oude meuk

Onderwerp

Regieopleiding (5 nieuwsberichten)

 • De regie-opleiding van de Amsterdamse Theaterschool moet per ingang van het studiejaar 2008 uitgebreid worden van een vierjarig naar een zesjarig curriculum krijgen. Dat is het plan van artistiek leider Jappe Claes dat de steun heeft van van de directie en het College van Bestuur. Volgens het plan van Claes wordt het een gefaseerde regie-opleiding van vier jaar bachelor en twee jaar master. Hiermee moet de overgang van school naar de beroepspraktijk verbeterd worden, onder andere door afstuderenden beter voor te bereiden op het regisseren in de grote zaal.
  Claes noemt de vier jaar die hij nu heeft simpelweg te kort om de aspirant-theatermakers helemaal klaar te stomen voor de grote zaal. Een grote-zaalregie is dan een sprong in het diepe, en het risico vroegtijdig te worden afgebrand is groot. Hij ziet de twee jaren van de master-opleiding het liefst ingevuld volgens een meester-gezelstructuur. Gevestigde regisseurs zouden de studenten onder hun hoede moeten nemen en aldus de kneepjes van het vak bijbrengen. Claes: "Ik moet direct zeggen, er is ook nu goodwill en initiatief vanuit het veld. Maar niet alleen dat veld moet problemen oplossen, de school moet zelf z’n steentje bijdragen. Vandaar dat ze de twee laatste jaar onder bescherming van de school opereren. Verder wil ik zo snel mogelijk nauwe samenwerking met de andere opleidingen in de school. Liefst vanaf het eerste jaar wil ik die studenten met elkaar in contact brengen. Omdat ik namelijk vind: je leidt hier geen acteurs of regisseurs op, je leidt generáties op. Het moderne theater is veel multidisciplinairder dan pakweg twintig jaar geleden." (Volkskrant, 22/2/07)

  meer over: Jappe Claes


 • Hans Man in 't Veld wordt de nieuwe artistiek leider van Tryater. Hij volgt daarmee Jos Thie op, die volgend jaar zomer na tien jaar vertrekt. In 't Veld wil zich bij Tryater vooral gaan toeleggen op het opleiden en begeleiden van nieuw Fries acteertalent. Hij vertrekt volgend jaar als artistiek leider van de regie-opleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. (NRC, 27/5/02)

 • In Amsterdam is de Top Naeff-prijs uitgereikt aan de hele afstudeerklas van de regie-opleiding. Marcus Azzini, Lotte van den Berg en Olivier Provily kregen de prijs uit handen van jury-voorzitter Marlies Heuer. De Top Naeff-prijs wordt onregelmatig uitgereikt "als de jury daar aanleiding toe ziet" aan de meest veelbelovende afstuderende(n) aan de Theaterschool in Amsterdam. (VNG, 4/7/01)


 • De Regiedagen zijn geopend. Voordat de drie afstuderende regisseurs (Olivier Provily, Lotte van den Berg en Marcus Azzini) en hun geestelijk leidsmannen (Theu Boermans en Hans Man in 't Veld) hun roodbeïnkte duimen op de muur zetten, werd onder leiding van derdejaars Christiaan Mooij een korte uiteenzetting gegeven over het hoe en waarom van het festival.
  Lotte van den Berg benadrukte daarbij nogmaals dat De Regiedagen niet moet worden gezien als anti-ITs-actie, maar dat het voortkomt uit de wens om zelf de omstandigheden te bepalen waaronder je voorstelling wordt gezien. "Regisseren is meer dan een voorstelling maken", betoogde ze, "je moet ook bepalen wat eromheen gebeurt."
  "Die tendens is om de al langer aanwezig", aldus Hans Man in 't Veld, artistiek leider van de regie-opleiding. Hij heeft studenten aangemoedigd om dan ook zelf de omgeving te organiseren waarin hun voorstellingen te zien zijn en noemt De Regiedagen "een van de belangrijkste initiatieven van de laatste jaren voor de Theaterschool." (VNG, 15/6/01)

 • Dit jaar opnieuw zijn de afstudeervoorstellingen van de studenten aan de regie-opleiding in Amsterdam niet te zien op het ITs. De studenten organiseren dit jaar in samenwerking met de Theatercompagnie een eigen festival onder de naam De Regiedagen. In het Rozentheater in Amsterdam zijn van 15 t/m 29 juni de afstudeervoorstellingen van Marcus Azzini, Lotte van den Berg en Olivier Provily te zien. Daarnaast zijn er in de studio's van de Theaterschool op de Lindengracht voorstellingen van jongerejaars, debatten, installaties en muziek. Ook Moose zal aanwezig zijn om op geheel eigen wijze het festival te verslaan. (VNG, 10/6/01)

  meer over: Rozentheater


praat mee

schrijf een mini