oude meuk

Onderwerp

publiek (36 nieuwsberichten)

 • Tweederde van de Nederlanders denkt positief over toneel. Ze vinden dat toneel meerwaarde heeft, sfeervol, betekenisvol en aantrekkelijk is. Zowel theaterbezoekers als mensen die nooit gaan vinden dat. Slechts 3% denkt negatief over toneel. Dit blijkt uit een imago-onderzoek naar toneel in Nederland, verricht door Elsbeth Meijjer Cultuuronderzoeken in opdracht van Bureau Promotie Podiumkunsten.
  Toneelbezoekers vinden de kaartjes betaalbaar, maar mensen die niet gaan noemen de toegangsprijs als belangrijkste drempel. Het is echter opmerkelijk dat deze niet-bezoeker 18 euro over zegt te hebben voor een theaterkaartje, terwijl kaartjes in werkelijkheid gemiddeld veel goedkoper zijn.
  Het overgrote deel van het toneelpubliek (ruim 80%) ziet één tot vier keer per jaar toneel, een kleine 10% bezoekt 5 tot 12 voorstellingen per jaar en de overige 10% gaat 13 keer of meer. De mensen die veel gaan zijn vooral te vinden in de kleine huishoudens zonder kinderen: onder de 25 jaar of 50-plus, woonachtig in de grote steden. Toneelbezoekers halen hun informatie nog steeds voornamelijk uit gedrukte media: seizoensbrochures en dagbladen, zowel landelijk, regionaal als huis-aan-huis. Daarnaast is mondreclame een belangrijke factor bij de beslissing om te gaan. (Redactie, 25/4/07)

  meer over: statistiek


 • Het aantal podiumkunstbezoeken groeide in 2005 met 8 procent van 11,4 tot 12,4 miljoen. Dit meldt de VSCD na onderzoek bij de bij haar aangesloten schouwburgen. Er werden 34.000 voorstellingen gegeven. De groei van het bezoek deed zich vooral voor bij musical/operette, populaire muziek en cabaret/kleinkunst. Maar ook het bezoek aan toneel, klassieke muziek en dans bleef gelijk of groeide licht. Alleen het bezoek aan opera/muziektheater nam iets af. 23 procent van alle voorstellingen was uitverkocht. Vooral bij de populaire genres was de publieksdruk groot (meer dan 40 procent uitverkocht), maar ook bij opera, toneel en klassieke muziek was tien tot twintig procent van alle voorstellingen vol.
  Ook in 2005 melden veel theaters bouwplannen of opleveringen; nieuwe zalen openden in Haarlem, Amsterdam, Alphen aan de Rijn en Apeldoorn en in zo'n 60 gemeenten bestaan plannen of wordt er gebouwd. Tegelijk staat het voortbestaan van podia in een aantal kleinere gemeenten ter discussie, zoals in Lochem, Winterswijk, Wageningen en Weert. Ruim de helft van het toegenomen bezoek is het gevolg van heropening van theaters die het jaar daarvoor vanwege verbouwing gesloten waren, zoals Carré, of werd geteld bij podia of festivals die eerder geen lid waren van de vereniging. Ruim 400.000 extra bezoeken zijn het gevolg van autonome toegenomen belangstelling. Het aantal voorstellingen en uitvoeringen bleef in 2005 met 34.000 even groot als in 2004. De totale omzet van de podia en festivals in 2005 bedroeg 495 miljoen euro (8,5 procent meer). 35% daarvan komt uit kaartverkoop, 30% uit zakelijke verhuur, horeca-activiteiten en sponsoring en 35% wordt gefinancierd door gemeentelijke overheden. (Redactie, 13/12/06)


