oude meuk

Onderwerp

Het Zuidelijk Toneel (20 nieuwsberichten)

 • Onder de titel 'Expeditie Zuid' sluiten vijf schouwburgen in zuid Nedeland een convenant voor intensieve samenwerking met Het Zuidelijk Toneel. Het is de bedoeling dat Het Zuidelijk Toneel en de theaters samen een aanvraag zullen indienen bij het ministerie van OCW voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2009-2012. Het gaat om het Chassé Theater in Breda, het Parktheater in Eindhoven, Parkstad Limburg Theaters in Heerlen, Theater a/d Parade in 's-Hertogenbosch en Theaters Tilburg. HZT beschouwt het zuiden als een groot stedelijk gebied en wil zich als stadsgezelschap van dit stedelijk gebied manifesteren.
  Het is voor de eerste keer dat er op dit gebied een convenant in Nederland wordt gesloten. Schouwburgen worden door de gemeentes gesubsidieerd en voornamelijk afgerekend op bedrijfseconomische criteria, maar de grote toneelgezelschappen zijn rijksgesubsidieerd en worden getoetst op artistieke criteria. Het samenwerkingsverband wil deze kloof gaan dichten. Dit valt samen met de wens van de Raad voor Cultuur om opleiding, aanbod en afname meer als één geheel te zien.
  Concreet gaan de partijen samenwerken in jaarlijks twee grote projecten, een groot theaterspektakel voor een breed publiek en een schrijversfestival. Daarnaast zal Het Zuidelijk Toneel geregeld kleinere activiteiten in de vijf steden presenteren. (Redactie, 9/5/07)

  meer over: Chassé


 • Acteur Bert Luppes vertrekt bij Het Zuidelijk Toneel. Volgens Luppes lopen zijn visie en die van Matthijs Rümke te zeer uiteen. De acteur zegt zijn vertrek al in november te hebben aangekondigd en neemt aan het einde van volgend seizoen afscheid. Na het ontslag van Olivier Provily is Luppes het tweede lid van de artistieke raad dat vertrekt binnen korte tijd.
  Luppes zegt bij het aantreden van Rümke in 2005 uit volle overtuiging in Eindhoven te zijn gebleven, maar ging gaandeweg toch twijfelen aan Rümkes aanpak. "Voornamelijk nieuw Nederlandstalig repertoire, dat zich nog niet heeft bewezen, het is een uitdaging, maar ook een erg groot risico." Dat Rümke, zoals Luppes vaststelt, vooral de stukken centraal stelde en niet zozeer de acteurs begon bij hem eveneens te wringen. "Ik sta graag in dienst van een voorstelling, maar wil er niet ondergeschikt aan worden gemaakt", aldus de acteur, die benadrukt dat er geen sprake is van een conflict. Regisseur Matthijs Rümke wijst erop dat het gezelschap zich nog in de opbouwfase bevindt. Recent kondigde HZT al een koerswijziging aan. "Meer publieksgericht werk, en de experimenten beproeven we eerst in festivalvorm voordat we ermee naar de schouwburgen gaan. Maar ik houd wel vast aan die experimenten. Als Bert dat avontuur niet aan wil is het voor iedereen wijzer dat hij zijn eigen dingen doet. En dat is een aderlating, ja, want hij is een goed acteur. Maar ik ga geen 'Macbeth' doen omdat Bert 'Macbeth' wil spelen", Aldus Rümke.
  Luppes was vanaf de oprichting 25 jaar geleden acteur bij Theatergroep Hollandia. Hij volgde het gezelschap naar Eindhoven toen dat in 2001 fuseerde met het Zuidelijk Toneel tot ZT Hollandia. (Brabants Dagblad, 31/3/07)


