oude meuk

Onderwerp

Nestheaters (10 nieuwsberichten)

 • De Amsterdamse Kunstraad heeft haar adviezen bekend gemaakt over de aavragen voor meerjarige subsidie bij de gemeente Amsterdam. In het Kunstenplan 2009-2012 is er op theatergebied wat de Raad betreft geen ruimte meer voor Over het IJ, het Rozentheater, Danswerkplaats Amsterdam, Felix Meritis en Carr? (opnieuw). ZEP, PIPS:lab, The Glasshouse en het ITS moeten in het Kunstenplan worden opgenomen. Ook Maatschappij Discordia krijgt een positief advies, maar financiering is afhankelijk van het beschikbaar komen van twee miljoen euro extra budget.
  Dood Paard, de Stadsschouwburg (voor buitenlandse programmering), de Engelenbak en Theater het Amsterdamse Bos krijgen meer te besteden, terwijl het Uitburo en de fusie van Gasthuis en Frascati minder geld krijgen. De raad is positief over de aanvraag van de Theatercompagnie (die in de huidige periode geen subsidie van de gemeente ontvangt), maar heeft grote moeite met de functie van tweede stadsgezelschap die de groep zichzelf toebedeeld.
  De festivals in de hoofdstad krijgen het zwaar te verduren. De raad is uiterst kritisch over het Holland Festival en het Amsterdam Roots Festival krijgt een drastische korting. In het algemeen maakt de raad zich zorgen over de bouwwoede van de kunstsector: er komen veel nieuwe gebouwen bij (Muziekgebouw aan het IJ, Stedelijk Museum, Filmmuseum, ea.) maar de exploitatie van al die gebouwen gaat de gemeente 19 miljoen per jaar extra kosten.
  In totaal vroegen 259 instellingen zo'n 132 miljoen euro aan. Het beschikbare budget is nu bijna 75 miljoen. (Het Parool, 18/4/08)

 • De Rekenkamer Amsterdam gaat het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam doorlichten. Aanleiding is onder meer de ophef over subsidies aan Cosmic (kreeg 2,5 miljoen extra terwijl de gemeente niet wist dat er interne problemen waren) en Carré (in de schulden na dure renovatie en tegenvallende bezoekcijfers). Dit geeft volgens de Rekenkamer te denken "over de wijze waarop Amsterdam uitvoering geeft aan het kunstbeleid".
  De Rekenkamer zal specifiek de grote nieuwbouw- en verbouwprojecten van de laatste jaren onderzoeken. Veel grote gebouwen zijn neergezet of verbeterd, maar kampen nu met exploitatietekorten. Daarnaast worden steekproefsgewijs dertig culturele instellingen beoordeeld op de doelmatigheid van de subsidiebesteding. Vier instellingen -de Kleine Komedie, FOAM, Frascati/Nestheaters, en het Muziekgebouw aan 't IJ- worden uitgebreider onderzocht.
  De gemeente Amsterdam subsidieert 121 instellingen jaarlijks met 76 miljoen euro uit het Kunstenplan. Op 18 april zal de Amsterdamse Kunstraad met haar inhoudelijke adviezen over deze instellingen komen. De resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer worden in september gepresenteerd. (Volkskrant, 8/4/08)


 • Maritska Witte wordt per 1 december 2006 de nieuwe zakelijk leider van het Rozentheater in Amsterdam. Witte was de afgelopen vijf jaar hoofd van Productiehuis Frascati. Daar deed zij ervaring op met jonge makers en talentontwikkeling als producent van oa. Likeminds, Breakin'Walls festival en schrijf[WERK]plaats[FRASCATI]. Het Rozentheater wordt het huis van vijf theatergroepen: Huis aan de Amstel, Het Syndicaat, Urban Myth, Likeminds en Vrienden van de Dansmuziek. Hun grote en kleine voorstellingen plus een uitgebreid randprogramma worden exclusief gespeeld in het Rozentheater. Theatermakers Liesbeth Coltof en Danielle Wagenaar voeren nu de artistieke leiding van het Rozentheater. (Redactie, 8/11/06)

  meer over: Rozentheater


 • Wethouder van cultuur in Amsterdam, Saskia Bruines, legt een groot deel van de kritische adviezen van de Amsterdamse Kunstraad naast zich neer. Zo wordt de subsidie van Het Nationale Ballet gewoon gecontinueerd en is de strafkorting voor de Nestheaters van de baan. De subsidie voor de Nestheaters wordt echter niet verhoogd met een toelage voor het project Nes in de Bijlmer. Het Holland Festival behoudt de acht ton subsidie en krijgt incidenteel 100.000 gulden extra. De Kunstraad adviseerde een principiële keuze: of de subsidie voor het festival flink verhogen, of de subsidie stopzetten. Ook deze pincipiële keuze heeft de wethouder ontweken. (Volkskrant, 4/11/00)

