oude meuk

Onderwerp

Discordia (15 nieuwsberichten)

 • De Amsterdamse Kunstraad heeft haar adviezen bekend gemaakt over de aavragen voor meerjarige subsidie bij de gemeente Amsterdam. In het Kunstenplan 2009-2012 is er op theatergebied wat de Raad betreft geen ruimte meer voor Over het IJ, het Rozentheater, Danswerkplaats Amsterdam, Felix Meritis en Carr? (opnieuw). ZEP, PIPS:lab, The Glasshouse en het ITS moeten in het Kunstenplan worden opgenomen. Ook Maatschappij Discordia krijgt een positief advies, maar financiering is afhankelijk van het beschikbaar komen van twee miljoen euro extra budget.
  Dood Paard, de Stadsschouwburg (voor buitenlandse programmering), de Engelenbak en Theater het Amsterdamse Bos krijgen meer te besteden, terwijl het Uitburo en de fusie van Gasthuis en Frascati minder geld krijgen. De raad is positief over de aanvraag van de Theatercompagnie (die in de huidige periode geen subsidie van de gemeente ontvangt), maar heeft grote moeite met de functie van tweede stadsgezelschap die de groep zichzelf toebedeeld.
  De festivals in de hoofdstad krijgen het zwaar te verduren. De raad is uiterst kritisch over het Holland Festival en het Amsterdam Roots Festival krijgt een drastische korting. In het algemeen maakt de raad zich zorgen over de bouwwoede van de kunstsector: er komen veel nieuwe gebouwen bij (Muziekgebouw aan het IJ, Stedelijk Museum, Filmmuseum, ea.) maar de exploitatie van al die gebouwen gaat de gemeente 19 miljoen per jaar extra kosten.
  In totaal vroegen 259 instellingen zo'n 132 miljoen euro aan. Het beschikbare budget is nu bijna 75 miljoen. (Het Parool, 18/4/08)

 • In Utrecht is ophef ontstaan over de nieuwe voorstelling van Dood Paard en Maatschappij Discordia, 'Mannetje met de lange lul'. De flyers werden geweigerd door de baliemedewerker van de gemeentebibliotheek en ook de bibliotheek in Overecht wilden het promotiemateriaal niet neerleggen, netzomin als grand café Broese. De flyer bevat geen expliciet beeldmateriaal. De voorstelling, gemaakt door Kuno Bakker en Jorn Heijdenrijk, is geïnspireerd op de amorele ideeën van de 18e-eeuwse arts en filosoof Julien Ofrray de la Mettrie. De titel is ontleend aan een essay van de La Mettrie. (Redactie, 4/3/07)

 • Het Westergasfabriekterrein loopt leeg. Zowel Orkater als DasArts vertrekken binnen een paar maanden, Orkater naar een industrieterrein in het Westelijk Havengebied, DasArts naar de Nooteboomschool in het Oosterpark. Beide instellingen zouden graag blijven, maar projectontwikkelaar MAB biedt hen daarvoor te weinig mogelijkheden. Zo zou Orkater moeten verhuizen naar een casco ruimte die voor 325.000 euro zou moeten worden aangekleed en zou het gezelschap twee keer zoveel huur moeten gaan betalen. MAB kocht twee jaar geleden de gebouwen op het terrein onder voorwaarde dat ze een culturele bestemming moesten houden.
  Het is nog niet bekend wat Toneelgroep Amsterdam gaat doen met haar Transformatorhuis, maar het is algemeen bekend dat Ivo geen liefhebber is van de plek. En zonder Discordia's Fin de Saison lijkt het erop dat de theaterliefhebber nooit meer hoeft af te reizen naar Westerpark. (Parool, 18/9/02)

 • Discordia heeft haar rechtszaak tegen staatssecretaris Van der Ploeg verloren. De rechter vond niet dat de besluitvorming van de Raad voor Cultuur onzorgvuldig is geweest. Voor het gezelschap is de volgende stap een bezwaarschrift bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (NRC, 15/3/02)

