oude meuk

Onderwerp

Hollandia (22 nieuwsberichten)

 • Regisseur en componist Paul Koek vertrekt per volgend seizoen bij ZT Hollandia, waar hij nu samen met Johan Simons artistiek leider is. Koek benadrukt dat er geen artistieke breuk is, maar dat sinds de verhuizing van Hollandia van Zaandam naar Eindhoven de afstand tussen zijn woon- en werkplaats te groot is geworden. Daardoor verdwenen binnen het bedrijf Koek's muziektheater-activiteiten te veel naar de achtergrond. Koek zal zijn gezelschap Veenstudio wel voortzetten. Koek en Simons waren vanaf 1987 gezamenlijk verantwoordelijk voor de specifieke stijl van Hollandia. (NRC, Volkskrant, 29/4/03)


 • 'Der Fall der Götter' van Hollandia is uitgenodigd voor de Salzburger Festspiele. Hollandia is hiermee het eerste Nederlandse gezelschap dat een produktie brengt op dit festival. De Nederlandse versie 'De val van de goden' ging in september '99 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam in première. Het stuk gaat over grootindustriëlen die overgenomen worden door de Nazi's. Eerst maakt de fabriek staal, dan mitrailleurs en kanonnen. Een pikante keuze van festivalleider Gerard Mortier, die de strijd is aangegaan met de behoudende cultuurpolitiek van Salzburg. Dat Hollandia in januari fuseert met Het Zuidelijk Toneel staat deze uitnodiging niet in de weg. Beide gezelschappen hebben de afgelopen jaren op internationale podia gestaan. Er zijn zelfs plannen om 'Ongebluste Kalk' en 'Bacchanten' te vertalen en in het buitenland op te voeren. (Volkskrant, 16/11/00)

 • 'Bacchanten', de geplande openingsvoorstelling van het Holland Festival, gaat definitief niet door. De coproducenten Hollandia en het Holland Festival konden de financiering niet rond krijgen. Theatergroep Hollandia speelt nu tijdens het festival de vervangende voorstelling 'Judith'. (Parool, 12/4/00)

 • Er zijn problemen met de financiering van 'Bacchanten', de coproductie van Hollandia en het Holland Festival. Deze week wordt er door regisseur Johan Simons en festivaldirecteur Ivo van Hove een laatste poging gedaan het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen, en anders wordt er naar een vervangende voorstelling op het Holland Festival gezocht. Gedacht wordt onder meer aan 'Judith' van Friedrich Hebbel. (Parool, 23/3/00)

 • Onder auspiciën van de Europese Commisiee is de zesde European Prize New Theatrical Realities, een van de belangrijkste Europese theaterprijzen dit jaar toegekend aan theatergroep Hollandia en in het bijzonder aan de artistiek leiders Johan Simons en Paul Koek. De onderscheiding ging eerder naar Christoph Marlowe en het Royal Court Theatre uit London. De prijs wordt in april tijdens het Festival van Taormina op Sicilië aan Hollandia uitgereikt. De theatergroep zal op dit festival 'Twee stemmen' en 'Ongebluste kalk' spelen. Op een speciale bijeenkomst van theaterwetenschappers zal uitgebreid aandacht besteed worden aan het werk van Hollandia. (Volkskrant, 17/2/00)

 • Johan Simons en Theu Boermans zeggen dat de fusies van respectievelijk HZT en Hollandia en De Trust en Art & Pro alleen doorgaan als de aangevraagde subsidies bij het ministerie van OC&W volledig worden gehonoreerd. De combinatie HZT/Hollandia heeft 7,3 miljoen aangevraagd bij het rijk, de som van de twee huidige subsidies. Ook De Trust en Art & Pro hebben hun gezamenlijke subsidies bij elkaar opgeteld (4,8 miljoen gulden), maar vragen "substantieel meer" aan. Staatssecretaris Van der Ploeg heeft al in zijn nota 'Cultureel ondernemerschap' geschreven dat "instellingen die een fusie aangaan, mogen er niet op voorhand vanuit gaan dat die fusie gehonoreerd zal worden met een optelsom van de oude subsidies." Een woordvoerder van de minister liet weten dat de aanvragen volgens de gebruikelijke procedure zullen worden beoordeeld. De Raad voor Cultuur laat weten zich niet onder druk gezet te voelen door de twee artistiek leiders. "Het is in ieder geval een heel duidelijk standpunt dat de gezelschappen uitdragen", aldus Paul Broekhof, secretaris van de Commissie Theater van de Raad.
  Overigens wil Johan Simons alleen naar Eindhoven als hij het Hollandia-concept kan meenemen. "Ik wil toneel blijven maken op locaties, maar ook jonge mensen opleiden. Die vaderrol vind ik razend belangrijk." De combinatie van schouwburg-theater en locatieprojecten levert een groot voordeel op: "Het schouwburgpubliek zal makkelijker naar locaties komen, terwijl liefhebbers van locatietoneel vaker de drempel van de schouwburg over zullen gaan." (NRC & Volkskrant, 5/1/00)

