theaterpraat

Prinsjesdag biedt geen nieuws, wel veel cijfers

IMG_0057.jpg

Prinsjesdag, eens in de vier jaar ook: subsidiedag. Gisteren heeft het ministerie van OCW de definitieve begroting voor de komende vier jaar gepresenteerd. Veel verrassends zat er niet meer in, het meeste was al een maand geleden uitgelekt, en werd op het Uitmarktdebat zo goed als bevestigd door Minister Plasterk.

Samenvattend:  de instellingen buiten de Randstad krijgen het bedrag dat de Raad voor Cultuur oorspronkelijk in mei had geadviseerd. Dat is goed nieuws voor Oostpool en het NNT. Instellingen in de Randstad krijgen 30 procent van de door de Raad in mei geadviseerde subsidieverhoging. Voor Utrecht is een speciale regeling getroffen: De Paardenkathedraal krijgt wel het volledige bedrag van het advies (met daarnaast nog een onduidelijke uitruilconstructie met de gemeente), maar de rest van Utrecht wordt als Randstad beschouwd en instellingen als Het Filiaal of het Lab krijgen 30 procent.

Maar is het genoeg om de Basisinfrastructuur op vlieghoogte te krijgen? In het zuiden zal dat nog moeilijk worden: Het Zuidelijk Toneel begint deze periode met subsidiekorting nadat Matthijs Rümke de afgelopen vier jaar de hoge verwachtingen niet waar kon maken; en in Maastricht kreeg de fusie van Het Vervolg en Els Inc. weinig vertrouwen van de subsidiënten en dus geen extra budget. Ook in de Randstad is er weinig ruimte om Basisinfrastructuur aan te kleden, maar goed, in de grote steden functioneerde die al min of meer.

De komende vier jaar moeten we dan maar eens goed kijken hoe alles zich ontwikkelt in Groningen en Arnhem. Daar zitten ambitieuze jonge makers (resp. Ola Mafaalani en Whien & Azzini) met voldoende budget en hopelijk goede ingangen voor samenwerking met scholen, productiehuizen en schouwburgen in de stad. Het zou zomaar wel eens heel erg leuk kunnen worden, daar.

(Als bijlage, speciaal voor de beleidsnerds: de subsidiebedragen omgezet naar Excel, voor eindeloos spelen met filters en subtotalen. Veel plezier!)

BijlageGrootte
Subsidies.xls49.5 KB