oude meuk

Onderwerp

Arnhem (21 nieuwsberichten)

 • Na Koos Terpstra is nu het vertrek van nog een artistiek leider bekend gemaakt: Rob Ligthert vertrekt aan het eind van de huidige cultuurnotaperiode bij Oostpool. Beiden maken hun vertrek al zo vroeg bekend om de nieuwe artistieke leiding de kans te geven om zelf nieuwe plannen in te dienen voor de volgende Cultuurnota. Ligthert was sinds 2001 artistiek leider van Oostpool, realiseerde in Arnhem het eigen theater Huis Oostpool en oogste veel succes met de voorstellingen 'Brel' en 'Brel 2' met Jeroen Willems. (Volskrant, 7/12/06)

  meer over: Oostpool


 • Ruud van Zuilen wordt de nieuwe directeur van schouwburg en concertgebouw Musis Sacrum in Arnhem. Van Zuilen (47) is nu directeur van schouwburg De Lawei in Drachten en was eerder o.a. directeur van theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. Daarnaast is Van Zuilen bestuurslid van de VSCD. Van Zuilen volgt Freek van Duin op, die vorig jaar opstapte bij de Arnhemse schouwburg/Musis Sacrum. (ANP, 22/4/03)


 • Arnhem heeft een nieuwe theaterwerkplaats: Generale Oost. De werkplaats komt in de plaats van InDependance en staat onder artistieke leiding van ex-Trust-dramaturge Dorine Cremers. Als eerste gaat de nieuwe theatergroep Polly Maggoo, bestaande uit Kamilla Hensema, Stafan Rokebrand, Anna Rottier en Mathijs Verboom, aan de slag in het Theater aan de Rijn. In de loop van oktober en november zal deze groep zeven presentaties geven. (VNG, 13/10/01)


 • Terwijl 'Patience', de laatste voorstelling van InDependance, nog in première moet, zijn de voorbereidingen voor een nieuwe theaterwerkplaats al in volle gang. Directrice Gerda Klasbeek vindt het erg wrang: "Ik wil nog maar één ding: heel snel weg hier. Het is allemaal heel zuur; ik wil niets meer met deze overheden te maken hebben." (De Gelderlander, 20/10/00)


 • De Arnhemse Toneelschool moet het Saskiatheater verlaten. De leerlingen gebruikten de oude bioscoop als repitie- en opvoeringsruimte en had er een vlakke-vloertheater van gemaakt. De toneelschool vertrekt vanwege de forse huurverhogingen. De volgende exploitant zal een vloerenbedrijf zijn. De toneelschool heeft nog geen vervangende ruimte gevonden. (De Gelderlander, 11/9/00)

  meer over: Toneelschool


 • Pogingen om de Nijmeegse Stadsschouwburg open te houden zijn aan het mislukken. De Arnhemse collega's zien niets in een fusie met een ongezond bedrijf. Freek van Duijn, directeur van Musis Sacrum in Arnhem, zal de Nijmeegse schouwburgbezoekers met alle liefde ontvangen, maar zal de programmering niet aanpassen. "We bieden gewoon een programma aan ddat past bij onze gemeentelijke opdracht." Wellicht krijgt de schouwburg in Nijmegen toch nog een theatrale functie; het Van der Valk theaterhotel in Almelo is geïntereseerd. (De Gelderlander, 9/9/00)

  meer over: Nijmegen


 • InDependance houdt met ingang van 1 januari 2001 op te bestaan. Het bestuur van de werkplaats zal nog deze week een plan tot ontbinding van de stichting opstellen. Voor alle zes werknemers van de theaterwerkplaats wordt ontslag aangevraagd. Provincie en gemeente willen dat de werkplaatsfunctie in Arnhem behouden blijft, maar InDependance betwijfelt of dat mogelijk is zonder structureel meer geld. (De Gelderlander & VNG, 30/8/00)


