theaterpraat

Kunsten '92 wil minister voor Cultuur

Er moet weer een minister voor Cultuur komen. Dat vindt Kunsten ‘92, de lobbyclub van de kunstwereld waarbij driehonderd instellingen zijn aangesloten. De kunstwereld moet het nu doen met een staatssecretaris, op dit moment Van der Ploeg. Cultuurbeleid zou kabinetsbeleid moeten zijn, oordeelt de club, want het raakt direct of indirect alle facetten van de samenleving. De Nederlandse kunst speelt ook nog eens internationaal gezien een rol van belang.
Daarnaast wil Kunsten ‘92 dat 1 procent van de Rijksbegroting naar kunst en cultuur gaat. De vereniging gaat er alles aan doen dit in het volgende regeerakkoord te krijgen. “Jaren geleden werd dit onhaalbaar geacht, maar nu staat die 1 procent toch in het programma van enkele partijen”, aldus Frans de Ruiter van Kunsten ‘92 donderdag.
Kunsten ‘92 is op een aantal punten zeer ontevreden over Van der Ploeg. De Ruiter verwijt hem een “gebrek aan respect voor de kunstwereld, dat gebaseerd is op een gebrek aan kennis”. Tevens beschuldigt Kunsten ‘92 de bewindsman van “gegoochel met cijfers waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is”. Van der Ploeg zou bezuinigingen verzwijgen en geld toevoegen dat elders is weggehaald en dat dan presenteren als verhogingen van het budget. Volgens de belangenorganisatie heeft Van der Ploeg 217 miljoen gulden aan de begroting van Cultuur toegevoegd en is dat wel een verdienste, maar doet hij ten onrechte voorkomen alsof het om beduidend meer geld gaat.
Kunsten ‘92 heeft een prioriteitenlijst voor het nieuwe kabinet opgesteld. Behalve de minister staan daar punten in als versterking van de culturele infrastructuur, cultuureducatie, meer eigen verantwoordelijkheid voor kunstenaars en culturele instellingen, meer speelruimte voor particulier initiatief en verbetering van de concurrentiepositie van culturele instellingen. Kunsten ‘92 is verder ongerust over de toekomst van de Raad voor Cultuur. Van der Ploeg zou de bezetting te veel naar zijn eigen zin regelen. “Als het zo doorgaat, heeft de Raad straks een samenstelling waarin vooral Van der Ploeg zichzelf herkent”, aldus De Ruiter. (ANP, 8/11/01)

zie ook: Kunsten 92 vreest margenalisering Raad voor Cultuur

Moose op 08/11/2001 - 00:00  
meer over cultuureducatie, Kunsten '92, Raad voor Cultuur