oude meuk

Onderwerp

Orkater (14 nieuwsberichten)

 • De jury van TF-1 heeft haar selectie bekend gemaakt. Voor de grote zaal zijn de volgende voorstellingen geselecteerd: Voor de kleine zaal zijn de volgende voorstellingen geselecteerd: De jury bestond uit voorzitter Mieke van der Weij, Ursul de Geer, Ivo Kuyl, Tarkan Köroglu en Daphne Richter en werd bijgestaan door meer dan 35 tipgevers uit de Nederlandse en Vlaamse theaterwereld. De geselecteerde voorstellingen zullen hernomen worden tijdens theaterfestival TF, van 30 augustus tot en met 9 september in Amsterdam.
  Ook de Vlaamse jury heeft haar selectie geopenbaard: Het Vlaamse festival vindt plaats van 23 augustus t/m 1 september in Brussel. (Redactie, 11/5/07)

 • Orkater start met ingang van 2007 De Nieuwkomers. Jonge professionele theatermakers krijgen de gelegenheid om binnen Orkater hun eigen muziektheatervoorstelling te maken. Susies haarlok en The Sadists, Daniël Samkalden en acteur/maker Greg Nottrot gaan volgend seizoen aan de gang. Dankzij financiële ondersteuning van het VSB-Fonds en het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten kunnen tot 2010 twee tot drie producties per jaar gemaakt worden. (Redactie, 4/3/07)


 • In de voorstelling 'Hoe Mozart Casanova sloeg' speelt de jonge cabaretier Alex Klaasen tussen Peter Blok, Annet Malherbe en Jaap Spijkers. "De eerste dag dacht ik dat ik doodging. Die anderen moeten wel gedacht hebben: waarom hebben we die jongen in huis gehaald? Toen ik thuis kwam, leek het me maar beter om te stoppen met theater", aldus Klaasen. Later ging het natuurlijk beter, maar hij vindt het nog steeds een hele eer. "Toen ze me vorig jaar vroegen, hoefde ik niet eens auditie te doen. Dat vond ik een hele eer. Op school wilde iedereen bij Orkater of Carver spelen. Als je daar toch eens zou mogen spelen, had je het wel erg goed voor elkaar." (Parool, 25/3/04)

 • Het Westergasfabriekterrein loopt leeg. Zowel Orkater als DasArts vertrekken binnen een paar maanden, Orkater naar een industrieterrein in het Westelijk Havengebied, DasArts naar de Nooteboomschool in het Oosterpark. Beide instellingen zouden graag blijven, maar projectontwikkelaar MAB biedt hen daarvoor te weinig mogelijkheden. Zo zou Orkater moeten verhuizen naar een casco ruimte die voor 325.000 euro zou moeten worden aangekleed en zou het gezelschap twee keer zoveel huur moeten gaan betalen. MAB kocht twee jaar geleden de gebouwen op het terrein onder voorwaarde dat ze een culturele bestemming moesten houden.
  Het is nog niet bekend wat Toneelgroep Amsterdam gaat doen met haar Transformatorhuis, maar het is algemeen bekend dat Ivo geen liefhebber is van de plek. En zonder Discordia's Fin de Saison lijkt het erop dat de theaterliefhebber nooit meer hoeft af te reizen naar Westerpark. (Parool, 18/9/02)

 • Het Westergasfabriekterrein in Amsterdam, de culturele thuishaven van onder meer DasArts, Studio Wenck en Orkater, blijkt weinig meer te zijn dan een gifbelt. Tijdens de aanleg van een nieuw cultuurpark zijn er nu voor de derde keer gevaarlijke gifstoffen in de grond gevonden. Het cultuurpark werd in 1997 ontworpen door de Amerikaanse landschapsarchitecte Kathryn Gustafson. Het wordt aangelegd rondom bestaande monumentale gebouwen, waar net als nu culturele activiteiten zullen plaatsvinden. Voorlopig gebeurt er echter niets en huppen er op het terrein slechts konijnen rond. (Volkskrant, 24/4/01)

 • Onder de titel 'Rickie, geef me nog een likkie' heeft Orkater een carnavalskraker opgenomen. Met het lied hopen ze meer subsidie los te peuteren bij Rick van der Ploeg. Peter Blok en Annet Malherbe zijn voor de gelegenheid in de huid gekropen van het duo Cor Kater en zijn Corrie. Orkater is in onderhandeling met verschillende platenmaatschappijen voor het uitbrengen van het lied op CD. Alle Tweede Kamerleden zijn sowieso voorzien van een exemplaar voordat zij op 13 november de Cultuurnota van Van der Ploeg bespreken. Er is ook een clip gemaakt die aan verschillende muziekzenders is aangeboden.
  Orkater had een subsidieaanvraag van 3 miljoen ingediend, maar kreeg niets. Van der Ploeg heeft de toneelgroep toch 1 miljoen toegezegd, die vervolgens verhoogd werd tot 1,9 miljoen. Orkater is niet tevreden en vreest bovendien voor de commercialisering van de kunstenwereld. "We zijn nu even commercieel met deze nummer één. Als dit de kunst is die jij wilt, dan zijn we heel ver heen", aldus Cor en Corrie. (ANP, 31/10/00)

