oude meuk

Onderwerp

Tweede Kamer (39 nieuwsberichten)

 • Veel partijen in de Tweede Kamer hebben grote zorgen over het profijtbeginsel. Dat bleek tijdens een debat met minister Plasterk. De invoering zou inhouden dat entreekaartjes voor gesubsidieerde kunstvormen flink duurder worden. De gedachte erachter is dat wie van kunst geniet, er ook maar voor moet betalen. Gevreesd wordt onder meer dat de inkomsten van de kunstinstellingen door duurdere kaarten zullen teruglopen. Zelfs Plasterks eigen PvdA is er 'niet zó blij' mee: "Zoals het nu wordt gepresenteerd is het volstrekt onduidelijk hoe het zal uitpakken", aldus woordvoerder John Leerdam. Ook de VVD, SP, GroenLinks en D66 hebben grote vraagtekens bij de plannen. (ANP, 19/4/07)

  meer over: Ronald Plasterk


 • Traditioneel werd er niet veel aandacht besteed aan de kunst en cultuur in de troonrede. De koningin heeft ons het volgende gezegd: "Diversiteit en toegankelijkheid blijven in het cultuurbeleid centraal staan." (De redactie, 16/9/03)

  meer over: royalty, Troonrede


 • De Kamer had niet zo veel aan te merken op de uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Medy van der Laan. Minder regels en meer transparantie, wie is daar nu tegen. Wel wond men zich op over de financiële steun van Joop van den Ende. D66 verwelkomt zijn hulp, vooral SP en GroenLinks zijn tegen. "De staatssecretaris moet opstaan en zeggen dat ze dit niet pikt", vindt SP-woordvoerster Vergeer. "U moet onderscheid maken tussen vormen van sponsoring die de publieke zaak wel en niet schaden. Pas dan kunnen we beleid maken.", zei ze in het debat tegen Van der Laan. Boris Dittrich is positiever: "Ik vind juist dat de overheid meer voorlichting moet geven aan particulieren die kunst willen steunen." De staatssecreatris vindt zo'n voorlichtingsplan een goed idee. SP en GroenLinks zijn bang voor de dubbele agenda's van grote sponsors. Zo zou Van den Ende via het Stedelijk een te bouwen musicaltheater aan de Zuid-as van de stad willen veiligstellen. (ANP, 11/9/03)

 • De benefietveiling van de hoeden van het Nationale Toneel heeft 3000 euro voor Warchild opgebracht. D66 Kamerlid Lousewies van der Laan heeft twee hoeden gekocht voor Prinsjesdag. (NRC, 8/9/03)

 • Hoeveel gaat er nu precies bezuinigd worden op cultuur? De meningen lijken verdeeld op een door de Federatie van Kunstenaarsverenigingen georganiseerd debat in De Brakke Grond in Amsterdam: Wim van de Camp (CDA) zegt dat de door Kunsten '92 genoemde 34 miljoen (vijf procent van het totale cultuurbudget van het Ministerie van OC&W) overdreven is: het zou in werkelijkheid gaan om twee miljoen euro (vijf procent van de 40 miljoen die OC&W totaal moet bezuinigen). Francine Giskes (D66) wil dit echter niet voor haar rekening nemen: zij heeft van onderhandelaar Boris Dittrich begrepen dat het wel degelijk om een bezuiniging van 30 miljoen gaat, hoe jammer ze dat ook vindt. Van de Camp zou zo veel bezuinigen disproportioneel vinden: "Cultuur wordt anders zwaarder aangeslagen dan welk departement dan ook". Het debat raast voort. (VNG, 26/5/03)

 • De cultuurbegroting 2003 is behandeld in de Tweede Kamer. Cees van Leeuwen heeft weinig beleid kunnen uitzetten in de korte tijd dat hij staatssecretaris was. Voorlopig moeten er voornamelijk conclusies van onderzoek afgewacht worden, zoals naar de mogelijkheid om de Melkertbanen te behouden voor de cultuursector. Van Leeuwen kondigde aan na de verkiezingen niet terug te keren; wel wil hij bij een volgende formatie pleiten voor een minister voor Cultuur. Toen hier op doorgevraagd werd, zei hij "U moet niet te veel belang toedichten aan mijn zijdelingse opmerking". (NRC, 26/11/02)

  meer over: Cees van Leeuwen


 • Staatssecretaris Nijs van onderwijs maakt een einde aan de limiet op het aantal studenten voor de opleidingen docent muziek, docent drama, vormgeving en popmuziek. De numerus fixus voor de kunstopleidingen beeldende kunst en muziek gaat omlaag. Dat zei Nijs donderdag tijdens een vergadering in de Tweede Kamer. Nijs zei verder nog geen besluit genomen te hebben over de bezuinigingen op het bedrag per student dat de opleidingen krijgen. De staatssecretaris wil daar binnenkort met de HBO-raad over praten. De staatssecretaris zei er begrip voor te hebben dat het historisch zo gegroeid is dat een muziekstudent 14.000 euro kost terwijl een student techniek 5500 euro kost, "Maar ik begrijp de logica niet". De HBO-raad reageert verbaasd op de uitlatingen van Nijs: "We waren in overleg met de staatssecretaris en de Tweede Kamer heeft zich al voor de verkiezingen tegen het opheffen van de limiet op het aantal studenten uitgesproken." (ANP, 12/9/02)

