oude meuk

Onderwerp

theateropleidingen (21 nieuwsberichten)

 • Mede-oprichter van de Akademie voor Kleinkunst Johan Verdoner is op 78-jarige leeftijd overleden. Choreograaf en regisseur Verdoner was vanaf de oprichting in 1960 tot 1985 directeur van de opleiding. (ANP, 21/11/03)

  meer over: overleden


 • Choreograaf William Forsythe gaat samenwerken met de Rotterdamse Dansacademie om zijn choreografieën om te zetten tot een soort lesmethode. (Volkskrant, 8/10/03)

  meer over: dans, Rotterdam


 • Jappe Claes wordt de nieuwe artistiek leider van de regieopleiding in Amsterdam. Hij volgt daar Hans Man in 't Veld op die artistiek leider is geworden bij Tryater. Claes was eerder als acteur en regisseur verbonden aan onder andere De Theatercompagnie. (VNG, 1/4/03)

 • De schandalen rond de prestigieuze balletschool van het Ballet de l'Opera National in Parijs stapelen zich op. In 2000 kwamen de eerste verhalen over het onmenselijke regime al naar buiten in een interview in de 'Marie Claire', maar na een onderzoek van het Ministerie van Werkgelegenheid komen de verhalen goed los. Anorexia, anti-depressiva, ontstekingsremmers, pijn, psychologische terreur, dit alles onder het schrikbewind van de 70-jarige Claude Bessy. Ondanks alle verhalen blijven honderden leerlingen per jaar zich aanmelden. De dertig die uiteindelijk worden aangenomen, komen in ieder geval op een zeer harde leerschool terecht. Bessy: "Als een kind niet wil werken, dwing ik het niet. Dan kan het vertrekken." (NRC, 5/12/02)

  meer over: Parijs, terreur


 • De SGP/ChristenUnie in Gouda protesteert tegen de opvoering van 'Adam, Eva enzovoort' van de Jeugdtheaterschool Zuid-Holland. De partij, die ook in het college van B & W zit, wil zelfs dat de subsidie aan de school wordt ingetrokken. In de voorstelling, waar 32 kinderen en twee acteurs aan mee werken, is God een puber in een trainingspak en de Here Jezus een kadootje. Fractie voorzitter G. Schotanus: "Hier wordt een karikatuur van de bijbel gemaakt. Dat is voor ons buitengewoon kwetsend." Overigens heeft niemand van de partij de voorstelling al gezien, men baseerd zich op voorbeschouwingen van de musical. Theo Ham, directeur van de school en regisseur van de voorstelling kijkt, er anders tegen aan: "Dit stuk staat in de middeleeuwse traditie van de mysteriespelen." (NRC, 2/11/02)

  meer over: censuur, musical


 • Staatssecretaris Nijs van onderwijs maakt een einde aan de limiet op het aantal studenten voor de opleidingen docent muziek, docent drama, vormgeving en popmuziek. De numerus fixus voor de kunstopleidingen beeldende kunst en muziek gaat omlaag. Dat zei Nijs donderdag tijdens een vergadering in de Tweede Kamer. Nijs zei verder nog geen besluit genomen te hebben over de bezuinigingen op het bedrag per student dat de opleidingen krijgen. De staatssecretaris wil daar binnenkort met de HBO-raad over praten. De staatssecretaris zei er begrip voor te hebben dat het historisch zo gegroeid is dat een muziekstudent 14.000 euro kost terwijl een student techniek 5500 euro kost, "Maar ik begrijp de logica niet". De HBO-raad reageert verbaasd op de uitlatingen van Nijs: "We waren in overleg met de staatssecretaris en de Tweede Kamer heeft zich al voor de verkiezingen tegen het opheffen van de limiet op het aantal studenten uitgesproken." (ANP, 12/9/02)

  meer over: Tweede Kamer


 • Studenten aan de Antwerpse theateropleiding Studio Herman Teirlinck hebben in Antwerpen geprotesteerd tegen de fusie met de toneelopleiding van Dora van den Groen. Ze bezetten een kruispunt in de stad. De fusie zou ten koste gaan van de eigenheid van hun opleiding. De fusie loopt al twee jaar achter op schema. Er zijn inmiddels twee gedeeltelijk gelijk lopende programma's. Maar nu heeft de verantwoordelijke afdeling van de Hogeschool Antwerpen besloten om de fusie volledig te maken, om financiële redenen.
  Artistiek leider Frank Vercruyssen van Studio Herman Teirlinck vreest dat de vijftigjarige studio wordt afgeschaft. Hij valt Dora van der Groen niet af, maar zegt dat zijn opleiding een breder spectrum nastreeft. De Studio heeft zo'n vijftig studenten, onder wie een aantal Nederlanders. (ANP, 29/3/02)

