oude meuk

Onderwerp

het glazen plafond (8 nieuwsberichten)

 • Regisseur Alize Zandwijk wordt per 1 augustus de artistiek leider van het Ro Theater. Zandwijk is al sinds 1998 aan het gezelschap verbonden als regisseur. Bram de Ronde, nu hoofd productie, wordt zakelijk leider. Zandwijk (1961) volgt Guy Cassiers, die naar Antwerpen vertrekt. Carel Alons, nu intendant, blijft directeur van het gezelschap en zit met Zandwijk, regisseur Pieter Kramer en de dramaturgen Liet Lenshoek en Tobias Kokkelmans in de artistieke raad. Het gezelschap zal zich onder leiding van Zandwijk richten op verankering van het gezelschap in de stad Rotterdam, samenwerking met internationale partners, werken met jonge regisseurs en de uitbreiding van het ensemble. Zij wordt hiermee de enige vrouwelijke artistiek leider van een Nederlands groot gezelschap. (Redactie, 22/5/06)


 • Vrouwen hebben een achterstand als het gaat om leidinggevende functies in de kunst en cultuur. Dat blijkt uit een onderzoek van A. Fischer, hoogleraar Gender, Cultuur en Management aan de Universiteit van Amsterdam. Zij bekeek 413 organisaties. Van de leidinggevenden was 32 procent vrouw. In grotere organisaties is het percentage vrouwen in topfuncties kleiner. Het onderzoek 'Het glazen plafond in de kunsten' werd in opdracht van het ministerie van OC&W uitgevoerd. De sector beeldende kunst scoort het hoogst; 43 procent van de leidinggevenden daar is vrouw. Het laagst scoorde de sector media; minder dan 22 procent van de topfuncties wordt door vrouwen bekleed. Fischer presenteert haar onderzoek tijdens de conferentie 'De macht van het imago' op maandag 21 januari in het Theater Instituut Nederland in Amsterdam. Om de doorstroom van vrouwen in de kunstsector te bevorderen is in opdracht van OC&W het project 'Coaching in de kunsten' opgezet. (NRC, 16/1/02)

 • Steeds meer vrouwen zijn werkzaam in de kunsten, maar hun verdiensten blijven achter bij die van hun mannelijke collega's. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Kunst-werk (m/v)' over loopbanen in de beeldende kunst, muziek en podiumkunsten. Het rapport van Merijn Rengers werd in opdracht van het Theater Instituut Nederland gemaakt. Het onderzoek is een vervolg op 'Rollen en Rolpatronen', een onderzoek naar de positie van vrouwen in de podiumkunsten van twee jaar geleden.
  De verschillen in inkomen zijn bij de podiumkunsten het grootst. Vrouwen verdienen gemiddeld 30 procent minder dan mannen. In de beeldende kunst is dat 22 procent terwijl in de klassieke muziek vrouwen driekwart verdienen van wat mannen opstrijken. In de lichte muziek zijn de verschillen klein, aldus het rapport. Een deel van de inkomensverschillen wordt verklaard doordat mannen gemiddeld meer uren per week maken. Dit verschil is vooral in de podiumkunsten het grootst. Voor muziek en beeldende kunst gaat dit echter niet op, aldus het rapport. De onderzoeker zet overigens zelf vraagtekens bij de representativiteit van zijn werk. Van de ruim 50.000 potentiële deelnemers, deden er 480 mee. De onderzoeker wijt dit aan "een zekere enquêtemoeheid" onder kunstenaars. (ANP, 2/10/01)

 • Hee! Een pamflet! Het Netwerk van vrouwelijke theatermakers stelt dat de Raad voor Cultuur te veel initiatieven van vrouwelijke theatermakers negatief adviseert. Daardoor wordt de culturele diversiteit geschaad, aldus het pamflet. De vrouwelijke theatermakers verwijzen naar het dreigende verdwijnen van Axis, Bonheur, Carrousel, Cinemien en Independance. Daarnaast krijgen veel vrouwelijke theatermakers die wel een positief advies hebben gekregen te weinig geld om uit hun kwetsbare positie te komen. Ook de vermindering van de subsidie van het Theater Instituut Nederland zal volgens het Netwerk een nadelige invloed hebben op "de stimulerende en ondersteunende rol die zij tot dusver voor initiatieven van vrouwelijke theatermakers heeft vervuld". Ten slotte stelt het pamflet dat er in Nederland vergeleken met het buitenland te weinig vrouwen sleutelposities in het theaterbestel bekleden. De vrouwelijke theatermakers hopen dat Staatssecretaris van der Ploeg en de Tweede Kamer hun standpunt over het Advies van de Raad in dit licht willen herzien. Het pamflet is ondertekend door onder anderen Krisztina de Châtel, Mieke Kolk, Annemarie Prins en Lidwien Roothaan (VNG, 7/9/00)