 • Staatssecretaris Van der Ploeg is van Cultuur is bereid water bij de wijn te doen met betrekking tot het Theater van het Oosten/De Federatie. Het nieuwe gezelschap zou het ondanks een voorzichtig positief advies van de Raad voor Cultuur over het artistieke beleid vanaf 2001 met ruim een miljoen minder moeten doen. De bewindsman lijkt bereid dat besluit grotendeels terug te draaien. Dit gebeurde nadat de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincies Overijssel en Gelderland dreigden weg te lopen uit het convenantenoverleg. De gemeente Arnhem voelde er weinig voor om met Van der Ploeg te praten over de subsidiëring van de verschillende kunstinstellingen als er geen enkele onderhandelingsmarge is.
  Deze taktiek heeft zijn vruchten afgeworpen: de toekomst van een theaterwerkplaats in Gelderland (nu InDependance) en het jeugdtheater in die provincie (nu Teneeter) lijkt gegarandeerd, al zal er wel sprake moeten zijn van een andere artistieke invulling en een bescheidener subsidie. Een nieuwe theaterwerkplaats zal nauwer dan InDependance moeten samenwerken met de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en gezelschappen uit de regio (Arnhemse Courant & Gelderlander, 29/8/00)

 • Het Gelderse provinciebestuur wil de komende jaren jaarlijks ruim vijf miljoen gulden extra uittrekken voor cultuur, bovenop de 20 miljoen die Gedeputeerde Staten nu op de begroting heeft staan. Uit de gisteren gepresenteerde conceptnota voor het cultuurbeleid 2001-2004 blijkt dat Gedeputeerde Staten van plan zijn hun subsidie aan het Nijmeegse jeugdtheatergezelschap Teneeter en de Arnhemse productiewerkplaats InDependance voort te zetten. Dit in tegenstelling tot staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur die de rijkssubsidie aan beide instellingen wil beëindigen. (De Gelderlander, 25/8/00)

 • In een eerste reactie in het radioprogramma 'Opium' noemt Aus Greidanus, artistiek leider van De Appel, het negatieve advies van de Raad voor Cultuur "Een ramp! Een ramp voor het gezelschap, voor Den Haag en ook voor het totale aanbod in Nederland". Greidanus heeft vooral moeite met de argumenten van de Raad: "Als je ertoe besluit een gezelschap, dat zo lang een prominente rol heeft gespeeld, van de ene op de andere dag te liquideren mag je toch wel een gedegen advies verwachten. Dit advies is echter gebaseerd op twee mensen. Twee leden van de raad hebben de helft van onze voorstellingen gezien." De Raad stelt dat De Appel zwaar leunt op een trouw publiek dat nog afkomt op de reputatie die het gezelschap in het verleden heeft opgebouwd. Greidanus noemt dit "waanzin" en hekelt ook het argument dat hij geen uitzonderlijk regisseur is en als artistiek leider geen vertrouwen wekt: "Ik ben dan benieuwd waar dat vandaan komt. En is dat dan binnen het gezelschap of buiten het gezelschap? Hoe is dat te meten?"
  Vandaag liet ook de gemeentelijke adviescommissie van Den Haag weten van plan te zijn de gemeentelijke subsidie aan De Appel stop te zetten. De groep is niet vernieuwend genoeg. Greidanus pareert: "Kun je überhaupt vernieuwen in toneel? Als je kijkt vanaf Aischylos tot nu dan heb je toch eigenlijk binnen toneel nog altijd te maken met een achterdoekje en een tekst en een aantal goede acteurs, en ideeën daaromtrend. Binnen dat middel vindt helemaal niet zoveel vernieuwing plaats."
  Greidanus ziet nog een klein kansje om in ieder geval de gemeentelijke subsidie te behouden: "We zijn natuurlijk maar voor een klein deel van het rijk afhankelijk en voor 70 procent van Den Haag. Het is nu aan de wethouder en de gemeenteraad om uiteindelijk te bepalen wat nou de winst is als de Appel verdwijnt en wat er voor in de plaats komt."
  Ook InDependance reageert "met verbijstering en grote teleurstelling" op het negatieve advies van de Raad voor het Arnhemse produktiehuis. Het bestuur van InDependance verwijt de Raad dat in het advies een "zeer op de personen gericht oordeel" is en beschuldigt de commissie ervan dat "het oordeel al gevormd was nog voordat de Raad kennis had kunnen nemen van de toekomstvisie van InDependance". Het bestuur gaat proberen om regionale overheden in te zetten om het advies ongedaan te maken, maar schort vooralsnog alle geplande activiteiten voor 2001 op. (VNG, 15/5/00)

