oude meuk

Onderwerp

cultuureducatie (11 nieuwsberichten)

 • In het vandaag gepresenteerde Beleidsprogramma van het nieuwe kabinet staat dat er een nieuw fonds voor cultuurparticipatie en amateurkunst in. Dit fonds moet kunst- en cultuur-beoefening gericht gaan ondersteunen. Amateurkunst wordt nu nog gesteund door het FAPK, dat nu fuseert met het FPPM en het FST. Dat amateurkunst een apart fonds zou krijgen daardoor al voor de hand. Het FAPK besteedt nu ruim acht ton aan amateurkunst. Over het budget voor het nieuwe fonds is nog niets bekend.
  De coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie wil verder dat alle jongeren onder de 18 jaar in aanraking komen met kunst, cultuur en de geschiedenis van Nederland. Ook de wijzigingen in het subsidiestelsel worden in het beleidsprogramma 'Samen werken, samen leven' genoemd. Die wijzigingen moeten leiden tot "een divers aanbod, excellentie en brede toegankelijkheid." (Redactie, 14/6/07)

  meer over: fondsen


 • Gerardjan Rijnders krijgt de theater-oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De jury roemt Rijnders' interpretaties van Shakespeare-stukken, de bloei van Toneelgroep Amsterdam onder zijn leiding en de grote waardering die zijn stukken ook bij amateurgezelschappen hebben weten te verwerven. Het Rotterdamse Wijktheater krijgt de cultuur-educatieprijs. De prijzen worden op 30 oktober uitgereikt in De Nieuwe Kerk te Amsterdam. (ANP, 7/7/03)

 • Per 1 januari heeft Jos van Kan afscheid genomen als artistiek leider van de Delftse jeugdtheatergroep Maccus. Hij ziet nog even om in wrok: "We leven nu in een bijzonder complexe tijd waar het vaak ontbreekt aan een, toegankelijke, diepgang. Ik beweer niet dat het vroeger beter was, maar ben er wel van overtuigd dat het paradijs van de toekomst niet alleen uit dit heden kan worden geboren." Ook over jeugdtheater maakt hij zich zorgen. Uit de budgetten voor de gezelschappen blijkt dat het genre nog steeds niet serieus wordt genomen. "Door de educatie-methode heeft het jeugdtheater zich in een hele vreemde hoek laten zetten.. Voorbereiding en reflectie zijn soms nodig, nu is het een must geworden. Ik zou willen dat jeugdtheater weer kunst mag zijn die op zichzelf staat."
  Van Kan wordt opgevolgd door Moniek Merkx, die Maccus een nieuw gezicht en wellicht ook een nieuwe naam gaat geven. Jos van Kan gaat opera's en muziektheater maken en veel in Duitsland werken. (Volkskrant, 4/1/03)
  zie ook: www.maccus.nl

  meer over: jeugdtheater


 • Wikkers voor de klas. Kunstenaars die een uitkering krijgen in het kader van de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars kunnen een opleiding krijgen om kinderen in het lager onderwijs in contact brengen met kunst. Staatssecretaris Van Leeuwen speelt dinsdag in Rotterdam persoonlijk 'Blues in E' als startsein voor het landelijke project Beroepskunstenaars in de klas. De opleiding komt in Amsterdam, Enschede, Groningen, Rotterdam en Tilburg. "Het project is één van de concrete uitwerkingen van het cultuurbeleid van staatssecretaris van Leeuwen, dat zich richt op jongeren in het primair en voortgezet onderwijs. Door het project komen leerlingen vroegtijdig in hun schoolloopbaan in contact met kunst en kunstenaars. De kunstenaar, die in contact komt met de ontvankelijkheid van jonge mensen, kan nieuwe inspiratie opdoen", aldus het ministerie. Later zullen ook niet-WIKkers mee kunnen doen aan het project. Directeur Bert Holvast van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen is zeer te spreken over het project: "Er gebeurt veel te weinig aan kunsteducatie. Het moet weer een serieus vak worden, waarbij je inderdaad kunstenaars inschakelt. In alle serieusheid, gevoel voor schoonheid bevordert ook het gevoel voor normen en waarden, dat hoort er echt bloedserieus bij." (ANP, 2/10/02)

  meer over: Cees van Leeuwen, WIK


 • Middelbare scholieren gebruiken steeds meer ckv-bonnen. Volgens cijfers van de stichting CJP werd vorig jaar 61 procent van de bonnen besteed, tegen 51 procent in 2000.
  Driekwart van de 164.000 leerlingen, die vorig schooljaar ieder voor 22,70 euro aan vouchers kregen, maakten gebruik van de ckv-bonnen. Bij 35 procent van de bestede bonnen ging het om theaterbezoek. Leerlingen in Limburg gebruiken de meeste bonnen: ruim 80 procent van de leerlingen. In Zeeland wordt daarentegen door slechts 61 procent van de leerlingen ckv-bonnen gebruikt. Martin Kamphuis, projectleider ckv van de stichting CJP, vermoedt dat dit lage percentage voortkomt met het geringe kunstaanbod in deze provincie: "Leerlingen gaan naar culturele instellingen in Gent en Brugge, maar kunnen daar hun bonnen niet voor gebruiken." (Parool, 3/7/02)

