oude meuk

Onderwerp

VNT (10 nieuwsberichten)

 • Carel Alons (57), directeur van het Rotterdamse Ro Theater en oud-lid van de Raad voor Cultuur (RvC), wil een nieuw Theaterverbond oprichten. "Het wordt een belangenvereniging waarin de theaterwereld breed is vertegenwoordigd; grote gezelschappen, de schouwburgen, het jeugdtheater, de theaterscholen en de productiehuizen. De toneelwereld verandert sterk: het subsidietheater verliest terrein aan cabaret en musicals en de stadsgezelschappen willen samenwerken met hun huispodia. De Raad voor Cultuur is het daarmee in zijn laatste advies eens. De vereniging moet die veranderingen in goede banen leiden."
  Alons wil daarmee de functie van belangenvereniging overnemen van zowel de VNT als de VSCD: "Die vertegenwoordigen alleen hun eigen leden. Bovendien zijn de VNT en de VSCD de laatste tien jaar erg gegroeid. De VNT heeft meer dan tachtig leden. En die hebben allemaal tegengestelde belangen. Zo is het bijna onmogelijk nog als belangenvereniging te kunnen optreden. De VNT en de VSCD zijn als werkgeversorganisaties prima. Maar in het behartigen van de artistiek-inhoudelijke belangen van de theaterwereld zijn ze minder goed. En dat is nou net belangrijk, gezien wat er allemaal te gebeuren staat." De instellingen hebben positief gereageerd op het voorstel, de VSCD en de VNT hebben nog niet gereageerd. (Volkskrant, 6/4/07)

  meer over: Carel Alons, VSCD


 • De opvolger van Het Theaterfestival gaat TF-1 heten. Festivalleider wordt Jeffrey Meulman en de eerste editie vindt plaats van 26 augustus t/m 10 september 2006 in Amsterdam. Het festival sluit af met het Gala van het Nederlands Theater, waar de VSCD toneelprijzen worden uitgereikt.
  TF-1 krijgt vier "themakanalen": TF-1 is de Nederlands Vlaamse theaterselectie, tien voorstellingen (grote en kleine zaal) gekozen door een jury onder leiding van Monique van de Ven. Bovendien worden binnen TF-1 drie finalisten voor Toneel Publieksprijs gespeeld. TF-2 wordt het Amsterdam Fringe Festival, waarin theatervernieuwing en jonge makers centraal staan. TF-3 is het randprogramma met veel verdieping. TF-4 toont de keuze van de Vlaamse jury in de Brakke Grond.
  TF-1 is een gezamenlijk initiatief van de Stadsschouwburg Amsterdam, de VNT, Het TIN, Bureau Promotie Podiumkunsten en het Holland Festival. Op 17 mei maakt Monique van de Ven de juryselectie bekend. (Redactie, 20/4/06)


 • Tussen 1985 en 1999 is het aantal bezoekers aan gesubsidieerd toneel bijna verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van de VNT onder haar leden. Het aantal voorstellingen steeg in dezelfde tijd met 42 procent. De stijging komt vooral voor rekening van het jeugdtheater (+72 procent) en de kleine gezelschappen (+103 procent). In deze periode is het het totale subsidiebedrag gestegen van 26,5 miljoen naar 38,1 miljoen. Dat is een stijging van 44 procent, maar gecorrigeerd voor inflatie is dat slechts 10 procent. Het is opvallend dat ook het aandeel eigen inkomsten (kaartverkoop en sponsoring) van de gezelschappen sterk is gestegen. In 1985 genereerde een gezelschap slechts 13 procent eigen inkomsten, in 2000 is dat 27 procent, bijna twee keer zoveel als de door de overheid vereiste 15 procent. De VNT hoopt met dit onderzoek een einde te maken aan de hardnekkige mythe dat er geen publiek op gesubsidieerd toneel afkomt omdat het te experimenteel zou zijn. (Volkskrant, 5/7/04)


 • Er is een nieuwe Toneel-CAO. Acteurs en ondersteunend personeel van toneelgezelschappen krijgen volgend jaar 2,4 procent meer salaris. Dit is overeengekomen door FNV KIEM en de VNT. Er werken ongeveer 2000 mensen bij gezelschappen die aangesloten zijn bij de VNT. Ook is afgesproken dat onkostenvergoedingen en de vergoeding voor kinderopvang omhoog gaan. (ANP, 17/12/02)

  meer over: FNV KIEM


 • De toneelgezelschappen verenigd in de VNT zijn een nieuwe CAO overeen gekomen. Belangrijkste onderdeel is een loonsverhoging van 3,5 procent. Ook de reis- en verblijfkostenregeling is verbeterd en de nieuwe overeenkomst voorziet in een verbetering van de salarissen voor beginnende acteurs en technici. De CAO heeft een looptijd van een jaar en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari. (ANP, 5/4/02)


 • Zo'n veertig organisaties waren op de hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor cultuur over de Cultuurnota 2001-2004. De politici hebben een hele dag uitgetrokken om de kritiek aan te horen die de organisaties op het kunstenplan hebben. Onder de sprekers zijn vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers, overkoepelende organisaties in de kunst- en cultuursector en vertegenwoordigers van overheidsinstellingen.
  Zo waarschuwde Jaap Jong, voorzitter van de VNT, voor de rechtszaken die instellingen die geen subsidie krijgen zullen gaan aanspannen: "Ze zullen die zaken zeker winnen, en de chaos die dan ontstaat is niet te overzien."
  Na afloop van de hoorzitting zei Voorzitter Winnie Sorgdrager dat De Raad voor Cultuur best een advies wil uitbrengen over hoe een volgende Cultuurnota op een andere manier dan nu tot stand kan komen. Volgens haar is het tijd voor een "strategische visie" als de politiek straks beslist om het budget voor culturele organisaties in het vervolg op 1 procent van de rijksuitgaven vast te stellen. (ANP, 16/10/00)