 • Het Hollandrama redt het niet om voor het Paasweekeind de deuren te openen. Een woordvoerder van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem verklaart dat de vertraging al in het begin van de bouw onstaan was en dat dit later niet meer ingehaald is. Bij de start bleken er financieringsproblemen te zijn, die pas na drie maanden met Rick van der Ploeg werden opgelost. Hij zal de nieuwbouw openen op 17 mei. (Spits, 23/3/00)

  meer over: museum


 • Leonard Frank ziet om in wrok. 'Van de brug af gezien' is zijn laatste voorstelling bij het Theater van het Oosten, maar hij neemt weinig goede herinneringen mee naar huis in Amsterdam. Het ging eigenlijk al meteen mis toen hij in 1992 Agaath Witteman opvolgde. Het Theater van het Oosten kreeg ineens veel minder subsidie en werd een zogenaamde voorziening, in plaats van een volwaardig gezelschap. Ook de ontvangst door de Stichting Oostelijke Schouwburgen, de organisatie van de plaatselijke schouwburgdirecteuren, verliep weinig soepel: "Door die jongelui werd ik weggehoond, afgeblaft, uitgelachen en ontgroend", aldus Frank. "Het kwam erop neer dat ik werd gestenigd. ik werd teruggeworpen in de Middeleeuwen. Dat is nooit meer overgegaan. Ze willen dijenkletsers, touringbus-toneelstukjes. Daarvoor heb je geen gesubsidieerd toneel nodig. Maar zij zijn daar helemaal niet in geïnteresseerd."
  Eind 1998 kwam een rapport van deskundigen uit over de toneelsituatie in het Oosten, waaruit het verwijt doorklonk dat hij zich nooit in Arnhem had gevestigd. Frank zegt daar nu over: "Die eis kun je niet stellen aan een vijftigjarige met een tijdelijk contract." Toch lijkt de oorzaak dieper te liggen: "In ons eigen Theater aan de Rijn kunnen we heerlijk werken, maar zodra je de deur naar de buitenwereld open zet en die buitenwereld is dan Arnhem of Gelderland, dan wordt het buitengewoon guur, onheilspellend, eenzaam, tegenwind-werk. Je voelt op geen enkele manier dat er contact is met zo'n stad, met zo'n bevolking, met zo'n gemeentebestuur. Dat maakt je positie zo verschrikkelijk eenzaam."
  Toch is Frank blij dat zijn opvolgers Rob Ligthert en Peer Wittenbols hebben besloten wèl naar Arnhem te verhuizen, al voorspelt hij dat ze een zware taak gaan krijgen: "Twaalf jaar wantrouwen over en weer krijg je niet zomaar weg." Zelf wil hij verder gaan op de multimediale weg die hij met 'Van de brug af gezien' is ingeslagen. Hij weet alleen nog niet bij wie. "Ik wacht op een telefoontje, tot nu toe hoorde ik niets." (AD & NRC, 29/2/00)

 • Drie scholen voor hoger kunstonderwijs in het oosten van Nederland gaan vanaf 1 januari verregaand samenwerken. Het gaat om de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, de AKI Enschede en de Hogeschool voor de Kunsten Constantijn Huygens in Zwolle/Kampen. De nieuwe naam wordt ArtEZ, hogeschool voor de beeldende kunst en vormgeving, bouwkunst, muziek en theater. Hoewel er officieel geen sprake is van een fusie, de opleidingen behouden elk hun eigen profiel, komt er één college van bestuur en worden alle ondersteundende dienste ondergebracht in Arnhem. Het conservatorium in Enschede gaat geen deel uitmaken van ArtEZ, maar zal wel samenwerken met de andere opleidingen. (NRC, 30/12/99)

