oude meuk

Onderwerp

Ministerie van OC&W (21 nieuwsberichten)

 • Schrijver en criticus Aad Nuis is op 74-jarige leeftijd overleden. Nuis was van 1994 tot 1998 namens D66 staatssecretaris van Cultuur in het eerste Paarse kabinet. Daarvoor was hij literair criticus bij de Haagse Post en de Volkskrant. Hij was als staatssecretaris verantwoordelijk voor de inhoudelijk gewaardeerde cultuurnota Pantser of Ruggegraat. (Redactie, 9/11/07)

  meer over: overleden


 • De nieuwe bewindspersoon voor cultuur wordt geneticus, Buitenhof- en Volkskrant-columnist Ronald Plasterk. Als minister voor OCW zal hij zelf de portefeuille Cultuur en Media op zich nemen. Dit meldt Kunsten '92 op haar website. Plasterk (49) is nu hoogleraar moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht, en heeft zich in zijn columns zeer kritisch uitgelaten over het onderwijs- en wetenschapsbeleid van zijn voorganger Maria van der Hoeven. Ook aan cultuur en media heeft hij enkele gedachten gewijd, waarbij hij stelt dat zowel bij kunst als bij de omroep de inhoud boven de kijkcijfers dient te gaan. Qua cultuur ligt zijn interesse vooral bij de literatuur. In 2004 was hij juryvoorzitter van de Libris Literatuur Prijs. Lobbyvereniging Kunsten '92 noemt het zeer verheugend dat cultuur nu ook op kabinetsniveau aan de orde gesteld kan worden.
  Als minister van cultuur zal Plasterk een regeerakkoord moeten uitvoeren dat de afgelopen week tot veel verwarring heeft geleid. Enerzijds benadrukken de coalitiepartners dat cultuur belangrijk is en trekken ze 100 miljoen euro extra uit voor o.a. cultuurparticipatie, cultuureducatie, behoud van (religieus) cultureel erfgoed, amateurkunst en volkscultuur. Anderzijds moet er jaarlijks 50 miljoen bezuinigd worden door het opvoeren van het profijtbeginsel (de gebruiker betaald). Dat laatste zou gevolgen kunnen hebben voor de toegangsprijzen van theaters, concertzalen en musea, wat weer in tegenspraak is met de doelstelling om de participatie aan kunst en cultuur te verhogen. (Redactie, 15/2/07)

 • Met de benoeming van het kabinet Balkenende III heeft Nederland voor het eerst sinds 1994 weer een minister voor cultuur. Maria van der Hoeven was al minister van onderwijs, maar krijgt tot de verkiezingen van 22 november de portefeuille cultuur en media erbij. Die was vrijgekomen na het vertrek van staatssecretaris Medy van der Laan en de overige D66-bewindslieden op 29 juni.
  In politiek Den Haag wordt niet verwacht dat Van der Hoeven zich veel zal bezighouden met de kunsten. De nota Verschil maken, waarin Van der Laan voorstellen doet voor het veranderen van de cultuurnotasystematiek, wordt hoogstwaarschijnlijk doorgeschoven naar het volgende kabinet. (Redactie, 7/7/06)

 • De eerste schatting is binnen: er zijn ongeveer 800 subsidieaanvragen binnengekomen bij het Ministerie van OC&W. Dit meldt Paul ter Wiel die bij de directie Kunsten van het ministerie de cultuurnotaprocedure coördineert. Het aantal is vergelijkbaar met de 734 aanvragen voor de lopende cultuurnota-periode. De vrees dat er dit jaar meer dan 1000 aanvragen zouden worden gedaan is dus niet bewaarheid. De aanvragen worden nog vóór Kerst door staatssecretaris Van der Laan naar de Raad voor Cultuur gestuurd, die de aanvragen moet gaan beoordelen. (VNG, 3/12/03)

