oude meuk

Onderwerp

ARBO (18 nieuwsberichten)

 • Het Bolsjoi Theater in Moskou heeft met het ontslaan van de ballerina Anastasia Volosjkova volgens de Russische minister van Arbeid de wet overtreden. Volosjkova moet haar baan weer terugkrijgen, aldus de bewindsman. De ballerina is blij met het oordeel van de minister en zegt dat het onslag een "groot trauma" voor haar is. (ANP, 29/9/03)

  meer over: dans, Rusland


 • Over drie jaar moet het aantal orkestmusici dat wordt blootgesteld aan schadelijk geluid gehalveerd zijn. Dit staat in het Arboconvenant voor orkesten. Alle orkestleden moeten gemiddeld 5 decibel per concert minder te verstouwen krijgen. Over drie jaar moet 90 procent van de musici op de hoogte zijn van de risico's op gehoorbeschadiging, hetgeen bij musici kan dit leiden tot arbeidsongeschiktheid. In de praktijk komt een vermindering van 3 decibel neer op een halvering van het geluidsniveau. Er is ook een lijst met minimumeisen opgesteld waar bij nieuwbouw en verbouwingen van podia rekening mee moet worden gehouden. (ANP, 7/11/02)

  meer over: opera


 • "Nog net acceptabel voor publiek, en onaanvaardbaar voor het personeel", dat was volgens Jan De Kuijper, directeur van het Rozentheater, het oordeel van de ARBO-dienst over het gebouw aan de Amsterdamse Rozengracht. Omdat het theater in 2003 zou verbouwen, werd de situatie gedoogd. Maar nu het Rozentheater door De Theatercompagnie is afgestoten, is er geen geld meer voor de verbouwing. De gemeente Amsterdam heeft de 3,8 miljoen euro nog niet begroot. Wethouder Hannah Belliot zegt dat het wel hoog op haar prioriteitenlijstje staat. Aan het theater is al 35 jaar nauwelijks wat gedaan. Het grid moet vervangen, de geluidsisolatie verbeterd en de kantoren verplaatst. (NRC, 14/10/02)

 • Artiesten en theatertechnici mogen tijdens hun werk voortaan hoogstens 25 kilo met de hand tillen. Dit staat in het zogenaamde arboconvenant, een overeenkomst tussen werkgevers en de overheid voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Voor dansers en acrobaten wordt een uitzondering gemaakt, omdat zij tijdens optredens vaak hun collega's optillen.
  Een andere afspraak is dat elektronisch versterkt geluid zoveel mogelijk moet worden teruggebracht tot 80 decibel, eventueel door het verplaatsen van podia ten opzichte van de bar. Als dat niet kan, moeten medewerkers gehoorbeschermers dragen. Er is ruim 1,2 miljoen euro gereserveerd voor het uitvoeren van het convenant. (ANP, 15/5/02)

  meer over: dans, techniek


 • De gemeente Den Haag overweegt Theater Diligentia over te nemen van huidige eigenaar Maatschappij Diligentia. Als de gemeente besluit geld uit te trekken voor de renovatie van het pand zou wethouder Louise Engering van cultuur het theater willen kopen. De renovatie zal tussen de 5,3 en 19,5 miljoen gulden kosten. Het pand van Diligentia is slecht onderhouden en voldoet niet aan de ARBO-eisen. De wethouder is alleen geïnteresseerd in investeren in een eigen pand. De gemeente is in onderhandeling met Diligentia en heeft een ingenieursbureau opdracht gegeven de verbouwingsvarianten voor het theater te onderzoeken. (Volkskrant, 7/2/01)

 • De Raad voor Cultuur heeft opnieuw erop aangedrongen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor cultuur. De raad vindt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat de cultuur meeprofiteert van alle financiële meevallers die het kabinet te verwerken krijgt. Het extra geld moet niet alleen besteed worden aan het redden van gezelschappen, maar ook aan compensatie voor hogere kosten voor instellingen door ARBO- en sociale wetgeving. (AD, 9/9/00)