 • De samenstelling van het theaterpubliek is sinds 1699 onveranderd. Theaterbezoekers zijn overwegend hoog opgeleid, afkomstig uit de hogere burgerij en behoorlijk oud. Maatregelen om een breder publiek naar de schouwburg te trekken zijn dan ook zinloos. Dit blijkt uit onderzoek van de historicus Henk Gras, die vijftien jaar lang bevolkingsgegevens, belastingarchieven en kaartverkooplijsten van de grote schouwburgen in Nederland doorspitte.
  "Echte arbeiders treffen we nauwelijks aan in de lijsten", aldus Gras. "De goedkoopste plaatsen zijn nooit populair geweest. Dankzij de invoering van subsidies in de loop van de twintigste eeuw neemt het theaterbezoek onder de gegoede middenklasse toe. Dergelijke regelingen steunen dus de leidende cultuur." De wisselingen in belangstelling voor theater zijn volledig terug te voeren op economische conjunctuurgolven, wat volgens Gras duidt op een publiek dat zich niets aantrekt van modegrillen. "De reden waarom bepaalde groepen altijd en andere groepen nooit naar het theater gaan, is puur cultureel van aard. Het is daarom zinloos om ernaar te streven culturele minderheden en jongeren naar klassieken te laten kijken."
  Overigens is Gras geen voorstander van het afschaffen van kunstsubsidies: "Dan keer je terug naar de situatie van de zeventiende eeuw. Dan veroordeel je toneelspelers weer tot de bedelstaf. Theater is een volstrekt oneconomische bedrijfstak geworden, dus zonder subsidie overleeft het toneel niet. Zelfs Joop van den Ende kan niet overleven zonder alle subsidies die hij direct en indirect opstrijkt." (Brabants Dagblad, 3/5/06)

 • De theatersector begint met een collectieve campagne om meer mensen het theater in te krijgen tijdens de tweede helft van het seizoen. Door het typisch Nederlandse systeem van voorverkoop van abonnementen wordt het grootste deel van de kaarten voor voorstellingen in mei/juni verkocht en ontstaat er een dip in het theaterbezoek vanaf januari.
  De campagne wordt georganiseerd door het Bureau Promotie Podiumkunsten en wil inspelen op de goede voornemens van mensen om vaker naar het theater te gaan. Theaterbezoekers kunnen prijzen winnen van een jaar lang gratis theater tot boeken en dvd's. De campagne is vormgegeven door reclamebureau Saatchi & Saatchi. (VNG, 3/1/06)


 • Tussen 1985 en 1999 is het aantal bezoekers aan gesubsidieerd toneel bijna verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van de VNT onder haar leden. Het aantal voorstellingen steeg in dezelfde tijd met 42 procent. De stijging komt vooral voor rekening van het jeugdtheater (+72 procent) en de kleine gezelschappen (+103 procent). In deze periode is het het totale subsidiebedrag gestegen van 26,5 miljoen naar 38,1 miljoen. Dat is een stijging van 44 procent, maar gecorrigeerd voor inflatie is dat slechts 10 procent. Het is opvallend dat ook het aandeel eigen inkomsten (kaartverkoop en sponsoring) van de gezelschappen sterk is gestegen. In 1985 genereerde een gezelschap slechts 13 procent eigen inkomsten, in 2000 is dat 27 procent, bijna twee keer zoveel als de door de overheid vereiste 15 procent. De VNT hoopt met dit onderzoek een einde te maken aan de hardnekkige mythe dat er geen publiek op gesubsidieerd toneel afkomt omdat het te experimenteel zou zijn. (Volkskrant, 5/7/04)


 • Het plafond van het West Endse Royal Haymarket is tijdens een voorstelling van 'When Harry Met Sally' ietwat neer beneden gevallen. Oorzaak was het loskomen van de gezekerde kroonluchter; het veiligheidskoord stopte de val, maar door de kracht liet een deel van het plafond los. VIjftien bezoekers raakte lichtgewond. (ANP, 16/5/04)

  meer over: Londen, ongelukken


 • Het Ro Theater is tevreden over de actie 'Verbeelding heeft geen prijs'. De voorstelling 'Lava Lounge', die gratis te bezoeken was, trok meer en jonger publiek dan gebruikelijk voor het Ro. Ook de inleidingen en nabesprekingen werden goed bezocht. Tijdens de actie, bedoeld als bijdrage aan de discussie over de vermeende ontoegankelijkheid en kostbaarheid van de kunst in Rotterdam, werd het publiek naar hun mening gevraagd: 3 procent van de bezoekers vindt dat kunst te veel subside krijgt. 83 procent onderschrijft de stelling dat kunst een stad aantrekkelijker maakt. (NRC, 3/12/02)

