oude meuk

Onderwerp

Theu Boermans (13 nieuwsberichten)

 • Pierre Bokma heeft een International Emmy gewonnen. Hij kreeg de Amrikaanse televisieprijs voor zijn hoofdrol in 'De uitverkorene', een televisiefilm van de VPRO en IdtV, geregisseerd door Theu Boermans en losjes gebaseerd op het schandaal rond softwarebedrijf Baan. Bokma deelt de prijs met de Britse acteur Jim Broadbent, die de prijs krijgt voor zijn rol in de tv-serie 'The Street'. (Redactie, 20/11/07)

 • De première van 'Driekoningenavond', de nieuwe voorstelling van De Theatercompagnie, wordt zo'n twee weken uitgesteld. Door het uitlopen van de opnames van 'Zwartboek', de nieuwe film van Paul Verhoeven, was hoofdrolspeelster Carice van Houten nog niet beschikbaar voor de repetities. De première van de voorstelling waarin naast Van Houten ook Paul de Leeuw, Frank Lammers en Saskia Temmink meespelen kan daardoor niet doorgaan op 11 februari. Regisseur Theu Boermans maakt binnenkort de precieze nieuwe premièredatum bekend. (VNG, 10/1/06)

 • De Theatercompagnie bespeelt dit seizoen maar liefst drie theaters in Amsterdam, gaat touren, opent een café en heeft nog veel meer plannen. Dat Theu Boermans met al zijn allianties de strijd tegen Toneelgroep Amsterdam aangaat om de titel Grootste Gezelschap van Amsterdam, is onzin. Theu wilde graag met TGA werken; toen bekend werd dat Gerardjan Rijnders zou vertrekken, is Theu op bezoek gegaan bij de vermeende concurrent: "Ik heb twee gesprekken gehad met het bestuur. Ik stelde voor om TGA te laten samengaan met De Trust en Hollandia." Het bestuur had geen interesse en koos voor Ivo van Hove. Maar De Trust wilde groeien en als het niet linksom gaat dan maar rechtsom. (AD, 13/2/01)

 • Theu Boermans en Rick van der Ploeg kunnen niet vaak betrapt worden op het hebben van dezelfde mening, maar over één ding zijn ze het eens: het toneel mist maatschappelijke relevantie. Volgens Boermans heeft dat echter niet te maken met het aantal en het soort bezoekers, zoals de staatssecretaris denkt, maar met "het thema en de uitspraak" van een toneelstuk en met "de werking daarvan op de samenleving." Boermans zei dit in de Marga Klompé-lezing die hij in het Theaterinstituut hield voor de presentatie van Het Theaterjaarboek 1998/'99. De artistiek leider van De Trust wijt dit gebrek aan maatschappelijke relevantie aan het gebrek aan oorspronkelijk repertoire en het ontbreken van een vakkundige traditie. De "autonome kunstenaars" uit de jaren zeventig en tachtig verergerden de zaak door zich af te zetten tegen de "toegepaste kunstenaars" die toneel zien als de uitvoering van een toneeltekst. Volgens Boermans moet de sector snel solidair worden, om te voorkomen dat het toneel door de overheid "wordt uitgeleverd aan de principes van de markt. (NRC, 16/11/99)

 • De artistiek leiders van De Trust en Art & Pro, Theu Boermans en Frans Strijards, willen samen een hecht ensemble bouwen. Boermans: "Iedereen heeft het recht te weten welke kant het gezelschap opgaat, iedereen moet meedenken." Het nieuws van de fusie kwam voor de medewerkers van De Trust echter als een volslagen verrassing. "Ik ben er vanaf geweken, omdat er derden bij betrokken waren die ook hun nek uitstaken, risico liepen. En tja, dat moet je na afloop goed zien uit te leggen. Ik denk dat er inmiddels ook wel begrip voor mijn handelswijze is", aldus Boermans. Ook Strijards ziet het belang van betrokkenheid bij het toekomstige gezelschap: "Het is niet de bedoeling dat Theu en ik vanuit een toren kafkaëske besluiten gaan rondstrooien." (Volkskrant & Parool, 7/10/99)