  meer over: CJP, CKV, statistiek


 • Er moet weer een minister voor Cultuur komen. Dat vindt Kunsten '92, de lobbyclub van de kunstwereld waarbij driehonderd instellingen zijn aangesloten. De kunstwereld moet het nu doen met een staatssecretaris, op dit moment Van der Ploeg. Cultuurbeleid zou kabinetsbeleid moeten zijn, oordeelt de club, want het raakt direct of indirect alle facetten van de samenleving. De Nederlandse kunst speelt ook nog eens internationaal gezien een rol van belang.
  Daarnaast wil Kunsten '92 dat 1 procent van de Rijksbegroting naar kunst en cultuur gaat. De vereniging gaat er alles aan doen dit in het volgende regeerakkoord te krijgen. "Jaren geleden werd dit onhaalbaar geacht, maar nu staat die 1 procent toch in het programma van enkele partijen", aldus Frans de Ruiter van Kunsten '92 donderdag.
  Kunsten '92 is op een aantal punten zeer ontevreden over Van der Ploeg. De Ruiter verwijt hem een "gebrek aan respect voor de kunstwereld, dat gebaseerd is op een gebrek aan kennis". Tevens beschuldigt Kunsten '92 de bewindsman van "gegoochel met cijfers waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is". Van der Ploeg zou bezuinigingen verzwijgen en geld toevoegen dat elders is weggehaald en dat dan presenteren als verhogingen van het budget. Volgens de belangenorganisatie heeft Van der Ploeg 217 miljoen gulden aan de begroting van Cultuur toegevoegd en is dat wel een verdienste, maar doet hij ten onrechte voorkomen alsof het om beduidend meer geld gaat.
  Kunsten '92 heeft een prioriteitenlijst voor het nieuwe kabinet opgesteld. Behalve de minister staan daar punten in als versterking van de culturele infrastructuur, cultuureducatie, meer eigen verantwoordelijkheid voor kunstenaars en culturele instellingen, meer speelruimte voor particulier initiatief en verbetering van de concurrentiepositie van culturele instellingen. Kunsten '92 is verder ongerust over de toekomst van de Raad voor Cultuur. Van der Ploeg zou de bezetting te veel naar zijn eigen zin regelen. "Als het zo doorgaat, heeft de Raad straks een samenstelling waarin vooral Van der Ploeg zichzelf herkent", aldus De Ruiter. (ANP, 8/11/01)

 • Peter Maissan (195) wordt de nieuwe directeur van Kunstweb, de Amsterdamse stichting voor kunsteducatie. Maissan was in 1998 de oprichter van de Tilburgse Rockacademie en was in Utrecht betrokken bij de fusie van kunsteducatie-instellingen in Utrecht. (Trouw, 7/4/00)


 • Een door Rick van der Ploeg ingestelde adviesgroep stelt dat de culturele educatie te versnipperd is. De 240 creativiteitscentra, muziekscholen en stichtingen voor kunstzinnige vorming moeten opgaan in een structuur van hoogstens 40 regionale instituten. Boven deze instituten moet een landelijke koepel komen die zich bezighoud met belangenbehartiging, scholing, informatieuitwisseling en kwaliteitswaarborging. Van der Ploeg zal nog deze zomer reageren op het advies. Al eerder liet hij weten ervoor te zijn dat de LOKV (de landelijke organisatie voor kunsteducatie) zich opsplitst in een branche-organisatie, een expertisecentrum, een festivalbureau en een onderwijspoot. (Volkskrant, 17/6/99)


 • Vanaf september krijgen alle HAVO- en VWO-leerlingen die het vak CKV1 (Culturele en Kunstzinnige Vorming) volgen een gratis CJP. Daarnaast krijgen de scholen voor iedere leerling die het vak volgt zogenaamde 'cultuur-vouchers' ter waarde van 50 gulden. Met deze vouchers kunnen scholieren een theater-, concert- of museumbezoek betalen. Hiermee proberen de staatssecretarissen Adelmund van onderwijs en Van der Ploeg van Cultuur tegemoet te komen aan klachten van scholen dat het CKV-onderwijs, dat vereist dat leerlingen deelnemen aan culturele activiteiten, veel te duur zou worden. De Stichting Cultureel Jongeren Paspoort zal een nieuwe stichting opzetten om de regeling uit te voeren. Het CKV-CJP zal er anders uitzien dan het bestaande CJP, maar minstens dezelfde korting bieden. Het ministerie van OC&W hoopt dat instellingen speciale kortingen en activiteiten voor de CKV-ers wil gaan organiseren. Er wordt met name overleg gepleegd met de NS over speciale arrangementen. De totale waarde van de vouchers is volgend schooljaar 4,2 miljoen gulden, het jaar daarna 10,2 miljoen. Uit een proef met 15.000 vierdeklassers die gratis een CJP kregen is gebleken dat dat deze groep ongeveer 20 procent vaker deelneemt aan culturele activiteiten. (NRC, 5/6/99)

  meer over: CJP, CKV


 • Volgend seizoen verhoogt De Nederlandse Opera haar toegangsprijzen met tien procent. Deze prijsverhoging zorgt voor een ruimer budget voor educatieve projecten. Zo kunnen scholieren voortaan voor 15 gulden naar de opera en leden van de jongerenvereniging van DNO voor 25 gulden. De prijsverhoging wordt verdedigd met het argument dat de prijzen nog altijd "bescheiden" zijn vergeleken met buitenlandse operagezelschappen. Volgend seizoen brengt DNO zes nieuwe producties. Drie daarvan zijn wereldpremières, zoals 'Writing to Vermeer' de nieuwe opera van Louis Andriessen en Peter Greenaway. (AD, 10/3/99)

 • Twaalf jeugdtheatergezelschappen krijgen bijna een miljoen gulden meer om hun voorstellingen beter bereikbaar te maken voor scholen. Dit is mogelijk door een extra budget voor cultuur dat staatssecretaris Van der Ploeg uittrekt voor 1999. Andere gelukkigen zijn onder andere jonge kunstenaars en vernieuwende kunstvormen, behoud en onderhoud van kunstwerken en jonge filmmakers. (AD, 10/3/99)

  meer over: jeugdtheater


praat mee

schrijf een mini