 • De Amsterdamse Kunstraad wil het Holland Festival 2,45 miljoen gulden geven, het dubbele van het bedrag dat het festival gevraagd heeft. Tegelijkertijd laat de raad dit bedrag buiten de begroting vallen, de gemeente moet extra geld vinden, anders krijgt het festival helemaal niets. "We vinden niet dat het festival kan blijven doormodderen, en we dwingen de politiek nu tot een duidelijke keuze", aldus B. Janmaat secretaris van de Kunstraad. In haar advies stelt de Kunstraad verder dat subsidie aan Het Nationale Ballet gereserveerd moet worden. De gemeente moet het geld inhouden totdat er betere plannen op tafel liggen. Net als de Raad voor Cultuur spreekt ook de Kunstraad expliciet over de artistieke leiding. Wayne Eagling zou niet "de toonaangevende choreograaf zijn die HNB weer zijn status terug zou kunnen geven".
  De Nestheaters krijgen flinke kritiek van de Kunstraad. Te veel eigen producties en projecten in de Bijlmer en te weinig goede programmering. Verder krijgt de Nes het verwijt dat zij teveel personeel in dienst heeft. Ook zou het theater verkeerde bezoekersaantallen doorgegeven hebben.
  Of de Kunstraad zelf goed kan tellen is echter de vraag. De Theatercompagnie was 1,5 miljoen beloofd, maar er bleek een telfout van 380.000 gulden in het advies geslopen en die worden er nu afgetrokken. "In goed Nederlands heet dat onzurgvuldig en onbehoorlijk bestuur", aldus artistiek leider Theu Boermans. (Volkskrant, 14/9/00)

 • De verbouwingen aan Frascati dwingen eetcafé Frascati en het naastgelegen café De Blincker tot een tijdelijke sluiting van zeven maanden. De eigenaar van eetcafé Frascati, Jaap de Vries Robles, heeft in een kort geding schadevergoeding geëist van de gemeente, verhuurder van de twee café's. De rechtbank heeft deze eis afgewezen, omdat het volgens haar de plicht is van de verhuurder om dringende reparaties uit te voeren. Bovendien is er in het huurcontract overeengekomen dat de huurder geen schadeloosstelling kan vorderen voor het "tijdelijk gemis van huurgenot", als dat niet de schuld is van de verhuurder. De rechtbank stelde wel vast dat het informeren van De Vries Robles en tussenhuurder Heineken onvoldoende en te laat is gebeurd. De café-eigenaar overweegt nu een bodemprocedure. (Parool, 14/1/00)

 • Het [ON]ze Keuze-festival heeft haar programmering bekend gemaakt. Van 9 t/m 12 september zullen in de [NES]theaters onder het motto 'Voor de Verandering' de volgende voorstellingen te zien zijn:
 • 'Rap Trap' van Artisjok 020
 • 'Bambie 6' van Bambie
 • 'Indianenverhalen' van Shireen Stroker/Culture Coalition/De Engelenbak
 • 'De reis' van Aan tafel/Independance
 • 'Mission Impossible' van Dood Paard [minirecensies]
 • 'Zikr' van Sabri Saad el Hamus/Festival a/d Werf
 • Daarnaast legt het festival de nadruk op theater dat zich meer als ritueel gedraagt, met lezingen en demonstraties, hip hop, een Winti-ritueel en internetkunst. Enkele voorstellingen zullen vooruit lopen op de (tijdelijke) verhuizing van het [NES] productiehuis naar de Bijlmer vanaf 1 januari 2000. Vanaf die datum wordt de fundering van Frascati vernieuwd en is het gebouw negen maanden onbewoonbaar. Overigens zal [ON]ze Keuze op de voet worden gevolgd door het u wellicht bekende 'digitale theatertijdschrift' MOOSE, dat tijdens het festival een dagkrant op internet zal maken. (VNG, 23/6/99)
  zie ook: www.nestheaters.nl
  en ook: IN: Bijlmer
  en ook: www.moose.nl


 • Het onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de vereniging voor Vlakke Vloer Theaters (VVT) de postitie van de kleine theaters in Nederland onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat in de bij de VVT aangesloten theaters, zoals de NES theaters in Amsterdam en Huis a/d Werf in Utrecht, 17 procent van het totale gesubsidieerde podiumkunsten-aanbod te zien is. Dat is meer dan tot nu toe werd aangenomen. Het zijn juist deze podia die kampen met een tekort aan professionals -een derde werknemers is vrijwilliger, Melkertbaner of WEPper- en een tekort aan geld voor marketing en publiciteit. Als aanbeveling wordt gegeven het versterken van de merknaam, omdat het publiek niet zozeer afkomt op het vernieuwende aanbod van deze theaters, maar juist op de sfeer en 'leefomgeving'. Daarnaast vragen de theaters extra geld, omdat ze een nieuw publiek naar een vernieuwend aanbod leiden. (Volkskrant, 11/3/99)

 • Winnie Sorgdrager is per 1 januari benoemd tot voorzitter van de Stichting Nestheaters in Amsterdam. Zij volgt in deze functie Karin Adelmund op. (Volkskrant, 4/1/99)


 • De acht belangrijkste vlakke vloer-theaters in Amsterdam hebben een samenwerkingsverband gesloten onder de naam 'De Coalitie'. Er is overleg over de programmering en er wordt gewerkt aan een gezamenlijk educatie- en marketingbeleid. De deelnemende theaters zijn De Balie, Bellevue, Cosmic, Danswerkplaats Amsterdam, Gasthuis, NEStheaters, De Republiek en Het Veemtheater. De Felix Meritis is uitgenodigd, maar wil niet meedoen. (Theatermaker, 1/5/98)


praat mee

schrijf een mini