oude meuk

Onderwerp

Wayne Eagling (8 nieuwsberichten)

 • Ted Brandsen wordt de nieuwe artistiek leider van Het Nationale Ballet en wordt daarmee de langverwachte opvolger van Wayne Eagling. Op dit moment is Brandsen adjunct-directeur bij het gezelschap, waar hij al sinds 1981 aan is verbonden, eerst als danser, later als choreograaf. (ANP, 6/5/02)

 • Er wordt bij Het Nationale Ballet gefluisterd dat Ted Brandsen de mogelijke opvolger van artistiek leider Wayne Eagling is. Hans van Manen: "In Australië heeft Ted in drie jaar tijd een uitstekende groep uit de grond gestampt. Dat mag je wel goede papieren noemen." Voor Valerie Valentine, voormalig soliste bij HNB en klokkenluidster, is het vertrek van Eagling "een pak van haar hart". "Nu het bestuur nog. Dat heeft de kritiek van de dansers nooit serieus genomen. Kennelijk is het bestuur pas overtuigd als het geld gaat kosten, zoals nu het geval is. Zwak hoor. Als er meer kortingen komen, is dat de schuld van het bestuur." (Parool, 5/4/02)

 • Volgend seizoen is Wayne Eagling geen artistiek leider van Het Nationale Ballet meer. Het bestuur van HNB heeft besloten zijn dienstverband te beëindigen. Ted Brandsen werd op 1 januari 2002 aangesteld als adjunct artistiek directeur om de rust binnen het gezelschap te herstellen, maar een nieuw advies van de Kunstraad en de Raad voor Cultuur gooit roet in het eten. Dit advies wordt pas op 12 april openbaar, maar volgens een anonieme bron wordt erin gesuggereerd dat Eaglings aanblijven een oplossing van de problematiek binnen het gezelschap in de weg staat. (Parool, 4/4/02)

 • De Amsterdamse Kunstraad wil het Holland Festival 2,45 miljoen gulden geven, het dubbele van het bedrag dat het festival gevraagd heeft. Tegelijkertijd laat de raad dit bedrag buiten de begroting vallen, de gemeente moet extra geld vinden, anders krijgt het festival helemaal niets. "We vinden niet dat het festival kan blijven doormodderen, en we dwingen de politiek nu tot een duidelijke keuze", aldus B. Janmaat secretaris van de Kunstraad. In haar advies stelt de Kunstraad verder dat subsidie aan Het Nationale Ballet gereserveerd moet worden. De gemeente moet het geld inhouden totdat er betere plannen op tafel liggen. Net als de Raad voor Cultuur spreekt ook de Kunstraad expliciet over de artistieke leiding. Wayne Eagling zou niet "de toonaangevende choreograaf zijn die HNB weer zijn status terug zou kunnen geven".
  De Nestheaters krijgen flinke kritiek van de Kunstraad. Te veel eigen producties en projecten in de Bijlmer en te weinig goede programmering. Verder krijgt de Nes het verwijt dat zij teveel personeel in dienst heeft. Ook zou het theater verkeerde bezoekersaantallen doorgegeven hebben.
  Of de Kunstraad zelf goed kan tellen is echter de vraag. De Theatercompagnie was 1,5 miljoen beloofd, maar er bleek een telfout van 380.000 gulden in het advies geslopen en die worden er nu afgetrokken. "In goed Nederlands heet dat onzurgvuldig en onbehoorlijk bestuur", aldus artistiek leider Theu Boermans. (Volkskrant, 14/9/00)

 • Toegegeven, er was veel kritiek op het Nationale Ballet de afgelopen tijd. Dansers hekelden artistiek leider Wayne Eagling en de Raad voor Cultuur adviseerde een strafkorting. Zakelijk directeur Jaap Mulders noemt deze kritiek echter "achterhaald": de criticasters "lopen tien jaar achter". Ook Eagling slaat de harde noten in de wind. Zo vindt hij, in tegenstelling tot de RvC, dat hij genoeg jonge choreografen via de workshops van HNB ontdekt heeft. In de afgelopen negen jaar waren dit er drie. "Dat vind ik meer dan voldoende. Choreografen groeien niet aan bomen." Ook de kritiek van de dansers zelf is minder ernstig dan iedereen denkt. Volgens Eagling is het grootste deel van het gezelschap tevreden. Eagling beseft ook wel dat zodra een danser niet opgesteld wordt, hij zich genegeerd voelt: "Omdat ik zelf danser ben geweest, weet ik dat het in hun natuur ligt om dat zo te voelen". Geen enkele reden om het beleid te wijzigen volgens de heren. En Eagling krijgt ook goede kritieken: "Ik krijg waardering van mensen wier mening ik zeer respecteer. Buitenlands publiek, in Brazilië bijvoorbeeld, is waanzinnig enthousiast." (Volkskrant, 8/7/00)


 • Het Nationale Ballet heeft - net als bijvoorbeeld Carrousel en het TIN - eveneens een directe aanval op de leider van de organisatie te verwerken gekregen. De Raad spreekt van "veel zorgen over het artistiek beleid" en "dansers van goed niveau, maar de Raad twijfelt of ze adequaat worden ingezet". Volgens Jaap Mulders, zakelijk leider van het Nationale Ballet, is het negatieve advies te wijten aan het kamp waarin de Raad voor Cultuur zich bevindt. "Een aantal mensen ziet het Nationale Ballet onder Wayne Eagling niet zitten. De Raad zit op die lijn. Maar ze mogen niet op de persoon spelen." (Volkskrant, 18/5/00)

 • Dansers van Het Nationale Ballet keren zich in een rapport met een waslijst aan klachten tegen hun artistiek directeur Wayne Eagling. Na overleg is nu besloten dat Eagling voorlopig geen nieuwe choreografien meer maakt voor het gezelschap. Ook komt er een 'corps supervisor' die de directe verantwoordelijkheid krijgt voor de dansers onder de rang 'grand sujet'. Een van de belangrijkste klachten komt van dansers uit het corps die vinden dat Eagling hen negeert. (Volkskrant, 13/5/00)

 • Hoe lang blijft Wayne Eagling nog artistiek leider bij Het Nationale Ballet? Zijn choreografieën worden stelselmatig door de pers afgebrand en zijn dansers zien hem volgens een rapport van de Ondernemingsraad ook liever gaan dan blijven. Hem wordt een gebrek aan respect voor de dansers verweten, zijn drankgebruik wordt gehekeld en hij zou in de omgang met dansers persoonlijke en zakelijke contacten vermengen. Het Parool vat het bondig samen: "Wayne Eagling is artistiek noch leider". Het bestuur van HNB wuift alle kritiek over Eagling weg: "Ach, het zijn verhalen van alle tijden. Ik hoor al veertig jaar niets anders", aldus bestuurslid Han Ebbelaar. Volgens soliste Valerie Valentine is de maat nu vol: "Eagling onbeert de vaardigheden om een gezelschap te leiden." Haar kritiek richt zich ook op de werkdruk bij HNB: "We moeten het ene na het andere programma instuderen met te weinig repetitietijd. Twee ongelukken in twee jaar tijd is niet normaal voor dit balletgezelschap." Ze doelt hierbij op de val van Eagling in de orkestbak in maart 1998 waarbij een danser om het leven kwam, en een valpartij tijdens de generale repetitie op 21 maart van 'Orpheus' waarbij twee dansers gewond raakten. (Parool & Volkskrant, 13/4/00)

praat mee

schrijf een mini