 • De Tweede Kamer eist van het nieuwe kabinet meer helderheid over het cultuurbeleid. Alle partijen behalve de VVD stemden voor een motie van die strekking, die werd ingediend door D66-fractievoorzitter Thom de Graaf. De Kamer is ontevreden over het feit dat het woord cultuur niet voorkomt in zowel het regeerakkoord als de regeringsverklaring en wil dat het rijk de culturele infrastructuur van de steden versterkt, het cultuuraanbod in de regio versterkt en daarvoor meer geld uittrekt. Dat laatste was reden voor de VVD om tegen de motie te stemmen. De regering beloofde in september het gevraagde cultuurplan klaar te hebben. (NRC, 1/8/02)


 • Het nieuwe kabinet van CDA, LPF en VVD heeft aangekondigd het cultuurbudget volledig te ontzien bij de komende grootscheepse bezuinigingen. Op initiatief van de VVD wordt vastgehouden aan de (geïndexeerde) bedragen uit de in 2000 vastgestelde Cultuurnota. (NRC, 5/7/02)


 • Het spande erom, maar inmiddels is het zeker: er zit een acteur in de Tweede Kamer. Boris van der Ham, vroeger acteur bij De Appel en ZT Hollandia en nu D66, heeft het gehaald, na een wervelend media-offensief. Zijn portefeuille bevat milieu, landbouw, natuur en binnenlands bestuur. En cultuur natuurlijk. (VNG, 13/6/02)


 • De coalitiebesprekingen voor een centrum-rechts kabinet zijn begonnen. Voor de kunstwereld voorspelt dit weinig goeds: CDA, VVD en LPF zijn als enige partijen niet voor een aanzienlijke uitbreiding van het cultuurbudget. De woordvoerder cultuur van de LPF is ex-Elsevier-hoofdredacteur Ferry Hoogendijk, die zelfs vindt dat "alleen in hoge uitzonderingsgevallen" de overheid subsidie moet verstrekken. Operakaartjes vallen daar wat hem betreft niet onder. Alledrie de partijen zijn voor een terugtredende overheid, ten faveure van het brede publiek en het bedrijfsleven.
  Belangenvereniging Kunsten '92 waarschuwt voor subsidiekorting: "Dan wordt het hier een culturele woestijn", aldus algemeen secretaris Marianne Versteegh. Maar ze wil niet te ver op de situatie vooruitlopen: "De standpunten van de verschillende partijen zijn nog nauwelijks uitgewerkt".
  Eén stokpaardje van Rick van der Ploeg zal hoogstwaarschijnlijk het loodje leggen: culturele diversiteit. Hogendijk op de vraag wat de overheid moet doen om allochtonen bij cultuur te betrekken: "Nul komma nul". (Volkskrant, 24/5/02)

 • De Tweede Kamer-fractie van de VVD vindt dat groepen die een subsidieaanvraag doen van minder dan 250.000 euro niet in de Cultuurnota thuishoren. Over deze kleinere bedragen moet het Fonds voor de Podiumkunsten beslissen. De fractie vindt de procedure zoals die nu is te bureaucratisch voor kleine groepen en denkt dat het Fonds sneller en flexibeler kan beslissen. (NRC, 13/3/02)

 • De kamerfracties van de VVD, D66 en Groen Links zijn vernietigend in hun oordeel over het handelen van staatssecretaris Van der Ploeg in het conflict met het Holland Festival. Het voortbestaan van het festival komt in gevaar.
  Kamerlid A. Nicolaï (VVD): "Van der Ploeg heeft laks, traag en niet netjes gehandeld. Ik twijfel of hij wel recht wil doen aan het Holland Festival. Eerder al bleek dat hij liever mooi, jong en allochtoon ziet dan een instituut van bewezen kwaliteit."
  Kamerlid B. Dittrich (D66): "Dit is een nodeloze escalatie van een discussie die veel te lang heeft geduurd. Het betekent een dikke onvoldoende voor Van der Ploeg en een zwarte bladzijde in zijn politieke nalatenschap."
  VVD, D66 en Groen Links hebben alle begrip voor het aftreden van het festivalbestuur. Nicolaï: "Dit is niet een bestuur van actievoerders, dat zegt al wat. Ze hebben goede gronden om deze stap te nemen." Dittrich: "Dit is consequent. Ik hoop dat het aftreden slechts een fase in de onderhandelingen is en dat Van der Ploeg door deze dramatische stap wél in de buidel zal tasten. Anders wordt een mooi en prestigieus festival door bureacratisch gesteggel de nek omgedraaid."
  De PvdA-fractie blijft achter partijgenoot Van der Ploeg staan, en hekelt het afgetreden bestuur. Kamerlid J. Belinfante (PvdA): "Dit is een heilloze, overhaaste stap. Het bestuur probeert een financiële doorbraak te forceren zonder kwalitatieve garanties te geven. We gaan niet zomaar geld weggeven." De Kamerleden zien geen rol voor de Kamer in het oplossen van het conflict, maar zijn allen van plan om vragen aan Van der Ploeg te stellen in het overleg over de cultuurbegroting van de vaste Kamercommissie op 3 december. Alleen Dittrich wil proberen in de Kamer zelf "geld bijeen te sprokkelen". Nicolaï: "We hebben vorig jaar al veertig miljoen extra voor hem geregeld, we blijven niet aan de gang." Belinfante: "We kunnen hoogstens aan Van der Ploeg vragen hoe het verder moet." (NRC, 6/11/01)

