oude meuk

Onderwerp

Evert de Jager (7 nieuwsberichten)

 • De première van 'Tartuffe' van Het Nationale Toneel is uitgesteld vanwege artistieke onenigheid tussen regisseur Jürgen Gosch en acteur Carol van Herwijnen. Van Herwijnen wordt vervangen door Hans Hoes. Directeur Evert de Jager van HNT noemt het: "Een grote clash van totaal verschillende opvattingen over toneelspelen. Wij hebben Gosch gevraagd vanwege zijn befaamde regie-opvatting, die inhoudt dat hij acteurs met al hun onzekerheden het toneel opstuurt. Van Herwijnen heeft een tegenovergestelde opvatting."
  De afgelopen weken heeft het gezelschap geprobeerd om beide partijen dichter bij elkaar te brengen, maar na een repetitie afgelopen dinsdag bleek dat het zo niet verder ging. De première is nu verplaatst naar 17 oktober. (ANP & Volkskrant, 24/9/03)

 • Het Nationaal Toneel zal in 2002 Fassbinders omstreden stuk 'Het vuil, de stad en de dood' gaan spelen. Toen de affaire vorig jaar weer even werd opgerakeld had regisseur Johan Doesburg dat voornemen al bekend gemaakt. Het stuk is zo omstreden omdat er antisemitische uitspraken in gedaan zouden worden. De keuze om het toch op de planken te brengen komt volgens zakelijk leider Evert de Jager voort uit "de oprechte wens om de tekst in alle eerlijkheid te tonen, omdat we het simpelweg ook een zeer goed stuk vinden". (Volkskrant, 27/10/01)

 • Evert de Jager neemt met onmiddelijke ingang de algehele leiding van het Nationale Toneel over. Ger Thijs is niet langer artistiek leider. Johan Doesburg is nog steeds ziek, maar blijft aan. Er komt een artistieke raad met Gijs Scholten van Asschat en Antoine Uitdehaag als leden. De Jager was per 1 september juist aangenomen om het conflict tussen Doesburg en Thijs op te lossen. De Jager noemt de poging daartoe "mislukt".
  Ger Thijs blijft één voorstelling per jaar regisseren en gaat een opleiding voor toneelschrijvers opzetten. "Ik was het allemaal wel van plan. Maar ik had niet de neiging uit de artistieke leiding te stappen. En ik wilde het in mijn eigen tempo. Nu wordt dit alles mij stante pede in de maag gesplitst", aldus Thijs, die acht jaar artistiek leider is geweest. De Jager zegt te streven naar helderheid met het oog op de nieuwe Kunstenplanperiode: "Een artistiek leider die nog maar één regie per jaar aflevert is niet langer gezichtsbepalend voor het gezelschap."
  Thijs lijkt zich nog niet zo goed kunnen vinden in de gang van zaken: "Ik heb net 'Oude mensen' geregisseerd, alle rampen met 'De Kersentuin' opgelost en nu krijg ik te horen van het bestuur dat ik beter uit de leiding kan gaan. Dat hoort bij het jachtige tempo van deze tijd. Stilletjes wordt er een hele generatie toneelmakers gewipt." (Volkskrant, 15/11/99)

 • Koos Terpstra begint zijn artistiek en zakelijk leiderschap van het Noord Nederlands Toneel in september zonder de vaste groep acteurs. Van drie acteurs wordt het contract niet verlengd, twee anderen (Christo van Klaveren en Fabienne Maarshoek) worden per 1 september ontslagen. Dit is mogelijk door een clausule in de CAO voor toneelspelers, waarin staat dat ontbinding van een contact mogelijk is bij het aantreden van een nieuwe artistiek leider. De huidige artistiek en zakelijk leider Evert de Jager vindt de beslissing van Terpstra "natuurlijk niet leuk", maar heeft ook begrip: "Ik sluit hier een periode van tien jaar af, en in het beste geval is er dan sprake van vadermoord". (Volkskrant, 5/2/99)

 • Koos Terpstra wordt de nieuwe zakelijk en artistiek leider van het Noord Nederlands Toneel. De stichting heeft de 43-jarige regisseur per 1 september 1999 benoemt. Hij volgt dan Evert de Jager op. Terpstra was eerder al artistiek leider van het RO Theater, maar werd anderhalf jaar geleden verrassend ontslagen. (Volkskrant, 26/11/98)

 • Het moet allemaal anders vindt een werkgroep van de Vereniging voor Nederlandse Theatergezelschappen (VNT). In het 'Pamflet over de Toekomst van het Toneelbestel' schrijven enkele toonaangevende regisseurs (o.a. Theu Boermans, Ger Thijs, Johan Simons en Evert de Jager) dat het aantal grote nationale gezelschappen moet worden teruggebracht van zeven naar twee. De Één gevestigd in de Amsterdamse Stadsschouwburg en de ander een groot, dynamisch reisgezelschap. De andere groepen moeten zich in verschillende steden vestigen en een nieuw curatorium beslist over de verdeling van de subsidies. De reisverplichting vervalt en de subsidie wordt afhankelijk van de artistiek leider; als die opstapt, eindigt de subsidie aan zijn gezelschap.
  Het pamflet is de uitkomst van discussies onder leiding van Felix Rottenberg en is vooral bedoeld als discussiestuk. In het stuk is zware kritiek op de toneelsector zelf. Men noemt het bestel "stuurloos, verstard en onoverzichtelijk". Verder maken de schrijvers zich zorgen over de vergrijzing van zowel het publiek als van de makers. Staatsecretaris Van der Ploeg zal in april 1999 zijn Uitgangspuntennota openbaar maken, in voorbereiding op het Kunstenplan van 2001. (Volkskrant & Parool, 17/11/98)

 • Evert de Jager volgt eind 1999 Jacques Luyer op als zakelijk leider van Het Nationale Toneel. De Jager is sinds begin jaren '90 algemeen directeur van het Noord Nederlands Toneel. (NRC, 30/9/98)


praat mee

schrijf een mini