oude meuk

Onderwerp

Atzo Nicolaï (4 nieuwsberichten)

 • De staatssecretarissen Van der Laan (Cultuur) en Nicolaï (Buitenlandse Zaken) hebben de HGIS gelden (in totaal zo'n 740.000 euro) verdeeld. De gelden van de Homogene Groep Internationale Samenwerking zijn bedoeld voor het internationaal profileren van Nederlandse cultuur. Podiumkunsten krijgen een grote punt van de taart. De Dogtroep krijgt 150.000 euro voor een project in Tsjechië, de Stichting Gaudeamus ontvangt 200.000 euro voor een serie voorstellingen in diverse (nieuwe) EU-staten en het Groninger Museum krijgt 150.000 euro voor het te organiseren Diaghilev Festival. (ANP, 5/4/04)

 • De kamerfracties van de VVD, D66 en Groen Links zijn vernietigend in hun oordeel over het handelen van staatssecretaris Van der Ploeg in het conflict met het Holland Festival. Het voortbestaan van het festival komt in gevaar.
  Kamerlid A. Nicolaï (VVD): "Van der Ploeg heeft laks, traag en niet netjes gehandeld. Ik twijfel of hij wel recht wil doen aan het Holland Festival. Eerder al bleek dat hij liever mooi, jong en allochtoon ziet dan een instituut van bewezen kwaliteit."
  Kamerlid B. Dittrich (D66): "Dit is een nodeloze escalatie van een discussie die veel te lang heeft geduurd. Het betekent een dikke onvoldoende voor Van der Ploeg en een zwarte bladzijde in zijn politieke nalatenschap."
  VVD, D66 en Groen Links hebben alle begrip voor het aftreden van het festivalbestuur. Nicolaï: "Dit is niet een bestuur van actievoerders, dat zegt al wat. Ze hebben goede gronden om deze stap te nemen." Dittrich: "Dit is consequent. Ik hoop dat het aftreden slechts een fase in de onderhandelingen is en dat Van der Ploeg door deze dramatische stap wél in de buidel zal tasten. Anders wordt een mooi en prestigieus festival door bureacratisch gesteggel de nek omgedraaid."
  De PvdA-fractie blijft achter partijgenoot Van der Ploeg staan, en hekelt het afgetreden bestuur. Kamerlid J. Belinfante (PvdA): "Dit is een heilloze, overhaaste stap. Het bestuur probeert een financiële doorbraak te forceren zonder kwalitatieve garanties te geven. We gaan niet zomaar geld weggeven." De Kamerleden zien geen rol voor de Kamer in het oplossen van het conflict, maar zijn allen van plan om vragen aan Van der Ploeg te stellen in het overleg over de cultuurbegroting van de vaste Kamercommissie op 3 december. Alleen Dittrich wil proberen in de Kamer zelf "geld bijeen te sprokkelen". Nicolaï: "We hebben vorig jaar al veertig miljoen extra voor hem geregeld, we blijven niet aan de gang." Belinfante: "We kunnen hoogstens aan Van der Ploeg vragen hoe het verder moet." (NRC, 6/11/01)

 • Kamerleden van PvdA, D66 en CDA zijn blij met de claim van 35 miljoen die de Raad voor Cultuur bij de staatssecretaris neerlegt om ook het 'wensenlijstje' onder de beoordeelde subsidieaanvragen van geld te voorzien. PvdA woordvoerster Judith Belifante vindt het "leuk" dat veel nieuwe instellingen geld krijgen: "het levert een dynamisch cultuurbeeld op." De claim past direct in het straatje van D66-er Boris Dittrich: "Daar hebben wij in de kamer ook al om gevraagd". Alleen de VVD moppert. VVD-Kamerlid (en ex-secretaris van de Raad) Nicolaï: "Er zijn nu al veel meer instellingen opgenomen in de Cultuurnota dan vier jaar geleden. Ik vind dat extra geld naar een kleiner aantal instellingen moet gaan. De Raad heeft moeite gehad om te schrappen, maar dat is juist hun werk. (Volkskrant, 16/5/00)

 • Ton Brandenbarg is benoemd tot opvolger van Atzo Nicolaï als algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur. Brandenbarg was de directeur van het Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum in Den Haag, Nicolaï is nu Tweede Kamerlid voor de VVD. (Theatermaker, 2/10/98)


praat mee

schrijf een mini