 • Voor de nieuwe operettevoorziening komt volgend jaar 750.000 gulden en in 2003 1,5 miljoen gulden extra beschikbaar. Dat gebeurt op aandringen van de Tweede Kamer, naar aanleiding van het rapport van de commissie Hierck over de muzieksector. In 2003 steekt Van der Ploeg in totaal 4 miljoen in de sector en hij hoopt dat met het extra geld onder andere het publieksbereik wordt vergroot. (ANP, 4/7/01)

  meer over: operette


 • PvdA Tweede Kamerlid Judith Belifante schrijft ook wel eens wat anders dan nota's, notities en brieven aan de Kamer. Deze maand wordt haar toneeltekst 'Portretten' opgevoerd. "In het radioprogramma 'De Recensenten' was ik met John Leerdam, artistiek leider van Cosmic, uitgenodigd om elkaars werk te bespreken. Ik was toen nog directeur van het Joods Historisch Museum. Hij vroeg toen of ik voor zijn festival voor beginnende schrijvers een kort toneelstuk wilde schrijven." aldus Belifante. Het stuk is enthousiast ontavngen, maar Belifante blijft voorlopig nog zeker kamerlid: "Wanneer je zo aan het schrijven bent, kom je er beter achter hoe eenzaam dat werk is. Bovendien is de financiële situatie voor schrijvers en zeker vertalers niet best. Ik ben blij dat ik het naast mijn andere werk kan doen, want als ik ervan zou moeten leven, zou het wel een heel karig bestaan zijn. Daarom heb ik ook aangedrongen op betere regelingen voor zelfstandig werkende kunstenaars." (AD, 7/2/01)

  meer over: Cosmic, John Leerdam


 • De Tweede Kamer heeft besloten de regering niet te vragen om extra geld voor De Appel. Eerder had de Kamer een motie aangenomen om de groep te laten bestaan. Nadat het kabinet die ter zijde had gelegd, riep de Kamer woensdag in meerderheid dat aangenomen moties moeten worden nagekomen. Een nieuwe motie om dat dan ook nog eens kracht bij te zetten, haalde het donderdag echter toch niet. De gemeente Den Haag en De Appel "trekken samen op" om een oplossing te vinden voor het gezelschap. Van de gemeente krijgt De Appel 3 miljoen gulden subsidie, maar de groep heeft 4 miljoen nodig om te kunnen blijven bestaan. Wethouder Louise Engering van cultuur gaf eerder al aan dat ze De Appel niet zal laten vallen. Gemeente en De Appel hebben ook nog hoop gevestigd op een juridische procedure tegen de beoordeling van de Raad voor Cultuur, die negatief over het gezelschap adviseerde. (ANP, 15/12/00)

  meer over: De Appel


 • De politieke strijd om De Appel gaat onverminderd voort. De Tweede Kamer-fractie van het CDA heeft woensdag tijdens een algemeen overleg om een nieuw debat gevraagd over de subsidieweigering door de regering. Dat gaat nog deze week plaatshebben. De Tweede Kamer nam recent een motie van het CDA aan om De Appel ook de komende vier jaar rijkssubsidie te geven, maar het kabinet legde die naast zich neer. De Raad voor Cultuur vindt de kwaliteit van de groep namelijk onvoldoende en het is niet aan de overheid een eigen oordeel over de inhoud van de kunsten te vellen. Den Haag, waar De Appel gevestigd is, zou wel twee keer twee ton krijgen omdat de Hofstad er in het komende Kunstenplan anders zo bekaaid afkomt. Het CDA vindt de houding van het kabinet onacceptabel en kreeg woensdag de steun van vrijwel de hele Kamer, ook van de partijen die niet met de oorspronkelijke motie hadden ingestemd. Een door het parlement aangenomen motie moet nu eenmaal worden gerespecteerd, aldus de politici. (ANP, 13/12/00)

  meer over: De Appel


 • De Appel lijkt gered. De komende vier jaar zal het gezelschap nog rijkssubsidie ontvangen. Dat is dinsdag in de Tweede Kamer met 74 tegen 68 stemmen besloten. Het besluit gaat in tegen de wens van Van der Ploeg en het is nog maar de vraag of de staatssecretaris de motie gaat uitvoeren.
  De motie voor steun aan de Appel was afkomstig van het CDA, de PvdA en de SP. Tegenstemmers waren VVD en D66. De woordvoerders van de VVD en D66 zijn van mening dat de politiek hiermee een inhoudelijk oordeel velt over de kunst terwijl zij daar volgens de leer van liberaal Thorbecke juist verre van moet blijven. Saillant detail is dat VVD-leider Hans Dijkstal bestuurslid is van de Appel. Boris Dittrich (D66) had een andere motie ingediend die ging over een heroverweging van het besluit om bepaalde instellingen geen subsidie toe te kennen. Deze motie werd echter met precies dezelfde stemverhoudingen verworpen. VVD en D66 hadden een heroverweging gewild voor onder andere de Appel, het Holland Festival, het TIN, het Nationale Toneel en de BEWTH. (AD & ANP, 22/11/00)

