oude meuk

Onderwerp

Carel Alons (7 nieuwsberichten)

 • Carel Alons (57), directeur van het Rotterdamse Ro Theater en oud-lid van de Raad voor Cultuur (RvC), wil een nieuw Theaterverbond oprichten. "Het wordt een belangenvereniging waarin de theaterwereld breed is vertegenwoordigd; grote gezelschappen, de schouwburgen, het jeugdtheater, de theaterscholen en de productiehuizen. De toneelwereld verandert sterk: het subsidietheater verliest terrein aan cabaret en musicals en de stadsgezelschappen willen samenwerken met hun huispodia. De Raad voor Cultuur is het daarmee in zijn laatste advies eens. De vereniging moet die veranderingen in goede banen leiden."
  Alons wil daarmee de functie van belangenvereniging overnemen van zowel de VNT als de VSCD: "Die vertegenwoordigen alleen hun eigen leden. Bovendien zijn de VNT en de VSCD de laatste tien jaar erg gegroeid. De VNT heeft meer dan tachtig leden. En die hebben allemaal tegengestelde belangen. Zo is het bijna onmogelijk nog als belangenvereniging te kunnen optreden. De VNT en de VSCD zijn als werkgeversorganisaties prima. Maar in het behartigen van de artistiek-inhoudelijke belangen van de theaterwereld zijn ze minder goed. En dat is nou net belangrijk, gezien wat er allemaal te gebeuren staat." De instellingen hebben positief gereageerd op het voorstel, de VSCD en de VNT hebben nog niet gereageerd. (Volkskrant, 6/4/07)

  meer over: VNT, VSCD


 • Carel Alons vertrekt op 1 mei 2007 als directeur van het Ro Theater. "Ik was aangesteld om de overgang naar de nieuwe artistieke leiding te begeleiden na het vertrek van Guy Cassiers en nu dat is gelukt, zit mijn taak erop." Sinds augustus dit jaar is Alize Zandwijk de artistiek leider van het Rotterdamse gezelschap. Alons (56) gaat met vervroegd pensioen en verhuist naar Italië.
  Naast zijn werkzaamheden bij het Ro zal hij voor die tijd nog twee klussen moeten afronden. De eerste is daarvan is het rapport van de naar hem genoemde Commissie Alons over de herstructurering van de fondsen, dat vorige week werd gepresenteerd. Daarnaast is er nog een andere Commissie Alons, die onderzoek doet naar het opzetten van regionale toneelvoorziening in Utrecht. (Redactie, 8/12/06)

 • Regisseur Alize Zandwijk wordt per 1 augustus de artistiek leider van het Ro Theater. Zandwijk is al sinds 1998 aan het gezelschap verbonden als regisseur. Bram de Ronde, nu hoofd productie, wordt zakelijk leider. Zandwijk (1961) volgt Guy Cassiers, die naar Antwerpen vertrekt. Carel Alons, nu intendant, blijft directeur van het gezelschap en zit met Zandwijk, regisseur Pieter Kramer en de dramaturgen Liet Lenshoek en Tobias Kokkelmans in de artistieke raad. Het gezelschap zal zich onder leiding van Zandwijk richten op verankering van het gezelschap in de stad Rotterdam, samenwerking met internationale partners, werken met jonge regisseurs en de uitbreiding van het ensemble. Zij wordt hiermee de enige vrouwelijke artistiek leider van een Nederlands groot gezelschap. (Redactie, 22/5/06)


 • Volgens ingewijden zal er in Amsterdam een nieuw theater komen tussen de Stadsschouwburg en de Melkweg, dat bespeeld zal worden door TGA. Dit is de voornaamste conclusie van het rapport dat topambtenaar George Lawson schrijft in opdracht van het ministerie van OC&W, dat binnen enkele weken wordt verwacht. Zowel TGA als de gemeente Amsterdam staan positief tegenover het plan, zodat de voornaamste vraag blijft wat het advies van Lawson zal zijn over het bestuur van deze zaal. Moet de Stadsschouwburg een eigen directeur houden of moeten de twee zalen en het gezelschap geleid worden door één persoon (een intendant)? Vanzelfsprekend circuleert er al een lijstje namen voor de verschillende functies en visies op hoe het nou moet met de Stadsschouwburg zijn er ook genoeg. Genoemd zijn Theu Boermans ("Het zou goed zijn als er nieuwe gezichten komen. Ikzelf? Dat is niet aan de orde."), ex-Rotterdamse Schouwburgdirecteur Carel Alons ("Wat wij probeerden in Rotterdam had eigenlijk in Amsterdam gemoeten."), George Lawson zelf en vooral Ivo van Hove, al dan niet samen met de zakelijk leider van het Holland Festival Jacques van Veen. Die zouden in ieder geval de broodnodige sfeer weer kunnen terugbrengen in de Stadsschouwburg, want sinds het vertrek van Cox Habbema, bijna drie jaar geleden, was het er niet meer zo gezellig als tijdens het laatste Holland Festival. (Volkskrant, 12/2/99)

 • Jan Zoet wordt de nieuwe directeur van de Rotterdamse Schouwburg. Hij volgt per 1 december Carel Alons op, die vertrekt naar de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Zoet is nu zakelijk leider van Theatergroep Hollandia. Daarnaast is hij verbonden aan de Hogeschool voor Beeldende Kunst, Muziek en Dans in Den Haag, waar hij docent dramaturgie van muziektheater is. (NRC, 28/10/98)


 • Directeur Carel Alons verlaat na 10 jaar de Rotterdamse Schouwburg. Hij wordt voorzitter van het college van bestuur van de raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten. Over zijn opvolger kan hij nog niks zeggen. (AD, 9/6/98)


 • Carel Alons, de directeur van de Rotterdamse Schouwburg, schrijft het Hollands Dagboek. De schouwburg bestaat 10 jaar en voor die gelegenheid zijn er de voorstellingen "Showtime" van Forced Entertainment en "Romeo and Juliette" door de Royal Shakespeare Company te zien. "... Duidelijk [is] zichtbaar dat beide produkties gemaakt zijn op een eiland waar het publiek nooit met tomaten heeft gegooid." (NRC, 25/4/98)

praat mee

schrijf een mini