oude meuk

Onderwerp

CKV (8 nieuwsberichten)

 • Middelbare scholieren gebruiken steeds meer ckv-bonnen. Volgens cijfers van de stichting CJP werd vorig jaar 61 procent van de bonnen besteed, tegen 51 procent in 2000.
  Driekwart van de 164.000 leerlingen, die vorig schooljaar ieder voor 22,70 euro aan vouchers kregen, maakten gebruik van de ckv-bonnen. Bij 35 procent van de bestede bonnen ging het om theaterbezoek. Leerlingen in Limburg gebruiken de meeste bonnen: ruim 80 procent van de leerlingen. In Zeeland wordt daarentegen door slechts 61 procent van de leerlingen ckv-bonnen gebruikt. Martin Kamphuis, projectleider ckv van de stichting CJP, vermoedt dat dit lage percentage voortkomt met het geringe kunstaanbod in deze provincie: "Leerlingen gaan naar culturele instellingen in Gent en Brugge, maar kunnen daar hun bonnen niet voor gebruiken." (Parool, 3/7/02)

 • Ze hebben het flink verpest, de CKV-leerlingen die onbewaakt op het derde balkon van de Stadsschouwburg in Amsterdam naar 'Nachtasiel' van het Ro Theater zaten te kijken. Kauwgom knallen, praten, commentaar roepen, de hele zaal had er last van. Zo ook de acteurs. Jack Wouterse legde het applaus stil: "Ik hoop dat u een mooie avond hebt gehad. Wij hadden het erg moeilijk. Ik snap dat er pubers naar toneel moeten, maar voor ons was het een hele moeilijke avond." Met vouchers -een soort strippenkaart voor cultuur- kunnen CKV leerlingen gratis naar voorstellingen. De staatssecretaris stimuleert hiermee zelfstandig theaterbezoek. Maar dat gaat er bij Wouterse niet meer in. Ze zijn welkom, maar niet loslopend. "Met begeleiding zijn ze rustig en dan is het top". (Volkskrant, 30/11/00)

 • De vlakke-vloertheaters Amsterdam, die zichzelf ACT/PACT.theaters noemen, komen met een speciaal scholierenabonnement. Met dit het abonnement kan je tussen de twintig en vijftig procent korting te krijgen. Behalve met de korting proberen de theaters de CKV-leerlingen ook te lokken met workshops en voor-en nabesprekingen. (NRC, 3/8/00)

  meer over: Amsterdam


 • Per september 2000 zal de Theatermaker ook op Internet te vinden zijn. Een selectie oude en nieuwe artikelen zal vanaf dan te raadplegen zijn op www.theatermaker.nl. Daarnaast zet de redactie een aparte site op voor leerlingen en docenten CKV. Op deze site kunnen CKVers direct vragen stellen aan de redactie over voorstellingen, gezelschappen, schrijvers, acteurs, of internationaal theater. De URL van deze site is www.ckvservice.nl. (TM, 0/6/00)

  meer over: internet, recensenten


 • Bijna 30 scholen in de regio Amsterdam doen mee aan het CKV-project 'Bekijk 't' van Toneelgroep Amsterdam, Het Syndicaat, De Trust, Dogtroep en Orkater. Op deze 30 scholen lopen sinds begin januari VIPs rond, leerlingen als contactpersoon van een gezelschap op school. Deze VIPs worden uitgenodigd voor nagesprekken, persconferenties, kijkjes achter de schermen en repetities. De gezelschappen hopen toegankelijker te worden voor CKV-leerlingen. (TM, 1/2/00)

  meer over: Amsterdam


 • Vanaf september krijgen alle HAVO- en VWO-leerlingen die het vak CKV1 (Culturele en Kunstzinnige Vorming) volgen een gratis CJP. Daarnaast krijgen de scholen voor iedere leerling die het vak volgt zogenaamde 'cultuur-vouchers' ter waarde van 50 gulden. Met deze vouchers kunnen scholieren een theater-, concert- of museumbezoek betalen. Hiermee proberen de staatssecretarissen Adelmund van onderwijs en Van der Ploeg van Cultuur tegemoet te komen aan klachten van scholen dat het CKV-onderwijs, dat vereist dat leerlingen deelnemen aan culturele activiteiten, veel te duur zou worden. De Stichting Cultureel Jongeren Paspoort zal een nieuwe stichting opzetten om de regeling uit te voeren. Het CKV-CJP zal er anders uitzien dan het bestaande CJP, maar minstens dezelfde korting bieden. Het ministerie van OC&W hoopt dat instellingen speciale kortingen en activiteiten voor de CKV-ers wil gaan organiseren. Er wordt met name overleg gepleegd met de NS over speciale arrangementen. De totale waarde van de vouchers is volgend schooljaar 4,2 miljoen gulden, het jaar daarna 10,2 miljoen. Uit een proef met 15.000 vierdeklassers die gratis een CJP kregen is gebleken dat dat deze groep ongeveer 20 procent vaker deelneemt aan culturele activiteiten. (NRC, 5/6/99)

  meer over: cultuureducatie, CJP


 • Het Zuidelijk Toneel heeft in februari een voorstelling van 'Romeo & Julia' af moeten breken, omdat de in de zaal zittende eindexamenklas voor te veel overlast zorgde. Er was sprake van geroep door de zaal, klappen met kauwgom en constant geroezemoes. HZT is over het algemeen niet afkerig van schoolbezoeken ("het is je publiek van morgen", aldus een woordvoerder), maar legt wel contractueel vast dat er maximaal 100 scholieren in de zaal mogen zitten. De groep vindt dat scholen en ouders de jongeren gedragsregels moeten aanleren: "Ze moeten zich realiseren dat ze niet naar een voetbalwedstrijd , maar naar een tenniswedstrijd gaan." De school heeft inmiddels een excuusbrief aan het theater en het gezelschap geschreven en de schuldige leerlingen hebben een 1 gekregen voor het culturele project, waar het theaterbezoek deel van uitmaakte. Daarnaast zijn ze een week geschorst. De twee grootste amok-makers zijn verzocht de school te verlaten. (Theatermaker, 7/4/99)

 • De nieuwe Staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg wil dat scholieren gratis theater, musea en concerten kunnen bezoeken. Elke leerling moet kunstvouchers krijgen, die naar believen besteed kunnen worden. Hoeveel geld Van der Ploeg hiervoor wil uittrekken is nog niet bekend. Vanaf komend studiejaar krijgen leerlingen uit de bovenbouw van HAVO en VWO het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Leerlingen moeten verplicht een aantal keer naar theater en museum en daarover een logboek bijhouden, het zogenaamde examendossier. Scholen vrezen dat dit al een zeer dure aangelegenheid zal worden. (Volkskrant, 31/8/98)

praat mee

schrijf een mini