  meer over: De Appel


 • Kunsten '92, het actieplatform van kunstenbonden, kijkt met gemengde gevoelens terug op de behandeling van de Cultuurnota in de Tweede Kamer. De verwachtingen waren hooggespannen, toen de Pvda de motie Nicolaï/Dittrich (VVD/D66) leek te gaan steunen, waarin Staatssecretaris Van der Ploeg werd opgeroepen enkele subsidieafwijzingen te heroverwegen. Maar even later trok PvdA-Kamerlid Judith Belinfante, tot verbazing van D66 en VVD, haar steun aan de motie in. Ze diende een eigen motie in, die veel minder verstrekkend was. "Wij zijn natuurlijk blij voor de instellingen die met de motie Belinfante geholpen zijn", aldus een woordvoerster van Kunsten '92, "Maar als je naar het bedrag van nog geen 5 miljoen gulden kijkt, is het natuurlijk peanuts". Kunsten '92 verwacht dat de motie Nicolaï/Dittrich alsnog zal worden aangenomen. De bond is positief over de toekomst van de cultuurbegroting. Alle politieke partijen zijn het er over eens dat het budget 1 procent van de rijksbegroting moet worden, ongeveer 300 miljoen gulden meer dan de 1,3 miljard gulden nu. Van der Ploeg denkt dat dit percentage in een volgende kabinetsperiode kan worden bereikt. "Het zijn enorme stappen vooruit", aldus de zegsvrouw van Kunsten '92. "En wij zijn blij met elke stap". (ANP, 14/11/00)

  meer over: Kunsten '92


 • De Tweede-Kamerfractie van D66 heeft maandag namens de hele coalitie heroverweging geëist van een aantal negatieve beoordelingen van kunstinstellingen door staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur. Die volgde daarmee de Raad voor Cultuur. De staatssecretaris liet in zijn antwoord weten niets te voelen voor een heroverweging. Het intrekken of verminderen van de subsidie aan circa vijftien instellingen is in het geding. De beoordeling van het Holland Festival, Huis Doorn, toneelgroep De Appel, Maatschappij Discordia, de Rotterdamse Dansgroep, Orkater, het Nationale Toneel, Caroussel, Atelier Delphine, de Gebroeders Flint, de Nationale Reisopera, de Stichting Schrijven, Felix Merites, het Noorderlicht en de Federatie van Kunstenaarsverenigingen moet over. Ook moet er een nieuw advies komen voor de kunstopleidingen. Het moet allemaal voor 2001 gebeuren. GroenLinks en SP neigen zich hierachter te scharen.
  De coalitie denkt dat één en ander ongeveer 10 miljoen gulden extra zal kosten. Dat geld moet te vinden zijn, omdat er in de toekomst wordt toegewerkt naar een bedrag van 1 procent van de begroting voor kunst en cultuur. Van der Ploeg noemt de adviezen van de raad zorgvuldig en weloverwogen en wil niet op de stoel van de deskundigen gaan zitten en vindt dat organisaties die zich misdeeld voelen, maar naar de rechter moeten stappen. Verder vraagt hij zich af waar het geld vandaan moet komen. Bij het ministerie zijn 129 bezwaarschriften ingediend, ongeveer 17 procent van de totaal aantal aanvragen. "Dat percentage is vergelijkbaar met de vorige Cultuurplanperiode toen tachtig bezwaren binnenkwamen. Destijds zijn er twee door de rechter gegrond verklaard. Ik heb geen reden om aan te nemen dat dit nu in verhouding meer zal zijn", aldus Van der Ploeg.
  De genoemde instellingen moeten blijven bestaan tot de zomer van 2001. Volgens Dittrich van D66 moet ook zeker een Djazzex-achtige situatie worden voorkomen. Vier jaar geleden werd Djazzex, een succesvolle dansgroep uit Den Haag, opgeheven, maar de rechter oordeelde dat de beoordeling onzorgvuldig was geweest. Dat was echter te laat om nog iets te redden. Voor de gezelschappen en instellingen die bij de nieuwe beoordeling weer afvallen, moet een fatsoenlijke afbouwregeling komen, liefst tot 1 januari 2002. (ANP, 13/11/00)

 • De manier waarop nu de subsidies aan de kunstwereld worden toegekend, moet op de helling. Een meerderheid in de Tweede Kamer bleek daar maandag voor tijdens de behandeling van de Cultuurnota 2001-2004. De Raad voor Cultuur heeft door gebrek aan tijd en middelen niet altijd goede adviezen kunnen gegeven. Een deel van de Kamer vraagt zich daarom af of besluiten om subsidie in te trekken of te korten wel kunnen worden doorgevoerd.
  VVD, GroenLinks en Socialistische Partij willen daarbij dat negatieve beoordelingen opnieuw worden bekeken. GroenLinks stelt een bevriezingsperiode van een half jaar voor waarin de gezelschappen kunnen blijven bestaan. De VVD wil dat een commissie de "ergste gevallen" uit de Cultuurnota gaat heroverwegen. Woordvoerder Nicolaï denkt dan bij voorbeeld aan gezelschappen als De Appel en Orkater, die volgens het nieuwe Kunstenplan respectievelijk geen of aanzienlijke minder subsidie krijgen van het Rijk. Die commissie zou vergelijkbaar moeten zijn met die voor de muziek, die de gevolgen van de opheffing van drie orkesten bestudeert. De commissie voor "ergste gevallen" zou voor de zomer moeten adviseren. Nicolaï bestreed berichten dat er een motie in de maak zou zijn om het hele Kunstenplan te herzien.
  De PvdA wil het hele proces van beoordeling omdraaien en bij de lagere overheden beginnen, omdat ,"veel initiatieven van onderop ontstaan". Volgens Judith Belinfante moeten eerst de lagere overheden oordelen, dan de landsdelen en dan de Rijksoverheid, die wel de regie houdt. Met dit systeem kan volgens haar worden voorkomen dat de landelijke culturele infrastructuur gaten krijgt, met andere woorden: er lokaal belangwekkende gezelschappen wegvallen zonder dat er iets voor in de plaats komt. (ANP, 13/11/00)

