oude meuk

Onderwerp

Cosmic (7 nieuwsberichten)

 • De Rekenkamer Amsterdam gaat het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam doorlichten. Aanleiding is onder meer de ophef over subsidies aan Cosmic (kreeg 2,5 miljoen extra terwijl de gemeente niet wist dat er interne problemen waren) en Carré (in de schulden na dure renovatie en tegenvallende bezoekcijfers). Dit geeft volgens de Rekenkamer te denken "over de wijze waarop Amsterdam uitvoering geeft aan het kunstbeleid".
  De Rekenkamer zal specifiek de grote nieuwbouw- en verbouwprojecten van de laatste jaren onderzoeken. Veel grote gebouwen zijn neergezet of verbeterd, maar kampen nu met exploitatietekorten. Daarnaast worden steekproefsgewijs dertig culturele instellingen beoordeeld op de doelmatigheid van de subsidiebesteding. Vier instellingen -de Kleine Komedie, FOAM, Frascati/Nestheaters, en het Muziekgebouw aan 't IJ- worden uitgebreider onderzocht.
  De gemeente Amsterdam subsidieert 121 instellingen jaarlijks met 76 miljoen euro uit het Kunstenplan. Op 18 april zal de Amsterdamse Kunstraad met haar inhoudelijke adviezen over deze instellingen komen. De resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer worden in september gepresenteerd. (Volkskrant, 8/4/08)


 • Khaldoun Elmecky is vanaf 24 maart de nieuwe artistiek leider van Cosmic in Amsterdam. Elmecky (1961) is al langer betrokken bij de activiteiten van Cosmic, zo is hij co-regisseur van van 'Romeo 'n Juliette'. Vroeger zat hij bij De Trust, waar hij tien jaar als regisseur en acteur werkte. (ANP, 27/2/03)


 • Cosmic Theater in Amsterdam zet na het faillissement van schrijversvakschool 't Colofon de toneelschrijfcursus van die school voort. De school, die ook lessen verzorgde in andere schrijversdisciplines, kampte met een schuld van ongeveer 265.000 euro en ging failliet. Omdat de toneelschrijfcursus in samenwerking met Cosmic werd georganiseerd, kon het theater de cursus relatief makkelijk voortzetten. Voor de studenten van de overige schrijfdisciplines is nog geen oplossing gevonden. (ANP, 29/1/02)

  meer over: grote schulden


 • PvdA Tweede Kamerlid Judith Belifante schrijft ook wel eens wat anders dan nota's, notities en brieven aan de Kamer. Deze maand wordt haar toneeltekst 'Portretten' opgevoerd. "In het radioprogramma 'De Recensenten' was ik met John Leerdam, artistiek leider van Cosmic, uitgenodigd om elkaars werk te bespreken. Ik was toen nog directeur van het Joods Historisch Museum. Hij vroeg toen of ik voor zijn festival voor beginnende schrijvers een kort toneelstuk wilde schrijven." aldus Belifante. Het stuk is enthousiast ontavngen, maar Belifante blijft voorlopig nog zeker kamerlid: "Wanneer je zo aan het schrijven bent, kom je er beter achter hoe eenzaam dat werk is. Bovendien is de financiële situatie voor schrijvers en zeker vertalers niet best. Ik ben blij dat ik het naast mijn andere werk kan doen, want als ik ervan zou moeten leven, zou het wel een heel karig bestaan zijn. Daarom heb ik ook aangedrongen op betere regelingen voor zelfstandig werkende kunstenaars." (AD, 7/2/01)

 • Poptempel Paradiso en Theater Cosmic willen samen een muziektheater bouwen in de Bijlmer. Het nieuwe gebouw moet komen te staan tussen de Amsterdamse Poort en het terrein van Kwakoe. 'Cosmic Paradiso' moet in 2004 klaar zijn en naast muziek en theater ook opleidingen bieden voor popmusici en acteurs. Het centrum gaat tussen de 40 en 80 miljoen gulden kosten, die betaald moeten worden door het Ministerie van OC&W en de gemeente Amsterdam. Beide moeten zich nog uitspreken over de plannen. Paradiso gaat sowieso activiteiten overhevelen naar Amsterdam Zuidoost. "De Bijlmer is het meest muzikale stadsdeel van Nederland", zegt directeur P. Ballings van Paradiso, "maar het heeft geen hart". Hier moet het centrum een oplossing bieden. "Het centrum moet allochtoon talent mobiliseren, in die omgeving kun je vrij snel resultaat boeken." (NRC, 9/3/00)
  zie ook: IN: Bijlmer


 • Theatermaker Shireen Strooker in Het Parool: "Er wordt bij de toekenning van subsidies te weinig naar kwaliteit gekeken. Allochtonentoneel is niet altijd interessant. Onkunde is het. Pijnlijk. Of er zijn teveel ruzies, zoals bij Cosmic. Zo veel premières die niet doorgingen. Opvallend was ook, dat bij onze voorstelling ['Indianenverhalen'] niemand van de gesubsidieerde gezelschappen is komen kijken, terwijl er wel veel allochtonen in de zaal zaten." (Parool, 22/5/99)

  meer over: subsidies


 • De acht belangrijkste vlakke vloer-theaters in Amsterdam hebben een samenwerkingsverband gesloten onder de naam 'De Coalitie'. Er is overleg over de programmering en er wordt gewerkt aan een gezamenlijk educatie- en marketingbeleid. De deelnemende theaters zijn De Balie, Bellevue, Cosmic, Danswerkplaats Amsterdam, Gasthuis, NEStheaters, De Republiek en Het Veemtheater. De Felix Meritis is uitgenodigd, maar wil niet meedoen. (Theatermaker, 1/5/98)


praat mee

schrijf een mini