 • Als gastactrice speelde Adelheid Roosen met TGA tweemaal 'De koopman van Venetië' in Caïro. Met Engelse boventitels. Roosen: "Het was een geweldig gevoel: de voorstelling is zo Nederlands en dat je dan naar Egypte gaat en dat dat ding het doet. Het doet het! Het communiceert! De voorstelling ging stikgoed. Het publiek reageerde luidruchtiger dan hier. In Nederland worden alle mobieltjes uitgezet. Daar niet. Iedereen had ze aanstaan. Wie gebeld werd, stond gewoon op en begon te praten, wrong zich vervolgens de rij uit en praatte buiten de zaal op zijn gemak verder. Niemand om ze heen stoort zich daaraan. Dan is het ook niet raar. Daardoor had ook niemand van ons er last van. Er verschuift iets in je hoofd." (Parool, 19/9/02)

 • Theater is te duur! Dat blijkt uit een NIPO-enquete onder publiek in opdracht van Bureau Promotie Podiumkunsten. De gemiddelde bezoeker is 27,40 euro kwijt voor het bezoeken van een podiumkunstvoorstelling. Musical, opera en popmuziek zijn het duurst (34 tot 41 euro voor een kaartje). Klassieke muziek, cabaret en kinder- of jeugdvoorstellingen zijn goedkoop: 9 tot 19 euro. Bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) gaat minstens één keer per jaar naar het theater. Ongeveer 2,5 miljoen mensen van twaalf jaar en ouder zeggen best te willen, maar niet te gaan omdat ze een voorstelling te duur vinden of niet weten wat er precies te doen is. Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle theaterbezoekers (97 procent) tevreden zijn over de kwaliteit van de voorstellingen die zij het afgelopen half jaar hebben bezocht. (ANP, 18/9/02)

  meer over: statistiek


 • Nieuws: krantenrecensies beïnvloeden het theaterpubliek! Een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in opdracht van het Noord Nederlands Toneel. De vakgroep Kunst, Beleid en Management van de RuG heeft in het voorjaar van 2001 een publieksonderzoek uitgevoerd bij de voorstelling 'Mijn Elektra' van Koos Terpstra. Vijfhonderd bezoekers van de voorstelling uit het hele land werden over het stuk ondervraagd.
  De voorstelling werd door de toeschouwers in het algemeen beter gewaardeerd dan door de pers, maar de mening van het publiek werd sterk beïnvloed door gelezen recensies. De toeschouwers in de omgeving van Groningen gaven het stuk een waardering van 6,9 tegenover een 7,6 in de rest van het land. De onderzoekers stellen dat dit het gevolg is van een zeer negatieve recensie in het Dagblad van het Noorden. De toeschouwers bleken in hun eigen oordeel gedachten van de recensenten over te nemen.
  Het onderzoek maakt deel uit van een vier jaar durende studie naar de mogelijkheden voor Nederlandse toneelgezelschappen om het publiek beter aan zich te binden. (ANP, 15/6/02)

 • De euro houdt ook uw theater bezig. Om lastige momenten en lange rijen te voorkomen worden in veel theaters aparte wisselbalies ingericht. Over uw theaterbonnen hoeft u zich geen zorgen te maken: die blijven gewoon geldig. (AD & NRC, 4/12/01)


 • Theaterproducent Maaster vraagt alle genodigden voor de première van de musical 'Grace', volgende week donderdag in Amsterdam, een identiteitsbewijs mee te brengen. Maaster doet dit "om veiligheidsoverwegingen en de huidige situatie in Amerika". Ook een brief die de genodigden bij hun kaartje ontvangen, moet worden getoond. (VNG, 19/10/01)

  meer over: 11 september, musical


 • Theaterbezoekers in Den Haag moeten vrezen voor lijf en leden. Nog voor aanvang van de première van Alan Ayckbourns nieuwste stuk 'Huis & Tuin' klonk er tot tweemaal toe een ijselijke gil door de zaal van de Koninklijke Schouwburg. De beide bezoekers hadden nonchalant hun voeten tegen de rugleuning van de stoel voor hen geplaatst, toen de zitting hiervan naar beneden klapte en de tenen van de ongelukkigen ertussen klemden. De directie van de schouwburg ziet geen aanleiding om een waarschuwingsbordje in de zaal te hangen. Het hoofd van de techniek gaat echter wel in overleg met de verantwoordelijke architect. (Volkskrant, 11/9/01)