 • GroenLinks gaat de mogelijkheid onderzoeken van een moratorium van de negatieve adviezen van de Raad voor Cultuur. Dit zei Tweede Kamerlid Femke Halsema op een door de partij georganiseerd debat in de Engelenbak in Amsterdam. Zo'n moratorium zou betekenen dat instellingen waarvan de subsidie per 1 januari 2001 wordt stopgezet, mogen doorwerken terwijl een onafhankelijke commissie de zorgvuldigheid van de Raadsadviezen onderzoekt. Halsema stelde dat de Kamer een "gezonde financiële reden" heeft om op 13 november tot zo'n uitstelregeling te besluiten: gedupeerde instellingen dreigen naar de rechter te stappen en als die de overheid ongelijk geeft, kost dat waarschijnlijk veel meer geld.
  In de Engelenbak werd verder gediscussieerd over een betere beoordelingsprocedure. De culturele instellingen zijn het erover eens dat de Raad voor Cultuur beter gecontroleerd moet worden. Harm Lambers van FACT: "Als ik van de Raad een negatief advies krijg, wil ik graag de mogelijkheid om een 'second opinion' te vragen. Nu fungeert de rechter als second opinion en dat is kwalijk." Overigens klaagden alle aanwezigen over de onbeschaafdheid waarmee ze door de Raad en het Ministerie behandeld worden. Halsema beloofde hier aandacht aan te besteden in het Kamerdebat op 13 november. (Volkskrant, 3/11/00)

  meer over: FACT


 • Zo'n veertig organisaties waren op de hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor cultuur over de Cultuurnota 2001-2004. De politici hebben een hele dag uitgetrokken om de kritiek aan te horen die de organisaties op het kunstenplan hebben. Onder de sprekers zijn vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers, overkoepelende organisaties in de kunst- en cultuursector en vertegenwoordigers van overheidsinstellingen.
  Zo waarschuwde Jaap Jong, voorzitter van de VNT, voor de rechtszaken die instellingen die geen subsidie krijgen zullen gaan aanspannen: "Ze zullen die zaken zeker winnen, en de chaos die dan ontstaat is niet te overzien."
  Na afloop van de hoorzitting zei Voorzitter Winnie Sorgdrager dat De Raad voor Cultuur best een advies wil uitbrengen over hoe een volgende Cultuurnota op een andere manier dan nu tot stand kan komen. Volgens haar is het tijd voor een "strategische visie" als de politiek straks beslist om het budget voor culturele organisaties in het vervolg op 1 procent van de rijksuitgaven vast te stellen. (ANP, 16/10/00)

 • De kunstenwereld actiet verder. Echter niet met stakingen of door het onderbreken van voorstellingen. Wel met een grootse kaartenactie en door te spreken op alle gelegenheden waar de cultuurnota op tafel komt. Bezoekers van voorstellingen of concerten krijgen kaarten onder ogen die zij kunnen tekenen. De eisen: 150 miljoen gulden structureel erbij, en 25 miljoen incidenteel. De kaarten worden gestuurd aan de voorziter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. De actievoerders roepen de politiek op "goed op te letten" wat de staatsecretaris met de 40 miljoen extra doet die nu is vrij gekomen. "Wij willen dat daarbij een onderzoek komt naar de geldstromen in de sector", zegt Frans De Ruiter van Kunsten '92, samen met FNV KIEM een van de voortrekkers van de actie. "Het is zo langzamerhand niet meer te achterhalen waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat." Op 16 oktober worden hoorzittingen gehouden waar organisaties hun bezwaren toe kunnen lichten. (ANP, 28/9/00)

 • Een meerderheid in de Tweede Kamer wil structureel 40 miljoen extra uittrekken voor cultuur. Een motie met deze inhoud is gisteravond ingediend door D66 fractievoorzitter Thom de Graaf en wordt gesteund door PvdA en VVD. Staatssecretaris Van der Ploeg moet het geld zelf verdelen en daartoe een plan indienen bij de Kamer.
  Op de lange termijn wil de PvdA de uitgaven voor kunst en cultuur verhogen tot één procent van de rijksbegroting. Dat zou nu neerkomen op ongeveer twee miljard gulden en dat is flink wat meer dan de 1,3 miljard die nu op de begroting staat. Daarnaast wil de partij fiscale voordelen voor mensen die investeren in kunst, net als bij milieuvriendelijk beleggen. D66 steunt dit plan.
  Of de kunstenaars-organisaties akkoord gaan met dit extra geld is nog niet bekend. Zij hadden 150 miljoen geëist. (NRC, 22/9/00)