 • Actie! De verontwaardiging over de komende Cultuurnota is kunstenbreed. Daarom verzamelden zo'n 250 actievoerders uit alle hoeken van de kunstwereld zich vanmiddag op de Cornelis Lelylaan in Amsterdam. Onder het motto "Blokkeren? Geen kunst! - Geen kunst blokkeren" werd het verkeer dat vanaf de snelweg de stad in wilde kortstondig stilgelegd. Koepelorganisaties als FNV KIEM, Kunsten '92, De Federatie van Kunstenaarsbelangen, de VSCD, de VNT en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond hadden deze actie georganiseerd, samen met veel instellingen en individuele kunstenaars. Zij protesteerden hiermee tegen "de huidige situatie die in de kunstenwereld is ontstaan naar aanleiding van het beleid van staatssecretaris Van der Ploeg en het advies van de Raad voor Cultuur". Titus Muizelaar en Gijs Scholten van Asschat hielden midden op straat een persconferentie, en verwoorden de eisen van de actievoerders: 150 miljoen gulden extra voor de kunstenbegroting en een consistent kunstbeleid. "Dus niet een situatie waarbij zoals nu, elke nieuwe bewindspersoon bedenkt jaar welke maatschappelijke functie de kunst moet vervullen om bestaansrecht te hebben", aldus Scholten van Asschat.
  De woordvoerders waarschuwden: "Als de staatssecretaris ingrijpende besluiten over het voortbestaan van instellingen baseert op onzorgvuldige adviezen, dan zal de rechter hem terugfluiten. Wij roepen de Tweede Kamer op om de chaos die dan ontstaat te voorkomen". Woordvoerder John Leerdam, directeur van Cosmic: "We roepen al jaren dat er meer geld bij moet. En nu komt er voor alles extra geld, behalve voor de kunsten die als een soort stiefkind behandeld worden. Als er morgen bij de presentatie van de Cultuurnota geen extra geld voor de kunsten komt, zullen er door het hele land meer acties als deze georganiseerd gaan worden." (VNG, 18/9/00)

 • In een interview waarschuwt VNT-voorzitter Jaap Jong opnieuw voor de gevolgen van de geringe budgetten die de Raad voor Cultuur heeft toegewezen aan nieuwkomers in het bestel. Veel jonge groepen konden jaren lang werken met behoud van uitkering en zonder dat ieder opgehangen doekje door de brandweer werd gecontroleerd. Dat soort dingen veranderen als groepen scructureel gesubsidieerd worden, maar de Raad geeft te weinig geld om van rond te komen.
  "De Arbo-wet stelt hoge eisen. Op overtreding ervan staan zware straffen en het toezicht is verscherpt. Groepen kunnen niet meer sjoemelen met arbeidstijden en technische voorzieningen. Dat alleen al is duur. Haal je de eisen niet, dan krijg je zo een boete van 10.000 gulden. Per gezelschap moet er één Arbo-coördinator zijn, die moet cursussen krijgen, bijgespijkerd worden en tijd vrijhouden voor allerlei regelingen en overlegjes met theaters en overheden. Er zijn nieuwe boetes als je te vaak acteurs in de WW laat gaan. Maar als je maar één klein stuk per jaar uitbrengt, moeten je acteurs regelmatig even de WW in. Wéér boetes en nog hogere premies. En wat dacht je van pensioenregelingen, spaarloon? En zo kan ik nog een heel scala aan dingen opnoemen die ertoe leiden dat het jaarbudget opgaat aan het naleven van de regels."
  Ooit berekende een adviescommissie dat voor een goed functionerend, klein theatergezelschap jaarlijks een miljoen gulden nodig was. Dat was tien jaar geleden. Jong: "Het is op z'n zachtst gezegd vreemd dat de staatssecretaris daar nu helemaal aan voorbij gaat. Hij wil letterlijk voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. En daarin gaat hij voorbij aan de eisen die andere ministeries stellen." (AD, 30/8/00)

  meer over: ARBO


 • Ook theatermedewerkers kan je niet zomaar ontslaan, vindt de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen. Volgens de vereniging heeft de Raad voor Cultuur heeft met zijn Advies Cultuurnota zo'n honderd theatermedewerkers een 'aanstaande ontslagbrief' gestuurd. De gezelschappen vindt dat er personele maatregelen getroffen worden voor deze mensen. (Volkskrant, 8/6/00)


 • Jaap Jong, directeur van de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen, noemt de plannen van staatssecretaris Van der Ploeg voor het strenger beoordelen van toneelgezelschappen "utopisch". "De ARBO-wetten voor technici, verlofregelingen voor acteurs: dat alleen gaat vooral de kleine gezelschappen zo veel kosten, dat ze in de problemen komen. De eisen van Van der Ploeg, bijvoorbeeld het verwerven van vijftien procent eigen inkomsten, zijn dan al niet meer haalbaar." Ook de Raad voor Cultuur bekritiseert de plannen van de staatssecretaris. De Raad zet vooral vraagtekens bij de voorgestelde beoordelingscriteria als kwaliteit, maatschappelijk bereik en subsidie-per-bezoek. De uitvoerbaarheid van deze criteria is niet altijd even helder. Bovendien zegt de Raad zich voornamelijk met de kwaliteit te willen bezighouden. (Parool, 2/7/99)

praat mee

schrijf een mini