theaterpraat

Zware kritiek op het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Autonome theatermakers, verenigd in De Associatie van Theaterinitiatieven, hebben zware kritiek op het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dat heeft volgens hen veel te weinig subsidie aangevraagd voor het komende Kunstenplan (2001-2004) en neemt bovendien een veel te afwachtende houding aan. Er is op de begroting van het AFK jaarlijks 14 miljoen gulden gereserveerd voor de ongebonden theatermakers, op een totaal van 173 miljoen. Ook de Amsterdamse Kunstraad vond dat het AFK “best wat meer had kunnen vragen”, maar vond het toch wat vreemd om de indiener van een subsidieverzoek daarop te moeten wijzen. (Parool, 23/3/00)

zie ook: Amsterdamse instellingen moeten meer samenwerken

Moose op 24/03/2000 - 00:00  
meer over Amsterdams Fonds voor de Kunst