oude meuk

Onderwerp

De Meerpaal (7 nieuwsberichten)

 • Gaat-ie nou weg of blijft-ie nou staan? De gemeenteraad van Dronten heeft een besluit genomen over de Meerpaal, maar er blijft nog een hoop onduidelijkheid. Twee dingen staan vast: er komt een multifunctioneel centrum, en de kosten zijn veel hoger dan verwacht: 48,6 miljoen gulden.
  Begin dit jaar werden de kosten van de plannen nog geschat op ongeveer 32 miljoen gulden. De bouwplannen zijn inmiddels een paar keer gewijzigd, bovendien was er een rekenfout van 7 miljoen gulden gemaakt. Het centrum gaat De Nieuwe Meerpaal heten. Delen van het oude gebouw blijven staan en andere delen worden gesloopt, maar in de nieuwbouw komen de ideeƫn van architect Van Klingeren, die De Meerpaal ontwierp, terug en worden bepaalde typerende materialen opnieuw gebruikt. Volgens het ministerie van VROM wordt daarmee recht gedaan aan het werk van architect Van Klingeren.
  De sloop van De Meerpaal moet in september volgend jaar beginnen. In het nieuwe gebouw komt een eivormig theater, net als in de huidige constructie. Verder worden bepaalde typerende materialen opnieuw gebruikt. Volgens de planning is het nieuwe centrum over drie jaar klaar. In het gebouw komen onder meer een bibliotheek, een muziekschool, een theater en een bioscoop.
  De voorgenomen sloop van De Meerpaal stuitte eerder op veel protest vanwege het unieke karakter van het gebouw. Later, nadat de gemeenteraad akkoord was gegaan met de sloop, werd er opnieuw geprotesteerd, nu tegen de hoge kosten. (ANP, 20/10/00)

  meer over: nieuwbouw


 • De Meerpaal wordt definitief gesloopt. Het Haagse architectenbureau Atelier PRO heeft een ontwerp voor een vervangend gebouw gemaakt. Het advies van rijksbouwmeester Patijn om in ieder geval delen van het originele gebouw te behouden door ze in de nieuwbouw te verwerken worden hiermee genegeerd. De sloop begint over enkele maanden en de Nieuwe Meerpaal moet over twee jaar klaar zijn. (AD, 10/3/00)

  meer over: nieuwbouw


 • De Meerpaal in Dronten blijft gedeeltelijk behouden. Rijksbouwmeester W. Patijn wil delen van De Meerpaal integereren in het te bouwen multifunctionele centrum. In juli besloot de gemeenteraad van Dronten nog dat De Meerpaal in zijn geheel tegen de vlakte zou gaan. (Parool, 21/10/99)


 • Er is misschien nog hoop voor de Meerpaal in Dronten. Wethouder Nieuwland van Dronten heeft een ontwerpstudie aangekondigd, die aan moet tonen of gedeeltelijk behoud en/of integratie van De Meerpaal in het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum haalbaar is. (Parool, 6/9/99)


 • De gemeenteraad van Dronten heeft een principebesluit genomen tot sloop van cultureel centrum De Meerpaal. Er komt nog wel overleg met de Rijksbouwmeester over de culturele waarde van het gebouw. De dochter van de onlangs overleden architect Van Klingeren wil de sloop juridisch aanvechten. Inmiddels is het idee geopperd om het gebouw (in de oorspronkelijke staat) weer op te bouwen in het Openluchtmuseum in Arnhem. Informeel heeft het museum al laten weten belangstelling te hebben voor deze oplossing (Volkskrant, 24/7/99)

  meer over: museum


 • Minister Pronk van VROM heeft in een brief het college van b&w van Dronten opgeroepen goed na te denken voordat er een besluit wordt genomen tot het slopen van de Meerpaal. Pronk steunt het idee uit de architectuurwereld om eerst het cultuurhistorisch belang van het gebouw te toetsen. Zowel de Rijksgebouwendienst als de TU Delft hebben aangeboden te helpen bij zo'n onderzoek. De gemeenteraad heeft al laten weten dat zij,ook na een besluit tot sloop, nog zeker bereid is tot overleg. Het gebouw wordt dit jaar in ieder geval niet gesloopt. (Volkskrant, 22/7/99)


 • De Meerpaal in Dronten wordt met sloop bedreigd. Het multi-functionele cultureel centrum van de architect Frank van Klingeren uit 1968 is een van de eerste gebouwen ter wereld die geschikt was voor congressen, klassieke en popconcerten, dans, film en theater. De architect zag het gebouw als een overdekte agora waarin verschillende gebeurtenissen ook tegelijk zouden moeten kunnen plaatsvinden, zodat onderlinge uitwisseling mogelijk was. Al snel kwamen er echter klachten, vooral over de geluidsoverlast die verschillende activiteiten van elkaar hadden. In 1987/'88 werd de Meerpaal ingrijpend verbouwd, onder hevig protest van Van Klingeren. De gemeente geeft nu toe dat die verbouwing de oorspronkelijke opzet teniet heeft gedaan, maar zegt ook dat voor commerciĆ«le exploitatie een nog veel verstrekkender verbouwing nodig is. Op 22 juli stemt de gemeenteraad waarschijnlijk voor sloop, omdat dat goedkoper is. De dochter van architect van Klingeren is inmiddels op internet een handtekeningenactie begonnen om de Meerpaal te redden. (Volkskrant, 10/7/99)
  zie ook: www.archined.nl

  meer over: dans


praat mee

schrijf een mini