oude meuk

Onderwerp

Dragan Klaic (6 nieuwsberichten)

 • Kees Vuyk (1953) wordt per 1 januari de nieuwe directeur van Theater Instituut Nederland in Amsterdam. Hij wordt de opvolger van Dragan Klaic, die opstapte nadat de rijkssubsidie werd gekort en hij zich niet kon vinden in de daaruit volgende reorganisatie. Het TIN wordt nu geleidt door interim directeur Ocker van Munster.
  Vuyk is nu nog directeur van de faculteit beeldende kunst en vormgeving van de Hogeschool Constantijn Huygens in Kampen. Hij is doctor in de wijsbegeerte en schreef diverse cultuurfilosofische boeken, artikelen en essays. Specifiek over theater gaat de bundel 'De esthetisering van het wereldbeeld', een verzameling beschouwingen die Vuyk voor diverse vakbladen schreef. (ANP & VNG, 4/10/01)

 • Directeur Dragan Klaic van het Theater Instituut Nederland (TIN) stapt op. Zijn besluit hangt samen met de subsidiekorting van 1,65 miljoen gulden die op prinsjesdag vorig jaar werd aangekondigd. Klaic vertrekt per 1 september. Hij wil niet dat het TIN minder aandacht zal gaan besteden aan activiteiten voor theaterprofessionals. Het is hem eveneens een doorn in het oog dat het TIN voor de internationale samenwerking afhankelijk wordt van andere externe financiering.
  Het was al bekend dat er bij het TIN een flink aantal banen zou verdwijnen. Nu is vastgesteld dat in totaal zo'n twintig medewerkers het veld moeten ruimen. De Raad van Toezicht heeft inmiddels een nieuw beleidsplan goedgekeurd. Daarin blijft de tentoonstellingsfunctie overeind, precies zoals staatssecretaris Van der Ploeg wil. De bewindsman vond ook dat er bezuinigd moest worden op de internationale activiteiten. Eerder overwoog het TIN het Theatermuseum te sluiten, al kon dat niet rekenen op de instemming van het personeel.
  Het beheer en het toegankelijk maken van het door het TIN bewaarde cultureel erfgoed, het 'nationale theatergeheugen', komt voorop te staan. Verder komt er meer aandacht voor scholieren en studenten. Met eigen publicaties, cd's en tentoonstellingen wil het instituut zich ook nadrukkelijker gaan richten op theatergeïnteresseerden. Dat de serviceverlening aan theatergroepen en de internationale contacten minder worden, is volgens TIN 'onder de huidige omstandigheden het best mogelijke plan als doorstart'.
  De Raad van Toezicht gaat op zoek naar een opvolger voor Klaic, maar stelt intussen Ocker van Munster van Bureau Berenschot aan voor de noodzakelijke reorganisatie. Overigens zet het TIN zet de bezwaarschiftprocedure tegen de subsidiekorting voort. (ANP, 28/3/01)

 • Het Theatermuseum moet open blijven vindt staatsecretaris Rick van der Ploeg. Hij gaat niet akkoord met het herziene beleidsplan van directeur Dragan Klaic. Het TIN krijgt 24% minder subsidie en Klaic wil dit tekort ondervangen door het museum te sluiten. Medewerkers verzetten zich hiertegen. Van der Ploeg sluit zich bij hen aan: "Het kan niet zo zijn dat de schat goed bewaard wordt, maar onbenut blijft als bron van tentoonstellingen in het eigen, met dat doel verbouwde huis." Klaic moet zijn plannen wijzigen, desnoods ten koste van internationale activiteiten. Voor Klaic is dit een 'nieuw moment'. Tot nu toe golden de internationale activiteiten als een kerntaak. (Volkskrant, 13/2/01)

 • Staatssecretaris Van der Ploeg ziet graag dat het Theatermuseum in Amsterdam haar deuren openhoudt. Eerder deze week werd in het nieuwe beleidsplan van het TIN aangekondigd dat het museum dicht zou gaan als gevolg van de subsidievermindering. Ook zouden er 11 van de 49 formatieplaatsen moeten verdwijnen. Er is bij de medewerkers grote onrust ontstaan over de op stapel staande bezuinigingen door directeur Dragan Klaic. Van der Ploeg wil zich niet mengen in de personeelskwestie maar "neemt de signalen serieus". Het ministerie zal met een specifieker standpunt komen zodra zij het beleidsplan daadwerkelijk onder ogen heeft gehad. Het plan had pas 22 januari op de deurmat hoeven liggen maar onder de druk van de plotselinge publiciteit is het gisteren al naar het ministerie gestuurd. Het plan is opgesteld op verzoek van het ministerie nadat het eerste beleidsplan door de Raad voor Cultuur was afgewezen. In plaats van de gevraagde 7,4 miljoen kreeg het instituut maar 5,25 miljoen. Dat betekent een korting van 24 procent op de bestaande subsidie. De ondernemingsraad van het TIN gaat zich nu over het nieuwe plan beraden. De bevindingen van het ministerie zullen er ook bij worden betrokken. In maart hoopt men eruit te zijn. (Volkskrant, 17/1/01)

 • Het TIN voert de druk op: als de subsidieverlaging van het instituut niet ongedaan wordt gemaakt zal het Theatermuseum op 1 januari 2001 de deuren sluiten. "We kunnen niet anders omdat zowel OC&W als de Raad voor Cultuur onze museumfunctie buiten beschouwing hebben gelaten", aldus directeur Dragan Klaic. In het museum zijn nu de tentoonstellingen 'Een huis vol stemmen' en 'Koopman in illusies' te zien. 40.000 bezoekers bezochten het museum dit jaar. (VNG, 22/9/00)

 • Dragan Klaic, directeur van het TIN, is benoemd tot hoogleraar theaterweteschap aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Klaic (1950) is geboren in Joegoslavi├ź en was daar theatercriticus en dramaturg. In 1978 promoveerde hij aan de Yale Universiteit in de VS. Als hoogleraar zal hij zich bezighouden met internationale en interculturele aspecten van de hedendaagse podiumkunsten. (Theatermaker, 1/5/98)


praat mee

schrijf een mini