 • Via de bestuursrechter in Amsterdam probeerde Maatschappij Discordia gisteren de subsidie-afwijzing van staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) terug te draaien. Het toneelgezelschap vloog in 2000, na achttien jaar subsidie te hebben ontvangen, uit het Kunstenplan. "In een fatsoenlijke rechtsstaat past het niet om een doodvonnis zonder voldoende bewijs te voltrekken," aldus adcovaat P. Nicolaï van Discordia. Het toneelgezelschap is niet vernieuwend en inspirerend meer, oordeelde de Raad voor Cultuur, die Van der Ploeg adviseert. Volgens het toneelgezelschap ontbreekt het bij dit oordeel aan bewijs. De bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak. (Parool, 6/2/02)

 • Staatssecretaris Van der Ploeg blijft bij zijn besluit om de subsidie aan Maatschappij Discordia stop te zetten. De Raad voor Cultuur heeft in een aanvullend advies opnieuw negatief geadviseerd over de toneelgroep. Na stopzetting van de subsidie in de Cultuurnota 2001-2004 stapte Discordia naar de Commissie voor de Bezwaarschiften. Die oordeelde dat de Raad opnieuw moest adviseren.
  In zijn brief aan Discordia schrijft Van der Ploeg nu dat hij deels afwijkt van de mening van zijn eigen commissie en dat hij vindt dat de Raad voor Cultuur zijn werk gewoon goed gedaan heeft, zeker nu het aanvullend advies eventuele twijfels nog heeft weggenomen. "De Raad voor Cultuur heeft wel degelijk een oordeel gegeven over de kwaliteit van de verrichtingen als toneelgezelschap."
  De raadsman van Discordia, prof. mr. P. Nicolaï, is verbaasd: "Opmerkelijk is dat Van der Ploeg in zijn besluit het standpunt inneemt dat het oordeel van de Raad voor Cultuur in beroepsprocedures niet voor bestrijding vatbaar is op basis van adviezen van andere deskundigen. Die stellingname houdt in feite in dat niet de staatssecretaris maar de Raad voor Cultuur bepaalt of een subsidierelatie die tientallen jaren heeft voortgeduurd, dient te worden beëindigd." Volgens Nicolaï is dit in strijd met de vaste rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: "Daarin wordt uitgegaan van een eigen bevoegdheid van de bewindsman en een louter adviserende functie van de Raad voor Cultuur." Discordia zal de kwestie bij de rechter gaan aanvechten. De liquidatiesubsidie van het gezelschap is per 1 oktober stopgezet. (NRC, 6/10/01)

 • De commissie voor de bezwaarschriften van het ministerie van OCenW vindt dat het advies van de Raad voor Cultuur over Discordia niet deugt. Daarnaast vindt de commissie dat de voorstellingsverslagen ten onrechte door de Raad geheim zijn gehouden. In een brief deelt staatssecretaris Van der Ploeg echter mee dat hij ervan uitgaat dat het nieuwe advies van de Raad voor Cultuur niet zal leiden tot een positief subsidieadvies. Hij weigert dan ook om de liquidatie-subsidie die het gezelschap tot en met september krijgt te verlengen tot het eind van het jaar. Discordia heeft inmiddels een kort geding aangespannen tegen de staatssecretaris. (VNG, 24/8/01)

