discussies

spelregels

over stuggezaal

nieuwsbrief

bijeenkomsten

archiefgasthuisSpelregels

Om een zinvolle discussie mogelijk te maken hanteren we enkele algemene regels.

Op deze website lopen discussies vier á zes weken. De discussie wordt ingeleid, zonodig van achtergronden voorzien en aan het eind samengevat door de redactie

Stuggezaal.nl is niet uit op het inhakken op elkaars meningen, maar op een debat waarin het onderwerp uitgediept wordt. Een debat dat ook interessant is om te lezen.

Richtlijnen voor een vruchtbare discussie op Internet:

  • Neem de normale beleefdheidsregels voor discussies in acht
  • Spreek bij voorkeur uit eigen ervaring en voorzie discussieopmerkingen van ervaringsvoorbeelden
  • Beperk je bijdrage bij voorkeur tot één onderwerp, op die manier kunnen andere deelnemers beter reageren op je bijdrage.
  • Graag vernemen we iets over je achtergrond (bijv: 'A is acteur/regisseur bij gezelschap X' / 'B is theaterbezoeker uit stad Y'
  • Houdt je bijdrage zo lang/kort dat zij uitnodigt tot lezen.

De redactie kan reacties weigeren of wijzigen.
Lees ook ons Pivacy Statement.

Spelregels TM Discussie

Stuggezaal werkt samen met TM in de zogenaamde TM-discussies. Hiervoor gelden iets andere spelregels.

De discussies zijn bedoeld als online opinie pagina voor iedereen die is geïnteresseerd in het wel en wee van de culturele wereld. Een verslag van de discussie zal iedere maand te vinden zijn in TM/Theatermaker.

U kunt kiezen uit drie handelingen:

  1. Stemmen. Met een kort 'mee eens' of 'niet mee eens' kunt u eenmalig(!) uw mening geven over de stelling.
  2. Een bijdrage leveren. Schrijf een bondige reactie op de huidige stelling of reageer op de opmerkingen van de andere discussiegenoten.
  3. Een suggestie doen voor een nieuwe stelling. Ieder onderwerp dat betrekking heeft op de stand van zaken in het culturele veld is een potentieel discussie onderwerp. Maak van uw suggestie een -bij voorkeur- gesloten stelling en stuur hem naar de Stuggezaal redactie. Misschien gebruiken wij uw suggestie in de volgende discussie.