  meer over: Toneelschool, Zwolle


 • De fusie tussen Musis Sacrem en de Arnhemse Schouwburg heeft voor veel onrust in de Arnhemse gemeenteraad gezorgd. Uiteindelijk blijken de opbrengsten van de cultuurtempels veel lager uit te vallen dan was verwacht. Vooral de tegenvallende zaalverhuur drukt op de begroting. De feitelijke tekorten vallen echter weer lager uit dan de Arnhemse Rekenkamer had becijferd. Van Dijk maakte namens de Rekenkamer excuses en cultuurwethouder Bouwman erkende dat de gemeenteraad te laat was geïnformeerd over de tegenvaller van bijna een miljoen gulden. Dit weerhield de raad van een motie van afkeuring. Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten tot een subsidieverhoging van jaarlijks 1,3 miljoen gulden. (Arnhemse Courant, 15/10/99)


 • Een paar dagen nadat InDependance had aangekondigd in Apeldoorn een gezamenlijke muziekwerkplaats met orkest Ereprijs te willen beginnen, blijken er ook vergevorderde plannen te bestaan om met Theater van het Oosten een gezamenlijk theatercomplex op te zetten. Doel is een accommodatie te vinden voor de twee theaterproductiehuizen waar ruimte is voor een middelgrote zaal met vijfhonderd stoelen. Gerda Kalsbeek, zakelijk leider van InDependance vindt het "ontzettend nodig" dat de verschillende theaterinstellingen in Arnhem met elkaar samenwerken en niet ieder apart gaan zitten. (Arnhemse Courant & De Gelderlander, 11/10/99)

 • De ondergrondse uitbreiding van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem aan het Onderlangs gaat vrijwel zeker niet door. Door technische problemen zou het project enkele miljoenen duurder worden dan de eerder begrote 35 miljoen. Het Twentse bureau PNO gaat proberen andere financieringsbronnen te vinden en in november wordt de knoop definitief doorgehakt. (Arnhemse Courant, 5/10/99)

 • Rob Ligthert wordt de nieuwe artistiek leider van het Theater van het Oosten. Met ingang van de volgende kunstenplanperiode in 2001 verhuist de Maastrichtse regisseur met zijn huisschrijver Peer Wittenbols en zijn gezelschap De Federatie naar Arnhem. Of de vaste acteursgroep mee gaat is nog niet helemaal duidelijk. Ligthert heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij een artistiek team wil bouwen en niet een alleenheerser wil worden. Dat sluit aan bij de plannen voor een artistieke raad voor het gezelschap, waarin onder anderen Frans Strijards (Art & Pro) zal zitten.
  De onderhandelingen voor een nieuwe artistieke leiding in Arnhem zijn moeizaam verlopen. Hollandia was eerste keus, maar kreeg elders een interessanter aanbod. Daarna is onderhandeld met drie jonge gezelschappen: De Federatie uit Maastricht; Het Oranjehotel uit Groningen; en Growing Up in Public uit Utrecht. Het bestuur van het Theater van het Oosten stelde toen voor om een intendant van een jaar of zestig aan te stellen, De Federatie een contract voor twee jaar te bieden met voorstellingen van de andere twee groepen in Arnhem. Op dat moment heeft Growing Up in Public zich teruggetrokken.
  Het nieuwe gezelschap, dat per 2001 ook een nieuwe naam zal krijgen, heeft als opdrachten meer een stadsgezelschap te worden en zich nauwer te binden aan de Arnhemse Schouwburg. (Parool, 18/9 & Volkskrant, 20/9/99)