 • Hoe gaat het er nu mee. Toneelgroep De Appel en Maatschappij Discordia krijgen geen subsidie meer, maar zijn springlevend en vol met plannen. Hoe kan dat?
  "Alle groepen hebben geld gekregen om in ieder geval dit seizoen af te maken. Dus we zijn weer een tijdje uit de regen", zegt Jan Joris Lamers van Discordia. Tot oktober speelt het Fin de Saison op het Westergasfabriekterrein. In november speelt de groep in Brussel. Lamers: "Bij onze naam schrijven de kranten altijd 'met opheffing bedreigd', maar aan opheffen zijn we nog niet toe. Als we geen subsidie meer krijgen, zullen we alles met andere maten moeten nemen. Maar dat is nog niet aan de orde. Eerst deze ruzie afmaken."
  Discordia wacht, samen met veel andere groepen, op de behandeling van een bezwaarschrift tegen het beëindigen van de subsidie. Ze krijgen nu geld om te voorkomen dat er een nieuwe Djazzex-situatie ontstaat, waarbij de groep al is opgeheven voordat ze van de rechter gelijk hebben gekregen. Het is echter niet zo dat de groepen geld krijgen tot ze zijn uitgeprocedeerd. Na opheffing kunnen de groepen zonder geld voortbestaan als halfslapende stichtingen, en zo juridisch blijven doorvechten.
  De Appel heeft ook een tijdelijke verlenging van de rijkssubsidie gekregen. De gemeente Den Haag subsidieert de groep structureel met voor drie miljoen gulden per jaar. Dat betekent volgens zakelijk leider Gerrit Dijkstra echter een bezuiniging van vijf ton. Dus de groep laat het er niet bij. Het bezwaarschrift van De Appel is al behandeld, de zaak ligt nu bij de bestuursrechter. "De uitkomst kan zijn dat de minister opnieuw advies moet vragen aan de Raad voor Cultuur. Dat kan dus nog wel een tijd duren..." De groep heeft volop plannen voor het volgend seizoen en op dit moment wodt gewerkt aan 'Trojaanse Vrouwen', de openingsvoorstelling van Oerol, op een zandplaat op Terschelling. "In augustus en september spelen we het stuk op het Scheveningse strand. Momenteel strijden we vooral tegen de springvloed, en niet tegen de subsidiënten", Aldus Dijkstra.
  Andere groepen hebben minder geluk. De meeste kregen tot en met deze maand subsidie. Carrousel speelt zijn laatste voorstellingen moet zijn pand uit, maar hoopt te herrijzen onder de naam Atelier Delphine, een werkplaats voor vrouwelijke regisseurs. Atelier Delphine heeft een subsidieaanvraag lopen bij het Fonds voor de Podiumkunsten.
  De Gebroeders Flint gaat als eenmanszaak van Felix Strategier door als Theatergroep Flint. De groep speelt deze zomer een reprise van 'Bingo' op festival De Parade. In december volgt de muzikale productie 'Het zingend Schip'. Strategier houdt zijn theater, De Roode Bioscoop in Amsterdam, aan. Hij zal moeten rondkomen van de kassaopbrengst, en van eventuele ad hoc-subsidies. Margreet Huizing, ex-medewerker, zegt: "Het is wel sappelen, maar hij zal nooit stoppen. Vroeger ging hij ook met de pet rond."
  Het 35-jaar oude Amsterdamse bewegingstheater Bewth zou volgens de Tweede Kamer nog twee jaar afbouwsubsidie moeten krijgen, maar het ministerie heeft dat veranderd in subsidie voor twee voorstellingen. Daarnaast krijgt de groep geld om een boek of een film te maken "als hommage aan ons bestaan." Artistiek leider Ben Zwaal: "Het moet een boek over de toekomst worden. We krijgen nog wat geld wegens onze lange staat van dienst. Verder hebben we nog wat opheffingsreserves liggen. We zijn nog niet weg." (NRC, 13/6/01)

  meer over: De Appel, rechtszaken


 • Terwijl de Raad van Cultuur Discordia niet langer belangwekkend vindt, denkt toneelmakend Nederland daar geheel anders over. Twintig positief geadviseerde instellingen uit Nederland en tien Vlaamse gezelschappen zijn bereid "to put their money where their mouth is". Het plan 'Match Discordia' werkt als volgt: deelnemende instellingen zetten jaarlijks 10.000 gulden op hun begroting voor Discordia en vragen de overheid dit aan te vullen tot 50.000 gulden per deelnemer. Dit bedrag, samen met ongeveer twee ton uit Vlaanderen, komt overeen met de huidige subsidie van 1,2 miljoen. De deelnemers willen met Match Discordia vier dingen duidelijk maken: Discordia vervult wel degelijk een essentiële rol in het bestel; Discordia heeft invloed op steeds nieuwe theatermakers; Discordia heeft zelf altijd waardevolle maar niet gesubsidieerde initiatieven ondersteund; en het past een welvarende beschaving als Nederland niet om haar grote artistieke talenten respectloos te laten verkommeren. (VNG, 12/10/00)

