oude meuk

Onderwerp

Troonrede (4 nieuwsberichten)

  • "Kunst en cultuur worden voor een breed publiek bereikbaar. Het nieuwe programmafonds Cultuurparticipatie zal dit ondersteunen", aldus Hare Majesteit de Koningin in de troonrede. (Redactie, 18/9/07)


  • Een hele alinea cultuur in de Troonrede!
    "De regering zet zich ervoor in de culturele rijkdommen waarover ons land beschikt, te behouden en toegankelijk te maken. Zo wordt het Rijksmuseum vernieuwd en is besloten een nationaal-historisch museum op te richten. Cultuur verbindt en verrijkt." (Redactie, 19/9/06)


  • Traditioneel werd er niet veel aandacht besteed aan de kunst en cultuur in de troonrede. De koningin heeft ons het volgende gezegd: "Diversiteit en toegankelijkheid blijven in het cultuurbeleid centraal staan." (De redactie, 16/9/03)

    meer over: royalty, Tweede Kamer


  • In de Troonrede wijdde Koningin Beatrix drie zinnen aan cultuur: "Juist in een samenleving waarin de materiĆ«le welvaart toeneemt, is het van vitale betekenis oog te blijven houden voor immateriĆ«le waarden. Kunst en cultuur leveren een onmisbare bijdrage aan de kwaliteit van ons bestaan. Toegankelijkheid voor zo veel mogelijk burgers is daarbij van groot belang." (VNG, 19/9/00)

    meer over: royalty


praat mee

schrijf een mini