oude meuk

Onderwerp

FNV KIEM (12 nieuwsberichten)

 • De Kunstenbonden FNV-KIEM en de Nederlandse Toonkunstenaars Bond gaan protesteren tegen de aangekondige afschaffing van de speciale WW-regeling voor artiesten. 80 procent van de acteurs, dansers en musici hebben onregelmatig werk; ze werken een aantal maanden per jaar in loondienst en krijgen de rest van de tijd WW. De hoogte van die uitkering was afhankelijk van het zelfverdiende jaarinkomen. De regering wil nu de WW versimpelen en voor artiesten betekent dat in veel gevallen een halvering van de uitkering, waardoor ze nauwelijks boven bijstandsniveau uitkomen. De artiesten gaan nu op 2 februari, als de vaste Kamercomissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe wet vergadert, protesteren op het Binnenhof. (Volkskrant, 20/1/04)


 • De kunstenbond FNV Kiem roept mensen die in het theater werken op niet-naleving van de theater-CAO door werkgevers te melden. Het gaat om bijvoorbeeld sejourregelingen, arbeidstijden en contracten die niet kloppen. (ANP, 7/1/04)


 • Er is een nieuwe Toneel-CAO. Acteurs en ondersteunend personeel van toneelgezelschappen krijgen volgend jaar 2,4 procent meer salaris. Dit is overeengekomen door FNV KIEM en de VNT. Er werken ongeveer 2000 mensen bij gezelschappen die aangesloten zijn bij de VNT. Ook is afgesproken dat onkostenvergoedingen en de vergoeding voor kinderopvang omhoog gaan. (ANP, 17/12/02)

  meer over: VNT


 • De Appel gaat reorganiseren. Vijf leden van het administratief en technisch personeel en vier acteurs worden ontslagen. Vakbond FNV-Kiem gaat onderhandelen over een sociaal plan. (VNG, 19/2/01)

  meer over: De Appel


 • De kunstenwereld actiet verder. Echter niet met stakingen of door het onderbreken van voorstellingen. Wel met een grootse kaartenactie en door te spreken op alle gelegenheden waar de cultuurnota op tafel komt. Bezoekers van voorstellingen of concerten krijgen kaarten onder ogen die zij kunnen tekenen. De eisen: 150 miljoen gulden structureel erbij, en 25 miljoen incidenteel. De kaarten worden gestuurd aan de voorziter van de Tweede Kamer, Jeltje van Nieuwenhoven. De actievoerders roepen de politiek op "goed op te letten" wat de staatsecretaris met de 40 miljoen extra doet die nu is vrij gekomen. "Wij willen dat daarbij een onderzoek komt naar de geldstromen in de sector", zegt Frans De Ruiter van Kunsten '92, samen met FNV KIEM een van de voortrekkers van de actie. "Het is zo langzamerhand niet meer te achterhalen waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat." Op 16 oktober worden hoorzittingen gehouden waar organisaties hun bezwaren toe kunnen lichten. (ANP, 28/9/00)

 • De kunstwereld laat weten geen genoegen te nemen met de budgetverruiming voor cultuur die staatssecretaris Van der Ploeg voorstelt. FNV Kiem, de Vereniging van Werkgevers in de Kunsten, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Kunsten '92 en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond eisen 150 miljoen extra. Komt dit geld niet tijdens de Algemene Beschouwingen (die tot donderdag duren), dan volgen er meer acties zoals de wegblokkade eerder deze week. Ook wordt er gedreigd met onderbrekingen van voorstellingen en zelfs totale stakingen. Het extra geld moet ten goede komen aan handhaving van bewezen kwaliteit, goed functionerende orkesten, dans- en theaterinstellingen, verbetering van arbeidsvoorwaarden en stijgende werkgeverslasten.
  Ook in de theaterwereld is woedend gereageerd op de Cultuurnota. De Appel en het TIN hebben aangekondigd naar de rechter te stappen nu Rick van der Ploeg de adviezen van de Raad voor Cultuur heeft overgenomen. Beide instellingen noemen de adviezen 'wankel en onzurgvuldig'.
  Orkater is in een rare positie terecht gekomen. In de cultuurnota is één miljoen gulden uitgetrokken voor het gezelschap, mits de gemeente Amsterdam hen ook steunt. Maar dat wordt lastig. "De bestedingsruimte van de wethouder is uiterst beperkt", zegt Bert Janmaat, secretaris van de Kunstraad. Mocht er meer geld komen, dan zijn er al prioriteiten gemaakt. De Trust bijvoorbeeld, die door een rekenfoutje 3 ton minder kreeg Wel kan hij indenken dat er een uitruil plaats vindt. "Bijvoorbeeld: het rijk heft die zeven ton korting op TGA op en Amsterdam houdt Orkater binnen boord." (Volkskrant, 20/9/00)