 • De Cultuurnota is in de Tweede Kamer slecht ontvangen. De woordvoerders van alle grotere partijen uiten kritiek op de voornemens van staatssecretaris Van der Ploeg op cultureel gebied. Volgens de VVD dreigt versnippering van het kunstaanbod als Van der Ploeg zijn zin krijgt; D66 vindt dat de bewindsman 100 miljoen gulden extra voor de kunsten had moeten binnenhalen. Alle partijen maken bezwaar tegen de "veelal onzorgvuldige" adviezen door de Raad voor Cultuur. Van der Ploegs criterium dat het aanbod onder meer jongeren en allochtonen moet aanspreken zint de Kamer niet. Kwaliteit zou voorop moeten staan. (Teletext, 19/9/00)

 • Actie! De verontwaardiging over de komende Cultuurnota is kunstenbreed. Daarom verzamelden zo'n 250 actievoerders uit alle hoeken van de kunstwereld zich vanmiddag op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam. Onder het motto "Blokkeren? Geen kunst! - Geen kunst blokkeren" werd het verkeer dat vanaf de snelweg de stad in wilde kortstondig stilgelegd. Koepelorganisaties als FNV KIEM, Kunsten '92, De Federatie van Kunstenaarsbelangen, de VSCD, de VNT en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond hadden deze actie georganiseerd, samen met veel instellingen en individuele kunstenaars. Zij protesteerden hiermee tegen "de huidige situatie die in de kunstenwereld is ontstaan naar aanleiding van het beleid van staatssecretaris Van der Ploeg en het advies van de Raad voor Cultuur". Titus Muizelaar en Gijs Scholten van Asschat hielden midden op straat een persconferentie, en verwoorden de eisen van de actievoerders: 150 miljoen gulden extra voor de kunstenbegroting en een consistent kunstbeleid. "Dus niet een situatie waarbij zoals nu, elke nieuwe bewindspersoon bedenkt jaar welke maatschappelijke functie de kunst moet vervullen om bestaansrecht te hebben", aldus Scholten van Asschat.
  De woordvoerders waarschuwden: "Als de staatssecretaris ingrijpende besluiten over het voortbestaan van instellingen baseert op onzorgvuldige adviezen, dan zal de rechter hem terugfluiten. Wij roepen de Tweede Kamer op om de chaos die dan ontstaat te voorkomen". Woordvoerder John Leerdam, directeur van Cosmic: "We roepen al jaren dat er meer geld bij moet. En nu komt er voor alles extra geld, behalve voor de kunsten die als een soort stiefkind behandeld worden. Als er morgen bij de presentatie van de Cultuurnota geen extra geld voor de kunsten komt, zullen er door het hele land meer acties als deze georganiseerd gaan worden." (VNG, 18/9/00)

 • D66 springt op de bres voor kunst en cultuur. Nog voor het uitkomen van de Cultuurnota eist de partij 25 miljoen extra per jaar op de begroting van kunst en cultuur. Volgens partijleider Thom de Graaf wil D66 voorkomen dat er te rigoureus wordt gesneden in de subsidies voor een aantal gezelschappen. Ook constateert De Graaf dat draagvlak voor het advies van de Raad voor Cultuur "ver te zoeken" is. "Juist in deze tijden van economische voorspoed zou er meer ruimte moeten komen voor de cultuursector", aldus De Graaf. En zoveel is die 25 miljoen per jaar niet, "het moet toch ergens te vinden zijn in de plooien van de jas van het kabinet". Ook de PvdA wil meer geld voor kunst en cultuur. Deze fractie vindt de eis van 25 miljoen "aan de lage kant". (Volkskrant, 13/9/00)

  meer over: subsidies


 • Staatssecretaris van der Ploeg schrapt de geplande bezuiniging van 10 miljoen voor de kunstopleidingen. Dit gebeurt op aanraden van de Tweede Kamer. Dit staat in de nota 'Meer zicht op kwaliteit'. Daarnaast wil hij een miljoen uitgeven aan nieuwe beurzen voor studenten die in het buitenland willen studeren. Ook wil hij de Kees van Dongenprijs voor goede docent-kunstenaars in het leven roepen. Deze prijs bedraagt maximaal vijf ton. (Volkskrant, 15/6/00)

 • In de Tweede Kamercommissie Cultuur heeft Boris Dittrich gepleit voor een vorm van nazorg voor culturele instellingen die in mei geen subsidie krijgen. Omdat er zoveel aanvragen zijn, zullen er zeker veel mensen teleurgesteld worden. Dittrich vreest een "malaise stemming" in de culturele wereld. Rick heeft beloofd erover na te zullen denken. (AD, 13/4/00)

