oude meuk

Onderwerp

't Barre Land (13 nieuwsberichten)

 • Jacob Derwig verruilt vanaf september 2005 't Barre Land voor Toneelgroep Amsterdam. "Daarmee is het ensemble van TGA weer compleet", aldus Ivo van Hove, die eerder al Fedja van Huêt, Chris Nietveld, Renée Fokker en Frieda Pittoors aan zich wist te binden, nadat Pierre Bokma, Lineke Rijxman en Titus Muizelaar hun vertrek aankondigden. Derwig (34) noemt het "tijd voor een nieuwe wending", al betreurt hij het vertrek bij 't Barre Land. "Ik wil nu voltijds in mijn toneelspelerschap investeren."
  Ellen Walraven van 't Barre Land is niet verbaasd over de transfer: "Jacob heeft altijd verschillende toneelvaders willen hebben, hij onderzocht andere toneeltradities." (Volkskrant, NRC, 4/5/04)


 • De commissie die in opdracht van de gemeente Utrecht de aanvragen voor structurele subsidie van de gemeente beoordeeld adviseert negatief over de aanvraag van Growing up in Public. Ook de community-theatre groep STUT wordt niet subsidiabel geacht. De andere Utrechtse groepen -'t Barre Land, Aluin, De Paardenkathedraal, De Berenkuil, Het Filiaal en DOX- krijgen een positief advies.
  De commissie is kritisch over Tweetakt en Huis a/d Werf. Het jeugdtheaterfestival wil zelf gaan produceren, maar de commissie wil daar geen geld voor geven. Het beleid van Huis a/d Werf moet na twee jaar geëvalueerd worden. Nieuwe directeur Yvonne Franquinet heeft geen plan voorgelegd dat volledig kon overtuigen, maar de commissie heeft begrip voor de korte tijd waarin zij haar stempel moest zetten. (Redactie, 13/4/04)

 • De Cultuurnota is er. Het advies van de Raad voor Cultuur is vrijwel geheel overgenomen. Bovendien heeft Van der Ploeg inderdaad zo'n 35 miljoen gulden extra begroot, die ook conform de wens van de Raad verdeeld worden. In hun advies 'Van de schaarste en de overvloed' had de Raad namelijk 35 miljoen gulden extra gevraagd en meteen al verdeeld. Er zijn echter een paar opvallende afwijkingen:
 • Orkater krijgt 1 miljoen, onder voorwaarde dat de Gemeente Amsterdam ook een substantiele bijdrage doet. In een eerste reactie zegt Orkater dat Amsterdam dat nooit van plan is geweest, en dat het miljoen een doekje voor het bloeden is.
 • 't Barre Land krijgt 600.000 gulden, een ton meer dan de Raad adviseerde. In de nota staat dat dat is besloten naar aanleiding van het convenantenoverleg.
 • Het Toneel Speelt en Warner & Consorten krijgen géén subsidie uit het extra geld, omdat bij de verdeling van extra geld voorrang is gegeven aan reeds gesubsideerde instellingen.
 • Het Fonds van de Podium Kunsten krijgt maar 1 miljoen meer, terwijl de Raad adviseerde om uit de extra middelen 6,5 miljoen aan het Fonds te geven.
 • Het Ministerie spreekt van "een forse impuls voor de cultuursector". Ongeveer de helft van de bestaande instellingen krijgt extra subsidie.
  Maar is 35 miljoen extra voor cultuur niet wat mager in deze miljardenregen op Prinsjesdag? Tijdens een televisieinterview verklaarde Rick van der Ploeg in een tête-á-tête met Marc van Warmerdam dat er "dit jaar meer geld bijkomt, dan in het regeerakkoord voor vier jaar gepland was". Ook klonk hij tevreden over het feit dat er vijf keer zoveel instellingen in het bestel bijkomen dan er uitvallen. Op de opmerking van Marc van Warmerdam dat die nieuwe instellingen te weinig krijgen om redelijk te bestaan, reageerde hij door te stellen dat hij 't Barre Land ("een zeer veelbelovend jong theatergezelschap") een ton extra toekent. In reactie op de Kunstblokkade van gisteren vindt de staatssecretaris het "interessant dat het maatschappelijk draagvlak voor cultuur groeit". Maar het is verder aan de Kamer om daar mee om te gaan. Overigens vindt Van der Ploeg de kunstenaarsactie "fantastisch". Vooral de plek van de actie vindt hij goed gekozen: "Vlakbij het Surinameplein, dat is toch een teken naar het multiculturele publiek." (VNG, 19/9/00)

