oude meuk

Onderwerp

FACT (9 nieuwsberichten)

 • Rob Klinkenberg (53) wordt niet-regisserende intendant bij Toneelgroep Oostpool. Hij volgt daar Rob Ligthert en Peer Wittenbols op, die sinds 2000 het gezelschap leiden. Marcus Azzini en Erik Whien worden huisregisseurs. Het drietal vormt samen het artistieke gezicht, Klinkenberg zal zal samen met zakelijk directeur Alex Kühne de directie vormen. Rob Klinkenberg studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, werkte in de jaren tachtig bij Globe, was van 1990 tot 1995 artistiek leider van FACT en maakt nu deel uit van het artistieke team van Toneelgroep Oostpool vanaf 2001. Hij maakte verder naam als vertaler en publicist. In het najaar maakt Klinkenberg zijn plannen bekend. (Redactie, 8/6/07)

  meer over: Oostpool


 • Per 6 augustus is Harm Lambers (44) aangesteld als directeur van Theater Kikker in Utrecht. Hij volgt Wim Warmer op, die sinds oktober 2000 waarnemend directeur was. Lambers werkte de laatste negen jaar als zakelijk leider van FACT. In die jaren vervulde hij binnen het Utrechtse theaterveld diverse bestuurs- en adviesfuncties. Van 1987 tot 1992 was hij algemeen coördinator bij Theater Kikker. Na een ingrijpende verbouwing van meer dan twee jaar en een periode van proefdraaien van een half jaar wordt Theater Kikker op 8 september aanstaande officieel heropend. Het nieuwe Theater Kikker beschikt over een kleine zaal en een nieuwe grote zaal met respectievelijk 65 en 172 zitplaatsen. (VNG, 7/8/01)

  meer over: Kikker, verbouwing


 • GroenLinks gaat de mogelijkheid onderzoeken van een moratorium van de negatieve adviezen van de Raad voor Cultuur. Dit zei Tweede Kamerlid Femke Halsema op een door de partij georganiseerd debat in de Engelenbak in Amsterdam. Zo'n moratorium zou betekenen dat instellingen waarvan de subsidie per 1 januari 2001 wordt stopgezet, mogen doorwerken terwijl een onafhankelijke commissie de zorgvuldigheid van de Raadsadviezen onderzoekt. Halsema stelde dat de Kamer een "gezonde financiële reden" heeft om op 13 november tot zo'n uitstelregeling te besluiten: gedupeerde instellingen dreigen naar de rechter te stappen en als die de overheid ongelijk geeft, kost dat waarschijnlijk veel meer geld.
  In de Engelenbak werd verder gediscussieerd over een betere beoordelingsprocedure. De culturele instellingen zijn het erover eens dat de Raad voor Cultuur beter gecontroleerd moet worden. Harm Lambers van FACT: "Als ik van de Raad een negatief advies krijg, wil ik graag de mogelijkheid om een 'second opinion' te vragen. Nu fungeert de rechter als second opinion en dat is kwalijk." Overigens klaagden alle aanwezigen over de onbeschaafdheid waarmee ze door de Raad en het Ministerie behandeld worden. Halsema beloofde hier aandacht aan te besteden in het Kamerdebat op 13 november. (Volkskrant, 3/11/00)

  meer over: Tweede Kamer


 • Behalve de artistiek leiders van de grote gezelschapen hebben nu ook de directeuren van de grote schouwburgen zich uitgesproken tegen het beëindigen van de subsidie voor Fact. In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Cultuur van de Tweede Kamer schrijven zij dat zij Fact steunen omdat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de presentatie van het werk van nieuwe makers. (VNG, 13/10/00)

 • "Het moet maar eens afgelopen zijn met dat allochtonenbeleid. Dat doodknuffelen van minderheden in de kunst werkt alleen maar averechts." Regisseuse Ola Mafaalani zal nooit een beroep doen op "allochtonenpotjes", maar heeft wel graag gewerkt bij Fact: "Zij hebben me gedwongen om groot te denken". Mafaalani vind het zorgelijk dat Fact misschien wordt opgeheven: "Voor mijzelf maakt het niet meer uit, maar ik hou mijn hart vast voor iedere beginnende regisseur die zich zonder Fact zal moeten bewijzen." Bij 'Ajax', haar grote zaalvoorstelling bij Fact, worden weer hoge eisen aan het publiek en de voorstelling gesteld. De regiseusse vind publiek te kostbaar om ze iets halfslachtigs voor te zetten. Bij 'Ten liefde' was de eis dat het publiek zou huilen; Als bij de eerste openbare repetitie door het publiek geen traan gelaten zou zijn, was de hele voorstelling afgeblazen. (AD, 28/9/00)

  meer over: Ola Mafaalani


 • In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Cultuur hebben de artistiek leiders van de zeven grote gezelschappen gepleit voor continuëring van de subsidie aan FACT. Guy Cassiers (ro theater), Johan Doesburg (Het Nationale Toneel), Ivo van Hove (Het Zuidelijk Toneel), Rob Ligthert (Theater v/h Oosten), Gerardjan Rijnders (Toneelgroep Amsterdam), Johan Simons (Theatergroep Hollandia) en Koos Terpstra (Noord Nederlands Toneel) stellen dat alleen bij FACT regisseurs zich artistiek kunnen ontwikkelen, zonder rekening te hoeven houden met publieksbereik, repertoireopbouw en ensemblevorming. "Als FACT nu wordt opgeheven, zal het over een aantal jaren weer moeten worden uitgevonden. Ondertussen worden tijd en talent verspild", aldus de artistiek leiders. (VNG, 28/9/00)


 • Bonheur blijft! Door 1,5 ton extra van Rotterdam en projectsubsidies kan het gezelschap blijven draaien. Wethouder Kombrink van Kunstzaken vindt Bonheur van grote betekenis voor het Rotterdamse kunstklimaat. Fact heeft daarintegen een landelijke uitstraling en krijgt daarom geen extra geld: "Wij gaan niet de gaten in de Rijksbegroting dichten", aldus de wethouder. Rotterdam heeft meer geld voor cultuur dan voorheen; de gemeente krijgt vanaf volgend jaar 11 miljoen extra. Zelf doet het College daar nog eens 4,7 miljoen bij. "Dat doet Amsterdam ons niet na", constateert Kombrink tevreden. Het extra geld komt ten goede aan onder andere het Gergjev festival, de R' Uitmarkt, en het Internationale Productiehuis, een project van de Rotterdamse Schouwburg, V2, Museum Boijmans van Beuningen en het Internationale Filmfestival voor interdisciplinaire projecten. De plannen moeten nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. (AD, 26/9/00)

  meer over: Rotterdam, subsidies


 • FACT gaat internationaal. De voorstelling 'Global life' van Mechteld Prins zal van 11 t/m 13 mei spelen in het Karaca Theater in Istanbul. De voorstellingen vinden plaats op uitnodiging van de Rotterdamse Kunststichting, en gedeeltelijk in het kader van een forum over onverwerkt verleden. (VNG, 2/4/00)

 • Ernst Braches wordt per 1 juni parttime artistiek leider van FACT. Hij gaat samenwerken met de huidige artistiek leider Klemens Wannemacher, die deel gaat uitmaken van de programmastaf van Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001. Wannemacher blijft wel eindverantwoordelijk voor de samenstelling van het programma en het beleid van FACT. (Theatermaker, 20/6/99)


praat mee

schrijf een mini