oude meuk

Onderwerp

Peer Wittenbols (4 nieuwsberichten)

  • Rob Ligthert wordt de nieuwe artistiek leider van het Theater van het Oosten. Met ingang van de volgende kunstenplanperiode in 2001 verhuist de Maastrichtse regisseur met zijn huisschrijver Peer Wittenbols en zijn gezelschap De Federatie naar Arnhem. Of de vaste acteursgroep mee gaat is nog niet helemaal duidelijk. Ligthert heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij een artistiek team wil bouwen en niet een alleenheerser wil worden. Dat sluit aan bij de plannen voor een artistieke raad voor het gezelschap, waarin onder anderen Frans Strijards (Art & Pro) zal zitten.
    De onderhandelingen voor een nieuwe artistieke leiding in Arnhem zijn moeizaam verlopen. Hollandia was eerste keus, maar kreeg elders een interessanter aanbod. Daarna is onderhandeld met drie jonge gezelschappen: De Federatie uit Maastricht; Het Oranjehotel uit Groningen; en Growing Up in Public uit Utrecht. Het bestuur van het Theater van het Oosten stelde toen voor om een intendant van een jaar of zestig aan te stellen, De Federatie een contract voor twee jaar te bieden met voorstellingen van de andere twee groepen in Arnhem. Op dat moment heeft Growing Up in Public zich teruggetrokken.
    Het nieuwe gezelschap, dat per 2001 ook een nieuwe naam zal krijgen, heeft als opdrachten meer een stadsgezelschap te worden en zich nauwer te binden aan de Arnhemse Schouwburg. (Parool, 18/9 & Volkskrant, 20/9/99)

  • Eens in de drie jaar wordt de Mr. H. G. Van Viesprijs van 5000 gulden toegekend aan een oorspronkelijk Nederlands toneelstuk. Dit keer is de eer te beurt gevallen aan Peer Wittenbols voor zijn toneelstuk 'Noordeloos'. Wittenbols schrijft al zijn stukken voor het Maastrichtse theatergezelschap De Federatie. De jury vindt dat Wittenbols "blijk geeft van een groot literair vernuft." De prijs is ingesteld door de Vereniging van Schrijvers en Vertalers. (Parool, 2/7/99)


  • Toneelschrijver Vincent Winter, bekend van stukken als 'Ik zal handhaven' (1994) en 'Het Heilig Moeten' (1996), beide opgevoerd door Het Jachtgezelschap, beticht Peer Wittenbols van plagiaat. Winter is op dit moment bezig met de toneelmonoloog 'Duister'. Winter heeft in het verleden met Wittenbols over de titel en het thema van dit stuk gesproken. Op dit moment voert Het Nationale Toneel in de regie van Rob Ligthert het avondvullende toneelstuk 'Tweeduister' van Peer Wittenbols op. "Zowel in titel als thema zeer verwant aan mijn monoloog", aldus Winter, die hierin geen toeval ziet. Samen met zijn advocaat beziet de schrijver op dit moment de mogelijkheden om Wittenbols voor de rechter te dagen. "Vooral omdat Wittenbols door dit stuk ineens zo in de publiciteit is komen te staan." (VNG, 1/4/99)


  • Peer Wittenbols van de Federatie in een interview over de nieuwe generatie theatermakers: "Ons toneel is geen aanklacht. Wij laten de onthandheid zien, voor mijn part die tussen een treinconducteur en een passagier die z'n OV-kaart niet bij zich heeft. Wij willen onontkoombare voorstellingen maken. (CJP magazine, 1/4/98)


praat mee

schrijf een mini