 • 't Barre Land heeft op de Uitmarkt de CJP Podiumprijs ontvangen. De jury, bestaande uit vijf CJP-houders, kende de prijs ter waarde van 5000 gulden toe voor de voorstelling 'Platonov'. 'Platonov' heeft ook al de Toneelkijkersprijs van Theater a/h Spui in Den Haag gekregen. Deze prijs wordt toegekend door een speciale publieksjury. De winnende voorstelling mag in het theater in reprise, 'Platonov' is in Den Haag te zien op 4 en 5 oktober. (VNG, 28/8/00)


 • 't Barre Land, De Roovers en De Onderneming hebben gesteld dat ze alleen in het Theaterfestival optreden wanneer zij hun voorstellingen op de Transformatorzolder mogen opvoeren als onderdeel van het Fin de Saison van Maatschappij Discordia. De groepen willen een plek "van de theatermakers, waar het niet gaat over reclame en publiekscijfers". Niet Theater Bellevue, dus. Na een fikse discussie heeft Arthur Sonnen, directeur van Het Theaterfestival, ingestemd met de eis. (Volkskrant, 22/6/00)

 • 't Barre Land is ontevreden over de hoeveelheid geld die de Raad voor Cultuur voor hen beschikbaar wil stellen. Acteur Jacob Derwig: "We waarderen het zeer dat ze ons een plaats in het bestel willen geven, maar het is niet genoeg om ons twaalf maanden per jaar uit te betalen. Wat ze ons eigenlijk bieden is vier, vijf maanden uitkering trekken. En dan wordt het ingewikkeld om een voorstelling te maken." 't Barre Land had een miljoen gulden aan structurele subsidie aangevraagd, maar de Raad vindt dat het Rijk zich maar voor de helft van dat bedrag garant moet stellen. De andere helft zou door de gemeente Utrecht betaald moeten worden. (RTL 5, 16/5/00)

 • In Utrecht is in een pand aan de Biltstraat De Berenkuil geopend. De Berenkuil is een nieuw productiehuis voor jeugdtheater, maar reeds gevestigde jeugdtheatergroepen zoals Toneelschap B&D gebruiken de repetitieruimten. Daarnaast is er kantoorruimte voor Dansend Hart, 't Barre Land, Het Filiaal, Buffo Theatermakers, Saga Jeugdtheater, Passe Partout en Crossroad. (TM, 2/1/00)

  meer over: jeugdtheater, Utrecht


 • Theater van het Oosten zoekt verder naar een artistiek leider, nadat Hollandia niet heeft toegehapt. Herman Hofman, woordvoerder van de sollicitatiecommissie: "Theatergroep Hollandia was naar ons idee een gezelschap dat uitstekend in Arnhem zou hebben gepast. Het had kunnen fuseren met het Theater van het Oosten. We hadden de subsidies bij elkaar kunnen optellen, zodat Hollandia een groot gezelschap zou zijn geworden. Maar vorige week heeft Johan Simons besloten om naar Rotterdam te verhuizen." Er dingen nu vijf partijen naar de baan van artistiek leider, zowel gezelschappen als individuen, waaronder de gezelschappen Growing Up in Public en Het Oranjehotel. De uiteindelijke beslissing ligt bij het bestuur van het Theater van het Oosten, dat naast Hofman bestaat uit een accountant, een Tweede Kamerlid, een gedeputeerde, een schouwburgdirecteur, een burgemeester en de korpschef van de regio politie Gelderland Midden. "Ik vind het een vreemde praktijk dat de besturen blijven zitten als de artistiek leider weggaat," zegt Ellen Walraven van theatergroep 't Barre Land, dat overigens niet heeft gesolliciteerd naar de vacante post. "Die besturen weten vaak geen snars van toneel, maar moeten wel beslissen wie opnieuw wordt aangenomen. Ze durven geen risico's te nemen, dus nemen ze de grotere namen. En geld speelt daarbij een belangrijke rol. Als Ivar van Urk van het jonge gezelschap Het Oranjehotel naar Arnhem gaat, neemt die geen geld mee; hij maakt het op. Terwijl Johan Simons of Theu Boermans geld meebrengen. Als groep, of als artistiek leider, ben je dus ongeveer zo groot als je portemonnee." (Parool, 2/7/99)

