor jeugdtheater en een Nederlandse voor het volwassen aanbod; na een jaar zou dit kunnen worden omgedraaid. Wie de Nederlandse curator zal worden is nog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk is het een vrouw, onbetrouwbare bronnen vrezen dat het Cox Habbema wordt.
  Overigens zal de traditionele State of the Union, de jaarlijkse openingstoespraak van het festival, dit jaar uitgesproken worden door Medy van der Laan, de kersverse staatssecretaris van cultuur. De erejury bestaat uit Winnie Sorgdrager, Jacques van Veen en Hans Kemna (VNG, 15/8/03)

 • De uitgangspuntenbrief van Medy van der Laan voor de nieuwe cultuurnota heeft het licht gezien. Kern van de zaak: minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid van de instellingen. Er komt een eenvoudiger aanvraagformulier en het jaarlijkse activiteitenplan wordt geschrapt. Ook deze staatssecretaris wil inwoners van Nederland met een andere culturele achtergrond, als toeschouwers en als makers, betrekken bij het culturele leven, maar dan zonder regels. In de Najaarsbrief komen er echte voorstellen van de staatssecretaris. (ANP, 1/7/03)


 • Heet Nieuws: Medy van der Laan wordt namens D66 staatssecretaris van Cultuur en Media in het nieuwe kabinet. Van der Laan werd in 2002 gekozen tot jonge ambtenaar van het jaar door de stichting Futur. Van der Laan is 34, werd persoonlijk binnengehaald door Thom de Graaf en werkt als 'kwartiermaker' op de HRM-academie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze werd door Vrij Nederland al genoemd in hun Vrouwenkabinet, en was verantwoordelijk voor de wervingscampagne 'werken bij het Lijk'. Volgens de jonge-ambtenaar-jury is ze een "gedreven persoonlijkheid, gericht op vernieuwing en vooruitgang". (VNG, 21/5/03)

praat mee

schrijf een mini