theaterpraat

Overlevingsplan voor Teneeter

Rinus Knobel, artistiek leider van Teneeter, moet vertrekken om eventuele rijkssubsidie voor het gezelschap niet in de weg te staan. De Raad voor Cultuur stelde in zijn advies dit voorjaar dat de subsidie aan Teneeter geschrapt moest worden, omdat de jeugdtheatergroep niet vernieuwend meer zou zijn. Na uitgebreide gesprekken hebben rijk, provincie en gemeente nu een overlevingsplan opgesteld. Teneeter krijgt twee jaar de kans zich alsnog te bewijzen en wordt hierbij gefinancierd door de gemeente en de provincie. Wanneer na die twee jaar de beoordeling positief uitvalt, krijgt Teneeter weer volledige rijkssubsidie. Is het oordeel negatief dan houdt de subsidie definitief op. Voorwaarde voor een kwaliteitsverbetering vinden de subsidiegevers het opstappen van Rinus Knobel. Het bestuur van het gezelschap legt zich hierbij neer. Knobel heeft 24 jaar bij Teneeter gewerkt. (Volkskrant, 26/10/00)

zie ook: Geen lobby voor Teneeter

Moose op 25/10/2000 - 23:00  
meer over Cultuurnota 2001-2004, jeugdtheater, Raad voor Cultuur