 • Regisseur Olivier Provily is ontslagen bij Het Zuidelijk Toneel. Provily was bij het gezelschap in dienst als regisseur en lid van de artistieke raad. Provily zal zijn regie van De Pelikaan bij HZT afmaken en vertrekt per 1 augustus. Gerard Tonen, zakelijk leider van Het Zuidelijk Toneel, noemt als reden van het ontslag "een vastgelopen samenwerking, die al zeer moeizaam ging. Het ligt zuiver op het persoonlijk vlak." De beslissing volgt op een al eerder aangekondigde koerswijziging van het gezelschap. Nieuwe stukken gaan niet meer meteen op tournee langs de schouwburgen.
  Tonen benadrukt dat de kritiek op Provily’s schouwburgstukken en de lage bezoekcijfers niet hebben meegespeeld: "We wisten van tevoren dat Provily moeilijk lag. Ik word niet vrolijk van de bezoekcijfers, maar het zou flauw zijn om hem daar alsnog op af te rekenen." Tonen verwacht niet dat HZT een vervangende regisseur zal aannemen. Provily zelf wil in dit stadium nog niet reageren op zijn ontslag. (NRC & Volkskrant, 12/3/07)


 • Het Zuidelijk Toneel stopt de tournee van 'Breekbaar'. "De voorstelling voldoet niet aan de kwaliteitscriteria die het gezelschap zichzelf stelt", aldus een persverklaring van het gezelschap. Na een niet geslaagde première een slechte ontvangst in de pers kampte de voorstelling met tegenvallende bezoekersaantallen. Het gezelschap zegt dat de beslissing geheel op artistieke gronden is genomen.
  Zakelijk leider Gerard Tonen schat dat de financiële schade zo'n vijftigduizend euro aan uitkoopsommen van de schouwburgen bedraagt. Wellicht moet het gezelschap bezuinigen door volgend seizoen één voorstelling minder te spelen. Overigens liet het gezelschap vorige week al weten dat er wordt nagedacht over een koerswijziging. Risicovolle stukken van het type 'Breekbaar' worden dan op een andere manier gepresenteerd.
  Regisseur Matthijs Rümke erkent dat 'Breekbaar' op het moment van de première "nog niet goed genoeg was". "Maar ik was ervan overtuigd dat de voorstelling het in zich had om te groeien en verbeteren." De kwaliteit bleef wisselvallig: "Er zijn voorstellingen geweest die een 7,5 van het publiek kregen, maar we hebben het ook meegemaakt dat de reacties na afloop desastreus waren.“ Ook de recensies hebben een rol gespeeld, denkt Rümke: "Ik geef toe dat dit niet de beste voorstelling is die ik ooit heb gemaakt, maar omdat het zo agressief is ontvangen, is het stuk wel vogelvrij geworden. Het heeft een soort 'daar is iets mis mee'-aura gekregen." (Redactie, Eindhovens Dagblad, 28/11/06)

 • Boeken als afscheid. Over tien jaar Het Zuidelijk Toneel onder leiding van Ivo van Hove heeft het gezelschap een zwart boek uitgebracht. Niet negatief, juist niet, maar gedistingeerd en vol lof over Ivo. Foto's staan niet in het boek, maar -in kleur en met muziek- op een bijgeleverde CD-Rom. Ook De Trust neemt afscheid nu het opgaat in de Theatercompagnie. In hun gedenkboek komen vooral wetenschappers aan het woord, die vertellen wat De Trust voor het Nederlands Theater betekend heeft. (Volkskrant, 30/11/00)

 • De voorstelling 'Fool for Love' van het Zuidelijk Toneel heeft vier dagen voor de première niet het gewenste niveau en wordt afgelast. Regisseur Jan Peter Gerrits ziet hiermee zijn debuut in de grote zaal aan zich voorbij gaan. Het Zuidelijk Toneel probeert voor oktober en november een alternatieve productie klaar te hebben. (Volkskrant, 13/9/00)