 • De Nederlandse Opera heeft de afgelopen twee jaar een uitvoerig publieksonderzoek laten doen. Dat de groep vaste bezoekers voornamelijk bestaat uit autochtone, hoger opgeleide 45-plussers uit Amsterdam, zal niemand verbazen. Naast deze abonnement houders zijn ook twee groepen potentiële vaste bezoekers onderzocht; een groep studenten aan de Rietveld-academie en een groep yuppen. Er bleken bij deze potentiële bezoekers nogal wat misverstanden te bestaan over De Nederlandse Opera. Zo dacht men dat De Nederlandse Opera alleen Nederlandse opera's zou uitvoeren of alle opera's in het Nederlands zou zingen. Nadat deze yuppen en kunststudenten een voorstelling van het gezelschap hadden gezien, bleek opera veel leuker dan gedacht. Als voornaamste redenen waarom men niet naar de opera gaat is dat men bioscoop of museum bezoek een hogere prioriteit geeft en men geen oppas kan vinden. (AD, 22/2/01)

 • Warner en Consorten heeft op avontuur in Afrika nog maar net aan een rel kunnen ontkomen. Het optreden in het zakencentrum van Nairobi, Kenia was nog maar net begonnen toen een man in het publiek een bijbel de lucht in stak en de acteurs uitmaakte voor 'duivelsvereerders'. Drie witten in slecht zittend pak met badmuts op zijn voldoende aanleiding om de lopende discussie in Kenia over duivelsverering hoog te doen oplaaien. Binnen no-time had de priester een scanderende menigte aan zijn kant. Gelukkig voor de theatermakers was er politie in de buurt en koos deze hun kant. Warner en Consorten trad eerder op in Zuid Afrika en Colombia, daar was niets aan de hand. "Kenia sloeg echter alles", aldus acteur Kim van Kaam, "door een combinatie van pech en een zeer typerende culturele verwarring." Een optreden in een sloppenwijk is afgelast. (Volkskrant, 30/10/00)

 • Het publiek in Hoorn zal in januari 2001 beslissen welke stoelen er geplaatst zullen worden in de nieuwe schouwburg Het Park. Er zijn zes prototypes ontwikkeld en het is aan het publiek de mooiste en comfortabelste uit te zoeken. De schouwburg opent de deuren in november 2001 en zal ook dienst doen als congrescentrum. Totale kosten van de bouw bedragen 43 miljoen gulden. (AD, 11/10/00)

  meer over: verbouwing


 • Guy Cassiers, artistiek leider van het Ro Theater heeft er hard aan gewerkt om het gezelschap intern op te knappen. Enkele jaren geleden werd het gezelschap totaal verdeeld door een conflict tussen de toenmalige artistiek leiders Peter de Baan en Koos Terpstra. Cassiers was daardoor soms het overzicht kwijt en een paar voorstellingen zijn niet uit de verf gekomen. "'Kasimir en Karoline' is de enige voorstelling in mijn hele carrière die ik maakte met het idee om nu eens een heel breed en jong publiek aan te spreken. Nu ja: je kent het resultaat. De productie was niet vanuit een innerlijke noodzaak gemaakt, en dat heeft het publiek direct in de gaten. Ik wil daarom alleen nog voorstellingen maken die voor mij wél noodzakelijk zijn." (AD, 23/9/00)

  meer over: Guy Cassiers


 • Groningse niet-rokers moeten een rookvrije theateravond kunnen hebben. De Stadsschouwburg moet daarom rookvrije corridors inrichten. Dat is het advies van J. Meulenbroek, de gemeentelijke ombudsvrouw Groningen. Dit advies komt na een klacht van een bezoekster, die zich gedwongen voelde haar consumpties in de rookvrije theaterzaal te gebruiken. Volgens Meulenbroek laat de tabakswet geen ruimte voor onbeperkt roken in gemeentelijke schouwburgen. (Metro, 15/8/00)