 • Orkater laat weten dat de groep, ondanks de 1,9 miljoen gulden die op het laatste moment uit de subsidiekraan zijn gedruppeld, nog niet uit de problemen is. In de nu ontstane situatie staan het aantal voorstellingen en het grote publieksbereik onder druk. Educatieve projecten, zoals 'Bekijk 't' moeten worden geschrapt. Orkater blijft proberen om op een volwaardige wijze te blijven bestaan. (VNG, 20/10/00)


 • De koek wordt verdeeld: Het Toneel Speelt en Warner en Consorten krijgen alsnog rijkssubsidie, respectievelijk 390.000 en 260.000 gulden. Orkater krijgt er 900.000 bij en komt nu op 1,9 miljoen. Bijna alle gezelschappen met een positief advies van de Raad voor Cultuur krijgen 30 procent extra subsidie, met een maximum van 300.000 gulden. Dit staat in het voorstel dat staatssecretaris Van der Ploeg doet aan de Tweede Kamer. Het extra geld waar de Kamer om gevraagd heeft, verdeelt hij voornamelijk over de podiumkunsten (14,7 miljoen) en de muzikale sector (7,4 miljoen). Het Nederlands Danstheater en de Nederlandse Opera krijgen ook extra geld, vanwege hun rol als boegbeeld van de Nederlandse cultuur. Door een constructie met het ministerie van VWS krijgt het Handtheater ook alsnog subsidie - het Handtheater maakt voorstellingen met en voor doven en de kosten hiervoor worden nu gedeeld door de departementen voor cultuur en welzijn. (ANP & Volkskrant, 19/10/00)

 • De kunstwereld laat weten geen genoegen te nemen met de budgetverruiming voor cultuur die staatssecretaris Van der Ploeg voorstelt. FNV Kiem, de Vereniging van Werkgevers in de Kunsten, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, Kunsten '92 en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond eisen 150 miljoen extra. Komt dit geld niet tijdens de Algemene Beschouwingen (die tot donderdag duren), dan volgen er meer acties zoals de wegblokkade eerder deze week. Ook wordt er gedreigd met onderbrekingen van voorstellingen en zelfs totale stakingen. Het extra geld moet ten goede komen aan handhaving van bewezen kwaliteit, goed functionerende orkesten, dans- en theaterinstellingen, verbetering van arbeidsvoorwaarden en stijgende werkgeverslasten.
  Ook in de theaterwereld is woedend gereageerd op de Cultuurnota. De Appel en het TIN hebben aangekondigd naar de rechter te stappen nu Rick van der Ploeg de adviezen van de Raad voor Cultuur heeft overgenomen. Beide instellingen noemen de adviezen 'wankel en onzurgvuldig'.
  Orkater is in een rare positie terecht gekomen. In de cultuurnota is één miljoen gulden uitgetrokken voor het gezelschap, mits de gemeente Amsterdam hen ook steunt. Maar dat wordt lastig. "De bestedingsruimte van de wethouder is uiterst beperkt", zegt Bert Janmaat, secretaris van de Kunstraad. Mocht er meer geld komen, dan zijn er al prioriteiten gemaakt. De Trust bijvoorbeeld, die door een rekenfoutje 3 ton minder kreeg Wel kan hij indenken dat er een uitruil plaats vindt. "Bijvoorbeeld: het rijk heft die zeven ton korting op TGA op en Amsterdam houdt Orkater binnen boord." (Volkskrant, 20/9/00)

 • De Cultuurnota is er. Het advies van de Raad voor Cultuur is vrijwel geheel overgenomen. Bovendien heeft Van der Ploeg inderdaad zo'n 35 miljoen gulden extra begroot, die ook conform de wens van de Raad verdeeld worden. In hun advies 'Van de schaarste en de overvloed' had de Raad namelijk 35 miljoen gulden extra gevraagd en meteen al verdeeld. Er zijn echter een paar opvallende afwijkingen:
 • Orkater krijgt 1 miljoen, onder voorwaarde dat de Gemeente Amsterdam ook een substantiele bijdrage doet. In een eerste reactie zegt Orkater dat Amsterdam dat nooit van plan is geweest, en dat het miljoen een doekje voor het bloeden is.
 • 't Barre Land krijgt 600.000 gulden, een ton meer dan de Raad adviseerde. In de nota staat dat dat is besloten naar aanleiding van het convenantenoverleg.
 • Het Toneel Speelt en Warner & Consorten krijgen géén subsidie uit het extra geld, omdat bij de verdeling van extra geld voorrang is gegeven aan reeds gesubsideerde instellingen.
 • Het Fonds van de Podium Kunsten krijgt maar 1 miljoen meer, terwijl de Raad adviseerde om uit de extra middelen 6,5 miljoen aan het Fonds te geven.
 • Het Ministerie spreekt van "een forse impuls voor de cultuursector". Ongeveer de helft van de bestaande instellingen krijgt extra subsidie.
  Maar is 35 miljoen extra voor cultuur niet wat mager in deze miljardenregen op Prinsjesdag? Tijdens een televisieinterview verklaarde Rick van der Ploeg in een tête-á-tête met Marc van Warmerdam dat er "dit jaar meer geld bijkomt, dan in het regeerakkoord voor vier jaar gepland was". Ook klonk hij tevreden over het feit dat er vijf keer zoveel instellingen in het bestel bijkomen dan er uitvallen. Op de opmerking van Marc van Warmerdam dat die nieuwe instellingen te weinig krijgen om redelijk te bestaan, reageerde hij door te stellen dat hij 't Barre Land ("een zeer veelbelovend jong theatergezelschap") een ton extra toekent. In reactie op de Kunstblokkade van gisteren vindt de staatssecretaris het "interessant dat het maatschappelijk draagvlak voor cultuur groeit". Maar het is verder aan de Kamer om daar mee om te gaan. Overigens vindt Van der Ploeg de kunstenaarsactie "fantastisch". Vooral de plek van de actie vindt hij goed gekozen: "Vlakbij het Surinameplein, dat is toch een teken naar het multiculturele publiek." (VNG, 19/9/00)