 • In een interview waarschuwt VNT-voorzitter Jaap Jong opnieuw voor de gevolgen van de geringe budgetten die de Raad voor Cultuur heeft toegewezen aan nieuwkomers in het bestel. Veel jonge groepen konden jaren lang werken met behoud van uitkering en zonder dat ieder opgehangen doekje door de brandweer werd gecontroleerd. Dat soort dingen veranderen als groepen scructureel gesubsidieerd worden, maar de Raad geeft te weinig geld om van rond te komen.
  "De Arbo-wet stelt hoge eisen. Op overtreding ervan staan zware straffen en het toezicht is verscherpt. Groepen kunnen niet meer sjoemelen met arbeidstijden en technische voorzieningen. Dat alleen al is duur. Haal je de eisen niet, dan krijg je zo een boete van 10.000 gulden. Per gezelschap moet er één Arbo-coördinator zijn, die moet cursussen krijgen, bijgespijkerd worden en tijd vrijhouden voor allerlei regelingen en overlegjes met theaters en overheden. Er zijn nieuwe boetes als je te vaak acteurs in de WW laat gaan. Maar als je maar één klein stuk per jaar uitbrengt, moeten je acteurs regelmatig even de WW in. Wéér boetes en nog hogere premies. En wat dacht je van pensioenregelingen, spaarloon? En zo kan ik nog een heel scala aan dingen opnoemen die ertoe leiden dat het jaarbudget opgaat aan het naleven van de regels."
  Ooit berekende een adviescommissie dat voor een goed functionerend, klein theatergezelschap jaarlijks een miljoen gulden nodig was. Dat was tien jaar geleden. Jong: "Het is op z'n zachtst gezegd vreemd dat de staatssecretaris daar nu helemaal aan voorbij gaat. Hij wil letterlijk voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. En daarin gaat hij voorbij aan de eisen die andere ministeries stellen." (AD, 30/8/00)

  meer over: VNT


 • 40 miljoen gulden gaat de gemeente Amsterdam neertellen om theaters voor 2002 aan de nieuwste eisen van de ARBO-wet te laten voldoen. Het geld gaat naar achterstallig onderhoud en naar aanpassingen die worden voorgeschreven door de ARBO-wet, zoals elektrisch bedienbare trekkenwanden. (Volkskrant, 15/7/00)

  meer over: Amsterdam


 • Vrijdagmiddag, vlak voor vijven, sloot de arbeidsinspectie een deel van het Amsterdamse Westergasfabriekterrein en daarmee de Transformatorzolder waar Discordia net begon was aan haar Fin de Saison. Het terrein werd afgesloten omdat er onduidelijkheid heerste over de veiligheidsmaatregelen rondom de vervuilde grond. Maandagochtend lieten experts hun licht opnieuw schijnen. Niets aan de hand, het terrein werd weer vrijgegeven en Fin de Saison kon worden heropend met de voorstelling 'Krek wa'k wou' van Lotte van den Berg. Allemaal leuk en aardig, maar Discordia moest door deze calamiteiten drie dagen van het festival aflasten. De groep beraamt zich op het indienen van een schadeclaim voor de geleden verliezen. (Volkskrant, 27/6/00)

 • De 272 kinderen die meespelen in de musical 'Oliver' lopen volgens een woordvoerster geen schoolachterstand op: "Sommige kinderen presteren nu beter dan vóór de musical. Als kinderen lekker in hun vel zitten, gaat het blijkbaar goed." Een twaalfjarig jongetje dat Oliver speelt, is zelfs erg vooruitgegaan op school. De kinderen krijgen geen privéles. Repetities waren vooral in het weekend en tijdens vakanties. (Parool, 29/12/99)

  meer over: musical


 • In voorbereiding op 'Elisabeth' heeft het Circustheater in Scheveningen een grondige opknapbeurt ondergaan. De stoelen zijn vervangen er er is meer beenruimte voor de bezoeker. Hiervoor zijn 40 plaatsen opgeofferd. Het totaal aantal stoelen komt daarme op 1726. Ook is het theater ARBO-klaar. In de nok, waar het voorheen tijdens een voorstelling wel 35 graden werd, kunnen de volgspotters nu bij iets behaaglijker temperaturen werken. Overigens zijn er al 130.000 kaarten verkocht, waarmee de belangstelling voor 'Elisabeth' nu vergelijkbaar is met die voor 'The phantom of the opera' en 'Miss Saigon'. (AD, 8/10/99)

 • Elke avond staan er zestien kinderen op het podium bij de musical 'Oliver!'. Kindercoördinator Mijke van Munster heeft het er maar druk mee: "Kinderen tot vijftien jaar mogen maximaal drie voorstellingen per week en twaalf keer per kalenderjaar spelen. Zes dagen per week mag er zeven uur gerepeteerd worden. Om half elf moet de voorstelling afgelopen zijn. Ja, ik weet het precies, want we hebben permanent contact met de Arbeidsinspectie. Dat betekent dus dat we zeventien groepen van zestien kinderen nodig hebben: 272 kinderen." Niemand wil vertellen hoeveel de kinderen verdienen, zelfs de kinderen niet. Een jongetje dat bij een interview op AT5 "Vijftig gulden!" riep, werd door andere jongens direct gecorrigeerd: "Nee, het is veel meer, maar dat is beroepsgeheim." (Parool, 18/9/99)