 • Hollandia heeft met de voorstelling 'Zwei Stimmen' van regisseur Johan Simons en acteur Jeroen Willems een van de drie hoofprijzen gewonnen op het vierde Festival Politik im freien Theater in Stuttgart. Aan de prijs is een geldbedrag van 10.000 D-mark verbonden. 'Zwei Stimmen' is de Duitse versie van 'Twee stemmen', de Hollandia-voorstelling uit 1997 die de Grote Theaterfestivalprijs van dat jaar won. De voorstelling is in verschillende talen in het buitenland te zien, zoals onlangs nog in New York, onder de titel 'Voices'. (Volkskrant, 6/12/99)


 • Willy Smits, zakelijk leider van Hollandia, neemt een sabbatical year. Vanaf 1 november worden haar taken waargenomen door interim manager Hein van Raak en door Annet Lekkerkerker. (Theatermaker, 0/12/99)


 • De KRO gaat een televisieversie maken van 'De Bitterzoet' van Hollandia. De subsidie van het stimuleringsfonds is nog niet helemaal rond, maar bij de omroep gaat men ervan uit dat het project in oktober start en ergens in het komende winterseizoen wordt uitgezonden. Dezelfde acteurs en regisseur Johan Simons zullen weer van de partij zijn. De KRO werkte eerder succesvol samen met Theu Boermans en De Trust, maar films naar theatervoorstellingen wordt geen vast onderdeel van de programmering. (Theatermaker, 3/10/99)

  meer over: televisie


 • Johan Simons hoopt eind augustus de fusiebesprekingen tussen Hollandia en Het Zuidelijk Toneel af te ronden. De belangrijkste struikelpunten zijn nog het inpassen van de locatieprojecten, het handelsmerk van Hollandia, en het budget. Simons wil graag de budgetten die de twee gezelschappen nu hebben (Hollandia krijgt 2,1 miljoen; HZT 4,8 miljoen) bij elkaar optellen. Simons had overigens graag met Hollandia naar Rotterdam gewild, maar hij had moeite met het feit dat daar al twee groepen zaten (het RO theater en het Onafhankelijk Toneel), waarvan het OT al lang een nieuw theater wil. In Rotterdam is nogal verbaasd gereageerd op de gang van zaken. Een woordvoerder van de Commissie Culturele Zaken van de gemeente zegt dat extra geld voor Hollandia zeker bespreekbaar was. Rotterdam rekende op een verhoging van de rijksbijdrage, waar ook het OT en FACT van zouden profiteren. (Volkskrant, Parool & AD, 11/8/99)

 • Hoewel de Moose-redactie sceptisch was over de scoop van het Eindhovens Dagblad, blijkt de fusie tussen Hollandia en Het Zuidelijk Toneel wel degelijk op stapel te staan. Degene die het bericht heeft gelekt blijkt niemand minder dan de hoge OC&W-ambtenaar en Amsterdamse Stadsschouwburgdirecteur nominée George Lawson, die loslippig werd op een borrel van het ministerie. Over details van de fusie is nog zeer weinig bekend, maar het ministerie is niet van plan de budgetten van beide gezelschappen bij elkaar op te tellen. Er wordt gezinspeeld op het vrijhouden van een budget voor een nieuwe groep. (VNG, 20/7/99)

 • Theatergroep Hollandia en Het Zuidelijk Toneel werken aan een fusie. Er is overeenstemming tussen de verschillende besturen, maar de onderhandelingen liggen stil vanwege de zomerstop. Na de zomer worden de medewerkers ingelicht en Het Zuidelijk Toneel verwacht pas eind augustus de opvolger(s) van Ivo van Hove bekend te maken. Hoewel beide gezelschappen nog geen officiële mededelingen kunnen doen, kon woordvoerder Max van Engen van Het Zuidelijk Toneel niet ontkennen dat Johan Simons de belangrijkste kandidaat is voor de functie van artistiek leider. Het ministerie van OC&W zou informeel op de hoogte gesteld zijn van de plannen. (Eindhovens Dagblad, 7/7/99)