  meer over: Frans Strijards


 • De Trust wil per 1 januari 2001 fuseren met Art & Pro. Theu Boermans wordt artistiek leider van het nieuwe gezelschap, dat zowel het Trusttheater als het Rozentheater zal bespelen. Frans Strijards geeft zijn positie van artistiek leider op, maar blijft betrokken door zitting te nemen in de artistieke raad (eenzelfde positie als die hij in Arnhem zal gaan vervullen). Het nieuwe gezelschap krijgt een nieuwe naam, streeft naar twintig vaste acteurs en wil een ruimer budget dan de subsidies van De Trust (3 miljoen per jaar) en Art & Pro (1,7 miljoen per jaar) bij elkaar opgeteld. De fusie van de twee Amsterdamse gezelschappen is een idee van de twee zakelijk leiders Harm van Duin en Roelf Huizinga. Geruchten willen dat de gesprekken pas begonnen tijdens het laatste Theaterfestival. Pas afgelopen maandag werd het personeel ingelicht. Vooral bij De Trust was de verbazing groot; het gezelschap hecht normaliter veel waarde aan inspraak. Het gezelschap gaat in oktober een weekend in retraite in Portugal. "Wie daarna nog tegen de fusie is, zal zijn conclusies moeten trekken", aldus Van Duin. (Parool, VNG & Volkskrant, 29/9/99)

 • Je zou het bijna vergeten in al het CJP-op-het-Theaterfestival-geweld, maar de Stichting CJP reikt al sinds jaar en dag de CJP Podiumprijs uit. Dit jaar is de prijs gewonnen door De Trust, voor 'De kersentuin'. Dat zullen ze leuk vinden in Amsterdam, want toen De Trust vorig jaar de Grote Theaterfestivalprijs won verklaarde Theu Boermans liever de CJP Trofee in ontvangst genomen te hebben. De prijs wordt uitgereikt door Gijs Scholten van Asschat op de Uitmarkt in Amsterdam. (CJP-Magazine, 24/8/99)

  meer over: CJP, Uitmarkt


 • Hoewel er met veel gejuich is gereageerd op de benoeming van Ivo van Hove tot artistiek leider van TGA, is er in de bestuurs- en directiekamers van dat gezelschap flink geruzied. Met name Theu Boermans is lange tijd een serieuze kandidaat geweest voor het leiderschap van TGA en op termijn ook van de Stadsschouwburg. Boermans' huidige gezelschap, de Trust, had dan moeten fuseren met TGA. In Eindhoven beginnen de problemen nu pas. Het Zuidelijk Toneel moet deze herfst een beleidsplan opstellen voor het volgende Kunstenplan, dat geldt voor de periode 2001 - 2005, en daarvoor is een artistiek leider onontbeerlijk. De naam van Johan Simons wordt het meest genoemd, maar tegen zijn benoeming pleit dat die op het punt staat met Paul Koek en hun gezelschap Hollandia te gaan verhuizen, waarschijnlijk naar Rotterdam. Een andere mogelijkheid is wellicht Lucas Vandervost van De Tijd. In Arnhem speelt een vergelijkbaar probleem: Leonard Frank verlaat het Theater van het Oosten, dat ingrijpend moet veranderen. Hein Janssen tipt voor deze functie Jos Thie (Oerol, Tryater), maar ook Titus Muizelaar, Gijs de Lange en Johan Doesburg dienen in de gaten gehouden te worden. (Volkskrant, 25/6/99)

 • Volgens ingewijden zal er in Amsterdam een nieuw theater komen tussen de Stadsschouwburg en de Melkweg, dat bespeeld zal worden door TGA. Dit is de voornaamste conclusie van het rapport dat topambtenaar George Lawson schrijft in opdracht van het ministerie van OC&W, dat binnen enkele weken wordt verwacht. Zowel TGA als de gemeente Amsterdam staan positief tegenover het plan, zodat de voornaamste vraag blijft wat het advies van Lawson zal zijn over het bestuur van deze zaal. Moet de Stadsschouwburg een eigen directeur houden of moeten de twee zalen en het gezelschap geleid worden door één persoon (een intendant)? Vanzelfsprekend circuleert er al een lijstje namen voor de verschillende functies en visies op hoe het nou moet met de Stadsschouwburg zijn er ook genoeg. Genoemd zijn Theu Boermans ("Het zou goed zijn als er nieuwe gezichten komen. Ikzelf? Dat is niet aan de orde."), ex-Rotterdamse Schouwburgdirecteur Carel Alons ("Wat wij probeerden in Rotterdam had eigenlijk in Amsterdam gemoeten."), George Lawson zelf en vooral Ivo van Hove, al dan niet samen met de zakelijk leider van het Holland Festival Jacques van Veen. Die zouden in ieder geval de broodnodige sfeer weer kunnen terugbrengen in de Stadsschouwburg, want sinds het vertrek van Cox Habbema, bijna drie jaar geleden, was het er niet meer zo gezellig als tijdens het laatste Holland Festival. (Volkskrant, 12/2/99)