 • Het Zuidelijk Toneel heeft ook een jubileumboek. Andere gezelschappen wachten toch wel een kwart eeuw met zo'n retrospectief, maar die hebben er natuurlijk ook geen tien jaar Ivo van Hove op zitten. Bij het boek zit een CD-rom met videofragmenten en foto's. (VNG, 5/9/00)

  meer over: archieven


 • Het Zuidelijk Toneel zal op 26 oktober tussen 10 en 22 uur op haar website live verslag doen van de opbouw en de uitvoering van de voorstelling 'India Song' in de Schouwburg van Eindhoven. In een persbericht belooft het Zuidelijk Toneel het evenement de gehele dag met webcams te volgen: "van de aankomst van de vrachtwagens tot en met de reacties van de toeschouwers na afloop". Daarnaast zal het mogelijk te zijn te chatten met dramaturg Bart Van den Eynde, ontwerper Jan Versweyveld en componist Harry de Wit. (VNG, 21/10/99)

  meer over: internet


 • Johan Simons hoopt eind augustus de fusiebesprekingen tussen Hollandia en Het Zuidelijk Toneel af te ronden. De belangrijkste struikelpunten zijn nog het inpassen van de locatieprojecten, het handelsmerk van Hollandia, en het budget. Simons wil graag de budgetten die de twee gezelschappen nu hebben (Hollandia krijgt 2,1 miljoen; HZT 4,8 miljoen) bij elkaar optellen. Simons had overigens graag met Hollandia naar Rotterdam gewild, maar hij had moeite met het feit dat daar al twee groepen zaten (het RO theater en het Onafhankelijk Toneel), waarvan het OT al lang een nieuw theater wil. In Rotterdam is nogal verbaasd gereageerd op de gang van zaken. Een woordvoerder van de Commissie Culturele Zaken van de gemeente zegt dat extra geld voor Hollandia zeker bespreekbaar was. Rotterdam rekende op een verhoging van de rijksbijdrage, waar ook het OT en FACT van zouden profiteren. (Volkskrant, Parool & AD, 11/8/99)

  meer over: Hollandia, Rotterdam


 • Hoewel de Moose-redactie sceptisch was over de scoop van het Eindhovens Dagblad, blijkt de fusie tussen Hollandia en Het Zuidelijk Toneel wel degelijk op stapel te staan. Degene die het bericht heeft gelekt blijkt niemand minder dan de hoge OC&W-ambtenaar en Amsterdamse Stadsschouwburgdirecteur nominée George Lawson, die loslippig werd op een borrel van het ministerie. Over details van de fusie is nog zeer weinig bekend, maar het ministerie is niet van plan de budgetten van beide gezelschappen bij elkaar op te tellen. Er wordt gezinspeeld op het vrijhouden van een budget voor een nieuwe groep. (VNG, 20/7/99)

 • Theatergroep Hollandia en Het Zuidelijk Toneel werken aan een fusie. Er is overeenstemming tussen de verschillende besturen, maar de onderhandelingen liggen stil vanwege de zomerstop. Na de zomer worden de medewerkers ingelicht en Het Zuidelijk Toneel verwacht pas eind augustus de opvolger(s) van Ivo van Hove bekend te maken. Hoewel beide gezelschappen nog geen officiële mededelingen kunnen doen, kon woordvoerder Max van Engen van Het Zuidelijk Toneel niet ontkennen dat Johan Simons de belangrijkste kandidaat is voor de functie van artistiek leider. Het ministerie van OC&W zou informeel op de hoogte gesteld zijn van de plannen. (Eindhovens Dagblad, 7/7/99)

 • Hoewel er met veel gejuich is gereageerd op de benoeming van Ivo van Hove tot artistiek leider van TGA, is er in de bestuurs- en directiekamers van dat gezelschap flink geruzied. Met name Theu Boermans is lange tijd een serieuze kandidaat geweest voor het leiderschap van TGA en op termijn ook van de Stadsschouwburg. Boermans' huidige gezelschap, de Trust, had dan moeten fuseren met TGA. In Eindhoven beginnen de problemen nu pas. Het Zuidelijk Toneel moet deze herfst een beleidsplan opstellen voor het volgende Kunstenplan, dat geldt voor de periode 2001 - 2005, en daarvoor is een artistiek leider onontbeerlijk. De naam van Johan Simons wordt het meest genoemd, maar tegen zijn benoeming pleit dat die op het punt staat met Paul Koek en hun gezelschap Hollandia te gaan verhuizen, waarschijnlijk naar Rotterdam. Een andere mogelijkheid is wellicht Lucas Vandervost van De Tijd. In Arnhem speelt een vergelijkbaar probleem: Leonard Frank verlaat het Theater van het Oosten, dat ingrijpend moet veranderen. Hein Janssen tipt voor deze functie Jos Thie (Oerol, Tryater), maar ook Titus Muizelaar, Gijs de Lange en Johan Doesburg dienen in de gaten gehouden te worden. (Volkskrant, 25/6/99)