  meer over: Groningen


 • De Amerikaanse komiek Scott Capurro heeft het tijdens het theaterfestival in Edinburgh voor elkaar gekregen een kwart van zijn publiek de zaal uit te jagen door grappen te maken over de jodenvervolging. Capurro vindt de reactie van zijn publiek een aanleiding om nog meer holocaustgrappen te schrijven: "Ik schop heilige huisjes omver, dat is mijn baan. Ik word ervoor betaald om te schokken. Zo te zien ben ik hier op een goudmijn gestuit!"
  Capurro, een stand-up comedian uit San Francisco wiens overgrootmoeder joods was, staat er om bekend geen blad voor de mond te nemen. Aan het begin van zijn optreden zat de spanning er al goed in. Hij verweet de organisatie dat ze de Joodse komiek Ian Stone hadden gevraagd de titel van zijn show 'Een beetje smous' te veranderen omdat het te beledigend zou zijn. Capurro vervolgde met een aantal grappen waarin hij zich afvroeg waarom zwarten en homo's wel beledigd mogen worden en joden niet. Of de joden niet eens over iets anders konden zeuren dan die "holocaust, schmolocaust". Bij het plaatsen van deze opmerking verlieten enkele mensen de zaal. Een man die vanuit het publiek tegen de grap protesteerde kreeg een verwensing naar zijn hoofd: "Ik hoop dat je sterft aan Aids". Hierop verlieten nog meer mensen de zaal en begon een jong meisje te huilen.
  Ian Stone verdedigt zijn collega: "Het publiek moet begrijpen dat het om theater gaat. Capurro valt vooroordelen aan. Hij ziet zichzelf als een outsider en hij vindt dat joden de woorden moeten heroveren die tegen hen zijn gebruikt." Stone begrijpt dat veel mensen beledigd zijn. Ook met zijn eigen show 'Een beetje S...', die veel vriendelijker is, heeft hij mensen tegen zich in het harnas gejaagd. Zijn eigen tante wil bijvoorbeeld niet meer met hem praten. (Volkskrant, 11/8/00)

  meer over: Edinburgh, terreur


 • Operaselect, een Utrechtse organisatie van operareizen, heeft de KLM voor de rechter gesleept. Te vaak komt de bagage van de reizigers niet op de juiste plek aan. De organisatie eist een garantie dat dat wel gebeurd. Aangezien de ware liefhebber de opera-walhalla's als Verona, Salzburg en Wenen graag in vol ornaat bezoekt, betreft het hier koffers met de sjiekste en duurste kleding. Operaselect krijgt alle klachten te verwerken terwijl de schuld bij de KLM ligt. KLM vind het allerakeligst, maar hoopt dat het niet tot een geding komt. Er kan nu eenmaal nooit een volledige garantie worden gegeven. (AD, 27/7/00)

 • Ajax verruilt het gras voor de planken. In het RAI-Congrescentrum is ''n Juichtoon dav're langs de velden' opgevoerd, een 'musivue' ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van de club. Naast spreekkoren ("Het zijn de homo's, het zijn de homo's, het zijn de homo's van Roda JC") waren ook gevoelige liedjes van voorzitter Michael van Praag te horen. Fred Florusse regisseerde, Jack Spijkerman "hield een oogje in het zeil" en Freek de Jonge was binnengehaald als vedette ("zodra het contract was getekend kon ik geen fatsoenlijke grap meer maken"). Vele Ajaxcoryfeeën en -fans stonden op de bühne. Het publiek was tevreden: "'t Was mooi spel. Moeten we meer hebben." (Parool & VNG (11/4/00, 11/4/00)


