Raad voor Cultuur

Raad voor Cultuur

425_Library - 2192.jpg

De Raad voor Cultuur heeft de Basisinfrastructuur gepresenteerd: de basis voor een nieuwe indeling in de podiumkunstsubsidies.

Lees meer

Simber op 06/03/2007 - 15:01   7 reacties
meer over basisinfrastructuur, Raad voor Cultuur

In een brief aan kabinetsinformateur Wijffels pleit de Raad voor Cultuur voor een minister voor de beleidsterreinen cultuur, media, communicatie en innovatie.

Lees meer

Moose op 07/01/2007 - 00:00  
meer over Raad voor Cultuur

Henk Scholten wordt per 15 januari de nieuwe directeur van het Theater Instituut Nederland. Hij volgt daar Kees Vuyk op, die universitair hoofddocent is geworden aan de Universiteit Utrecht.

Lees meer

Moose op 18/10/2006 - 23:00  
meer over Kees Vuyk, Raad voor Cultuur, Theater Instituut Nederland, Utrecht

De Raad voor Cultuur heeft haar aanvullende advies uitgebracht. Hierin reageert de Raad op de reacties van de instellingen op het oorspronkelijke advies.

Lees meer

Moose op 27/06/2004 - 23:00  
meer over Cultuurnota 2005-2008, Raad voor Cultuur

Het advies van de Raad voor Cultuur biedt vooral behoud: een zeer groot aantal instellingen krijgen net zoveel als in de huidige cultuurnotaperiode.

Lees meer

Kunsten ‘92 wil dat de Raad voor Cultuur meer van zich laat horen en zich duidelijker uitlaat over het culturele bestel.

Lees meer

Moose op 12/02/2004 - 00:00  
meer over Kunsten '92, Raad voor Cultuur

Staatssecretaris Medy van der Laan heeft Winnie Sorgdrager voor vier jaar herbenoemd tot voorzitter van de Raad voor Cultuur, tegen de zin van de Benoemings Advies Commissie (BAC).

Lees meer

Moose op 23/01/2004 - 00:00  
meer over Cultuurnota 2005-2008, Medy van der Laan, Raad voor Cultuur

Het aantal Cultuurnota-aanvragen was in 1999 onverwacht groot: 734 instellingen deden een beroep op rijkssubsidie.

Lees meer

Moose op 02/10/2003 - 23:00  
meer over Cultuurnota 2005-2008, Ministerie van OC&W, Raad voor Cultuur

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies (VSCD) wil dat de Raad voor Cultuur en staatssecretaris Van der Laan meer rekening houden met de wensen van de theaters en concertgebouwen.

Lees meer

Moose op 11/09/2003 - 23:00  
meer over Raad voor Cultuur, VSCD
123 > >>
Syndicate content