 • Ivo van Hove wordt in 2001 de nieuwe artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam. Hij verlaat het Zuidelijk Toneel, het ensemble dat hij tien jaar geleden heeft opgericht. Van Hove: "Bij Het Zuidelijk Toneel wilden enkele acteurs toch al iets anders doen. Bij Toneelgroep Amsterdam gaan enkele acteurs met pensioen. Ik sluit dus niet uit dat ik ook mensen meeneem. Er is van beide kanten ruimte." Gerardjan Rijnders en Titus Muizelaar, de huidige artistiek leiders van Toneelgroep Amsterdam, leggen bij de start van het volgende Kunstenplan hun functies neer, al blijven ze wel als acteurs en regisseurs aan TGA verbonden. "Als je je met een gezelschap wil profileren, en dat wil ik met Toneelgroep Amsterdam, kun je niet buiten de grote-zaalvoorstellingen van Rijnders. Ik wilde dus zeker weten dat hij als regisseur aan het gezelschap verbonden zou blijven", aldus Van Hove. Bestuursvoorzitter Tjeenk Willink van het Holland Festival ziet vooralsnog geen problemen in de combinatie van Van Hove's directeurschap van het Holland Festival en zijn toekomstig artistiek leiderschap van TGA. "Sommigen zullen de combinatie slecht vinden, anderen juist fantastisch", aldus Van Hove, "Ik denk nooit in termen van macht en invloed. Ik denk uitsluitend in termen van artistieke projecten." (Parool, 12/6/99)

 • De jury van het Theaterfestival heeft tien voorstellingen geselecteerd voor het komende festival:
 • 'Blaat' van Dood Paard [minirecensie]
 • 'De Bitterzoet' van Hollandia [minirecensie]
 • 'De Woudduivel' van het Onafhankelijk Toneel [minirecensie]
 • 'Iets op Bach' van Les Ballets C. de la B./Ensemble Explorations
 • 'My dinner with André' van tg. Stan/Cie de Koe [minirecensie]
 • 'Ongebluste Kalk' van Hollandia i.s.m. Veenstudio [minirecensie]
 • 'Pereira Verklaart' van De Tijd
 • 'Romeo en Julia' van Het Zuidelijk Toneel/Holland Festival [minirecensie]
 • 'Rotjoch' van Stichting Toneelschuurproducties, KunstenFESTIVALdesArts Brussel, Holland Festival
 • 'Weg' van het Kaaitheater
 • Deze voorstellingen zijn volgens de jury onder leiding van mobiel dramaturg Carel Alphenaar "de meest belangwekkende van het afgelopen seizoen". Het festival wordt dit jaar gehouden van 26 augustus tot 5 september in Brussel en van 2 tot 13 september in Amsterdam. (Volkskrant, 14/5/99)