 • Op theaterscholen zijn er meer actrices dan acteurs, maar er zijn relatief weinig rollen voor vrouwen in toneelstukken en films. Daarnaast verdienen vrouwen in de podiumkunsten per jaar gemiddeld tienduizend gulden bruto minder dan hun mannelijke collega's. Deze conclusies worden getrokken in het rapport 'Rollen en Rolpatronen' dat in opdracht van het Theater Instituut Nederland werd verricht door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Het is onderdeel van een Europees onderzoek naar de positie van mannen en vrouwen in kunst en media. De onderzochte groep verdiende, met inbegrip van uitkeringen, in 1999 bruto gemiddeld ruim 53.000 gulden. Meer dan veertig procent van de podiumkunstenaars ontving in 1999 een WW-uitkering. Van de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK) wordt maar zelden gebruik gemaakt. Slechts vijf procent WIKt. Het bruto uurloon binnen de podiumkunsten schommelt rond de dertig gulden. Slechts zes procent van alle podiumkunstenaars werkt uitsluiten binnen het vak. De inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen komen vooral voort uit verschillen in het aantal gewerkte uren. Vrouwen hebben een gemiddelde werkweek van 15,8 uur en mannen werken ongeveer 21 uur per week. De onderzoekers hebben ook een oplossing om dit inkomensverschil op te heffen: choreografen, regisseurs en schrijvers zouden het aantal vrouwenrollen in hun stukken moeten uitbreiden. (Parool & VNG, 27/5/00)

 • Hoeveel structurele subsidie zal Carrousel ontvangen na het vertrek van Marlies Heuer? Vier jaar geleden oordeelde de Raad voor Cultuur dat de voorstellingen van de twee artistiek leiders, Marlies Heuer en Matin van Veldhuizen, "onderling sterk in kwaliteit verschillen", dat die van Marlies Heuer "bijdragen aan de diversiteit van het theateraanbod" en die van Matin van Veldhuizen "veel minder innerlijke noodzaak laten zien." Heuer noemt dit vier jaar later een "niet zo'n heel prettig advies", maar zij gelooft in de plannen van Van Velthuizen: "In het Atelier Delphine zullen jonge vrouwelijke regisseurs de gelegenheid krijgen om voorstellingen te maken. Carrousel krijgt nog meer een vrouwelijke signatuur. Natuurlijk zou een aparte plek voor vrouwelijke regisseurs niet nodig moeten zijn. Daar staat tegenover dat de echt goede regisseurs vrouwen schaars zijn: Beppie Melissen bij Carver, Mirjam Koen bij het Onafhankelijk Toneel, Liesbeth Colthof bij Huis aan de Amstel." (NRC, 19/12/99)

 • Het TIN besteedt aandacht aan de invloed van vrouwen op het theater van de laatste 25 jaar. Dit gebeurd door middel van een serie discussiebijeenkomsten op 28 februari, 21 maart en 25 april en door de uitgave van het boek 'Wie zou ik zijn als ik zijn kon', onder redactie van Mieke Kolk. Tijdens de laatste bijeenkomst zal de Plombina Wisseltrofee worden uitgereikt, een prijs voor vrouwelijke theatermakers. (Theatermaker, 9/2/99)


 • Grote winnaar van de Tony-Awards is de musical 'The Lion King'. De musical kreeg 6 Tony's waaronder die voor beste regie. Julie Taylor is daarmee de eerste vrouw in de 52-jarige geschiedenis van de Tony's de deze award krijgt. (AD, 9/6/98)

  meer over: musical, Tony's


praat mee

schrijf een mini