 • Theater van het Oosten zoekt verder naar een artistiek leider, nadat Hollandia niet heeft toegehapt. Herman Hofman, woordvoerder van de sollicitatiecommissie: "Theatergroep Hollandia was naar ons idee een gezelschap dat uitstekend in Arnhem zou hebben gepast. Het had kunnen fuseren met het Theater van het Oosten. We hadden de subsidies bij elkaar kunnen optellen, zodat Hollandia een groot gezelschap zou zijn geworden. Maar vorige week heeft Johan Simons besloten om naar Rotterdam te verhuizen." Er dingen nu vijf partijen naar de baan van artistiek leider, zowel gezelschappen als individuen, waaronder de gezelschappen Growing Up in Public en Het Oranjehotel. De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur van het Theater van het Oosten, dat naast Hofman bestaat uit een accountant, een Tweede Kamerlid, een gedeputeerde, een schouwburgdirecteur, een burgemeester en de korpschef van de regio politie Gelderland Midden. "Ik vind het een vreemde praktijk dat de besturen blijven zitten als de artistiek leider weggaat," zegt Ellen Walraven van theatergroep 't Barre Land, dat overigens niet heeft gesolliciteerd naar de vacante post. "Die besturen weten vaak geen snars van toneel, maar moeten wel beslissen wie opnieuw wordt aangenomen. Ze durven geen risico's te nemen, dus nemen ze de grotere namen. En geld speelt daarbij een belangrijke rol. Als Ivar van Urk van het jonge gezelschap Het Oranjehotel naar Arnhem gaat, neemt die geen geld mee; hij maakt het op. Terwijl Johan Simons of Theu Boermans geld meebrengen. Als groep, of als artistiek leider, ben je dus ongeveer zo groot als je portemonnee." (Parool, 2/7/99)

 • Hoewel er met veel gejuich is gereageerd op de benoeming van Ivo van Hove tot artistiek leider van TGA, is er in de bestuurs- en directiekamers van dat gezelschap flink geruzied. Met name Theu Boermans is lange tijd een serieuze kandidaat geweest voor het leiderschap van TGA en op termijn ook van de Stadsschouwburg. Boermans' huidige gezelschap, de Trust, had dan moeten fuseren met TGA. In Eindhoven beginnen de problemen nu pas. Het Zuidelijk Toneel moet deze herfst een beleidsplan opstellen voor het volgende Kunstenplan, dat geldt voor de periode 2001 - 2005, en daarvoor is een artistiek leider onontbeerlijk. De naam van Johan Simons wordt het meest genoemd, maar tegen zijn benoeming pleit dat die op het punt staat met Paul Koek en hun gezelschap Hollandia te gaan verhuizen, waarschijnlijk naar Rotterdam. Een andere mogelijkheid is wellicht Lucas Vandervost van De Tijd. In Arnhem speelt een vergelijkbaar probleem: Leonard Frank verlaat het Theater van het Oosten, dat ingrijpend moet veranderen. Hein Janssen tipt voor deze functie Jos Thie (Oerol, Tryater), maar ook Titus Muizelaar, Gijs de Lange en Johan Doesburg dienen in de gaten gehouden te worden. (Volkskrant, 25/6/99)

 • De jury van het Theaterfestival heeft tien voorstellingen geselecteerd voor het komende festival:
 • 'Blaat' van Dood Paard [minirecensie]
 • 'De Bitterzoet' van Hollandia [minirecensie]
 • 'De Woudduivel' van het Onafhankelijk Toneel [minirecensie]
 • 'Iets op Bach' van Les Ballets C. de la B./Ensemble Explorations
 • 'My dinner with André' van tg. Stan/Cie de Koe [minirecensie]
 • 'Ongebluste Kalk' van Hollandia i.s.m. Veenstudio [minirecensie]
 • 'Pereira Verklaart' van De Tijd
 • 'Romeo en Julia' van Het Zuidelijk Toneel/Holland Festival [minirecensie]
 • 'Rotjoch' van Stichting Toneelschuurproducties, KunstenFESTIVALdesArts Brussel, Holland Festival
 • 'Weg' van het Kaaitheater
 • Deze voorstellingen zijn volgens de jury onder leiding van mobiel dramaturg Carel Alphenaar "de meest belangwekkende van het afgelopen seizoen". Het festival wordt dit jaar gehouden van 26 augustus tot 5 september in Brussel en van 2 tot 13 september in Amsterdam. (Volkskrant, 14/5/99)

