Oud Archief

De Stand

DE STAND was van december 1997 t/m juli 1998 de meedogenloze afrekening met alles en iedereen die meende iets te vertellen te hebben in de Nederlandse theaterwereld. Iedereen begon met 50 punten en verdiende en verloor punten alnaargelang de luimen van een zeer ter zake kundige jury.

In De Stand staan achtereenvolgens het nummer op de ranglijst, de naam van de persoon of instantie, het aantal punten, het aantal punten van de vorige maand (of "nw" als het de instantie voor het eerst deelneemt), en de verantwoording van het aantal toegekende punten.

De punten worden verdeeld via het volgende schema:

  • WINST UIT: +3 punten
  • WINST THUIS: +2 punten
  • GELIJK UIT: +1 punt
  • GELIJK THUIS: 0 punten
  • VERLIES UIT: -1 punt
  • VERLIES THUIS: -2 punten

Extra punten kunnen worden toegekend en afgenomen op basis van bijzondere prestaties of wangedrag.

praat mee

schrijf een mini