oude meuk

Onderwerp

Atelier D (1 nieuwsberichten)

  • Hoeveel structurele subsidie zal Carrousel ontvangen na het vertrek van Marlies Heuer? Vier jaar geleden oordeelde de Raad voor Cultuur dat de voorstellingen van de twee artistiek leiders, Marlies Heuer en Matin van Veldhuizen, "onderling sterk in kwaliteit verschillen", dat die van Marlies Heuer "bijdragen aan de diversiteit van het theateraanbod" en die van Matin van Veldhuizen "veel minder innerlijke noodzaak laten zien." Heuer noemt dit vier jaar later een "niet zo'n heel prettig advies", maar zij gelooft in de plannen van Van Velthuizen: "In het Atelier Delphine zullen jonge vrouwelijke regisseurs de gelegenheid krijgen om voorstellingen te maken. Carrousel krijgt nog meer een vrouwelijke signatuur. Natuurlijk zou een aparte plek voor vrouwelijke regisseurs niet nodig moeten zijn. Daar staat tegenover dat de echt goede regisseurs vrouwen schaars zijn: Beppie Melissen bij Carver, Mirjam Koen bij het Onafhankelijk Toneel, Liesbeth Colthof bij Huis aan de Amstel." (NRC, 19/12/99)

praat mee

schrijf een mini