oude meuk

Onderwerp

Guy Cassiers (6 nieuwsberichten)

  • In tegenstelling tot eerdere berichtgeving wordt Pieter Kramer niet de nieuwe artistiek leider van het Ro theater. Guy Cassiers blijft nog tot 2006 aan en het Ro theater is nog bezig met het zoeken naar een opvolger. Wel gaat Pieter Kramer, regisseur van de monsterhit 'Ja zuster, nee zuster', een aantal grote zaal regies doen. Zo noemen wij een 'Pygmalion' met Loes Luca en Olga Zuiderhoek. Dat het misverstand rond de opvolging zo lang heeft bestaan, komt omdat het gezelschap op vakantie was. (Volkskrant, 15/8/03)

  • Guy Cassiers zal vanaf juni 2006 Het Toneelhuis in Antwerpen gaan leiden. Hij wordt daar de opvolger van Luk Perceval, die naar Duitsland vertrekt. De artistiek leider van het Ro Theater is geboren Antwerpenaar en liet in de sollicitatieprocedure Johan Simons en Ivo van Hove achter zich. Cassiers wil in Rotterdam wel zijn contract uitzitten. Omdat Perceval al in juni 2005 vertrekt, zal acteur/regisseur Josse De Pauw Het Toneelhuis een jaar leiden.
    In Vlaamse krant De Morgen klaagde Cassiers vorige week nog bitter over de nieuwe situatie in Rotterdam: "De Antwerpse situatie verbleekt gewoon bij wat we hier te horen krijgen. Sinds Leefbaar Rotterdam hier mee in het beleid zit, is de situatie gewoon verschrikkelijk geworden." Het Toneelhuis en het Ro Theater willen overigens nauwer gaan samenwerken. (ANP, 11/3/03)

  • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft haar prijzen voor de podiumkunsten bekend gemaakt. Guy Cassiers en Alize Zandwijk krijgen de Albert van Dalsumprijs (voor toneel) omdat ze "een dynamisch duo vormen dat op eigen wijze vormgeeft aan een hedendaags repetoire". Rob List krijgt de Wouter Steenbergenprijs (voor mime) voor zijn serie solo's tussen 1990 en 2000. De Aanmoedigingsprijs Toneel gaat naar Jonghollandia. Op 30 mei zal burgemeester van Amsterdam Cohen de prijzen uitreiken, ieder krijgt 7000 euro, de aangemoedigden de helft. (NRC, 27/3/02)

  • Guy Cassiers, artistiek leider van het Ro Theater heeft er hard aan gewerkt om het gezelschap intern op te knappen. Enkele jaren geleden werd het gezelschap totaal verdeeld door een conflict tussen de toenmalige artistiek leiders Peter de Baan en Koos Terpstra. Cassiers was daardoor soms het overzicht kwijt en een paar voorstellingen zijn niet uit de verf gekomen. "'Kasimir en Karoline' is de enige voorstelling in mijn hele carrière die ik maakte met het idee om nu eens een heel breed en jong publiek aan te spreken. Nu ja: je kent het resultaat. De productie was niet vanuit een innerlijke noodzaak gemaakt, en dat heeft het publiek direct in de gaten. Ik wil daarom alleen nog voorstellingen maken die voor mij wél noodzakelijk zijn." (AD, 23/9/00)

    meer over: publiek


  • Onder de titel 'Het gaat goed met het toneel' zetten Gerardjan Rijnders, Ivo van Hove, Guy Cassiers en Erwin Jans van het Ro Theater in een ingezonden artikel in de Volkskrant,kritische kanttekeningen bij het pamflet van de VNT. Zij keren zich tegen "de negatieve retoriek en grove veralgemeniseringen" in het pamflet en stellen dat de kunstenaar vooral gebaat is bij "autonomie, afstand en onafhankelijkheid". Ook zien zij gevaren in de economisering van de sector: "Een theatervoorstelling is meer dan een produkt, de toeshouwer meer dan een consument en het toneel meer dan een bedrijf." De schrijvers pleiten voor een beleid dat "de geschikte bedding graaft" voor de ideeën en initiatieven van de kunstenaars. "De ontvankelijkheid die de kunstenaar kenmerkt, verwachten we ook van de beleidsmakers." (Volkskrant, 20/4/99)

  • Rieks Swarte is door Guy Cassiers gevraagd om nog drie jaar de jaarlijkse familievoorstelling van het Ro Theater te regisseren. Volgend jaar gaat het om "Hondje" naar het boek "Hondeleven" van Daniel Pennac. (CJP Magazine, 22/4/98)


praat mee

schrijf een mini