 • Actie! De verontwaardiging over de komende Cultuurnota is kunstenbreed. Daarom verzamelden zo'n 250 actievoerders uit alle hoeken van de kunstwereld zich vanmiddag op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam. Onder het motto "Blokkeren? Geen kunst! - Geen kunst blokkeren" werd het verkeer dat vanaf de snelweg de stad in wilde kortstondig stilgelegd. Koepelorganisaties als FNV KIEM, Kunsten '92, De Federatie van Kunstenaarsbelangen, de VSCD, de VNT en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond hadden deze actie georganiseerd, samen met veel instellingen en individuele kunstenaars. Zij protesteerden hiermee tegen "de huidige situatie die in de kunstenwereld is ontstaan naar aanleiding van het beleid van staatssecretaris Van der Ploeg en het advies van de Raad voor Cultuur". Titus Muizelaar en Gijs Scholten van Asschat hielden midden op straat een persconferentie, en verwoorden de eisen van de actievoerders: 150 miljoen gulden extra voor de kunstenbegroting en een consistent kunstbeleid. "Dus niet een situatie waarbij zoals nu, elke nieuwe bewindspersoon bedenkt jaar welke maatschappelijke functie de kunst moet vervullen om bestaansrecht te hebben", aldus Scholten van Asschat.
  De woordvoerders waarschuwden: "Als de staatssecretaris ingrijpende besluiten over het voortbestaan van instellingen baseert op onzorgvuldige adviezen, dan zal de rechter hem terugfluiten. Wij roepen de Tweede Kamer op om de chaos die dan ontstaat te voorkomen". Woordvoerder John Leerdam, directeur van Cosmic: "We roepen al jaren dat er meer geld bij moet. En nu komt er voor alles extra geld, behalve voor de kunsten die als een soort stiefkind behandeld worden. Als er morgen bij de presentatie van de Cultuurnota geen extra geld voor de kunsten komt, zullen er door het hele land meer acties als deze georganiseerd gaan worden." (VNG, 18/9/00)

 • Het ministerie van Financiën incasseert de ene meevaller na de andere, maar voor kunst en cultuur is slechts 40 miljoen gulden extra beschikbaar. En dat terwijl uit de voorjaarsnota 2000 blijkt dat er 5,6 miljard extra te besteden is. Die 40 miljoen voor cultuur gaat overigens naar het Nationaal Restauratiefonds voor de restauratie van enkele grote monumenten. De Federatie van Kunstenaarsverenigingen en FNV Kiem zijn "bijzonder teleurgesteld" over het gebrek aan geld, omdat de Raad voor Cultuur al in januari om extra ruimte op de begroting heeft gevraagd. De Federatie en de vakbond verwijten Rick van der Ploeg dat hij het initiatief van de Raad "volstrekt onvoldoende heeft opgepakt". (NRC, 10/5/00)

 • Op 64-jarige leeftijd is Hans Boswinkel overleden. Boswinkel was van huis uit acteur, maar bekender werd hij als belangenbehartiger van kunstenaars. Hij was voorzitter van de vakverenniging NVV en later van de Kunstenbond FNV. (Volkskrant, 10/12/99)

  meer over: overleden


 • Ondanks een tegenbod van het Muziektheater blijven de werknemers van het theater vasthouden aan hun looneis van 3,5 procent. De mederwerkers hebben de directie een ultimatum gesteld. Als er dinsdagmiddag geen akkoord is bereikt, dreigen er acties. Dat zou wel op een bijzonder ongusntig tijdstip zijn, omdat er hard wordt gewerkt aan de monsterproductie 'Der Ring des Nebelungen' van Wagner, die op 1 juni in première moet gaan. Cor Lamers, kaderlid van de vakbond FNV-KIEM, noemt deze samenloop van omstandigheden puur toeval en wijt het aan de lange onderhandelingen over een nieuwe CAO. "Iedereen in het Muziektheater is betrokken bij de Ring en wil dat het doorgaat, maar de maat is nu een beetje vol", aldus Lamers. (AD, 21/5/99)

  meer over: opera, Wagner


 • De kunstenaarsvakbond FNV Kiem en de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe Theater-CAO. 1500 acteurs, technici en administratieve medewerkers van 45 gesubsidieerde gezelschappen krijgen in de komende twee jaar een loonsverhoging van 5 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over een verbetering van de onkostenregelingen en over de gevolgen van de flexwet. (Volkskrant, 13/2/99)


 • Geert ter Steeg wordt de opvolger van Martin Berendse als zakelijk leider van het RO Theater. Ter Steeg was bestuurder bij de FNV vakorganisatie voor Kunsten, Informatie en Media en Berendse is vertokken naar het Ministerie van OC&W. (Theatermaker, 2/10/98)


praat mee

schrijf een mini