oude meuk

Onderwerp

Chassé (5 nieuwsberichten)

  • Onder de titel 'Expeditie Zuid' sluiten vijf schouwburgen in zuid Nedeland een convenant voor intensieve samenwerking met Het Zuidelijk Toneel. Het is de bedoeling dat Het Zuidelijk Toneel en de theaters samen een aanvraag zullen indienen bij het ministerie van OCW voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2009-2012. Het gaat om het Chassé Theater in Breda, het Parktheater in Eindhoven, Parkstad Limburg Theaters in Heerlen, Theater a/d Parade in 's-Hertogenbosch en Theaters Tilburg. HZT beschouwt het zuiden als een groot stedelijk gebied en wil zich als stadsgezelschap van dit stedelijk gebied manifesteren.
    Het is voor de eerste keer dat er op dit gebied een convenant in Nederland wordt gesloten. Schouwburgen worden door de gemeentes gesubsidieerd en voornamelijk afgerekend op bedrijfseconomische criteria, maar de grote toneelgezelschappen zijn rijksgesubsidieerd en worden getoetst op artistieke criteria. Het samenwerkingsverband wil deze kloof gaan dichten. Dit valt samen met de wens van de Raad voor Cultuur om opleiding, aanbod en afname meer als één geheel te zien.
    Concreet gaan de partijen samenwerken in jaarlijks twee grote projecten, een groot theaterspektakel voor een breed publiek en een schrijversfestival. Daarnaast zal Het Zuidelijk Toneel geregeld kleinere activiteiten in de vijf steden presenteren. (Redactie, 9/5/07)


  • Bob Kuijper, het vroegere hoofd technische dienst van het Amsterdamse Carré, is tijdens een duikpartij aan een hartstilstand overleden. Samen met een vriend was hij in de Sloterplas te water gegaan om een oud-collega te verrassen die daar stond te vissen. De bedoeling was dat de twee duikers met bloemen en een cadeau bij diens dobber zouden bovenkomen. Kuijper werd onwel en reanimatie mocht niet meer baten. Veertig jaar lang heeft Kuijper bij Carré gewerkt. Als hoofd techniek was hij ook verantwoordelijk voor de laatste ingrijpende verbouwing, waarbij hij een ingenieus systeem van kabels, lieren en motoren ontwierp: de 'rollenzolder'. Het Chassétheater in Breda nam het idee later over. Bob Kuijper werd 66 jaar. (Parool, 26/5/00)


  • Het Muziektheater blijkt al sinds 1996 een electronisch systeem te gebruiken om de akoestiek in de zaal te verbeteren. "We hebben het niet geheim gehouden, maar we hebben er ook niet expliciet publieke aandacht aan besteed", aldus woordvoerder Niels-Peter van Doorn. De zaal gebruikt het zogenaamde Lares-systeem, dat werkt met twee microfoons boven de orkestbak en twee 'verborgen' luidsprekers in de zaal. Het systeem zorgt voor een meer natuurlijke nagalm in de door zijn breedte nogal droge zaal. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Chassé theater wordt het elektro-akoestische systeem niet gebruikt voor versterking. (AD, 4/9/99)


  • Actrice Anne-Wil Blankers heeft in het Chassé Theater in Breda een tentoonstelling geopend van de Haagse kunstenaar Dick Stapel, die onder andere portretten maakt van acteurs, actrices en cabaretiers. (AD, 14/9/98)


  • B. van Mossel wordt in november de nieuwe directeur van de Leidse Schouwburg. Hij volgt daar Pim Wallis de Vries op. Van Mossel was hoofd programmering, publiciteit en marketing van het Chassé Theater in Breda. (Volkskrant, 28/8/98)


praat mee

schrijf een mini