 • Door de verkoop van het gebouw van het Universiteitsmuseum aan de Biltstraat in Utrecht dreigt theatergroep 't Barre Land binnenkort op straat te staan. Het gezelschap gebruikt al twee jaar de vroegere snijzaal diergeneeskunde, de dependance van het museum als repetitie- en voorstellingsruimte. De huidige eigenaar, de Stichting Annie M.G. Schmidt wilde in het gebouw het Annie M.G. Schmidt huis vestigen, maar bleek daarvoor te weinig geld te hebben. De stichting onderzoekt op dit moment een doorstart, maar als dat niet lukt bestaat de kans dat het gebouw wordt verkocht aan particulieren. Waarschijnlijk komen er dan een appartementencomplex in. (Theatermaker, 9/2/99)

  meer over: Utrecht


 • De toneelgroepen Dood Paard en 't Barre Land krijgen geen tweejaarlijkse subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten. Wel waren ze positief beoordeeld, maar het geld was op. Het was beleid voorrang te geven aan diversiteit, met als gevolg dat veel aanvragen van muziektheater- en mimegroepen wel gehonoreerd zijn. (Volkskrant, 24/9/98)

 • De Trust heeft de Grote Theaterfestivalprijs gewonnen voor 'Hamlet' van William Shakespeare in de regie van Theu Boermans. De jury prees "de heldere opbouw en het open en directe contact met het publiek". Eerder dit jaar won De Trust al de Gouden Gids publieksprijs met dezelfde voorstelling. Aan de Theaterfestivalprijs is een bedrag van 50.000 gulden verbonden. De Taalunie Toneelschrijfprijs, met een waarde van 20.000 gulden, werd gewonnen door Peer Wittenbols, de vaste schrijver van De Federatie voor zijn stuk 'April (1864 - 1889)'. De CJP Trofee werd dit jaar voor het eerst uitgereikt door een jury van jongeren. Zij kozen voor 'Henry IV', ook van Shakespeare, van 't Barre Land. Aan de jongerenprijs is geen geld verbonden, maar een kunstwerk van Linda Molenaar bestaande uit 600 contactlenzen en paardehaar.
  De avond van de prijsuitreiking was een weinig inspirerende gebeurtenis. Tom Lanoye, die voor de pauze voorlas uit 'Ten Oorlog', maar ondanks eerdere aankondigingen de prijzen niet uitreikte, vond de in een halfvolle Stadsschouwburg verzamelde culturele elite maar "een somber zooitje". Presentator Ad 's Gravezande kreeg de sfeer er ook al niet in. Zijn grappen waren zo mislukt dat de leden van toneelgroep Dood Paard voortijdig de zaal verlieten.
  Theu Boermans was blij met zijn tweede grote prijs, maar had liever de CJP Trofee gekregen, omdat hij erkenning van jongeren belangrijk vindt. Hij feliciteerde 't Barre Land dan ook en boog diep als dank voor de samenwerking en voor het 'uitlenen' van 't Barre Land-ster Jacob Derwig. Overigens is het des te treuriger voor deze jonge groep dat ze nog steeds geen ondersteuning krijgen in de vorm van structurele subsidie... (AD, 14/9/98)

 • Het Holland Festival heeft in totaal zo'n 48.000 bezoekers getrokken. De zaalbezetting was gemiddeld 79 procent. De Wooster Group was uitverkocht, 't Barre Land moest extra voorstellingen inlassen. De tap-voorstelling van Savion Glover speelde voor halfvolle zalen. Het aantal bezoekers was veel lager dan vorig jaar. Dit komt vooral door de gehalveerde festivalperiode en het afgenomen aantal voorstellingen. Directeur Ivo van Hove zegt dat de doelstelling van het festival, verjonging en verbreding van het publiek, geslaagd is. Het NIPO moet deze conclusie nog bevestigen. Volgend jaar biedt het programma veel muziektheater. Toneelgroep Amsterdam doet een coproduktie met de Wooster Group, Reinbert de Leeuw en Peter Sellars maken de voorstelling 'Biblical Pieces' in Carré. (AD, 29/6/98)

 • Maatschappij Discordia werkt in de Transformatorzolder op het terrein van de Westergasfabriek aan hun Fin de saison. Vanaf 10 juni zijn dagelijks voorstellingen te zien uit het repertoire van Discordia. Tg Stan, 't Barre Land, Dood Paard, De Roovers, Dik Boutkan en andere vrienden komen ook langs om mee te doen. Discordia strijdt hiermee tegen theaters waar de programmering al een jaar van tevoren vast ligt. (Volkskrant, 8/6/98)


praat mee

schrijf een mini