oude meuk

Onderwerp

Circus Elleboog (2 nieuwsberichten)

  • De Amsterdamse Bijlmer heeft sinds kort haar eigen particuliere theateropleiding, de 5 o'clock class. De klas biedt dans-, kleinkunst-, theater- en muziekcursussen voor twintig à dertig jongeren uit de Bijlmermeer en moet hen klaarstomen voor de hogere kunstopleidingen. Volgens directeur M. De Bie is de 5 o'clock class een vorm van "empowerment" voor allochtone jongeren. "Je kijkt niet naar wat ze niet hebben, je kijkt naar wat ze wel kunnen." Ze geeft toe dat dat rolbevestigend is: alsof alle zwarte jongeren goed kunnen dansen en zingen. Waarom geen spoedcursus havo of vwo? "Het ligt eraan wat je wilt. Wil je deze jongeren leiden naar maatschappelijk succes, of wil je ze leiden naar wat ze al in huis hebben? Wij kiezen voor het laatste," aldus De Bie. Naast geld van het Expertisecentrum Allochtonen Hoger Onderwijs krijgt het project subsidie uit het Europese Urbanfonds: 290 duizend gulden voor de komende twee jaar. Circus Elleboog heeft onlangs van datzelfde Urbanfonds 1,8 miljoen gulden ontvangen om een dependance in de Bijlmer te openen. (Parool & Volkskrant, 1/6/99)

    meer over: Bijlmer


  • Kindercircus Elleboog krijgt een dependance in Amsterdam Zuidoost. Elleboog heeft 1,8 miljoen gulden Europese subsidie ontvangen. Volgend jaar al wordt er een tijdelijk onderkomen geopend, en twee tot drie jaar later volgt de definitieve huisvesting bij de Amsterdamse Poort. Directeur Heesakkers verwacht dat Elleboog in de Bijlmer vele honderden kinderen per week zal trekken. Op de Passeerdersgracht in Amsterdam Centrum doen al 700 deelnemers per week mee. Het gebouw wordt te klein. Onderzocht wordt of Elleboog naar een gebouw op het Westergasterrein zou kunnen verhuizen. (Parool, 28/5/99)

    meer over: Bijlmer, jeugdtheater


praat mee

schrijf een mini