oude meuk

Onderwerp

Amsterdams Fonds voor de Kunst (7 nieuwsberichten)

 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst krijgt een subsidieregeling met supersnelle beoordeling. "Professionele kunstenaars, initiatiefnemers van kunstprojecten en amateurkunstenaars krijgen de gelegenheid om in een half uur een aanvraag toe te lichten. Al de volgende dag krijgt de aanvrager de uitslag over de gevraagde bijdrage en wordt het bedrag beschikbaar gesteld. Hiermee wil het Fonds vooral jonge en nieuwe Amsterdammers actief bij de kunsten betrekken", aldus een woordvoerster. Een ander doel is het beter kunnen inspelen op de actualiteit. De regeling staat open voor projecten waarvoor een bijdrage van maximaal 3.000 euro wordt gevraagd. (Volkskrant, 19/9/07)
  zie ook: website AFK

  meer over: Amsterdam, subsidies


 • De subsidiemogelijkheden van het Amsterdams Fonds voor de Kunst worden sterk verruimd. Het Fonds zal naast kortlopende projecten ook trajecten van kunstenaars of kunstinstellingen voor een periode van maximaal drie jaar kunnen financieren. Daarnaast hoeft het Fonds geen aanvraag meer in te dienen voor het komende Kunstenplan (2009/2012). (Redactie, 16/3/07)


 • De Amsterdamse Kunstraad (AKR) heeft haar adviezen voor de structurele subsidies van de gemeente Amsterdam bekend gemaakt. De individuele adviezen waren al eerder via de instellingen bekend geworden: De Theatercompagnie, Het Theaterfestival, DNA, CarrĂ© en het ITs moeten volgens de Kunstraad geen subsidie meer krijgen. In totaal adviseert de Raad negatief over 23 bestaande instellingen. Bijna veertig nieuwe instellingen komen volgens de Raad nu in aanmerking voor structurele subsidie. Hieronder bevinden zich Urban Myth, Toetssteen en Bekijk 't.
  Opmerkelijk is dat de wethouder Hannah Belliot nog vier miljoen extra wil bezuinigen op de stedelijke cultuurnota 2005-2008, bovenop de eerder aangekondigde vier miljoen. Belliot wil dit geld gebruiken voor haar eigen nieuwe beleid. Deze extra korting staat wel in de adviesaanvraag, maar verhuld in "woordkunst en cijferkunst", vindt de AKR. Zowel de AKR als de gemeenteraad als de kunstinstellingen hebben er overheen gelezen. De AKR is ontstemd en is er bovendien op tegen dat er met dit 'potje van Belliot' een derde geldstroom ontstaat, naast de structurele subsidies en projectsubsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). De AKR adviseert dan ook om het AFK 1,9 miljoen euro minder te geven, omdat het fonds "dezelfde speerpunten" hanteert als de wethouder. Belliot beroept zich op haar macht: "De kunstraad heeft geen alleenrecht op het cultuurbudget." (ANP, NRC, Volkskrant, 11/5/04)

 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) krijgt per 1 juni een nieuwe directeur: Andries Mulder. Mulder (1963) is jurist een heeft gewerkt bij het Van Gogh Museum, de Raad van State en Stichting De Kamervraag, het landelijk centrum voor kamermuziek. Mulder volgt Hen Jan Gortzak op, die met de VUT gaat. (NRC, 7/5/04)


 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft haar prijzen voor de podiumkunsten bekend gemaakt. Guy Cassiers en Alize Zandwijk krijgen de Albert van Dalsumprijs (voor toneel) omdat ze "een dynamisch duo vormen dat op eigen wijze vormgeeft aan een hedendaags repetoire". Rob List krijgt de Wouter Steenbergenprijs (voor mime) voor zijn serie solo's tussen 1990 en 2000. De Aanmoedigingsprijs Toneel gaat naar Jonghollandia. Op 30 mei zal burgemeester van Amsterdam Cohen de prijzen uitreiken, ieder krijgt 7000 euro, de aangemoedigden de helft. (NRC, 27/3/02)

 • Henk Jan Gortzak, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, reageert op de kritiek rond de subsidieaanvraag van het Fonds. Het AFK zou onvoldoende geld hebben aangevraagd en hiermee vooral de autonome theatermakers duperen. Gortzak zegt dat het AFK zich juist meer gaat richten op de jongere kunstenaars en beginnende groepen, terwijl de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad verantwoordelijk zijn voor de reeds gesubsidieerde gezelschappen. Gortzak: "Over de vraag of er genoeg geld is aangevraagd valt te twisten. Er is immers nooit genoeg geld voor de kunst. Maar zelfs bij een hypothetische verdubbeling van het budget voor de podiumkunsten zou het nieuwe beleid van het AFK niet anders zijn." (Parool, 2/5/00)


 • Autonome theatermakers, verenigd in De Associatie van Theaterinitiatieven, hebben zware kritiek op het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dat heeft volgens hen veel te weinig subsidie aangevraagd voor het komende Kunstenplan (2001-2004) en neemt bovendien een veel te afwachtende houding aan. Er is op de begroting van het AFK jaarlijks 14 miljoen gulden gereserveerd voor de ongebonden theatermakers, op een totaal van 173 miljoen. Ook de Amsterdamse Kunstraad vond dat het AFK "best wat meer had kunnen vragen", maar vond het toch wat vreemd om de indiener van een subsidieverzoek daarop te moeten wijzen. (Parool, 23/3/00)


praat mee

schrijf een mini