 • Het moet allemaal anders vindt een werkgroep van de Vereniging voor Nederlandse Theatergezelschappen (VNT). In het 'Pamflet over de Toekomst van het Toneelbestel' schrijven enkele toonaangevende regisseurs (o.a. Theu Boermans, Ger Thijs, Johan Simons en Evert de Jager) dat het aantal grote nationale gezelschappen moet worden teruggebracht van zeven naar twee. De Één gevestigd in de Amsterdamse Stadsschouwburg en de ander een groot, dynamisch reisgezelschap. De andere groepen moeten zich in verschillende steden vestigen en een nieuw curatorium beslist over de verdeling van de subsidies. De reisverplichting vervalt en de subsidie wordt afhankelijk van de artistiek leider; als die opstapt, eindigt de subsidie aan zijn gezelschap.
  Het pamflet is de uitkomst van discussies onder leiding van Felix Rottenberg en is vooral bedoeld als discussiestuk. In het stuk is zware kritiek op de toneelsector zelf. Men noemt het bestel "stuurloos, verstard en onoverzichtelijk". Verder maken de schrijvers zich zorgen over de vergrijzing van zowel het publiek als van de makers. Staatsecretaris Van der Ploeg zal in april 1999 zijn Uitgangspuntennota openbaar maken, in voorbereiding op het Kunstenplan van 2001. (Volkskrant & Parool, 17/11/98)

 • De Trust heeft de Grote Theaterfestivalprijs gewonnen voor 'Hamlet' van William Shakespeare in de regie van Theu Boermans. De jury prees "de heldere opbouw en het open en directe contact met het publiek". Eerder dit jaar won De Trust al de Gouden Gids publieksprijs met dezelfde voorstelling. Aan de Theaterfestivalprijs is een bedrag van 50.000 gulden verbonden. De Taalunie Toneelschrijfprijs, met een waarde van 20.000 gulden, werd gewonnen door Peer Wittenbols, de vaste schrijver van De Federatie voor zijn stuk 'April (1864 - 1889)'. De CJP Trofee werd dit jaar voor het eerst uitgereikt door een jury van jongeren. Zij kozen voor 'Henry IV', ook van Shakespeare, van 't Barre Land. Aan de jongerenprijs is geen geld verbonden, maar een kunstwerk van Linda Molenaar bestaande uit 600 contactlenzen en paardehaar.
  De avond van de prijsuitreiking was een weinig inspirerende gebeurtenis. Tom Lanoye, die voor de pauze voorlas uit 'Ten Oorlog', maar ondanks eerdere aankondigingen de prijzen niet uitreikte, vond de in een halfvolle Stadsschouwburg verzamelde culturele elite maar "een somber zooitje". Presentator Ad 's Gravezande kreeg de sfeer er ook al niet in. Zijn grappen waren zo mislukt dat de leden van toneelgroep Dood Paard voortijdig de zaal verlieten.
  Theu Boermans was blij met zijn tweede grote prijs, maar had liever de CJP Trofee gekregen, omdat hij erkenning van jongeren belangrijk vindt. Hij feliciteerde 't Barre Land dan ook en boog diep als dank voor de samenwerking en voor het 'uitlenen' van 't Barre Land-ster Jacob Derwig. Overigens is het des te treuriger voor deze jonge groep dat ze nog steeds geen ondersteuning krijgen in de vorm van structurele subsidie... (AD, 14/9/98)

 • De Stadsgalerij Heerlen geeft gastconservator Theu Boermans, in het dagelijks leven artistiek leider van De Trust, de gelegenheid om het thema 'offer' visueel aan te kleden. Boermans heeft zijn tentoonstelling de titel Cataract meegegeven, oftewel grauwe staar, een oogziekte die wordt veroorzaakt door vertroebeling van de ooglens. (Parool, 11/7/98)

  meer over: museum


 • Theu Boermans is bezig met een film. Het gaat over "de idealisten van de jaren '60 en '70 en wat er van hen en hun idealen is overgebleven, een fin-de siecle-onderwerp", aldus Theu op de premiere-party van 'Kleine Teun', de nieuwe film van Alex van Warmerdam. (AD, 17/4/98)


praat mee

schrijf een mini