 • Tweede Kamerlid Boris Dittrich (D66) heeft een motie ingediend om de onafhankelijkheid van de kunstenaar expliciet te benadrukken in de cultuurnota. Ook moet er meer ruimte voor onafhankelijke, kwalitatief goede ideeën in de kunst en cultuursector. Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, VVD, D66, CDA en GroenLinks) steunt de motie. De Kamer ondersteunt de doelstellingen van staatssecretaris Van der Ploeg, maar vindt dat de kwaliteit van de kunst er niet onder mag lijden. (AD & Volkskrant, 23/11/99)

  meer over: Boris Dittrich


 • Van der Ploeg krijgt zijn nota onbeschadigd door de Tweede Kamer. Ondanks grote bezwaren die er aanvankelijk tegen de voorstellen waren, nam een meerderheid genoegen met de toezegging dat kwaliteit in de kunst het belangrijkste criterium blijft. De toon van het betoog van de staatssecretaris was wel veel milder dan in zijn Nota 'Cultuur als confrontatie'. Hij gaf in zijn betoog aan dat er ondanks strakkere richtlijnen voor publieksaantallen en het binnenhalen van jongeren en allochtonen, ruimte blijft voor culturele instellingen en kunstenaars die een kwalitatief hoogstaand aanbod hebben, maar daarmee niet meer publiek trekken. Zij zullen niet op hun subsidie worden gekort, beloofde hij. "Daarmee is hij de Kamer ver tegemoet gekomen", aldus VVD-woordvoerder Nicolai. De overige grote partijen (PvdA, D66, CDA) sloten zich hierbij aan. (Volkskrant, 5/11/99)

 • Rick krabbelt nog meer terug: kunstinstellingen zullen niet na vier jaar worden getoetst op hun inspanningen een diverser publiek aan te trekken. De drie-procentsnorm, die eerst als strafkorting en later als gewone subsidievoorwaarde zou gaan gelden, verdwijnt uit het komende kunstenplan. Enkel de 'stimuleringsregel' van twee procent extra subsidie blijft van kracht, als kunstinstellingen zich extra inspannen voor doelgroepen. Dit is geheel vrijwillig en er wordt niets ingehouden als zij er geen moeite voor doen, benadrukte de staatssecretaris. Rick van der Ploeg veranderde zijn plannen na een motie van D66, VVD en CDA, waarin deze partijen hem vroegen de plannen in te trekken. De instellingen blijven wel verplicht in hun beleidsplannen aan te geven hoe zij nieuwe gezichten in hun publiek denken te krijgen. (Parool, 7/10/99)

 • Rick krabbelt terug: gezelschappen zullen geen strafkorting krijgen als zij niet drie procent van hun subsidie reserveren voor het aantrekken van jongeren en allochtonen. Staatssecretaris Rick van der Ploeg heeft dit in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Van der Ploeg wil de drieprocentsnorm bij de gewone subsidievoorwaarden scharen, zodat kunstinstellingen pas na vier jaar worden getoetst op hun inspanningen een ander publiek te trekken. Ook kunnen instellingen dispensatie aanvragen voor de regeling, indien er goede redenen zijn om zich te onttrekken aan de 'doelgroepactiviteiten'. Tenslotte stelt Van der Ploeg een 'stimuleringsregel' van twee procent extra subsidie voor, als instellingen zich extra willen inspannen voor doelgroepen. De staatssecretaris benadrukt in zijn brief dat hij de instellingen wil afrekenen op hun inspanningen om een ander publiek aan te trekken, niet op de resultaten die ze boeken. (Parool, 23/9/99)

 • VVD, D66 en CDA hebben besloten een motie in te dienen tegen de 'Van der Ploeg-norm'. De partijen zijn tegen het plan van de staatssecretaris om culturele instellingen die niet drie procent van hun subsidie besteden aan activiteiten voor 'nieuwe groepen' (met name jongeren en allochtonen) een strafkorting van drie procent op hun subsidie op te leggen. Het debat over de kwestie in de Tweede Kamer was nogal absurd; de kamerleden interumpeerden elkaar zo vaak, dat de staatssecretaris zijn betoog moest afronden, zonder alle vragen te hebben beantwoord. Van der Ploeg vindt het raar dat de Kamer nu al wil stemmen over deze maatregel, terwijl het debat nog niet is afgerond. Hij beloofde de kamer binnen enkele maanden een gedetailleerde uitwerking van de drie-procentsregeling te sturen. De staatssecretaris gaf aan waarom hij heeft gekozen voor een strafkorting in plaats van stimuleringsmaatregelen: "Als de culturele diversiteit louter met extra subsidies gestimuleerd wordt, zullen de bestaande instellingen doorgaan op de huidige voet, terwijl nieuwe instellingen zich zullen opwerpen voor de nieuwe fondsen. Dan zou ik terecht het verwijt krijgen bezig te zijn met welzijnswerk. Ik wil juist de bestaande instellingen, de beste van Europa, erbij betrekken".
  Overigens zet de Raad voor Cultuur vraagtekens bij de termen "maatschappelijk bereik" en "subsidie per bezoek", die door staatssecretaris Rick van der Ploeg zijn voorgesteld in zijn uitgangspuntenbrief. De Raad betwijfeld of het hanteerbare toetsstenen zijn voor subsidieaanvragen en vraagt om overleg. (NRC & Volkskrant, 1/7/99)

