theaterpraat

Onderzoek Vlakke Vloer Theaters

Het onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de vereniging voor Vlakke Vloer Theaters (VVT) de postitie van de kleine theaters in Nederland onderzocht. Uit het onderzoek is gebleken dat in de bij de VVT aangesloten theaters, zoals de NES theaters in Amsterdam en Huis a/d Werf in Utrecht, 17 procent van het totale gesubsidieerde podiumkunsten-aanbod te zien is. Dat is meer dan tot nu toe werd aangenomen. Het zijn juist deze podia die kampen met een tekort aan professionals -een derde werknemers is vrijwilliger, Melkertbaner of WEPper- en een tekort aan geld voor marketing en publiciteit. Als aanbeveling wordt gegeven het versterken van de merknaam, omdat het publiek niet zozeer afkomt op het vernieuwende aanbod van deze theaters, maar juist op de sfeer en ‘leefomgeving’. Daarnaast vragen de theaters extra geld, omdat ze een nieuw publiek naar een vernieuwend aanbod leiden. (Volkskrant, 11/3/99)

zie ook: Amsterdamse vlakke vloer-theaters gaan samenwerken

Moose op 11/03/1999 - 00:00  
meer over Huis a/d Werf, Nestheaters, publiek, statistiek