 • Het aantal Cultuurnota-aanvragen was in 1999 onverwacht groot: 734 instellingen deden een beroep op rijkssubsidie. Voor de aankomende Cultuurnota 2005 - 2008 is de Raad voor Cultuur, die de aanvragen moet beoordelen, beter voorbereid. Er loopt zelfs een weddenschap tussen secretaris Ton Brandenbarg en voorzitter Winnie Sorgdrager. Winnie verwacht 1000 aanvragen, Ton houdt het op 850. Inzet is een kist goede wijn. De uitslag is eind dit jaar bekend: op 1 december moeten de aanvragen binnen zijn op het Ministerie van OC&W. (Volkskrant, 18/9/03)

 • Maarten Asscher, directeur Kunsten, vertrekt per november bij OC&W. Asscher wordt directeur van Atheneum Boekhandel aan het Spui in Amsterdam. Voordat Asscher vijf jaar geleden begon in Zoetermeer, was hij uitgever bij Meulenhoff. Voor hij bij Atheneum aan de slag gaat, moet hij nog even zijn vertaling van gedichten van Pessoa afronden. (Volkskrant, 26/8/03)


 • Hoeveel gaat er nu precies bezuinigd worden op cultuur? De meningen lijken verdeeld op een door de Federatie van Kunstenaarsverenigingen georganiseerd debat in De Brakke Grond in Amsterdam: Wim van de Camp (CDA) zegt dat de door Kunsten '92 genoemde 34 miljoen (vijf procent van het totale cultuurbudget van het Ministerie van OC&W) overdreven is: het zou in werkelijkheid gaan om twee miljoen euro (vijf procent van de 40 miljoen die OC&W totaal moet bezuinigen). Francine Giskes (D66) wil dit echter niet voor haar rekening nemen: zij heeft van onderhandelaar Boris Dittrich begrepen dat het wel degelijk om een bezuiniging van 30 miljoen gaat, hoe jammer ze dat ook vindt. Van de Camp zou zo veel bezuinigen disproportioneel vinden: "Cultuur wordt anders zwaarder aangeslagen dan welk departement dan ook". Het debat raast voort. (VNG, 26/5/03)

 • Heet Nieuws: Medy van der Laan wordt namens D66 staatssecretaris van Cultuur en Media in het nieuwe kabinet. Van der Laan werd in 2002 gekozen tot jonge ambtenaar van het jaar door de stichting Futur. Van der Laan is 34, werd persoonlijk binnengehaald door Thom de Graaf en werkt als 'kwartiermaker' op de HRM-academie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze werd door Vrij Nederland al genoemd in hun Vrouwenkabinet, en was verantwoordelijk voor de wervingscampagne 'werken bij het Lijk'. Volgens de jonge-ambtenaar-jury is ze een "gedreven persoonlijkheid, gericht op vernieuwing en vooruitgang". (VNG, 21/5/03)

 • J. Riezenkamp, al 19 jaar directeur-generaal cultuur bij het Ministerie van OC &W, wordt per 1 december directeur-generaal arbeidsmarkt en economie bij Onderwijs. Zijn overstap past bij het nieuwe beleid dat topambtenaren na vijf jaar van positie veranderen. (NRC, 30/11/02)


 • Het Ministerie van OC&W heeft bekend gemaakt dat twaalf culturele organisaties bij elkaar 10 miljoen euro krijgen voor internationale projecten. Het grootste bedrag (3.965.000 euro) gaat naar het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten dat het geld weer als subsidie aan derden mag verstrekken. Andere 'grootverdieners' zijn ondermeer de Mondriaan Stichting (2,7 miljoen euro) en het Theater Instituut Nederland (1.037.680 euro). Het geld is afkomstig uit het "potje" HGIS-cultuurbudget, bedoeld als steun in de rug voor het internationale cultuurbeleid van Nederland. (ANP, 21/11/02)

 • Stichting Overstekend Wild, de uitgever van Moose, heeft volkomen terecht een negatief advies gekregen van de Raad voor Cultuur en wordt vanaf 1 januari 2001 niet gesubsidieerd door het Ministerie van OC&W. (VNG, 15/5/00)