 • Joop heeft klachten ontvangen. In 'Elisabeth' komt na de pauze een scène voor waarin vlaggen met op hakenkruizen lijkende tekens voorkomen en waarin acteurs de Hitlergroet brengen en gezamenlijk "Sieg heil" roepen. Enkele oorlogsgetroffenen zijn geschokt en hebben Joop verzocht de scène te schrappen. In een persoonlijke reactie zegt Joop echter dat de scène gehandhaafd blijft, omdat "het opkomende fascisme een belangrijk onderdeel is van het leven van Elisabeth." Hij biedt echter wel zijn excuses aan zegt dat de klachten hem "zeer aangegrepen" en "aan het denken gezet hebben". Een woordvoerder zegt dat telefonistes van de reserveerlijn zijn geïnstrueerd om te zeggen dat er "een scène over nazi-Duitsland" in de musical voorkomt, maar bij proeftelefoontjes door NRC Handelsblad werd dat niet gedaan. Een anonieme oorlogsgetroffene -die "wat een prachtige avond had moeten worden" zag veranderen in "een nachtmerrie"- heeft het er moeilijk mee: "De scène zit er nog steeds in, er wordt geen waarschuwing gegeven en ze spelen ook nog gewoon op 4 mei. Dat is schandalig." (NRC, 11/3/00)

 • Na de Dogtroep heeft nu ook het Onafhankelijk Toneel een voorstelling speciaal voor culturele minderheden gespeeld. Het betrof een middagvoorstelling van 'Othello' die bedoeld was voor Marokkaanse vrouwen. In tegenstelling tot de ludieke actie bij 'Atom Tattoo', was deze speciale voorstelling door het Onafhankelijk Toneel vanaf het begin van de repetities voorbereid. De groep heeft verschillende netwerken - zoals Marokkaanse gemeentevoorlichters en allochtone vrouwenverenigingen - ingeschakeld om de vrouwen te bereiken en warm te maken voor de voorstelling. Er kwamen 45 Marokkaanse vrouwen op de speciale matinee af. Gerda Roest, publiciteitsmedewerker van het OT: "Allemaal vrouwen die nog nooit in het theater waren geweest. Zij vonden het heel bijzonder. Steeds klappen. En lachen, om alles lachen. Ook op erge momenten, dat vonden wij een beetje vreemd, maar dat had met schrik of zenuwen te maken. Aan het eind barsten er ook dames in tranen uit. Ik denk trouwens dat we nu te ver zijn gegaan in wat de doelgroep wilde. Houd jij er rekening mee dat bij een voorstelling de dames voortdurend weglopen om naar de voorstelling te gaan of te gaan telefoneren? Het is zo anders. We kregen een telefoontje met de vraag: hoe is het geregeld met de kinderopvang? Aan zulke dingen denk je zo niet. En in de pauze wilden drie vrouwen een plek om te bidden. Had ik ook helemaal niet over nagedacht." (Volkskrant & Parool, 8/2/00)

 • Op 1 februari speelt de Dogtroep de voorstelling 'Atom tattoo' alleen voor zwarten 'in de politieke zin des woords'. Witte Nederlanders zijn alleen in gezelschap van een allochtoon welkom bij de voorstelling. Het intiatief komt van televisiepresentator Guilly Koster die als toeschouwer van de voorstelling merkte dat hij de enige allochtoon in de zaal was. Koster hoopt dat zijn initiatief leidt tot meer allochtone bezoekers in het theater. (Volkskrant, 31/1/00)

  meer over: Dogtroep


 • De schouwburg van Venray laat mensen die op 22 december 'De Ommekeer', het nieuwe programma van Seth Gaaikema, bezochten, gratis nog een keer komen. Verschillende bezoekers waren ontevreden omdat zij niet van te voren wisten dat ze een try-out zouden bezoeken en geen 'echte' voorstelling. (Volkskrant, 14/1/00)


 • De plannen van Van der Ploeg richten zich te eenzijdig op het publieksbereik van kunst. Hiermee voert de staatssecretaris een verkapte bezuiniging van 25 miljoen door voor de makers. Belangengroepen voor kunstenaars schrijven dit aan de Tweede Kamer aan de vooravond van het debat over het kunstbeleid. "Van der Ploeg vormt een bedreiging voor de kunstsector", zegt Jack Verduyn Lunel, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Niet iedereen is echter zo negatief. Henk Scholten, ex-directeur van het Fonds voor de Podiumkunsten en directeur van de Staddsschouwburg Utrecht, vindt de plannen daadkrachtig. Van der Ploeg voert eindelijk uit wat zijn voorgangers Aad Nuis en Hedy d'Ancona in theorie beleden. Toneelschrijver Oscar van Woensel keert zich tegen de staatssecretaris: "Hij verafschuwt alles wat naar elite ruikt. Echt een PvdA-staatsman". (Volkskrant, 3/11/99)