  meer over: musical


 • De Meervaart op het Osdorpplein in Amsterdam is bijna klaar. Er moet nog veel gebeuren vóór de officiële opening op 6 november, maar de eerste voorstelling is al gespeeld. Het voormalig cultureel centrum is een volwaardig theater geworden met een grote zaal voor 850 bezoekers en een kleine zaal voor 300. De Meervaart hoopt met haar programmering het derde grote theater van Amsterdam te kunnen worden. Op een open dag in de Meervaart kwam ook Emma van den Heuvel, rondleidster in een ander groot Amsterdams theater, Carré. Zij miste de trekkenwand in de Meervaart: "Waar zijn hier de grepen, ik zie helemaal geen touwen? Bij ons werken we nog met touwen en tegengewichten, dat vinden de mensen ook prettiger. Omdat ze zelf de hoogte kunnen bepalen, meer feeling hebben met het decor." De trekken in de Meervaart worden echter, naar de huidige ARBO-maatstaven, elektrisch bediend. (Parool, 6/9/99)

 • Jaap Jong, directeur van de Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen, noemt de plannen van staatssecretaris Van der Ploeg voor het strenger beoordelen van toneelgezelschappen "utopisch". "De ARBO-wetten voor technici, verlofregelingen voor acteurs: dat alleen gaat vooral de kleine gezelschappen zo veel kosten, dat ze in de problemen komen. De eisen van Van der Ploeg, bijvoorbeeld het verwerven van vijftien procent eigen inkomsten, zijn dan al niet meer haalbaar." Ook de Raad voor Cultuur bekritiseert de plannen van de staatssecretaris. De Raad zet vooral vraagtekens bij de voorgestelde beoordelingscriteria als kwaliteit, maatschappelijk bereik en subsidie-per-bezoek. De uitvoerbaarheid van deze criteria is niet altijd even helder. Bovendien zegt de Raad zich voornamelijk met de kwaliteit te willen bezighouden. (Parool, 2/7/99)

 • Kleine Komedie gaat benefiet! In september zullen er zo'n tachtig kleinkunstartiesten een maand lang belangeloos optreden om een ingrijpende renovatie van het theater mogelijk te maken. De artiesten is gevraagd een "technisch eenvoudig" optreden in elkaar te zetten, aangezien de Kleine Komedie in september door de verbouwing maar gedeeltelijk bespeelbaar is. De optredens zullen één ton van de benodigde 1,5 miljoen opbrengen. Het overige deel wordt door sponsors, de stichting Vrienden van de Kleine Komedie, het theater zelf en de gemeente Amsterdam opgebracht. De verbouwingen komen voort uit de gewijzigde ARBO-wetgeving. (Parool, 19/3/99)

  meer over: cabaret, verbouwing


 • In een open brief aan staatssecretaris Van der Ploeg vraagt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 225 miljoen gulden aan het rijk voor het verbouwen van de Nederlandse schouwburgen. Die hebben het geld nodig om te kunnen voldoen aan de nieuwe ARBO-wet. Die stelt onder andere dat in 2003 een theater nog maar 20 met de hand bediende trekken mag hebben. De overige moeten worden gemechaniseerd, een ingreep die per trek tussen 15.000 en 30.000 gulden kost. Aangezien de wetgeving een rijksaangelegenheid is, zijn de financiële gevolgen ook voor het rijk, stelt de VNG. De meeste theaters hebben al zodanige moeilijkheden om de begroting rond te krijgen dat ze de toegangsprijzen hebben verhoogd en de commerciële verhuur van zalen uitgebreid. Tien procent van de schouwburgen heeft noodgedwongen het aantal voorstellingen teruggebracht. Een woordvoerder van OC&W liet echter weten dat de gemeenten ooit zelfstandig hebben besloten een schouwburg te bouwen en dat daarbij vanzelfsprekend het onderhoud komt. Van Klink, voorzitter van VSCD, is bang dat gemeenten met toch al noodleidende theaters, die gebouwen liever sluiten dan er weer in te investeren. (NRC & AD, 9/3/99)

 • Theater de Muzeval in Emmen programmeert volgend jaar geen opera en operette meer. Dit is een direct gevolg van de nieuwe ARBO-wet, omdat de orkestbak in het theater niet aan de nieuwe eisen voldoet. Omdat het slechts om twee à vier voorstellingen per seizoen gaat, zijn er geen financiële consequenties. (Volkskrant, 20/11/98)

  meer over: opera, operette


 • De nieuwe musical van Joop van den Ende, 'Anatevka', maakt een nieuw soort tournee, waarbij slechts twaalf theaters worden bespeeld, elk voor een langere periode. De producent maakt daarmee de omslag van stads- naar regio-theater. Dit is noodzakelijk vanwege de nieuwe ARBO-wet; hierdoor is men in het theater gedwongen met twee ploegen op één dag te werken. Overigens zal de rol van Anatevka gespeeld worden door Henk Poort (Theatermaker, 1/5/98)


praat mee

schrijf een mini