 • Theater van het Oosten zoekt verder naar een artistiek leider, nadat Hollandia niet heeft toegehapt. Herman Hofman, woordvoerder van de sollicitatiecommissie: "Theatergroep Hollandia was naar ons idee een gezelschap dat uitstekend in Arnhem zou hebben gepast. Het had kunnen fuseren met het Theater van het Oosten. We hadden de subsidies bij elkaar kunnen optellen, zodat Hollandia een groot gezelschap zou zijn geworden. Maar vorige week heeft Johan Simons besloten om naar Rotterdam te verhuizen." Er dingen nu vijf partijen naar de baan van artistiek leider, zowel gezelschappen als individuen, waaronder de gezelschappen Growing Up in Public en Het Oranjehotel. De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur van het Theater van het Oosten, dat naast Hofman bestaat uit een accountant, een Tweede Kamerlid, een gedeputeerde, een schouwburgdirecteur, een burgemeester en de korpschef van de regio politie Gelderland Midden. "Ik vind het een vreemde praktijk dat de besturen blijven zitten als de artistiek leider weggaat," zegt Ellen Walraven van theatergroep 't Barre Land, dat overigens niet heeft gesolliciteerd naar de vacante post. "Die besturen weten vaak geen snars van toneel, maar moeten wel beslissen wie opnieuw wordt aangenomen. Ze durven geen risico's te nemen, dus nemen ze de grotere namen. En geld speelt daarbij een belangrijke rol. Als Ivar van Urk van het jonge gezelschap Het Oranjehotel naar Arnhem gaat, neemt die geen geld mee; hij maakt het op. Terwijl Johan Simons of Theu Boermans geld meebrengen. Als groep, of als artistiek leider, ben je dus ongeveer zo groot als je portemonnee." (Parool, 2/7/99)

 • Hoewel er met veel gejuich is gereageerd op de benoeming van Ivo van Hove tot artistiek leider van TGA, is er in de bestuurs- en directiekamers van dat gezelschap flink geruzied. Met name Theu Boermans is lange tijd een serieuze kandidaat geweest voor het leiderschap van TGA en op termijn ook van de Stadsschouwburg. Boermans' huidige gezelschap, de Trust, had dan moeten fuseren met TGA. In Eindhoven beginnen de problemen nu pas. Het Zuidelijk Toneel moet deze herfst een beleidsplan opstellen voor het volgende Kunstenplan, dat geldt voor de periode 2001 - 2005, en daarvoor is een artistiek leider onontbeerlijk. De naam van Johan Simons wordt het meest genoemd, maar tegen zijn benoeming pleit dat die op het punt staat met Paul Koek en hun gezelschap Hollandia te gaan verhuizen, waarschijnlijk naar Rotterdam. Een andere mogelijkheid is wellicht Lucas Vandervost van De Tijd. In Arnhem speelt een vergelijkbaar probleem: Leonard Frank verlaat het Theater van het Oosten, dat ingrijpend moet veranderen. Hein Janssen tipt voor deze functie Jos Thie (Oerol, Tryater), maar ook Titus Muizelaar, Gijs de Lange en Johan Doesburg dienen in de gaten gehouden te worden. (Volkskrant, 25/6/99)

 • Arnhem heeft plannen voor een cultureel kwartier met een museum, theaters, gemeentelijk archief en de bibliotheek. Dit alles over tien jaar langs de Rijnoevers. (Telegraaf, 26/3/99)

  meer over: nieuwbouw


 • Een commissie, aangesteld door de provincies Overijssel en Gelderland en de gemeentes Arnhem, Hengelo, Enschede en Nijmegen vindt dat het theaterleven in het oosten des lands nieuwe impulsen moet krijgen. Het Theater van het Oosten moet het stadsgezelschap van Arnhem worden en samen met InDependance, dat een eigen werkplaats moet krijgen, een brug slaan tussen de toneelschool in Arnhem en de theaterpraktijk. De provincies Gelderland en Overijssel willen hun budgetten bundelen in een Oostelijk Fonds voor de Podiumkunsten, zodat er ongeveer 1,5 miljoen gulden beschikbaar komt voor zes à zeven produkties per jaar in de regio. Arnhem en Nijmegen moeten voorrang geven aan theater en Hengelo en Enschede aan opera en muziektheater. (AD & Volkskrant, 21/9/98)
  zie ook: Vera Liefhebber


praat mee

schrijf een mini