 • In voorbereiding op 'Elisabeth' heeft het Circustheater in Scheveningen een grondige opknapbeurt ondergaan. De stoelen zijn vervangen er er is meer beenruimte voor de bezoeker. Hiervoor zijn 40 plaatsen opgeofferd. Het totaal aantal stoelen komt daarme op 1726. Ook is het theater ARBO-klaar. In de nok, waar het voorheen tijdens een voorstelling wel 35 graden werd, kunnen de volgspotters nu bij iets behaaglijker temperaturen werken. Overigens zijn er al 130.000 kaarten verkocht, waarmee de belangstelling voor 'Elisabeth' nu vergelijkbaar is met die voor 'The phantom of the opera' en 'Miss Saigon'. (AD, 8/10/99)

 • Bij de musical 'De klokkenluider van de Notre Dame' van Opus One staan twee doventolken naast het toneel. Zo wordt ook voor een doof publiek duidelijk dat de gebochelde Quasimodo (in gebarentaal: 'met de rechterhand een bultgebaar over de linkerschouder') wordt gekroond tot narrenkoning ('met twee handen een narrenkap op het hoofd'). "Nederland loopt op dit gebied enorm achter", zegt Maarten Voogel, directeur van Opus One. "In Engeland en Amerika heb je in veel theaters vaste dagen waarop voorstellingen voor dove mensen worden vertaald. Volgens de Amerikaanse wetgeving kunnen dove mensen zelfs een tolk afdwingen, want daar wordt gebarentaal erkend als officiële taal." (Parool, 22/9/99)

  meer over: musical


 • Meegebrachte etenswaren mogen door het publiek niet genuttigd worden tijdens de zestien uur durende 'Ring des Nebelungen' in het Muziektheater in Amsterdam. Niet vanwege hygiënische bezwaren of de akoestische overlast van malende kaken, maar vanwege commerciële belangen: het Muziektheater heeft een contract met de catering van Martinair. Bezoeker Jan Duarte werd gemaand zijn eigen etenswaren weg te stoppen: "Ze zeiden dat we er niet inkomen als we zaterdag, als het volgende deel wordt opgevoerd, weer eten meenemen. Iedereen was heel boos." Hoewel in Bayreuth steevast gegeten wordt tijdens Wagner-opera's, is het volgens de heer Van Doorn van De Nederlandse Opera geen traditie om binnen te eten. "Bij het festival in het Engelse Glyndebourne is het wel gebruikelijk om te picknicken, maar dat is buiten." Van Doorn noemt als alternatief voor de hongerigen de projectie van de Ring op een groot videoscherm in het Oosterpark. (Parool, 9/6/99)

 • Tijdens de première van 'Nadorst', een solovoorstelling van Jim van der Woude bereikte het spel van de acteur nieuwe hoogten van realisme: waggelend, het decor aansprekend, over zijn voeten struikelend, zelfs kokhalzend speelde hij de rol van een dronken variété-artiest. Helaas voelde de acteur zich echt beroerd, maar toen hij zei ontzettende maagkrampen te hebben en de technici verzocht het licht maar aan te doen, moest het publiek alleen maar harder lachen. Pas tien minuten nadat Van der Woude was afgedropen kwam er een eind aan de verwarring. Het publiek speculeerde er lustig op los. Van de Woude heeft wel vaker las van zenuwen voor een voorstelling en dit keer stond hij ook nog voor het eerst sinds tien jaar weer in zijn eentje op het podium. (Volkskrant, 9/4/99)