 • Poptempel Paradiso en Theater Cosmic willen samen een muziektheater bouwen in de Bijlmer. Het nieuwe gebouw moet komen te staan tussen de Amsterdamse Poort en het terrein van Kwakoe. 'Cosmic Paradiso' moet in 2004 klaar zijn en naast muziek en theater ook opleidingen bieden voor popmusici en acteurs. Het centrum gaat tussen de 40 en 80 miljoen gulden kosten, die betaald moeten worden door het Ministerie van OC&W en de gemeente Amsterdam. Beide moeten zich nog uitspreken over de plannen. Paradiso gaat sowieso activiteiten overhevelen naar Amsterdam Zuidoost. "De Bijlmer is het meest muzikale stadsdeel van Nederland", zegt directeur P. Ballings van Paradiso, "maar het heeft geen hart". Hier moet het centrum een oplossing bieden. "Het centrum moet allochtoon talent mobiliseren, in die omgeving kun je vrij snel resultaat boeken." (NRC, 9/3/00)
  zie ook: IN: Bijlmer

  meer over: Bijlmer, Cosmic


 • In New York presenteerden staatssecretarissen Van der Ploeg van cultuur en Benschop van buitenlandse zaken de Nota Internationaal Cultuurbeleid. Er is nu nauwelijks inzicht in de geldstroom van de overheid voor internationale culturele activiteiten. Een schatting van het Ministerie van OC&W gaat uit van 200 miljoen gulden. 79 miljoen daarvan gaat naar internationale activiteiten van gesubsidieerde instellingen. Nog eens 75 miljoen gaat naar buitenlandse studenten op het kunstvakonderwijs. Van der Ploeg en Benschop zijn met dat laatste erg blij: "Deze studenten brengen immers talent en ontwikkeling naar Nederland, en gelden in hun verdere carrière als ambassadeurs van het Nederlandse kunst- en cultuurbeleid."
  De bewindslieden willen dat de overheid duidelijker prioriteiten gaat aangeven in het internationale cultuurbeleid. Ze wensen meer duidelijkheid, samenhang en effectiviteit. (AD, 23/10/99)


 • De danssector kampt met een minderwaardigheidscomplex. Dat zegt Cees de Graaff, scheidend voorzitter van het Directie Overleg Dans (DOD) en zakelijk leider van Dansgroep Krisztina de Châtel. De Graaff is kritisch bij het rapport 'Dans!', dat de problemen van de dansgezelschappen eenzijdig bij de makers legt. Volgens het rapport, in opdracht van o.a. het Ministerie van OC&W, het DOD en het Theater Instituut Nederland opgesteld door Bureau Driessen, moet de marketing ernstig verbeteren en moeten dansers als sterren worden geafficheerd. "De voorgestelde scenario's zijn kopieën van al jarenlang levende ideeën in de danswereld. Vaak nog belabberd opgeschreven ook", aldus de Graaff, die denkt dat het gebrek aan een overtuigende toekomstvisie de sector vatbaar maakt voor bezuinigingen. (Volkskrant, 13/7/99)

 • Het aanbod van dansvoorstellingen in Nederland stijgt te snel, de diversiteit van het aanbod werkt verwarrend en de publieke belangstelling loopt terug (gemiddelde zaalbezetting veertig procent). Deze conclusies worden getrokken in het rapport 'Dans!' dat in opdracht van ondermeer het ministerie van OC&W is geschreven. In het rapport wordt voorgesteld een organisatie op te richten die de promotie van dans groots, gebundeld en professioneel aanpakt. Daarnaast dient de samenwerking tussen programmeurs en gezelschappen verstevigd te worden. Ook moeten choreografen en dansers in het kleinere, moderne circuit meer gaan samenwerken. (Parool, 9/6/99)

  meer over: dans


 • Tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van de VNT, waarop Rick van der Ploeg veel kritiek uitte op Het Pamflet, kreeg de staatssecretaris stevige kritiek. Zijn partijgenoot Felix Rottenberg waarschuwde hem niet in de valkuil van zijn ambtenaren te tuinen: "Flikker dat hele departement eruit!", aldus de voorzitter van de pamfletcommissie. Mede-ondertekenaar Ger Thijs was ook al niet positief: "Ik had graag een visionaire staatssecretaris gehad. Iemand met een droom." (Theatermaker, 10/5/99)