 • Onder de titel 'Cultuur als confrontatie' heeft Staatssecretaris Van der Ploeg zijn uitgangspuntenbrief voor de cultuurnota gepubliceerd. In deze brief somt Van der Ploeg zijn eerder genoemde ideeën nog eens op en werkt hij ze verder uit. Het belangrijkste punt in de brief is dat er, naast kwaliteit, drie nieuwe criteria moeten komen om culturele instellingen te beoordelen. Dit moet leiden tot "een flinke doorstroming" in de gesubsidieerde cultuur. De drie nieuwe criteria zijn:
 • Maatschappelijk bereik. Instellingen moeten minstens drie procent van hun budget besteden aan het bereiken van nieuwe publieksgroepen, met name jongeren en allochtonen. Als ze dat niet doen worden ze drie procent gekort op hun subsidie. Daarnaast wordt de zogenaamde 15-procentsregeling aangescherpt. Instellingen moeten nog steeds 15 procent van hun budget uit eigen inkomsten halen, maar sponsorgelden tellen daarbij niet langer mee.
 • Subsidie per bezoek. Voor iedere kunstvorm is een richtbedrag vastgesteld voor de hoeveelheid geld die de overheid toelegt op de toegangsprijs. Bij theater is dit 90 gulden. Een instelling die per bezoeker anderhalf keer zoveel kost, "heeft een grotere bewijslast om de gevraagde subsidie te motiveren", schrijft de staatssecretaris.
 • Positie in het bestel. Iedere instelling kan aanspraak maken op subsidie, niet alleen op basis van kwaliteit, maar ook omdat ze belooft een bepaalde functie in het bestel te vervullen.
 • Rode draad door de brief van Van der Ploeg is het zoeken naar een "breder en divers" publiek. De staatssecretaris vindt dat de wensen van het publiek in de afgelopen decennia ten onrechte zijn verontachtzaamd. Van der Ploeg wil "het beste populair maken en het populaire beter". Nu al is bekend dat hij daar 131 miljoen voor wil uittrekken. Daar horen de kunstvouchers voor scholieren bij (25 miljoen) en ook 20 miljoen voor de programmeurs van de schouwburgen.
  Al direct is er veel kritiek gekomen op de uitgangspuntennota. Zowel de vakbond FNV-KIEM als de Federatie van Kunstenaarsverenigingen stellen dat de financiële onderbouwing van de staatssecretaris niet deugt. Bovendien kunnen ze niet begrijpen hoe een breder publiek bereikt kan worden zonder dat er concessies worden gedaan aan de kwaliteit. Volgens de FNV en de Federatie wekt de nota de indruk dat alle vernieuwing van de staatssecretaris moet komen. Ze zeggen dat veel van de gewenste ontwikkelingen al gaande zijn.
  Belangrijker is de kritiek uit de politiek zelf. De regeringspartijen VVD en D66 hebben, net als het CDA principiële kritiek op een aantal hoofdpunten van Van der Ploeg. CDA en VVD vinden dat het nieuwe kunstbeleid van bovenaf moet en kan worden opgelegd. Daarnaast vinden de partijen dat de kunstbegroting niet mag worden gebruikt voor welzijnsbeleid, zoals het bewerkstelligen van culturele diversiteit. Wel is er waardering voor het opschudden van de bestaande structuren en het zoeken van de confrontatie en wisselwerking. VVD en D66 willen nog deze maand een kamerdebat met Van der Ploeg. (NRC & Volkskrant, 9/6/99)

 • Bij de behandeling van de cultuurbegroting in de Tweede Kamer is het proefballonnetje van Rick van der Ploeg om intendanten in te stellen die een gedeelte van de subsidiegelden mogen verdelen slecht gevallen. VVD, D66 en GroenLinks vinden dat dit de helderheid van de toekenning niet ten goede komt. De Kamer ziet een intendant meer als moderator of snuffelaar, die kan kijken welke waardevolle kunst buiten de disciplines en subsidies valt. Zo'n soort intendant zou zeer waardevol kunnen zijn op het gebied van de cultuur van nieuwe en allochtone bevolkingsgroepen. Overigens kreeg Van der Ploeg veel lof voor zijn pogingen het politieke debat over cultuur nieuw leven in te blazen. Wel was PvdA-Kamerlid Belifante kritisch over zijn beleid van jong en nieuw: "Het mag niet ten koste gaan van oudere kunstenaars." (Volkskrant& Trouw, 1/12/98)


 • In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Rick van der Ploeg dat hij de 25 miljoen gulden extra wil gebruiken om "de vergrijzing" in de culturele sector aan te pakken. Dit wil hij onder andere doen door veel geld te geven aan jonge kunstenaars, nieuwe media en educatie. Daarnaast zoekt hij verjonging in zijn adviesorganen, zoals de Raad voor Cultuur. "Op ieder deelgebied krijg je nu het oordeel van mensen die al twintig, dertig jaar meelopen. Ik zou willen dat er ook eens wat jongeren of mensen uit de hoek van de minderheden in zouden komen, zodat je de verstening van zo'n raad doorbreekt", aldus de staatssecretaris. Hij oppert het idee van enkele intendanten, "jonge, eigentijdse mensen met visie", die een gedeelte van het budget naar eigen inzicht kunnen verdelen. Hij noemt als voorbeelden voor deze functie Ivo van Hove en Emile Fallaux. (Parool, 5/11/98)

 • Rick van der Ploeg heeft beloofd dat de Raad voor Cultuur een helder en overzichtelijk systeem gaat hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Hij zei dit naar aanleiding van vragen van D66 Tweede Kamerlid Dittrich. "De kunstwereld heeft recht op een zo transparant mogelijk beoordelingssysteem", aldus de staatssecretaris. De Raad voor Cultuur raakte in opspraak toen de rechter het Ministerie van OC&W veroordeelde tot het betalen van 500.000 gulden liquidatiekosten aan Djazzex, dat na een volgens de rechter onterechte beslissing geen subsidie meer kreeg. (Volkskrant & AD, 23/9/98)

praat mee

schrijf een mini