  meer over: Antwerpen, stakingen


 • Joop van den Ende begint een musicalschool. Wie eind januari door de audities komt, mag straks meedoen aan een 'masterclass' voor musicaltalent. Iedereen van 18 tot en met 30 jaar kan zich aanmelden voor de audities, die 25, 26 en 27 januari plaatshebben. Twintig werkelijk getalenteerden krijgen daarna les van mensen als Willem Nijholt, Petra Laseur en Theu Boermans plus een beurs om volop te kunnen deelnemen. Het worden intensieve lessen op het gebied van dans, zang, acteren, acrobatiek en logopedie.
  De beste studenten kunnen in aanmerking komen voor rollen in 'De Drie Musketiers' en 'The Sound of Music'. Die laatste musical werd in Nederland in het seizoen 1963/1964 al eens uitgevoerd, maar de zalen bleven destijds leeg door een blunder met de rolbezetting. Voor de rol van antinazi-kapitein Von Trapp was Johannes Heesters ingehuurd, die als Nederlander kritiekloos carrière had gemaakt in nazi-Duitsland. (ANP, 28/12/01)

 • Danser/pedagoog Francis Sinceretti heeft de Gouden Dansprijs 2001 gekregen. Volgens de jury heeft de artistiek leider van de Nationale Balletacademie "een buitengewone bijdrage aan de waardering voor dans in ons land" geleverd. De Zilveren Dansprijs ging naar Iris Reyes voor haar rol in KARPP van Nanine Linning en haar rol in 'Album Familiar' van Conny Janssen Danst. Johan Inger nam de Lucas Hoving Productieprijs voor talent op het gebied van choreografie of productie in ontvangst. (AD, 8/10/01)


 • De Hogeschool voor de Kunsten in Antwerpen bezuinigt, en dus worden er dit jaar geen nieuwe studenten aangenomen op de Antwerpse theateropleidingen Studio Herman Teirlinck en het Conservatorium (van Dora van der Groen). De bezuinigingen zouden goed onderwijs voor een nieuwe lichting acteurs uitsluiten, volgens de directies van de twee theateropleidingen. (Volkskrant, 1/7/00)

  meer over: Antwerpen


 • Het aantal studenten in het kunstvakonderwijs is sinds 1990 met 25 procent gedaald. In de rest van het HBO-onderwijs zijn de studentenaantallen juist gestegen. Omdat het budget voor het gehele HBO gelijk blijft, leidt deze toename tot een verlaging voor het budget per student. En daar heeft het kunstvakonderwijs extra onder te lijden. Dit is te lezen in het rapport 'Beroep Kunstenaar' dat op 10 mei aan staatssecretaris Van der Ploeg is overhandigd. Het al eerder geopperde idee om de kunstopleidingen te clusteren, wordt in dit rapport uitgewerkt. Veranderingen in het kunstvakonderwijs zouden volgens het rapport in het studiejaar 2004/2005 ingevoerd kunnen worden. Van der Ploeg zal voor eind juni zijn voorstellen naar aanleiding van dit rapport aan de Tweede Kamer sturen. (AD, 11/5/99)

 • De adviseur van Rick van der Ploeg, de heer Van Heusden, is van plan om de Nederlandse kunstopleidingen onder te brengen in zes clusters. Tezamen moeten die een landelijk verbond vormen dat onder andere de controle op de kwaliteit van de opleidingen regelt en landelijke selectie-eisen voor de nieuwe studenten gaat opstellen. Daarnaast moeten de instellingen per discipline gaan samenwerken. De gezamelijke conservatoria, toneelscholen, dans- en beeldende kunstacademies moeten tevens de verdeling van de specialisaties over de instellingen regelen. Van Heusden heeft dit plan opgesteld, omdat de opleidingen nu kwalitatief onvoldoende en te versnipperd zijn. Bovendien zouden teveel afgestudeerden in de bijstand belanden.
  Tot nog toe zijn de volgende clusters samengesteld: Groningen & Leeuwarden; Enschede, Zwolle, Kampen en Arnhem; Maastricht & Tilburg; Utrecht; Amsterdam & Alkmaar; Den Haag, Rotterdam, Breda en Den Bosch. Van Heusden ziet echter wel problemen bij het samenvoegen van Den Haag en Rotterdam, omdat die reeds hebben aangegeven niet te willen samenwerken. (Trouw, 28/4/99)


