oude meuk

Onderwerp

Boris Dittrich (8 nieuwsberichten)

 • De Kamer had niet zo veel aan te merken op de uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Medy van der Laan. Minder regels en meer transparantie, wie is daar nu tegen. Wel wond men zich op over de financiële steun van Joop van den Ende. D66 verwelkomt zijn hulp, vooral SP en GroenLinks zijn tegen. "De staatssecretaris moet opstaan en zeggen dat ze dit niet pikt", vindt SP-woordvoerster Vergeer. "U moet onderscheid maken tussen vormen van sponsoring die de publieke zaak wel en niet schaden. Pas dan kunnen we beleid maken.", zei ze in het debat tegen Van der Laan. Boris Dittrich is positiever: "Ik vind juist dat de overheid meer voorlichting moet geven aan particulieren die kunst willen steunen." De staatssecreatris vindt zo'n voorlichtingsplan een goed idee. SP en GroenLinks zijn bang voor de dubbele agenda's van grote sponsors. Zo zou Van den Ende via het Stedelijk een te bouwen musicaltheater aan de Zuid-as van de stad willen veiligstellen. (ANP, 11/9/03)

 • Hoeveel gaat er nu precies bezuinigd worden op cultuur? De meningen lijken verdeeld op een door de Federatie van Kunstenaarsverenigingen georganiseerd debat in De Brakke Grond in Amsterdam: Wim van de Camp (CDA) zegt dat de door Kunsten '92 genoemde 34 miljoen (vijf procent van het totale cultuurbudget van het Ministerie van OC&W) overdreven is: het zou in werkelijkheid gaan om twee miljoen euro (vijf procent van de 40 miljoen die OC&W totaal moet bezuinigen). Francine Giskes (D66) wil dit echter niet voor haar rekening nemen: zij heeft van onderhandelaar Boris Dittrich begrepen dat het wel degelijk om een bezuiniging van 30 miljoen gaat, hoe jammer ze dat ook vindt. Van de Camp zou zo veel bezuinigen disproportioneel vinden: "Cultuur wordt anders zwaarder aangeslagen dan welk departement dan ook". Het debat raast voort. (VNG, 26/5/03)

 • De kamerfracties van de VVD, D66 en Groen Links zijn vernietigend in hun oordeel over het handelen van staatssecretaris Van der Ploeg in het conflict met het Holland Festival. Het voortbestaan van het festival komt in gevaar.
  Kamerlid A. Nicolaï (VVD): "Van der Ploeg heeft laks, traag en niet netjes gehandeld. Ik twijfel of hij wel recht wil doen aan het Holland Festival. Eerder al bleek dat hij liever mooi, jong en allochtoon ziet dan een instituut van bewezen kwaliteit."
  Kamerlid B. Dittrich (D66): "Dit is een nodeloze escalatie van een discussie die veel te lang heeft geduurd. Het betekent een dikke onvoldoende voor Van der Ploeg en een zwarte bladzijde in zijn politieke nalatenschap."
  VVD, D66 en Groen Links hebben alle begrip voor het aftreden van het festivalbestuur. Nicolaï: "Dit is niet een bestuur van actievoerders, dat zegt al wat. Ze hebben goede gronden om deze stap te nemen." Dittrich: "Dit is consequent. Ik hoop dat het aftreden slechts een fase in de onderhandelingen is en dat Van der Ploeg door deze dramatische stap wél in de buidel zal tasten. Anders wordt een mooi en prestigieus festival door bureacratisch gesteggel de nek omgedraaid."
  De PvdA-fractie blijft achter partijgenoot Van der Ploeg staan, en hekelt het afgetreden bestuur. Kamerlid J. Belinfante (PvdA): "Dit is een heilloze, overhaaste stap. Het bestuur probeert een financiële doorbraak te forceren zonder kwalitatieve garanties te geven. We gaan niet zomaar geld weggeven." De Kamerleden zien geen rol voor de Kamer in het oplossen van het conflict, maar zijn allen van plan om vragen aan Van der Ploeg te stellen in het overleg over de cultuurbegroting van de vaste Kamercommissie op 3 december. Alleen Dittrich wil proberen in de Kamer zelf "geld bijeen te sprokkelen". Nicolaï: "We hebben vorig jaar al veertig miljoen extra voor hem geregeld, we blijven niet aan de gang." Belinfante: "We kunnen hoogstens aan Van der Ploeg vragen hoe het verder moet." (NRC, 6/11/01)