 • In een open brief aan staatssecretaris Van der Ploeg vraagt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 225 miljoen gulden aan het rijk voor het verbouwen van de Nederlandse schouwburgen. Die hebben het geld nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe ARBO-wet. Die stelt onder andere dat in 2003 een theater nog maar 20 met de hand bediende trekken mag hebben. De overige moeten worden gemechaniseerd, een ingreep die per trek tussen 15.000 en 30.000 gulden kost. Aangezien de wetgeving een rijksaangelegenheid is, zijn de financiële gevolgen ook voor het rijk, stelt de VNG. De meeste theaters hebben al zodanige moeilijkheden om de begroting rond te krijgen dat ze de toegangsprijzen hebben verhoogd en de commerciële verhuur van zalen uitgebreid. Tien procent van de schouwburgen heeft noodgedwongen het aantal voorstellingen teruggebracht. Een woordvoerder van OC&W liet echter weten dat de gemeenten ooit zelfstandig hebben besloten een schouwburg te bouwen en dat daarbij vanzelfsprekend het onderhoud komt. Van Klink, voorzitter van VSCD, is bang dat gemeenten met toch al noodleidende theaters, die gebouwen liever sluiten dan er weer in te investeren. (NRC & AD, 9/3/99)

  meer over: ARBO, VSCD


 • Omdat Het Zuidelijk Toneel in 1997 een tekort had van7,5 ton (ruim 10 procent van de begroting), gaat het ministerie van OC&W een onderzoek instellen naar het financieel beheer van de toneelgroep. Dit onderzoek komt kort nadat twee administrateurs het gezelschap in november van financieel wanbeheer betichtten. Zo zou zakelijk en artistiek leider Ivo van Hove ten onrechte hebben bijverdiend. Volgens het ministerie staat het onderzoek "in principe" los van de brandbrief van de twee, inmiddels ontslagen, medewerkers. Penningmeester De Koning van Het Zuidelijk Toneel wijt het tekort aan het feit dat het gezelschap vierjarige subsidie krijgt; pas aan het eind van een zo'n periode wordt de totaalbalans opgemaakt. De Koning zegt dat het tekort over 1997 inmiddels alweer voor een groot deel is ingelopen. (Volkskrant & AD, 9/1/99)


 • Geert ter Steeg wordt de opvolger van Martin Berendse als zakelijk leider van het RO Theater. Ter Steeg was bestuurder bij de FNV vakorganisatie voor Kunsten, Informatie en Media en Berendse is vertokken naar het Ministerie van OC&W. (Theatermaker, 2/10/98)


 • Rick van der Ploeg heeft beloofd dat de Raad voor Cultuur een helder en overzichtelijk systeem gaat hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Hij zei dit naar aanleiding van vragen van D66 Tweede Kamerlid Dittrich. "De kunstwereld heeft recht op een zo transparant mogelijk beoordelingssysteem", aldus de staatssecretaris. De Raad voor Cultuur raakte in opspraak toen de rechter het Ministerie van OC&W veroordeelde tot het betalen van 500.000 gulden liquidatiekosten aan Djazzex, dat na een volgens de rechter onterechte beslissing geen subsidie meer kreeg. (Volkskrant & AD, 23/9/98)

 • Martin Berendse, voormalig zakelijk directeur van het Ro Theater, wordt per 1 september hoofd beleidsontwikkeling bij de stafdirectie Cultuurbeleid. (AD, 30/4/98)


praat mee

schrijf een mini