 • Het Zuidelijk Toneel heeft in februari een voorstelling van 'Romeo & Julia' af moeten breken, omdat de in de zaal zittende eindexamenklas voor te veel overlast zorgde. Er was sprake van geroep door de zaal, klappen met kauwgom en constant geroezemoes. HZT is over het algemeen niet afkerig van schoolbezoeken ("het is je publiek van morgen", aldus een woordvoerder), maar legt wel contractueel vast dat er maximaal 100 scholieren in de zaal mogen zitten. De groep vindt dat scholen en ouders de jongeren gedragsregels moeten aanleren: "Ze moeten zich realiseren dat ze niet naar een voetbalwedstrijd , maar naar een tenniswedstrijd gaan." De school heeft inmiddels een excuusbrief aan het theater en het gezelschap geschreven en de schuldige leerlingen hebben een 1 gekregen voor het culturele project, waar het theaterbezoek deel van uitmaakte. Daarnaast zijn ze een week geschorst. De twee grootste amok-makers zijn verzocht de school te verlaten. (Theatermaker, 7/4/99)

  meer over: CKV, publiek, terreur


 • Het Zuidelijk Toneel moet de twee administratief medewerkers die waren geschorst naar aanleiding van hun brandbrief naar het ministerie van OC&W over de vermeend slechte financiële administratie van het gezelschap een schadevergoeding betalen van respectievelijk 335.000 en 45.000 gulden. Dit is bepaald door de arbitragecommissie theater. Deze commissie constateerde al eerder dat er bij HZT geen sprake was van financieel wanbeheer. (Theatermaker, 7/4/99)

  meer over: grote schulden


 • Artistiek leider van Hollandia Johan Simons regisseert bij Het Zuidelijk Toneel 'Hard Brood' van Paul Claudel. Het is geen eenvoudig stuk, niet iets waar je zomaar iedereen mee naartoe neemt; je moet er een beetje voor doorgeleerd hebben. Toch vind hij dit niet strijdig met het door hem ondertekende pamflet dat waarschuwt voor isolatie van het theater. "Dat betekent niet dat je simpel toneel moet maken. Je moet wat doen om je publiek te interesseren." Laatst sprak hij echter iemand die terloops vertelde dat ze vaak naar het theater ging. "Wat leuk", zei Simons, "ik ben Johan Simons van Hollandia. Blanco blik. Dat trek ik me dan persoonlijk aan, ja. (Volkskrant, 2/4/99)
  zie ook: VNT pamflet

  meer over: Hollandia


 • Het Zuidelijk Toneel gaat dit jaar wederom naar Edinburgh, ditmaal met de voorstelling 'India Song', die op 10 juni tijdens het Holland Festival in première gaat. De voorstelling, een stuk van Marguerite Duras in de regie van Ivo van Hove gaat in de herfst van dit jaar op tournee, en speelt ook in Parijs. Daarnaast speelt Het Zuidelijk Toneel 'Koppen' op het Festival Theater der Welt in Berlijn. (VNG, 18/3/99)

 • Omdat Het Zuidelijk Toneel in 1997 een tekort had van7,5 ton (ruim 10 procent van de begroting), gaat het ministerie van OC&W een onderzoek instellen naar het financieel beheer van de toneelgroep. Dit onderzoek komt kort nadat twee administrateurs het gezelschap in november van financieel wanbeheer betichtten. Zo zou zakelijk en artistiek leider Ivo van Hove ten onrechte hebben bijverdiend. Volgens het ministerie staat het onderzoek "in principe" los van de brandbrief van de twee, inmiddels ontslagen, medewerkers. Penningmeester De Koning van Het Zuidelijk Toneel wijt het tekort aan het feit dat het gezelschap vierjarige subsidie krijgt; pas aan het eind van een zo'n periode wordt de totaalbalans opgemaakt. De Koning zegt dat het tekort over 1997 inmiddels alweer voor een groot deel is ingelopen. (Volkskrant & AD, 9/1/99)


 • 'Hamlet' van De Trust heeft de Gouden Gids Publieksprijs gewonnen met een gemiddelde waardering van 8,58. 'De bezoeker' geregisseerd door Peter Oosthoek kreeg een 8,45 , 'De Kus van de Spinvrouw' van Het Zuidelijk Toneel een 8,32 en 'De Wereldverbeteraar' van de Paardenkathedraal een 8,02. De Gouden Gids trekt zich na vier jaar terug als sponsor van deze prijs. De AVRO zal het initiatief overnemen. (Telegraaf & AD, 3/6/98)

praat mee

schrijf een mini