 • Kamerleden van PvdA, D66 en CDA zijn blij met de claim van 35 miljoen die de Raad voor Cultuur bij de staatssecretaris neerlegt om ook het 'wensenlijstje' onder de beoordeelde subsidieaanvragen van geld te voorzien. PvdA woordvoerster Judith Belifante vindt het "leuk" dat veel nieuwe instellingen geld krijgen: "het levert een dynamisch cultuurbeeld op." De claim past direct in het straatje van D66-er Boris Dittrich: "Daar hebben wij in de kamer ook al om gevraagd". Alleen de VVD moppert. VVD-Kamerlid (en ex-secretaris van de Raad) Nicolaï: "Er zijn nu al veel meer instellingen opgenomen in de Cultuurnota dan vier jaar geleden. Ik vind dat extra geld naar een kleiner aantal instellingen moet gaan. De Raad heeft moeite gehad om te schrappen, maar dat is juist hun werk. (Volkskrant, 16/5/00)

 • In de Tweede Kamercommissie Cultuur heeft Boris Dittrich gepleit voor een vorm van nazorg voor culturele instellingen die in mei geen subsidie krijgen. Omdat er zoveel aanvragen zijn, zullen er zeker veel mensen teleurgesteld worden. Dittrich vreest een "malaise stemming" in de culturele wereld. Rick heeft beloofd erover na te zullen denken. (AD, 13/4/00)

 • D66 Tweede Kamerlid Boris Dittrich wil van Rick opheldering over de onafhankelijkheid van de Raad voor Cultuur. Hij deed dit naar aanleiding van een uitzending van NOVA over de werkwijzen van een van de raadscommissies. Er werd daar nogal nonchalant gedaan over aanvragen van instellingen waar een van de commissieleden bij betrokken is. Partijdigheid zou worden voorkomen, doordat zo'n commissielid bij de bespreking van die aanvraag "even op de gang" zou gaan staan. Rick beloofde in 1998 dat de besluitvormingsprocedure van de Raad volstrekt transparant zou zijn, nadat de Raad in opspraak was geraakt. Dittrich wil nu een overzicht van de organisaties waaraan commissieleden zijn verbonden en of die instellingen zijn gehonoreerd. (AD, 10/3/00)

 • Tweede Kamerlid Boris Dittrich (D66) heeft een motie ingediend om de onafhankelijkheid van de kunstenaar expliciet te benadrukken in de cultuurnota. Ook moet er meer ruimte voor onafhankelijke, kwalitatief goede ideeën in de kunst en cultuursector. Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, VVD, D66, CDA en GroenLinks) steunt de motie. De Kamer ondersteunt de doelstellingen van staatssecretaris Van der Ploeg, maar vindt dat de kwaliteit van de kunst er niet onder mag lijden. (AD & Volkskrant, 23/11/99)

  meer over: Tweede Kamer


 • Rick van der Ploeg heeft beloofd dat de Raad voor Cultuur een helder en overzichtelijk systeem gaat hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Hij zei dit naar aanleiding van vragen van D66 Tweede Kamerlid Dittrich. "De kunstwereld heeft recht op een zo transparant mogelijk beoordelingssysteem", aldus de staatssecretaris. De Raad voor Cultuur raakte in opspraak toen de rechter het Ministerie van OC&W veroordeelde tot het betalen van 500.000 gulden liquidatiekosten aan Djazzex, dat na een volgens de rechter onterechte beslissing geen subsidie meer kreeg. (Volkskrant & AD, 23/9/98)

praat mee

schrijf een mini