 • De Amsterdamse wethouder van Kunst en Cultuur Jikkie van der Giessen verlaat de politiek. Per 15 april is zij voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool voor Muziek en Theater in Rotterdam. Zij volgt hier de interim-manager L. Vleggaert op. (Theatermaker, 7/4/99)

  meer over: Amsterdam


 • In 1998 is er vier miljoen gulden bezuinigd op de kunstopleidingen, in 1999 wordt dat elf miljoen gulden, in 2000 achttien miljoen en vanaf 2001 zal 25 miljoen worden bezuinigd. Staatsecretaris van der Ploeg heeft met de hogescholen afspraken gemaakt hoe de bezuinigingen van 2000 uitgevoerd moeten worden. Alle hogescholen zullen een deel, afhankelijk van het aantal studenten, bijdragen aan de korting. (Parool, 4/3/99)

  meer over: subsidiekorting


 • Rick van der Ploeg buigt zich opnieuw over zijn Ontwerpregeling aanvullende eisen kunstvakonderwijs. Hij doet dit onder andere naar aanleiding van de brandbrief die de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht op 10 december aan de staatssecretaris stuurde. In de ontwerpregeling zijn de eisen van toelating tot het onderwijs opgenomen en de HKU vindt dat een slecht idee. "Als je wettelijke regels opstelt voor toelating, kan elke afgewezen student naar de rechter stappen om zijn gelijk te halen", aldus Bert Groenemeijer, voorzitter van het college van bestuur van de HKU. Daarnaast keert de HKU zich fel tegen het introduceren van een lotingsysteem bij de toelating. De staatssecretaris wacht nu het definitieve rapport van de onderzoekscommissie en men verwacht dat hij halverwege februari een definitieve beslissing neemt. (Theatermaker, 9/2/99)

 • De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht stapt naar de rechter als Rick van der Ploeg blijft vasthouden aan zijn eis dat nieuwe studenten voortaan door loting moeten worden aangewezen. De kunstacademie wil kandidaten blijven uitkiezen op basis van geschiktheid en talent. (AD, 19/12/98)


 • Vanaf september 1999 kunnen studenten aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht kiezen voor een opleiding Design for virtual theatre and gaming. Deze afstudeerrichting leid op tot kunsttechnisch ingenieur en tot het curriculum behoren het ontwerpen van virtuele omgevingen, virtuele personages, interactieve scenario's en spelsituaties. (Theatermaker, 2/12/98)

  meer over: multimedia


 • Jan Zoet wordt de nieuwe directeur van de Rotterdamse Schouwburg. Hij volgt per 1 december Carel Alons op, die vertrekt naar de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Zoet is nu zakelijk leider van Theatergroep Hollandia. Daarnaast is hij verbonden aan de Hogeschool voor Beeldende Kunst, Muziek en Dans in Den Haag, waar hij docent dramaturgie van muziektheater is. (NRC, 28/10/98)


 • De musicalschool van Frank Sanders start op 1 september dit jaar met 15 leerlingen in de Wladimir studio's in Amsterdam (AD, 26/8/98)

  meer over: musical


 • Directeur Carel Alons verlaat na 10 jaar de Rotterdamse Schouwburg. Hij wordt voorzitter van het college van bestuur van de raad van toezicht van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten. Over zijn opvolger kan hij nog niks zeggen. (AD, 9/6/98)


 • Theater Zuidplein in Rotterdam begint in september een éénjarige opleiding voor cabaretier/comedian. De opleiding, die bedoelt is voor jongeren tussen de 14 en 20 jaar zal onder leiding staan van cabaretier/cabaretregisseur Bert Klundert. Het project wordt gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam en enkele culturele instellingen. (NRC, 29/4/98)

  meer over: cabaret, Rotterdam


praat mee

schrijf een mini