 • Vrijdagmiddag, vlak voor vijven, sloot de arbeidsinspectie een deel van het Amsterdamse Westergasfabriekterrein en daarmee de Transformatorzolder waar Discordia net begon was aan haar Fin de Saison. Het terrein werd afgesloten omdat er onduidelijkheid heerste over de veiligheidsmaatregelen rondom de vervuilde grond. Maandagochtend lieten experts hun licht opnieuw schijnen. Niets aan de hand, het terrein werd weer vrijgegeven en Fin de Saison kon worden heropend met de voorstelling 'Krek wa'k wou' van Lotte van den Berg. Allemaal leuk en aardig, maar Discordia moest door deze calamiteiten drie dagen van het festival aflasten. De groep beraamt zich op het indienen van een schadeclaim voor de geleden verliezen. (Volkskrant, 27/6/00)

 • 't Barre Land, De Roovers en De Onderneming hebben gesteld dat ze alleen in het Theaterfestival optreden wanneer zij hun voorstellingen op de Transformatorzolder mogen opvoeren als onderdeel van het Fin de Saison van Maatschappij Discordia. De groepen willen een plek "van de theatermakers, waar het niet gaat over reclame en publiekscijfers". Niet Theater Bellevue, dus. Na een fikse discussie heeft Arthur Sonnen, directeur van Het Theaterfestival, ingestemd met de eis. (Volkskrant, 22/6/00)

 • De Raad voor Cultuur bedankt Discordia voor bewezen diensten, maar vindt het nu wel mooi geweest. Vier jaar geleden dreigde al een subsidiestop, en nu hangt opnieuw het zwaard van Damocles boven het gezelschap. De raad vindt Discordia niet langer "vernieuwend, onderzoekend en inspirerend". Actrice Annet Kouwenhoven: "We zijn één van de weinig echt serieuze gezelschappen van Nederland. Andere gezelschappen maken gelegenheidsvoorstellingen, wij maken school, leiden jonge acteurs op. Ze hebben een heel domme beslissing genomen. Of dit het einde van Discordia betekent? Dat zullen we nog wel eens zien." (Parool, 16/5/00)

 • De studenten van Amsterdamse regie-opleiding boycotten het Internationaal Theaterschool Festival (ITs) en wijken uit naar het Fin de Saison van Discordia. Dit gebeurde nadat Hans Man in 't Veld, directeur van de regie-opleiding en lid van de redactie van het ITs, had voorgesteld om het overvolle festival te splitsen of naar een andere stad te verhuizen. Zijn plannen werden niet serieus genomen, sterker nog: "Ik ben meteen uit de redactie gegooid." Zijn studenten stapten toen - solidair met hun directeur - naar Jan Joris Lamers en vroegen of ze mochten meedoen bij Fin de Saison. Els Iping, directrice van het ITs weet niets van een boycot: "Dit verrast me. Sommige studenten hebben al voorstellingen genomineerd en zijn al gefotografeerd voor de affiches." (Volkskrant, 10/2/00)


 • Maatschappij Discordia werkt in de Transformatorzolder op het terrein van de Westergasfabriek aan hun Fin de saison. Vanaf 10 juni zijn dagelijks voorstellingen te zien uit het repertoire van Discordia. Tg Stan, 't Barre Land, Dood Paard, De Roovers, Dik Boutkan en andere vrienden komen ook langs om mee te doen. Discordia strijdt hiermee tegen theaters waar de programmering al een jaar van tevoren vast ligt. (Volkskrant, 8/6/98)


 • Het samenwerkingsverband tussen Maatschappij Discordia en de Felix Meritis is officieel opgeheven. Voorlopig blijft het kantoor van Discordia in de Felix Meritis en blijft het theater één van de zalen waar Discordia ad-hoc projecten kan presenteren terwijl de theatergroep op zoek gaat naar een nieuwe vaste presentatieruimte. (Volkskrant, 4/6/98)

  meer over: Felix Meritis


praat mee

schrijf een mini