 • Het schiet niet op met het script voor 'Grimm', de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Het is bijna af, maar sinds het uitkomen van het advies van de Raad voor Cultuur heeft van Warmerdam er zich nauwelijks op kunnen concentreren, zo verbouwereerd is hij. Als Orkater wordt opgeheven dan "wordt een deel van mij opgeheven. Maar belangrijker is dat een werkplaats en mentaliteit verloren gaan die nergens anders in Nederland bestaan". Op eigen benen staan ziet van Warmerdam niet zitten. "Dan moet je een voorstelling tweehonderd keer spelen. Dan ben ik vertrokken." Hij wordt voornamelijk treurig van het amateurisme van de adviescommisies. Professionals moeten dit werk doen. "Ze moeten het theateraanbod in kaart brengen. Die groep doet dat, heeft die plannen. Zo'n groep moet je vervolgens op die merites beoordelen." Aan loze kreten over 'jongeren' en 'allochtonen' heeft het cultuurbeleid volgens hem niks. (Volkskrant, 15/9/00)


 • Hoe verweer je je tegen een negatief advies van de Raad voor Cultuur? Je gaat op gesprek bij het ministerie van OC&W. Daar word je "beleefd en beschaafd" ontvangen, zegt Marc van Warmerdam mede-directeur van Orkater. Ambtenaren luisteren, maar zeggen niks. "Zonder dat hij zijn handen er aan kan branden laat zo'n ambtenaar weten dat het advies hem bevreemdt." Orkater heeft ook een officieel verweerschrift ingediend, maar niet teveel geld uitgegeven aan juridisch advies van dure advocaten: "wij maken van dat geld liever voorstellingen." Frank Groothof probeert het met een pakket van honderden brieven ondertekend door liefhebbers. Hij krijgt een ton, maar dat is veel te weinig. Na tien jaar bedelen om subsidie heeft hij het zo langzamerhand gehad: "ik word er zo moe van." De RvC reageert alleen op feitelijke onjuistheden die in officiële verweerschriften worden genoemd. Maar zelfs wanneer dat het geval is, is niet gezegd dat het advies bijgesteld wordt. Medio juli komt de raad met zijn herziene advies. (Volkskrant, 29/6/00)

 • Terwijl Aus Greidanus in zowat alle radio- en televisieprogramma's De Appel probeert te pluggen, blijft het relatief stil rond Orkater. Toch moet ook dit gezelschap waarschijnlijk verdwijnen vanwege het negatieve advies van de Raad voor Cultuur. Mede-directeur Ton Schippers: "Het feit dat we volle zalen trekken lijkt juist tegen ons te werken. Het is alsof ze zeggen: jullie trekken veel publiek, dus jullie maken voorspelbare voorstellingen. Terwijl we in mijn ogen een unieke positie innemen in het theaterlandschap, want als één van de weinigen treden we buiten onze eigen discipline. Ik denk dat de raad alleen maar op toneel is gefocust en niet op meer interdisciplinair werk. Het 'Enschede-gevoel' - waarom hier en dat kan toch helemaal niet gebeuren - heerst hier een beetje." (Parool, 16/5/00)

 • Orkater probeert met hun tentoonvoorstelling 'Een huis vol stemmen' het publiek "erop te wijzen dat het helemaal niet zo netjes is in hun hoofd". Het gebeuren vindt vanaf 24 november plaats in het Theatermuseum in Amsterdam. De bezoeker moet een route afleggen met walkman. De stemmen van Gijs Scholten van Asschat en Ariane Schlüter wijzen de bezoeker op het contrast tussen het museum, waar herinneringen liggen opgeslagen, en de chaos van het menselijk geheugen. (Parool, 9/9/99)


praat mee

schrijf een mini