  meer over: ongelukken


 • Het Zuidelijk Toneel heeft in februari een voorstelling van 'Romeo & Julia' af moeten breken, omdat de in de zaal zittende eindexamenklas voor te veel overlast zorgde. Er was sprake van geroep door de zaal, klappen met kauwgom en constant geroezemoes. HZT is over het algemeen niet afkerig van schoolbezoeken ("het is je publiek van morgen", aldus een woordvoerder), maar legt wel contractueel vast dat er maximaal 100 scholieren in de zaal mogen zitten. De groep vindt dat scholen en ouders de jongeren gedragsregels moeten aanleren: "Ze moeten zich realiseren dat ze niet naar een voetbalwedstrijd , maar naar een tenniswedstrijd gaan." De school heeft inmiddels een excuusbrief aan het theater en het gezelschap geschreven en de schuldige leerlingen hebben een 1 gekregen voor het culturele project, waar het theaterbezoek deel van uitmaakte. Daarnaast zijn ze een week geschorst. De twee grootste amok-makers zijn verzocht de school te verlaten. (Theatermaker, 7/4/99)

 • Tijdens een discussiebijeenkomst op het Theater Instituut Nederland heeft Rick van der Ploeg voor het eerst concreet aangegeven wat zijn plannen zijn met de podiumkunsten in het nieuwe Kunstenplan 2001-2004. De belangrijkste punten zijn: meer nieuwe groepen in het Kunstenplan. Gearriveerde groepen worden streng beoordeeld voordat hun subsidie wordt verlengd. De rol van het publiek moet groter en zaalbezetting wordt zwaarder meegeteld bij subsidietoekenning. De gemiddelde zaalbezetting in de vlakke vloer theaters moet van 55 naar 70 procent. Grotere gezelschappen moeten meer publiek trekken in de grote zaal, terwijl experimenteel, "onderzoekend en daardoor vaak kwetsbaar" theater een aparte status moet krijgen, met als voorwaarde dat de subsidie niet langer dan twee of vier jaar verkregen wordt. Van der Ploeg vindt dat er nu te veel wordt geproduceerd. Er moet beter worden gekeken naar wat het publiek wil en succesvolle produkties moeten langer kunnen doorspelen. Tenslotte wil de staatssecretaris een premie uitreiken aan toneelgroepen die erin slagen jongeren en minderheden te bereiken. Kortom: "De lat moet aanmerkelijk hoger." (Volkskrant, 16/3/99)

 • Het onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de vereniging voor Vlakke Vloer Theaters (VVT) de postitie van de kleine theaters in Nederland onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat in de bij de VVT aangesloten theaters, zoals de NES theaters in Amsterdam en Huis a/d Werf in Utrecht, 17 procent van het totale gesubsidieerde podiumkunsten-aanbod te zien is. Dat is meer dan tot nu toe werd aangenomen. Het zijn juist deze podia die kampen met een tekort aan professionals -een derde werknemers is vrijwilliger, Melkertbaner of WEPper- en een tekort aan geld voor marketing en publiciteit. Als aanbeveling wordt gegeven het versterken van de merknaam, omdat het publiek niet zozeer afkomt op het vernieuwende aanbod van deze theaters, maar juist op de sfeer en 'leefomgeving'. Daarnaast vragen de theaters extra geld, omdat ze een nieuw publiek naar een vernieuwend aanbod leiden. (Volkskrant, 11/3/99)

 • Amerikanen geven meer uit aan theaterbezoek (10,4 miljard dollar) dan aan bezoek van sportwedstrijden (6,5 miljard) of bioscopen (6,3 miljard). De gemiddelde Amerikaan geeft 37,78 dollar uit aan theaterbezoek. Hierbij inbegrepen zijn kosten voor drankjes en merchandising. De uitgaven voor theater zijn de afgelopen zes jaar met 20% gestegen. Dat is veel meer dan de groei bij bioscoopbezoek (9%) of sportwedstrijden (8%). (AD, 18/9/98)

 • Wie op 17 april niet tevreden is over de voorstelling krijgt in de pauze geld terug bij Theater De Willem in Papendrecht. (AD, 17/3/98)


 • Een bezoeker van de voorstelling van Andre Manuel heeft naderhand een klacht ingediend bij de politie wegens discriminatie. (AD, 9/3/98)

  meer over: cabaret


praat mee

schrijf een mini