 • Hollandia-regisseurs Johan Simons en Paul Koek gaan zich voor het eerst aan een echte opera wagen. Volgend jaar regisseren zij in de Brusselse Muntschouwburg de opera 'Thriumph of spirit over matter' van de Belgische componist Wim Henderickx. (Parool, 5/5/99)

  meer over: opera


 • De voorstelling 'Biotex' van Theatergroep Hollandia is gebaseerd op gesprekken met de 66-jarige Frans van Veen die twintig jaar in de zeepfabriek van Akzo heeft gewerkt. Lex Bohlmeijer, die deze man interviewde en de tekst verzorgde: "Van iets documantaire-achtigs hebben we mooi theater willen maken. Het is eigenlijk een nieuwe theatervorm die we ontdekt hebben. Een geweldige ervaring, zo tussen de journalistiek en de dramaturgie in te zweven, zonder de beperkingen die de journalistiek met zich meebrengt." (Telegraaf, 29/4/99)


 • Artistiek leider van Hollandia Johan Simons regisseert bij Het Zuidelijk Toneel 'Hard Brood' van Paul Claudel. Het is geen eenvoudig stuk, niet iets waar je zomaar iedereen mee naartoe neemt; je moet er een beetje voor doorgeleerd hebben. Toch vind hij dit niet strijdig met het door hem ondertekende pamflet dat waarschuwt voor isolatie van het theater. "Dat betekent niet dat je simpel toneel moet maken. Je moet wat doen om je publiek te interesseren." Laatst sprak hij echter iemand die terloops vertelde dat ze vaak naar het theater ging. "Wat leuk", zei Simons, "ik ben Johan Simons van Hollandia. Blanco blik. Dat trek ik me dan persoonlijk aan, ja. (Volkskrant, 2/4/99)
  zie ook: VNT pamflet


 • Jeroen Willems speelt en regisseert 'Vroeger' bij Hollandia. Het is voor het eerst dat hij deze dubbele functie heeft. Willems over Pinter: "Tak tak tak, met van die korte zinnen slaan ze elkaar om de oren. Ze manipuleren als gekken met de feiten uit het verleden. Net de Bijlmer-enquête." (Volkskrant, 26/3/99)

  meer over: Jeroen Willems


 • In het jongste Boekmancahier gaan maar liefst vier artikelen over de toekomst van het toneelbestel. In de discussie die is aangezwengeld door het pamflet van de commissie Toekomst Toneelbestel van de VNT mengen zich nu Johan Simons en Paul Koek van Hollandia, die de markt voor toneel vergelijken met de markt voor biologisch-dynamische landbouw. Daarnaast zijn er twee voortvarende onderzoekers die wel raad weten met de grote, lege schouwburgen in de provincie. Kortom, alles moet anders! (Parool, 8/1/99)
  zie ook: VNT pamflet


 • Theatergroep Hollandia wil weg uit Zaandam, omdat het gezelschap in de Zaanstreek uit zijn jasje is gegroeid. Het gezelschap voert onderhandelingen met de gemeenten Rotterdam en Utrecht. De voorkeur van het gezelschap gaat uit naar Rotterdam. Die stad heeft een meer "dynamisch kunstklimaat". "Rotterdam is bijvoorbeeld de R&B stad van Nederland. Dat moet je oppikken", aldus artistiek leider Paul Koek. Hollandia krijgt van het Rijk 1,6 miljoen gulden. De provincie Noord Holland heeft onlangs de subsidie verlaagd van vijf ton naar vier ton. Het gezelschap gaat volgend jaar enkele projecten op locatie doen in de regio Rotterdam, onder andere in de haven. (NRC & AD, 27/11/98)

  meer over: Rotterdam


 • Jan Zoet wordt de nieuwe directeur van de Rotterdamse Schouwburg. Hij volgt per 1 december Carel Alons op, die vertrekt naar de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Zoet is nu zakelijk leider van Theatergroep Hollandia. Daarnaast is hij verbonden aan de Hogeschool voor Beeldende Kunst, Muziek en Dans in Den Haag, waar hij docent dramaturgie van muziektheater is. (NRC, 28/10/98)


praat mee

schrijf een mini